Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania

Szukasz informacji o usługach oferowanych przez firmę ABC Szkolenia, dobrze trafiłeś. Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Jeśli nie znalazłeś interesującego pytania, napisz do nas. Odpowiadamy na wszystkie pytania związane ze szkoleniami w transporcie drogowym.

Czy kurs kwalifikacji wstępnej można ukończyć on-line? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. ( Dz. U. z 2016 poz. 151) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w paragrafie § 12. 1. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7—11, (to znaczy: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, […]

pełna wersja

Czy kurs na przewóz rzeczy kończy się egzaminem? Rodzaje kursów lub szkoleń na przewóz rzeczy: Kurs na przewóz rzeczy dla kierowców przedłużających uprawnienia — szkolenie okresowe zwolnienie jest z egzaminu końcowego. Szkolenie jest zaliczone po odbyciu 35 godzin zajęć teoretycznych ukończonych w sali uprawnionego ośrodka szkolenia. Kurs na przewóz rzeczy dla nowych kierowców — kurs […]

pełna wersja

Ile kosztuje prawo jazdy zawodowe? Przedstawiamy kompletne ceny za uprawnienia niezbędne do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Podane ceny nie uwzględniają kosztu uzyskania prawo jazdy kat. B. Wersja I Badanie lekarskie i psychologiczne: cena 350 złotych. Prawo jazdy kat. C : cena 4280 złotych. Egzamin państwowy, teoria i praktyka kat. C : cena 230 złotych. […]

pełna wersja

Jakie uprawnienia daje  prawo jazdy? Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami: 1) kategorii AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim; 2) kategorii A1: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) […]

pełna wersja

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu okresowym dla kierowcy zawodowego wykonującym przewóz drogowy dla kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE prawa jazdy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy lub osób. Dla nowych kierowców W przypadku kursów kwalifikacyjnych świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje uprawniony wojewoda. […]

pełna wersja

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych? Całkowity koszt uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych zależy od kilku czynników. Żeby uzyskać CKZ należy zdać egzamin państwowy, który w Polsce przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego. Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść opłatę za egzamin oraz wydanie certyfikatu w wysokości odpowiednio 500 PLN i 300 PLN. Opłatę za wydanie certyfikatu uiszcza […]

pełna wersja

Czy trudno jest zdać egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Zdanie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych nie należy do najprostszych rzeczy, jednak nie jest też czymś niemożliwym. Osoba posiadająca certyfikat powinna posiadać wiedzę z obszaru prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa socjalnego, prawa podatkowego, prowadzenia działalnośći gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku, norm technicznych i […]

pełna wersja

Jakie studia zwalniają z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych? Osoby posiadające wykształcenie wyższe mogą uzyskać zwolnienie z części lub całości egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w zależności od rodzaju ukończonych studiów, jeżeli ich program obejmował zagadnienia egzaminacyjne. W tym celu do wniosku o egzamin należy dołączyć dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wraz z potwierdzeniem zakresu programu, […]

pełna wersja

Na co pozwala Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem wymaganym od przedsiębiorstwa, które ubiega się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Potwierdza, że jego posiadacz dysponuje wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze transportu drogowego a zatem spełnia wymóg kompetencji zawodowych określony w Rozporządzeniu 1071/2009. Oprócz użyteczności w procesie […]

pełna wersja

Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest na czas nieokreślony. Jego właściciel może posługiwać się nim swobodnie, bez konieczności uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach czy egzaminach, które miałyby na celu przedłużenie jego ważności. Certyfikat może zostać unieważniony, jeśli zarządzający transportem utraci dobrą reputację określoną w rozporządzeniu (WE) 1071/2009. W takiej sytuacji odzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych może nastąpić nie […]

pełna wersja

Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR w Województwie Mazowieckim wynoszą:   1. Opłatę za zaświadczenie ADR w wysokości 50 zł należy wpłacać na konto: 35 1020 1026 0000 1302 0194 6847 2. Opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł (50 gr) należy wpłacać na konto: 83 1020 1026 0000 1702 0194 6854   Na adres: w Województwie […]

pełna wersja

Ile trwa kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Szkolenia przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w zależności od organizatora różnią się między sobą czasem trwania i programem. Zakres wymaganej wiedzy jest bardzo szeroki. Obejmuje zagadnienia z 8 dziedzin: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa socjalnego, prawa podatkowego, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku, […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii B Prawo jazdy kategorii B przeznaczone jest dla tych osób, które chcą kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, tym samym pojazdem wraz z przyczepą lekką (do 750kg), a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Kategoria ta nie obejmuje autobusów i motocykli. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na […]

pełna wersja

Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z 2 części: testu wielokrotnego wyboru i dwóch zadań egzaminacyjnych. Z każdej części można uzyskać maksymalnie po 64 punkty, więc łącznie do zdobycia jest 128 punktów. Do zaliczenia egzaminu należy z każdej części uzyskać co najmniej 50%, […]

pełna wersja

Prawo jazdy kat. C lub CE przed kwalifikacją wstępną, czy po?   Kwalifikację wstępną przyspieszoną lub szkolenie okresowe można ukończyć w zakresie bloku programowego C1,C1+E, C, C+E ( samochody ciężarowe) lub D1,D1+E,D,D+E ( autobusy). Wynika z tego, że jeśli ukończyłeś kwalifikację wstępną przyspieszoną lub szkolenie okresowe na ciężarówki to świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane po tym […]

pełna wersja

Ile trwa egzamin CKZ? Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z 2 części: testu wielokrotnego wyboru i dwóch zadań egzaminacyjnych. Na rozwiązanie każdej z nich zdający ma 2 godziny. Co ważne, wartości te nie sumują się, więc, jeśli pierwsza część (arkusz testowy) zostanie rozwiązana wcześniej niż przewiduje dopuszczalny limit, zaoszczędzony czas nie może zostać […]

pełna wersja

Jak wygląda egzamin CKZ? Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych organizuje się w formie pisemnej. Składa się on z dwóch części. Pierwsza z nich to test wielokrotnego wyboru złożony z 64 pytań. Zawiera on po 8 pytań z 8 dziedzin, które zostały wymienione w zakresie wymaganej wiedzy. Do każdego pytania dołącza się 4 możliwe odpowiedzi, z […]

pełna wersja

Jaka jest kara za brak certyfikatu kompetencji zawodowych? Obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem, który posiada certyfikat kompetencji zawodowych dotyczy wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie oraz posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niewskazanie takiej osoby uniemożliwia uzyskanie licencji. Jeśli z kolei w firmie, która już dysponuje zezwoleniem, zakończy się współpracę z dotychczasową osobą zarządzającą lub […]

pełna wersja

Czy osoba zarządzająca transportem musi być zatrudniona? Osoba zarządzająca transportem powinna w sposób stały i rzeczywisty zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorstwa, przez które została wyznaczona. W tym celu musi ona mieć stały i rzeczywisty związek z daną firmą, co oznacza, że do tej funkcji może być predystynowany jej pracownik, dyrektor, udziałowiec lub członek zarządu. Jeżeli przedsiębiorstwo […]

pełna wersja

Gdzie najlepiej zrobić Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Ze względu na szeroki zakres materiału wymaganego do opanowania przed egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Dobrym rozwiązaniem będzie wzięcie udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na CKZ. Podczas takiego szkolenia uczestnik dowiaduje się cennych informacji o przebiegu egzaminu, metodyce rozwiazywania zadań i trudnościach, jakie […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii A Prawo jazdy kategorii A przeznaczone jest dla tych osób, które chcą prowadzić motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 600cm3 i mocy co najmniej 40KW. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii A jest: Miesiąc przed ukończeniem: – 24 lat – dla osób, które nie posiadały prawa […]

pełna wersja

Jak zatrudnić osobę z certyfikatem kompetencji zawodowych? Osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych, która pełni funkcję zarządzającego transportem w firmie przewozowej, powinna wykonywać swoje obnowiazki w sposób ciągły oraz mieć z przedsiębiorstwem stały i rzeczywisty związek. Przez to pojęcie rozumie się, że jest ona w danej organizacji członkiem zarządu, dyrektorem, czy też pracownikiem. Taki pracownik nie […]

pełna wersja

Kim jest osobą zarządzająca transportem? Osoba zarządzająca transportem to osoba, która w firmie transportowej w sposób rzeczywisty i ciągły nadzoruje procesy związane z operacjami przewozowymi. Powinna być to osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) 1071/2009. Należą […]

pełna wersja

Czy można użyczyć certyfikat kompetencji zawodowych? Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest imiennie osobie, która z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin w tym zakresie. Stanowi poświadczenie, że jego właściciel dysponuje wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na podejmowanie działaności w obszarze transportu drogowego. Jest on jednocześnie jedyną osobą, która może wykorzystywać uprawnienia płynące z posiadania certyfikatu. Tak jak przykładowo […]

pełna wersja

Jak uzyskać CKZ bez egzaminu? Zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych bez konieczności podejścia do egzaminu możliwe jest wyłącznie, gdy osoba zainteresowana ukończyła odpowiednie studia, których program obejmował cały zakres wiedzy wymaganej na egzamin. Do całkowitego zwolnienia uprawniają studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe. Absolwenci, którzy je ukończyli, składają wniosek o wydanie certyfikatu, dołączając […]

pełna wersja

Do czego potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych? Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem niezbędnym do uzyskania licencji transportowej. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (WE) 1071/2009. Musi on między innymi posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe, do których udowodnienia wymagany jest certyfikat kompetencji zawodowych. Potwierdza on, że jego posiadacz zdał egzamin, który miał […]

pełna wersja

Kwalifikacja wstępna przyspieszona Każdy kierowca zawodowy, który chce wykonywać przewóz rzeczy lub osób, musi zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jest ono wydawane na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu poprzedzonego ukończonym szkoleniem z zakresu kwalifikacji wstępnej. Standardowe szkolenie trwa 280 godzin. Możesz jednak zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Sprawdź, czy jest to szkolenie przeznaczone dla […]

pełna wersja

Jakie są ograniczenia w użyczaniu certyfikatu kompetencji zawodowych? Osoba „użyczająca” Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zależności od przyjętej formy współpracy z firmą transportową podlega różnym ograniczeniom. Jako zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie należy wyznaczyć osobę, która ma z nim rzeczywisty związek. Najlepiej gdyby był to dyrektor, udziałowiec, członek zarządu, pracownik lub sam przedsiębiorca, o ile jest osobą […]

pełna wersja

Czy możliwe jest użyczanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w rodzinie? Przez użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych rozumie się zwykle wykorzystanie do celów spełnienia wymogów licencyjnych certyfikatu osoby nie będącej na co dzień pracownikiem firmy. Przedsiębiorstwo w takim przypadku podpisuje umowę cywilno-prawną (np. umowę zlecenie) z osobą fizyczną, w której wyznacza jej obowiązki w ramach zarządzania transportem. Wśród […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E Prawo jazdy kategorii C+E przeznaczone jest dla tych osób, które chcą kierować pojazdem samochodowym pojazd samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, tegoż pojazdu z przyczepą oraz ciągnika rolniczego z przyczepą. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii CE C+E jest: ukończenie 21 lat […]

pełna wersja

Szkolenie na certyfikat przewoźnika drogowego Certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika dorogowego na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób. Warunkiem jego uzyskania jest zdobycie pozytywnego wyniku na egzaminie. Szkolenie nie jest obowiązkowe, jednak może pomóc w przyswojeniu niezbędnego materiału. Warto mieć świadomość, […]

pełna wersja

Szkolenie na nalewaki NO TDT NO (tzw. nalewaki) to urządzenia przeznaczone do napełniania oraz opróżniania zbiorników. Ponieważ kontrolę nad nimi sprawuje Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługą urządzeń muszą zajmować się osoby specjalnie do tego przygotowane. By móc obsługiwać nalewaki, koniecznością jest odbycie specjalistycznego szkolenia. Do kursu mogą przystąpić osoby, które: ukończyły 18 […]

pełna wersja

Czy do wykonywania przewozu drogowego do 9 osób jest wymagany kurs na przewóz osób? Zgodnie z zobowiązującymi przepisami tj. art.39a ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Do wykonywania przewozu drogowego 9 osób łącznie z kierowcą wymagana jest kategoria B prawa jazdy. Kategoria B prawo jazdy jest zwolniona z uzyskania […]

pełna wersja

Jakie są wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy? Do licencji międzynarodowej są wymagane następujące dokumenty: 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – oryginał 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem […]

pełna wersja

Ile kosztuje kod 95 dla kierowcy z Ukrainy? Obywatel Ukrainy zamierzający rozpocząć pracę na terenie UE w charakterze kierowcy zawodowego musi mieć odpowiednie kwalifikacje do przewozu rzeczy w zakresie prawo jazdy kat. C oraz CE. Rodzaj uprawnień wymagany do kierowcy w zakresie przewozu rzeczy jest uzależniony od daty uzyskania prawo jazdy kat. C1 lub C. I. Prawo […]

pełna wersja

Czy starając się o licencję międzynarodową w chwili składnia dokumentów muszę posiadać pojazd? Tak, w chwili składania dokumentów firma musi posiadać co najmniej jeden pojazd lub zespół pojazdów powyżej 3,5t DMC. Do wniosku o licencje transportowa należy złożyć wykaz pojazdów, który musi zawierać: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer VIN, ważność prawa dysponowania, rok produkcji, DMC, […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy? Kurs na przewóz rzeczy jest nazwą potoczną. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, obecnie, w celu potwierdzenia uprawnień, kierowca zawodowy musi przejść kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. Wybór rodzaju kursu zależy od daty uzyskania prawa jazdy kat. C lub C1 po raz pierwszy. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do […]

pełna wersja

Czy wymagany jest kurs na przewóz rzeczy dla pojazdów do 3,5 t dmc w transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami do przewozu drogowego pojazdem do 3,5 t dmc włącznie, wymagane są uprawnienia kategorii B, nieważne czy ten pojazd jest zarejestrowany jako samochód osobowy czy ciężarowy. W tym przypadku kierowca zgodnie z zobowiązującymi przepisami tj. art.39a ust.3 […]

pełna wersja

Jaki jest koszt uzyskania licencji międzynarodowej? Całkowity koszt uzyskania licencji międzynarodowej jest uzależniony od ilości posiadanych pojazdów oraz bazy transportowej. 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł. 2. Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres: – do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z […]

pełna wersja

Co zrobić gdy zbliża się koniec ważności licencji międzynarodowej? Przed upływem ważności licencji międzynarodowej należy złożyć: 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy  – oryginał. 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na krajowy transport drogowy rzeczy – kserokopia 3. Zaświadczenie wystawione przez organ, […]

pełna wersja

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych Jeżeli chcesz wykonywać przewóz osób lub rzeczy, być może wcale nie musisz przechodzić kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Sprawdź, czy możesz ukończyć szkolenie okresowe. Stanowi ono odpowiednik tzw. kursów na przewóz rzeczy lub osób, które obowiązywały wszystkie osoby zamierzające wykonywać transport drogowy rzeczy lub osób. Szkolenie okresowe […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na przewóz osób? Kurs na przewóz osób jest potocznie używaną nazwo szkoleń dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. Od tego jaki kurs kierowca musi ukończyć zależy data uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. D lub D1. Data uzyskania uprawnień podana jest w tabeli 10 prawo jazdy (kod 95). Wymieniamy następujące kursy w zakresie […]

pełna wersja

Ile kosztuje kwalifikacja wstępna? Koszt kwalifikacji wstępnej to 5700 złotych w cenę wliczone jest szkolenie, materiały edukacyjne oraz egzamin państwowy. Do kursu może przystąpić osoba która zamierza uzyskać prawo jazdy kat. C nie ukończyła 21 roku życia lub prawo jazdy kat. D i nie ukończyła 23 roku życia i zamierza podjąć pracę na stanowisku kierowcy […]

pełna wersja

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczny kurs ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym. Kurs ADR dla kierowców dotyczy: Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych […]

pełna wersja

Doradca ADR Każda firma, która zajmuje się obrotem towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, musi zatrudnić doradcę DSGA. Jest to osoba mająca za zadanie zapewnić pomoc merytoryczną i prawną, pomoc w planowaniu bezpiecznego przewozu i ochrony materiałów niebezpiecznych. By zostać doradcą ADR, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie, zgodnie z wymogami międzynarodowej konwencji ADR. Organizowane są kursy: początkowe – […]

pełna wersja

Cena prawo jazdy Przedstawiamy pełny koszt wybranych kursów na prawo jazdy ze wszystkimi opłatami. Cena prawo jazdy kat. C Szkolenie na prawo jazdy kat. C – 3880 złotych, Badanie lekarskie – 200 złotych, Badanie psychologiczne – 150 złotych, Egzamin państwowy: – teoria – 30 złotych, – praktyka – 200 złotych, Opłata za wydanie prawo jazdy […]

pełna wersja

Egzaminy na kursach ADR dla kierowców Kurs ADR dla kierowców kończy się egzaminem państwowym. Rozróżniamy następujące egzaminy po szkoleniach ADR: egzamin po szkoleniu podstawowym ADR, egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR –  cysterny, egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR –  wybuchowe, klasa 1, egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR –  promieniotwórcze, klasa 7. Egzaminy  przeprowadzane są  w formie […]

pełna wersja

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe dla kierowców? Kierowca zawodowy wykonujący przewóz drogowy pojazdem ciężarowym powyżej 3,5 tony dmc oraz autobusem powinien ukończyć odpowiednio kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe potwierdzone wpisem kodu 95 w prawo jazdy. O rodzaju szkolenia decyduje data uzyskania  uprawnień po raz pierwszy ka t. C1, C lub D1, D prawo jazdy. Uwaga! […]

pełna wersja

Egzamin po kwalifikacji wstępnej Kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Szkolenie obowiązkowo musi być zakończone egzaminem, którego zaliczenie jest warunkiem do wydania odpowiedniego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej przez wojewodę. Egzamin przeprowadzany jest przed trzyosobową komisją powołaną przez wojewodę odpowiedniego co […]

pełna wersja

Kogo dotyczy szkolenie stanowiskowe ADR? Jakikolwiek kontakt z materiałami klasyfikowanymi jako niebezpieczne wymaga posiadania stosownych uprawnień. Dlatego pracownik firmy działającej w tym zakresie musi przejść stosowny kurs stanowiskowy ADR. Takie szkolenie dotyczy m.in. pracowników, którzy manipulują towarami niebezpiecznymi, mając z nimi styczność podczas magazynowania, rozładunku i załadunku. Do przystąpienia do szkolenia zobligowani są również kierowcy, […]

pełna wersja

Czy wszystkie kursy ADR kończą się egzaminem państwowym? Wytyczne odnośnie szkoleń ADR dla pracowników, którzy w pracy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi określone są w międzynarodowej konwencji o przewozie materiałów niebezpiecznych zwanej potocznie Umową ADR. Polska ratyfikowała tę konwencję i przyjęła jej zapisy do swoich przepisów krajowych, w których wyróżniono różne sytuacje kiedy pracownicy są […]

pełna wersja

Ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika Jedynym z wymagań postawionych przewoźnikom przed uzyskaniem licencji w transporcie jest wykazanie odpowiedniej zdolności finansowej. Można to zrobić na kilka sposobów przedstawiając chociażby sprawozdanie finansowe z działalności lub gwarancję bankową. Najpopularniejszą formą potwierdzenia zabezpieczenia jest jednak ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika. Suma gwarancyjna ubezpieczenia została ustalona na poziomie 9 000 EURO na […]

pełna wersja

Ile kosztuje kwalifikacja wstępna przyspieszona? Cena kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 3600 złotych. W cenę kursu na kwalifikację  wstępną przyspieszoną wliczone jest: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały edukacyjne, dostęp do testów on-line oraz egzamin państwowy. Do ceny szkolenia należy doliczyć badania lekarskie i psychologiczne. Pełna informacja o cenach znajduje się w zakładce: CENNIK Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi […]

pełna wersja

Ile kosztuje szkolenie okresowe kierowców? Cena szkolenia okresowego to 900 złotych. W cenę wliczone jest szkolenie oraz materiały dydaktyczne. Ponadto należy wykonać badanie lekarskie i psychologiczne oraz wymienić prawo jazdy. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs ADR dla kierowców? Kurs ADR podstawowy dla kierowców. Cena 900 zł. zawiera szkolenie, materiały dydaktyczne, szkolenie oraz egzamin państwowy. Kurs ADR specjalistyczny: cysterny 600 zł. Cena zawiera szkolenie, materiały dydaktyczne oraz egzamin państwowy. materiały promieniotwórcze 600 zł. Cena zawiera szkolenie, materiały dydaktyczne oraz egzamin państwowy.  materiały wybuchowe 600 zł. Cena zawiera szkolenie, materiały […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony i ciągników, z wyjątkiem autobusów. Egzaminy przeprowadzane są w wojewódzkich ośrodkach WORD. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu teoretyczno-praktycznego i wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 230 zł, w tym 30zł za część teoretyczną. Egzamin na […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs ADR na cysterny? Koszt kursu ADR na cysterny to 600 złotych. Cena obejmuje kurs, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy. Aby przystąpić do kursu należy najpierw ukończyć kurs ADR podstawowy. Zapraszamy na szkolenie: kontakt

pełna wersja

Kto musi mieć licencję transportową? Obowiązek posiadania licencji transportowej zależy od rodzaju wykonywanych przewozów, obszaru transportu oraz kategorii wykorzystywanych pojazdów. Do uzyskania licencji na zarobkowy przewóz rzeczy zobowiązani są przedsiębiorcy wykorzystujący: w transporcie krajowym pojazdy o dmc większej niż 3,5t, w transporcie międzynarodowym pojazdy o dmc większej niż 2,5t. Wykonywanie zarobkowego transportu osób w każdym […]

pełna wersja

Kogo dotyczy licencja na przewóz towarów? Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czyli licencję na zarobkowy przewóz rzeczy, powinni posiadać przedsiębiorcy wykorzystujący: pojazdy o dmc większej niż 3,5t w transporcie krajowym, pojazdy o dmc większej niż 2,5t w transporcie międzynarodowym. W drugim przypadku oprócz zezwolenia przed rozpoczęciem działalności transportowej konieczne jest też uzyskanie licencji wspólnotowej, […]

pełna wersja

Kto nie potrzebuje licencji transportowej? Posiadanie licencji nie jest wymogiem do prowadzenia działalności w zakresie transportu rzeczy: wyłącznie krajowego pojazdami o dmc poniżej 3,5t, międzynarodowego pojazdami o dmc poniżej 2,5t. Licencji transportowej nie muszą też posiadać przedsiębiorcy, którzy wykonują transport na potrzeby własne, pomocniczo w stosunku do głownej prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli wykorzystują w tym […]

pełna wersja

Ile trwa uzyskanie licencji na transport? Termin, w jakim organ odpowiedzialny rozpatruje wnioski o udzielenie licencji, zależy od ilości napływających spraw oraz stopnia ich skomplikowania. Najczęściej waha się on w przedziale od kilku dni do miesiąca, ale zdarzają się też sytuacje, w których licencję transportową uzyskać można podczas jednej wizyty w urzędzie. Nad terminami rozpatrywania […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na doradcę ADR? Koszt kursu początkowego dla kandydatów na doradców ADR DGSA wynosi 2500 zł. Cena obejmuje szkolenie oraz materiały dydaktyczne. Dodatkowo należy dokonać opłaty za egzamin 400 zł do Transportowego Dozoru Technicznego. Przejdź do działu: pytania i odpowiedzi

pełna wersja

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga podejścia do egzaminu. Dokument jest wydawany na wniosek kandydata, złożony w Instytucie Transportu Samochodowego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu. Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat przewoźnika Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego, przez osobę przystępującą do egzaminu pisemnego […]

pełna wersja

Czy licencja to zezwolenie? Potoczne określenie „licencja transportowa” odnosi się do ogółu uprawnień, jakich udziela się przedsiębiorcom wykonującym przewozy rzeczy lub osób. Podejmowanie transportu rzeczy pojazdami o dmc powyżej 3,5t lub transportu osób autobusami wymaga wcześniejszego uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które potocznie nazywa się „licencją krajową”, ponieważ na jego podstawie dozwolone jest […]

pełna wersja

Czy spedytor musi posiadać licencję? Prowadzenie działalności polegającej na pośrednictwie przy przewozie rzeczy wymaga od przedsiębiorcy posiadania odpowiedniej licencji, która dedykowana jest właśnie pośrednictwu. Jej posiadacz jest uprawniony do przyjmowania a następnie przekazywania zleceń transportowych licencjonowanym przewoźnikom, którzy zajmą się dostarczeniem towaru z miejsca załadunku do rozładunku. W przeciwieństwie do wykonywania transportu, pośrednictwo wymaga uzyskania […]

pełna wersja

Ile kosztuje certyfikat kompetencji zawodowych? Dla każdego ten koszt może być inny w zależności od podjętych decyzji – czy chcesz posiadać własny Certyfikat czy zatrudnić specjalistę z takim dokumentem? Jeżeli chcesz uzyskać własny Certyfikat Kompetencji Zawodowych to konieczne będzie zaliczenie egzaminu państwowego, którego koszt wraz z wydaniem certyfikatu wynosi 800 zł. Egzamin nie należy do […]

pełna wersja

Cena kursu na prawo jazdy kategorii C z dodatkowymi opłatami. Koszt kursu prawa jazdy kategorii C to 4280 złotych. Cena prawo jazdy kat. C zawiera szkolenie (20h zajęć teoretycznych, 30h zajęć praktycznych) oraz materiały dydaktyczne. Warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie w  starostwie powiatowym, wydział komunikacji:  Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Do uzyskania profilu należy […]

pełna wersja

Cena kursu na prawo jazdy kategorii CE C+E z dodatkowymi opłatami Koszt kursu prawa jazdy kategorii C+E to 4280 złotych. Cena zawiera szkolenie ( 25h zajęć praktycznych). Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C+E jest  zaliczenie egzaminu na  prawo jazdy kategorii C. Jest również możliwość organizacji kursu na prawo jazdy kat. C oraz […]

pełna wersja

Czy kierowca może pracować przez 15 godzin dziennie? Powszechnie spotykane określenie, że kierowca może pracować nawet 15 godzin w ciągu dnia, stanowi delikatne nadużycie. Przyjęło się tak mówić, dlatego że kierowca pracujący w pojedynczej obsadzie w ciągu 24 godzin od zakończenia ostatniego odpoczynku musi odebrać kolejny odpoczynek dzienny. W wersji skróconej trwa on co najmniej […]

pełna wersja

Kiedy trzeba wykonać pauzę tygodniową 24 godziny a kiedy 45 godzin? Zarówno pauza 24 jak i 45-godzinna w większości przypadków będzie zaliczona jako odpoczynek tygodniowy, który rozpocząć należy najpóźniej po 6 pełnych dobach (144 h) od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego. Odpoczynek trwający co najmniej 24 godziny ale mniej niż 45 godzin jest odpoczynkiem skróconym zaś […]

pełna wersja

Cena kursu na prawo jazdy kategorii B+E z dodatkowymi opłatami Cena prawo jazdy kategorii B+E wynosi 1780 złotych. W cenę wliczone jest szkolenie (20h zajęć teoretycznych, 15h zajęć praktycznych) oraz materiały dydaktyczne. Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kat. B+E jest uzyskanie  w starostwie  Profilu Kandydata na Kierowcę. Przed wyrobieniem profilu należy wykonać badanie […]

pełna wersja

Co ile godzin kierowca ciężarówki musi robić przerwy? W trakcie swojej zmiany kierowca powinien dopilnować by nie przekroczyć ciągłych 4,5 godziny jazdy. Po tym okresie przysługuje mu przerwa w wymiarze co najmniej 45 minut. Po jej odebraniu kierowca będzie mógł kontynuować jazdę przez kolejne 4,5 godziny przy zachowaniu swojego dziennego limitu jazdy. Oprócz czasu jazdy […]

pełna wersja

Jak uzyskać prawo jazdy? Krok po kroku Posiadanie prawa jazdy to we współczesnym społeczeństwie warunek, który nie tylko ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, ale często też bywa niezbędny do podjęcia pracy, a nawet stanowi sposób na własną drogę zawodową. W ujęciu prawnym prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w określonych przepisami […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na nalewaki NO TDT? Cena kursu na nalewaki NO TDT to 1100 zł. Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, wstęp na bazę paliwową. Opłata za egzamin państwowy wynosi 185 zł. Opłata za pełnomocnictwo: 17 złotych. Przejdź do kontaktu

pełna wersja

Jak często można stosować pauzę 9 godzinną? Kierowca pracujący w pojedynczej załodze ma możliwość skrócenia swojego dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin nie więcej niż 2 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi. Jeśli jednak kierowca w ciągu swojej zmiany odnotuje co najmniej 3-godzinną przerwę będzie ona potraktowana jako pierwsza część odpoczynku dziennego regularnego dzielonego, […]

pełna wersja

Czy można zrobić 2 razy z rzędu pauzę 24-godzinną? Od 2020 roku transport rzeczy, na skutek wejścia w życie postanowień Pakietu Mobilności, zyskał nowy przywilej w zakresie organizacji odpoczynków tygodniowych. Kierowca ma możliwość wykorzystania w dwóch kolejnych tygodniach, dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (min. 24 godziny). Taka sytuacja może mieć miejsce pod pewnymi warunkami: Kierowca wykonuje […]

pełna wersja

Czy pauza 24-godzinna może być odebrana w środku tygodnia? Zarówno regularny (45 godzin) jak i skrócony (24 godziny) tygodniowy okres odpoczynku może być odebrany w dowolnym momencie w ciągu tygodnia. Zgodnie z przepisami powinien on się rozpocząć najpóźniej po upływie 6 pełnych dób od zakończenia ostatniego tygodniowego okresu odpoczynku. Wśród kierowców, którzy odbierają go podczas […]

pełna wersja

Kiedy pauza 9 a kiedy 11 godzin? Po zakończeniu pracy kierowcy przysługuje czas na odpoczynek dzienny, który należy odebrać w ciągu doby od jej rozpoczęcia. Powinien on, co do zasady, trwać nie krócej niż 11 kolejnych godzin, jednak w okresie pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi można trzykrotnie skrócić go do wymiaru nie mniejszego niż 9 godzin. […]

pełna wersja

Ile trwa kurs na przewóz rzeczy i osób? Długość trwania kursu na przewóz rzeczy zależy od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub D oraz posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku […]

pełna wersja

Czy przerwa 45 minut wlicza się do czasu pracy? Przerwa 45-minutowa częściowo może zostać wliczona kierowcy do jego czasu pracy. W myśl obowiązujących przepisów 15 minut przerwy zalicza się do czasu pracy, jeśli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 6 godzin. Pozostała część przerwy traktowana jest jako dyżur. Czas pracy kierowcy sprawia Ci […]

pełna wersja

Czy kierowca może pić alkohol w czasie pauzy? Nie istnieje bezpośredni zapis zakazujący kierowcy spożywanie alkoholu w czasie przerw lub odpoczynków. Należy jednak zwrócić uwagę, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest bezwzględnie zakazane i surowo karane. Nie można także zapominać o przepisach traktujących o alkoholu w miejscu pracy. Decyzja o wypiciu piwa lub czegoś […]

pełna wersja

Ile wykonać pauzy po 10 godzinach jazdy? Wykorzystanie 10 godzin jazdy dziennej uniemożliwia kierowcy korzystającemu z tachografu dalsze prowadzenie pojazdu. Nie oznacza to, że od razu musi udać się na odpoczynek. Może on jednak dalej wykonywać inne swoje obowiązki, pamiętając o tym, że musi zmieścić się z odpoczynkiem w ciągu doby od rozpoczęcia pracy. Wymiar […]

pełna wersja

Jak odebrać pauzę 45 minut w podwójnej obsadzie? Do kierowców pracujących w podwójnej obsadzie wszelkie przepisy dotyczące przerw stosuje się odpowiednio tak, jak w przypadku obsady pojedynczej. Wyjątek stanowi jednak sposób jej odebrania. Nie wymaga on postoju pojazdu, ponieważ kierowca, który aktualnie nie zajmuje się kierowaniem a na tachografie rejestruje okres gotowości, może potraktować go […]

pełna wersja

Po jakim czasie jazdy można zrobić 15 minut przerwy? Przerwa 15-minutowa, która stanowi pierwszą część przerwy przysługującej kierowcy po 4,5 godziny jazdy, co do zasady może zostać odebrana w dowolnym momencie po rozpoczęciu jazdy. Po jej zrealizowaniu można kontynuować kierowanie do upływu 4,5 godziny jazdy, kiedy to należy odebrać przerwę trwającą nie mniej niż 30 […]

pełna wersja

Czym się różni świadectwo kwalifikacji zawodowej od kursu na przewóz rzeczy? Kurs na przewóz rzeczy jest potocznie używaną nazwą niżej wymienionych szkoleń kierowców zawodowych. Natomiast  Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest dokumentem potwierdzającym ukończenie tych szkoleń i jest wydawane w przypadku szkolenia okresowego przez ośrodek szkolenia a w przypadku kursu kwalifikacyjnego przez uprawnionego wojewodę. Uwaga! Zgodnie z […]

pełna wersja

Jak opisać przerwanie pauzy 9 godzin? Definicja ustawowa odpoczynku mówi nam, że jest to nieprzerwany okres, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem. Oznacza to, że ewentualne przerwanie takiego odpoczynku, musiałoby wynikać z wyjątkowych przyczyn, których kierowca nie mógł wcześniej przewidzieć – np. polecenia służb, które w czasie odpoczynku kazałyby kierowcy przeparkować pojazd. W takiej […]

pełna wersja

Czy trzeba wyciągać kartę z tachografu na weekend? Kierowca powinien zalogować swoją kartę do tachografu na początku swojej zmiany by rejestrować na niej informacje dotyczące swojej aktywności w ciągu dnia. Zgodnie z przepisami może ona zostać przez niego wyjęta wraz z zakończeniem pracy. Nie ma obowiązku pozostawiania karty w tachografie na czas odpoczynku dziennego ani […]

pełna wersja

Czy można skrócić odpoczynek dobowy do 7 godzin? Przepisy dopuszczają trzykrotne skrócenie dziennego okresu odpoczynku do 9 kolejnych godzin. Krótsza pauza nie będzie potraktowana jako pełnoprawny odpoczynek, jednak jeśli zachodzi konieczność wcześniejszego przerwania odpoczynku, nie powinno się tego robić przed upływem 7 godziny odpoczynku. Przyjęte wytyczne w zakresie kontroli czasu pracy kierowców określają, że odpoczynek […]

pełna wersja

Czy kierowca może pracować 13 godzin? Praca na 13 godzin zwyczajowo odnosi się do okresu, jaki pozostaje kierowcy do jego dyspozycji w czasie, gdy zamierza odebrać regularny dzienny okres odpoczynku trwający 11 godzin. W takim układzie w ciągu doby od rozpoczęcia pracy jego okres zmiany, czyli suma wszystkich aktywności podejmowanych w ciągu dnia pracy, nie […]

pełna wersja

Czy drugi kierowca może spać podczas jazdy? Kierowcy pracujący w podwójnej obsadzie uprawnieni są do odbioru przysługującej im przerwy, w czasie gdy nie prowadzą pojazdu a jedynie podziwiają krajobraz z fotela pasażera. W miarę możliwości mogą oni wówczas swobodnie dysponować swoim czasem oglądając film, czytając gazetę czy ucinając sobie drzemkę. Co istotne, w tym czasie, […]

pełna wersja

Czy przewoźnik drogowy ma obowiązek ukończyć kurs na przewóz rzeczy? Przewoźnik drogowy jest to przedsiębiorca wykonujący usługi związane z transportem drogowym rzeczy lub osób. Do uzyskania  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji transportowej należy posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników drogowych lub zatrudnić co najmniej jedną osobę z takim certyfikatem. Przewoźnik drogowy nie […]

pełna wersja

Ile cykli dziennych ma kierowca tira pomiędzy pauzami weekendowymi? Po zakończeniu pauzy weekendowej kolejną kierowca zobowiązany jest rozpocząć najpóźniej po upływie 6 okresów 24-godzinnych (144 godzin). W praktyce oznacza to zwykle, że kierowca może pracować przez 6 dni z rzędu a następnie powinien rozpocząć kolejny odpoczynek tygodniowy trwający co najmniej 24 godziny. W szczególnej sytuacji […]

pełna wersja

Czy pauzę 45 godzinną można podzielić? Czas odpoczynku jest nieprzerwanym okresem, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem, a zatem przerwanie pauzy 45-godzinnej, spowoduje podzielenie jej na 2 krótsze odpoczynki. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości podziału żadnego odpoczynku tygodniowego na części. Powinien on trwać ciągiem przez 45 godzin (odpoczynek tygodniowy regularny) lub 24 godziny (odpoczynek […]

pełna wersja

Czy kierowca może jechać 11 godzin w ciągu dnia? Dzienny limit czasu jazdy wynosi 9 godzin. Dwukrotnie w ciągu tygodnia (poniedziałek-niedziela) dopuszczalne jest wydłużenie czasu jazdy, jednak nie więcej niż do 10 godzin, zatem nie ma możliwości, by kierowca prowadził samochód przez 11 godzin w ciągu swojej zmiany. Przekroczenie tego wymiaru będzie równoznaczne z popełnieniem […]

pełna wersja

Czy kierowca może przerwać 11 godzinny odpoczynek? Odpoczynek jest nieprzerwanym okresem, w czasie którego kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem, zatem, jeśli kierowca odbiera regularny dzienny okres odpoczynku, powinien on trwać nieprzerwanie przez co najmniej 11 godzin. Pod warunkiem, że kierowca ma możliwość skorzystania ze skróconego dziennego okresu odpoczynku i odpoczynek przerwany zostanie po 9 godzinach […]

pełna wersja

Czy w podwójnej obsadzie można jechać na 10 godzin? Kierowcy pracujący w podwójnej obsadzie mogą decydować się wydłużenie swojego dziennego okresu prowadzenia pojazdów na tych samych warunkach, jak kierowcy pracujący w obsadzie pojedynczej. Wobec tego, jeśli okoliczności pozwalałby na wydłużenie to, jak najbardziej, nawet obaj członkowie załogi mogliby wydłużyć swój dzienny czas jazdy. Czas pracy […]

pełna wersja

Jaka kara za brak pauzy 45 godzin? Kary za nieodebranie tygodniowego regularnego odpoczynku rozkładają się zarówno na kierowcę oraz firmę, dla której pracuje. Kierowca może zostać ukarany mandatem za skrócenie takiego odpoczynku. Skrócenie nie dłuższe niż godzina kosztować może kierowcę 50 PLN a każda kolejna rozpoczęta godzina będzie wiązać się ze zwiększeniem kary o 100 […]

pełna wersja

Czy każdy kierowca zawodowy ma obowiązek posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej? Każdy kierowca zawodowy ma obowiązek posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia. To jakiego rodzaju kierowca ma ukończyć kurs na przewóz rzeczy uzależnione jest od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub D oraz wieku kursanta. Szkolenie […]

pełna wersja

Ile musi wynosić pauza weekendowa? Pauza weekendowa rozumiana jako odpoczynek tygodniowy może mieć wymiar regularny lub skrócony. Jeśli będzie trwać nieprzerwanie przez 45 godzin zostanie zaliczony jako regularny tygodniowy okres odpoczynku. Istnieje możliwość skrócenia jego wymiaru do co najmniej 24 godzin, ale tak, by w każdych dwóch kolejnych tygodniach kierowca wykorzystał co najmniej 2 odpoczynki […]

pełna wersja

Czy dyspozycja zalicza się do pauzy? Okresy gotowości rejestrowane na tachografie symbolem popularnej „koperty” to czas, w którym kierowca pozostaje w dyspozycji pracodawcy i w każdej chwili może rozpocząć pracę. Nie mogą one zatem zostać zakwalifikowane jako pauza, która ma służyć wypoczynkowi. Wyjątek stanowią kierowcy pracujący w podwójnej obsadzie. Osoba, która aktualnie nie prowadzi pojazdu […]

pełna wersja

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy? Czynności, które mogą zostać wliczone kierowcy do jego czasu pracy, stanowią niejako katalog otwarty. Są to wszystkie aktywności, których kierowca podejmuje się w celu wykonania zadania służbowego. Pierwszym skojarzeniem zwykle jest prowadzenie pojazdu, jednak praca kierowcy to znacznie szersze pojęcie. Będzie się do niej zaliczać także czynności ładunkowe […]

pełna wersja

Czy szkolenie na prawo jazdy kat. C i CE można rozpocząć razem? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców do szkolenia na kategorię C i CE, można przystąpić równocześnie. Warunkiem przystąpienia do równoczesnego szkolenia na […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W odróżnieniu od egzaminu kategorii B, egzamin na prawo jazdy kategorii B+E nie obejmuje części teoretycznej. Składa się wyłącznie z części praktycznej, która uwzględnia jazdę na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym. Przebieg egzaminu na […]

pełna wersja
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (43 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024