Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania

Szukasz informacji o usługach oferowanych przez firmę ABC Szkolenia, dobrze trafiłeś. Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Jeśli nie znalazłeś interesującego pytania, napisz do nas. Odpowiadamy na wszystkie pytania związane ze szkoleniami w transporcie drogowym.

Czy kurs kwalifikacji wstępnej można ukończyć on-line? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. ( Dz. U. z 2016 poz. 151) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w paragrafie § 12. 1. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7—11, (to znaczy: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, […]

pełna wersja

Czy kurs na przewóz rzeczy kończy się egzaminem? Rodzaje kursów lub szkoleń na przewóz rzeczy: Kurs na przewóz rzeczy dla kierowców przedłużających uprawnienia — szkolenie okresowe zwolnienie jest z egzaminu końcowego. Szkolenie jest zaliczone po odbyciu 35 godzin zajęć teoretycznych ukończonych w sali uprawnionego ośrodka szkolenia. Kurs na przewóz rzeczy dla nowych kierowców — kurs […]

pełna wersja

Ile kosztuje prawo jazdy zawodowe? Przedstawiamy kompletne ceny za uprawnienia niezbędne do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Podane ceny nie uwzględniają kosztu uzyskania prawo jazdy kat. B. Wersja I Badanie lekarskie i psychologiczne: cena 350 złotych. Prawo jazdy kat. C : cena 3880 złotych. Egzamin państwowy, teoria i praktyka kat. C : cena 230 złotych. […]

pełna wersja

Jakie uprawnienia daje  prawo jazdy? Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami: 1) kategorii AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim; 2) kategorii A1: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) […]

pełna wersja

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu okresowym dla kierowcy zawodowego wykonującym przewóz drogowy dla kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE prawa jazdy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy lub osób. Dla nowych kierowców W przypadku kursów kwalifikacyjnych świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje uprawniony wojewoda. […]

pełna wersja

Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR w Województwie Mazowieckim wynoszą:   1. Opłatę za zaświadczenie ADR w wysokości 50 zł należy wpłacać na konto: 35 1020 1026 0000 1302 0194 6847 2. Opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł (50 gr) należy wpłacać na konto: 83 1020 1026 0000 1702 0194 6854   Na adres: w Województwie […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii B Prawo jazdy kategorii B przeznaczone jest dla tych osób, które chcą kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, tym samym pojazdem wraz z przyczepą lekką (do 750kg), a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Kategoria ta nie obejmuje autobusów i motocykli. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na […]

pełna wersja

Prawo jazdy kat. C lub CE przed kwalifikacją wstępną, czy po?   Kwalifikację wstępną przyspieszoną lub szkolenie okresowe można ukończyć w zakresie bloku programowego C1,C1+E, C, C+E ( samochody ciężarowe) lub D1,D1+E,D,D+E ( autobusy). Wynika z tego, że jeśli ukończyłeś kwalifikację wstępną przyspieszoną lub szkolenie okresowe na ciężarówki to świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane po tym […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii A Prawo jazdy kategorii A przeznaczone jest dla tych osób, które chcą prowadzić motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 600cm3 i mocy co najmniej 40KW. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii A jest: Miesiąc przed ukończeniem: – 24 lat – dla osób, które nie posiadały prawa […]

pełna wersja

Kwalifikacja wstępna przyspieszona Każdy kierowca zawodowy, który chce wykonywać przewóz rzeczy lub osób, musi zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jest ono wydawane na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu poprzedzonego ukończonym szkoleniem z zakresu kwalifikacji wstępnej. Standardowe szkolenie trwa 280 godzin. Możesz jednak zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Sprawdź, czy jest to szkolenie przeznaczone dla […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E Prawo jazdy kategorii C+E przeznaczone jest dla tych osób, które chcą kierować pojazdem samochodowym pojazd samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, tegoż pojazdu z przyczepą oraz ciągnika rolniczego z przyczepą. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii CE C+E jest: ukończenie 21 lat […]

pełna wersja

Szkolenie na certyfikat przewoźnika drogowego Certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika dorogowego na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób. Warunkiem jego uzyskania jest zdobycie pozytywnego wyniku na egzaminie. Szkolenie nie jest obowiązkowe, jednak może pomóc w przyswojeniu niezbędnego materiału. Warto mieć świadomość, […]

pełna wersja

Szkolenie na nalewaki NO TDT NO (tzw. nalewaki) to urządzenia przeznaczone do napełniania oraz opróżniania zbiorników. Ponieważ kontrolę nad nimi sprawuje Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługą urządzeń muszą zajmować się osoby specjalnie do tego przygotowane. By móc obsługiwać nalewaki, koniecznością jest odbycie specjalistycznego szkolenia. Do kursu mogą przystąpić osoby, które: ukończyły 18 […]

pełna wersja

Czy do wykonywania przewozu drogowego do 9 osób jest wymagany kurs na przewóz osób? Zgodnie z zobowiązującymi przepisami tj. art.39a ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Do wykonywania przewozu drogowego 9 osób łącznie z kierowcą wymagana jest kategoria B prawa jazdy. Kategoria B prawo jazdy jest zwolniona z uzyskania […]

pełna wersja

Jakie są wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy? Do licencji międzynarodowej są wymagane następujące dokumenty: 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – oryginał 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem […]

pełna wersja

Ile kosztuje kod 95 dla kierowcy z Ukrainy? Obywatel Ukrainy zamierzający rozpocząć pracę na terenie UE w charakterze kierowcy zawodowego musi mieć odpowiednie kwalifikacje do przewozu rzeczy w zakresie prawo jazdy kat. C oraz CE. Rodzaj uprawnień wymagany do kierowcy w zakresie przewozu rzeczy jest uzależniony od daty uzyskania prawo jazdy kat. C1 lub C. I. Prawo […]

pełna wersja

Czy starając się o licencję międzynarodową w chwili składnia dokumentów muszę posiadać pojazd? Odpowiedź: Tak, w chwili składania dokumentów firma musi posiadać co najmniej jeden pojazd lub zespół pojazdów powyżej 3,5t DMC. Do wniosku o licencje transportowa należy złożyć wykaz pojazdów, który musi zawierać: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer VIN, ważność prawa dysponowania, rok produkcji, […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy? Kurs na przewóz rzeczy jest nazwą potoczną. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, obecnie, w celu potwierdzenia uprawnień, kierowca zawodowy musi przejść kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. Wybór rodzaju kursu zależy od daty uzyskania prawa jazdy kat. C lub C1 po raz pierwszy. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do […]

pełna wersja

Czy wymagany jest kurs na przewóz rzeczy dla pojazdów do 3,5 t dmc w transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami do przewozu drogowego pojazdem do 3,5 t dmc włącznie, wymagane są uprawnienia kategorii B, nieważne czy ten pojazd jest zarejestrowany jako samochód osobowy czy ciężarowy. W tym przypadku kierowca zgodnie z zobowiązującymi przepisami tj. art.39a ust.3 […]

pełna wersja

Jaki jest koszt uzyskania licencji międzynarodowej? Odpowiedź: Całkowity koszt uzyskania licencji międzynarodowej jest uzależniony od ilości posiadanych pojazdów oraz bazy transportowej. 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł. 2. Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres: – do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis […]

pełna wersja

Co zrobić gdy zbliża się koniec ważności licencji międzynarodowej? Odpowiedź: Przed upływem ważności licencji międzynarodowej należy złożyć: 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy  – oryginał. 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na krajowy transport drogowy rzeczy – kserokopia 3. Zaświadczenie wystawione przez […]

pełna wersja

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych Jeżeli chcesz wykonywać przewóz osób lub rzeczy, być może wcale nie musisz przechodzić kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Sprawdź, czy możesz ukończyć szkolenie okresowe. Stanowi ono odpowiednik tzw. kursów na przewóz rzeczy lub osób, które obowiązywały wszystkie osoby zamierzające wykonywać transport drogowy rzeczy lub osób. Szkolenie okresowe […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na przewóz osób? Kurs na przewóz osób jest potocznie używaną nazwo szkoleń dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. Od tego jaki kurs kierowca musi ukończyć zależy data uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. D lub D1. Data uzyskania uprawnień podana jest w tabeli 10 prawo jazdy (kod 95). Wymieniamy następujące kursy w zakresie […]

pełna wersja

Ile kosztuje kwalifikacja wstępna? Koszt kwalifikacji wstępnej to 5700 złotych w cenę wliczone jest szkolenie, materiały edukacyjne oraz egzamin państwowy. Do kursu może przystąpić osoba która zamierza uzyskać prawo jazdy kat. C nie ukończyła 21 roku życia lub prawo jazdy kat. D i nie ukończyła 23 roku życia i zamierza podjąć pracę na stanowisku kierowcy […]

pełna wersja

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczny kurs ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym. Kurs ADR dla kierowców dotyczy: Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych […]

pełna wersja

Doradca ADR Każda firma, która zajmuje się obrotem towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, musi zatrudnić doradcę DSGA. Jest to osoba mająca za zadanie zapewnić pomoc merytoryczną i prawną, pomoc w planowaniu bezpiecznego przewozu i ochrony materiałów niebezpiecznych. By zostać doradcą ADR, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie, zgodnie z wymogami międzynarodowej konwencji ADR. Organizowane są kursy: początkowe – […]

pełna wersja

Cena prawo jazdy Przedstawiamy pełny koszt wybranych kursów na prawo jazdy ze wszystkimi opłatami. Cena prawo jazdy kat. C Szkolenie na prawo jazdy kat. C – 3880 złotych, Badanie lekarskie – 200 złotych, Badanie psychologiczne – 150 złotych, Egzamin państwowy: – teoria – 30 złotych, – praktyka – 200 złotych, Opłata za wydanie prawo jazdy […]

pełna wersja

Egzaminy na kursach ADR dla kierowców Kurs ADR dla kierowców kończy się egzaminem państwowym. Rozróżniamy następujące egzaminy po szkoleniach ADR: egzamin po szkoleniu podstawowym ADR, egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR –  cysterny, egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR –  wybuchowe, klasa 1, egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR –  promieniotwórcze, klasa 7. Egzaminy  przeprowadzane są  w formie […]

pełna wersja

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe dla kierowców? Kierowca zawodowy wykonujący przewóz drogowy pojazdem ciężarowym powyżej 3,5 tony dmc oraz autobusem powinien ukończyć odpowiednio kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe potwierdzone wpisem kodu 95 w prawo jazdy. O rodzaju szkolenia decyduje data uzyskania  uprawnień po raz pierwszy ka t. C1, C lub D1, D prawo jazdy. Uwaga! […]

pełna wersja

Egzamin po kwalifikacji wstępnej Kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Szkolenie obowiązkowo musi być zakończone egzaminem, którego zaliczenie jest warunkiem do wydania odpowiedniego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej przez wojewodę. Egzamin przeprowadzany jest przed trzyosobową komisją powołaną przez wojewodę odpowiedniego co […]

pełna wersja

Kogo dotyczy szkolenie stanowiskowe ADR? Jakikolwiek kontakt z materiałami klasyfikowanymi jako niebezpieczne wymaga posiadania stosownych uprawnień. Dlatego pracownik firmy działającej w tym zakresie musi przejść stosowny kurs stanowiskowy ADR. Takie szkolenie dotyczy m.in. pracowników, którzy manipulują towarami niebezpiecznymi, mając z nimi styczność podczas magazynowania, rozładunku i załadunku. Do przystąpienia do szkolenia zobligowani są również kierowcy, […]

pełna wersja

Czy wszystkie kursy ADR kończą się egzaminem państwowym? Chcąc posiadać uprawnienia do pracy z materiałami niebezpiecznymi, należy w pierwszej kolejności zapisać się na kurs ADR. Nie wszystkie przeznaczone są dla kierowców i nie wszystkie kończą się egzaminem. Kursy ADR dla kierowców Kurs ADR dla kierowców pozwala na otrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne. […]

pełna wersja

Zabezpieczenie finansowe do licencji dla przewoźnika Zabezpieczenie finansowe do licencji w formie ubezpieczenia, zadzwoń i dowiedz się więcej: Tel. 22 392-97-59, 22 392-97-58, 607 487-600 CDS Kancelaria Brokerska CDS działa jako kancelaria doradcza, której celem jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych, oceny ryzyka, prowadzenia audytów i szkoleń oraz w zakresie obsługi roszczeń i szkód powstałych w […]

pełna wersja

Ile kosztuje kwalifikacja wstępna przyspieszona? Cena kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 3600 złotych. W cenę kursu na kwalifikację  wstępną przyspieszoną wliczone jest: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały edukacyjne, dostęp do testów on-line oraz egzamin państwowy. Do ceny szkolenia należy doliczyć badania lekarskie i psychologiczne. Pełna informacja o cenach znajduje się w zakładce: CENNIK Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi […]

pełna wersja

Ile kosztuje szkolenie okresowe kierowców? Cena szkolenia okresowego to 900 złotych. W cenę wliczone jest szkolenie oraz materiały dydaktyczne. Ponadto należy wykonać badanie lekarskie i psychologiczne oraz wymienić prawo jazdy. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs ADR dla kierowców? Kurs ADR podstawowy dla kierowców. Cena 800 zł. zawiera szkolenie, materiały dydaktyczne, szkolenie oraz egzamin państwowy. Kurs ADR specjalistyczny: cysterny 500 zł. Cena zawiera szkolenie, materiały dydaktyczne oraz egzamin państwowy. materiały promieniotwórcze 500 zł. Cena zawiera szkolenie, materiały dydaktyczne oraz egzamin państwowy.  materiały wybuchowe 500 zł. Cena zawiera szkolenie, materiały […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony i ciągników, z wyjątkiem autobusów. Egzaminy przeprowadzane są w wojewódzkich ośrodkach WORD. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu teoretyczno-praktycznego i wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 230 zł, w tym 30zł za część teoretyczną. Egzamin na […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs ADR na cysterny? Koszt kursu ADR na cysterny to 500 złotych. Cena obejmuje kurs, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy. Aby przystąpić do kursu należy najpierw ukończyć kurs ADR podstawowy. Zapraszamy na szkolenie: kontakt

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na doradcę ADR? Koszt kursu początkowego dla kandydatów na doradców ADR DGSA wynosi 2500 zł. Cena obejmuje szkolenie oraz materiały dydaktyczne. Dodatkowo należy dokonać opłaty za egzamin 400 zł do Transportowego Dozoru Technicznego. Przejdź do działu: pytania i odpowiedzi

pełna wersja

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga podejścia do egzaminu. Dokument jest wydawany na wniosek kandydata, złożony w Instytucie Transportu Samochodowego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu. Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat przewoźnika Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego, przez osobę przystępującą do egzaminu pisemnego […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na certyfikat przewoźnika? Cena szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźnika to 2400 złotych, obejmuje: – szkolenie, – przykładowe pytania egzaminacyjne, – przykładowe zadania egzaminacyjne, – dostęp do pytań w formie on-line . Ponadto,  każdy nasz kursant może zapisać się za pośrednictwem naszego ośrodka na egzamin w Instytucie Transportu Samochodowego. […]

pełna wersja

Cena kursu na prawo jazdy kategorii C z dodatkowymi opłatami. Koszt kursu prawa jazdy kategorii C to 3880 złotych. Cena prawo jazdy kat. C zawiera szkolenie (20h zajęć teoretycznych, 30h zajęć praktycznych) oraz materiały dydaktyczne. Warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie w  starostwie powiatowym, wydział komunikacji:  Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Do uzyskania profilu należy […]

pełna wersja

Cena kursu na prawo jazdy kategorii CE C+E z dodatkowymi opłatami Koszt kursu prawa jazdy kategorii C+E to 3580 złotych. Cena zawiera szkolenie ( 25h zajęć praktycznych). Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C+E jest  zaliczenie egzaminu na  prawo jazdy kategorii C. Jest również możliwość organizacji kursu na prawo jazdy kat. C oraz […]

pełna wersja

Cena kursu na prawo jazdy kategorii B+E z dodatkowymi opłatami Cena prawo jazdy kategorii B+E wynosi 1780 złotych. W cenę wliczone jest szkolenie (20h zajęć teoretycznych, 15h zajęć praktycznych) oraz materiały dydaktyczne. Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kat. B+E jest uzyskanie  w starostwie  Profilu Kandydata na Kierowcę. Przed wyrobieniem profilu należy wykonać badanie […]

pełna wersja

Jak uzyskać prawo jazdy? Krok po kroku Posiadanie prawa jazdy to we współczesnym społeczeństwie warunek, który nie tylko ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, ale często też bywa niezbędny do podjęcia pracy, a nawet stanowi sposób na własną drogę zawodową. W ujęciu prawnym prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w określonych przepisami […]

pełna wersja

Ile kosztuje kurs na nalewaki NO TDT? Cena kursu na nalewaki NO TDT to 650 zł. Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, wstęp na bazę paliwową. Opłata za egzamin państwowy wynosi 185 zł. Opłata za pełnomocnictwo: 17 złotych. Przejdź do kontaktu

pełna wersja

Ile trwa kurs na przewóz rzeczy i osób? Długość trwania kursu na przewóz rzeczy zależy od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub D oraz posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku […]

pełna wersja

Czym się różni świadectwo kwalifikacji zawodowej od kursu na przewóz rzeczy? Kurs na przewóz rzeczy jest potocznie używaną nazwą niżej wymienionych szkoleń kierowców zawodowych. Natomiast  Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest dokumentem potwierdzającym ukończenie tych szkoleń i jest wydawane w przypadku szkolenia okresowego przez ośrodek szkolenia a w przypadku kursu kwalifikacyjnego przez uprawnionego wojewodę. Uwaga! Zgodnie z […]

pełna wersja

Czy przewoźnik drogowy ma obowiązek ukończyć kurs na przewóz rzeczy? Przewoźnik drogowy jest to przedsiębiorca wykonujący usługi związane z transportem drogowym rzeczy lub osób. Do uzyskania  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji transportowej należy posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników drogowych lub zatrudnić co najmniej jedną osobę z takim certyfikatem. Przewoźnik drogowy nie […]

pełna wersja

Czy każdy kierowca zawodowy ma obowiązek posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej? Każdy kierowca zawodowy ma obowiązek posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia. To jakiego rodzaju kierowca ma ukończyć kurs na przewóz rzeczy uzależnione jest od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub D oraz wieku kursanta. Szkolenie […]

pełna wersja

Czy szkolenie na prawo jazdy kat. C i CE można rozpocząć razem? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców do szkolenia na kategorię C i CE, można przystąpić równocześnie. Warunkiem przystąpienia do równoczesnego szkolenia na […]

pełna wersja

Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W odróżnieniu od egzaminu kategorii B, egzamin na prawo jazdy kategorii B+E nie obejmuje części teoretycznej. Składa się wyłącznie z części praktycznej, która uwzględnia jazdę na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym. Przebieg egzaminu na […]

pełna wersja
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (42 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2023