Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga podejścia do egzaminu. Dokument jest wydawany na wniosek kandydata, złożony w Instytucie Transportu Samochodowego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.

Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat przewoźnika

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego, przez osobę przystępującą do egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych. Do wniosku kandydat dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej (kopia) oraz opłaty za wydanie certyfikatu. Wniosek musi być dostarczony do Instytutu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. O terminie i kwalifikacji do egzaminu kandydat powiadamiany jest pisemnie. Miejsce egzaminu wyznacza Dyrektor Instytutu. Kandydat dwukrotnie może nie stawić się na egzamin w wyznaczonym terminie, bez utraty jest opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin wynosi 500 zł. Wydanie certyfikatu 300 złotych. Razem 800 złotych.

Forma egzaminu na certyfikat przewoźnika

Podstawą egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych jest przygotowana przez Instytut poufna baza pytań testowych i zadań egzaminacyjnych. Pytania dla każdego kandydata wybierane są w drodze losowania. Egzamin tworzą dwie części.

  • Test pisemny obejmujący zakres zagadnień części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Test składa się z 64 losowych pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami, po 8 z każdego modułu z czego maksymalni mogą być dobre trzy.
  • Zadanie egzaminacyjne polegające na rozwiązaniu dwóch przykładów praktycznych , z czego jeden przykład dotyczy znajomości zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców.

Czas rozwiązywania testu wynosi 120 minut. Po części testowej wyznacza się 15 minut przerwy. Na zadania praktyczne przeznaczone jest również 120 minut.

Punktacja i zaliczanie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych

Pytania testowe punktowane są metodą 0-1. Jeden punkt przyznawany jest tylko za pełną odpowiedź. Jeśli odpowiedź nie została udzielona lub nie zaznaczono wszystkich możliwych opcji pytanie otrzymuje 0 pkt. Za test maksymalnie można otrzymać 64 pkt.

Zadanie egzaminacyjne punktowane jest w skali 1-4 pkt. zależnie od jakości odpowiedzi, przy czym każda otrzymana ocena ma wagę równą jej czterokrotnej wysokości. Z uwagi na ilość pytań maksymalnie można uzyskać 64 pkt.

Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% pkt. z każdej części. Za egzamin zdany uznaje się taki, w którym kandydat otrzymał minimum 60% pkt. z obu części razem.

 


Zapraszamy do skorzystania z testów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w formie online.

Masz pytania napisz lub zadzwoń do Nas: kontakt
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (61 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024