Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia

KOD 95

Co oznacza kod 95?

Osoby planujące rozpocząć pracę w zawodzi kierowcy i starający się uzyskać wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z informacją o konieczności uzyskania tzw. kodu 95. Co to oznacza?

Tajemnicze określenie „kod 95” jednak nie ma w sobie nic nietypowego, bowiem jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego. Aby spełnić wymagania niezbędne do uzyskania takiego wpisu, konieczne jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane po kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, a w przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 r. – szkolenie okresowe.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.

Podstawy prawne wpisu kodu 95 w prawo jazdy

Kod 95 pojawia się w prawie jazdy zawodowego kierowcy po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, a obowiązek i terminy wpisów reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ze szczególnym wskazaniem na przepis:
  „§ 10.4. Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu „95” w układzie „95.DD.MM.RRRR”, we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji „ograniczenia” przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej, przy czym w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Datą ważności wpisu jest data 5 lat liczona od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.”

Interpretacja kodu 95

Kod 95 przyjmuje postać określoną w powyższym artykule, sprowadzającą się do zapisu „95.DD.MM.RRRR.” Umieszczona na początku liczba „95” jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdmi, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami. Znajdująca się za liczbą „95” data to informacja o terminie ważności ostatniego odbytego szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego. W dniu jej upływu właściciel dokumentu traci prawo do wykonywania zawodu, jeśli nie zaliczył wcześniej kolejnego szkolenia okresowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nie uzyska stosownego badania lekarskiego i psychologicznego.

Kierowco pamiętaj, że przewóz drogowy należy wykonać dopiero po wpisie kodu 95 w prawo jazdy.


Masz pytania odnośnie do kodu 95, zapraszamy do dyskusji. Napisz pytanie w komentarzach. Nie znalazłeś pełnej informacji napisz lub zadzwoń do Nas: kontakt
guest
57 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
Robert
2 lat temu

Ile kosztuje kod 95?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Robert

Panie Robercie,
Kod 95 wpisywany jest w prawo jazdy po ukończeniu odpowiedniego szkolenia. Pojęcie „Kurs na kod 95” obejmuje zarówno kursy Kwalifikacyjne, jak i Szkolenie Okresowe. Rodzaj kursu zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy kat. C lub D.
Wariant I
Jeżeli kategorię C uzyskał Pan po 10.09.2009 r. konieczne jest zrobienie: Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej. Szkolenie trwa 140 godzin (około miesiąca). Koszt szkolenia to 2800 zł brutto. Cena szkolenia zawiera: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, jazdę ciągnikiem siodłowym z naczepą, jazdę w warunkach specjalnych, jeden egzamin państwowy. Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej: https://abc-szkolenia.com/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/
Przed kursem kwalifikacyjnym powinien Pan wykonać: badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne. Komplet badań to koszt 350 zł.
Wariant II
Jeżeli kategorię C uzyskał Pan przed 10.09.2009 r. zobowiązany jest Pan do zrobienia: Szkolenia Okresowego Kierowców. Szkolenie trwa 35 godzin (5 dni). Koszt szkolenia to 600 zł brutto. Cena szkolenia obejmuje: szkolenie w formie wykładów, wydanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, materiały szkoleniowe, poczęstunek. Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Szkolenia Okresowego: https://abc-szkolenia.com/szkolenie-okresowe-kierowcow/
Po odbyciu szkolenia zobowiązany jest Pan wykonać: badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne. Komplet badań to koszt 350 zł.

Po ukończeniu odpowiedniego szkolenia lub kursu kwalifikacyjnego należy udać się do Wydziału Komunikacji celem wpisania „kodu 95”. Cena wymiany prawo jazdy wynosi 100,50 zł

Grzesiek
Grzesiek
2 lat temu

Mam pytanie odnośnie stanu zdrowia czy chcadz jeździć zawodowo na kat ce to zmieni mi się kod
W moim przypadku mam ubytek słuchu czy to będzie mi przeszkadzało w karieze kierowcy zawodowego.

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Grzesiek

Panie Grzegorzu, artykuł 39a Ustawy o transporcie drogowym mówi, że kierowcą wykonującym przewóz drogowy może zostać osoba, która nie ma przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Kod 95 jest takim samym uprawnieniem dla wszystkich kierowców, jednak to lekarz jest odpowiedzialny stwierdzić na orzeczeniu lekarskim i psychologicznym brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca zawodowy.

Arek
Arek
2 lat temu

Czy kierowca śmieciarki musi mieć kod 95?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Arek

Panie Arku,
O zwolnieniach z obowiązku uzyskania kodu 95 mówi Ustawa o transporcie drogowym w art. 39a ust. 3. Artykuł ten nie wspomina o przewozie śmieci/ odpadów pojazdem śmieciarką, a zatem kierowca wykonujący taki przewóz powinien posiadać kod 95 wbity w kolumnie 12 prawa jazdy.

Andrzej
Andrzej
2 lat temu

Witam mam pytanie posiadam świadectwo kwalifikacji i miałem kiedyś pozwolenie na przewoz rzeczy.Co musze zrobić ponieważ minęło już więcej niż 5 lat od wydania tego zaświadczenia.

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Andrzej

Panie Andrzeju,
Ponieważ uzyskał Pan już Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i chce Pan przedłużyć jego ważność powinien Pan odbyć Szkolenie Okresowe. Kurs ten obowiązuje kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 r. oraz kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej po kursie kwalifikacyjnym, wydane przez wojewodę. Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych. Po szkoleniu okresowym dla kierowcy zawodowego nie jest przeprowadzany egzamin państwowy. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej. W naszym Ośrodku kurs Szkolenia Okresowego rozpoczynamy w każdy piątek o godzinie 15:00. Należy również pamiętać o obowiązku wykonania badań lekarskich i psychologicznych, które również można odbyć w naszym Ośrodku.

Bartosz
Bartosz
2 lat temu

Witam.
Posiadam prawo jazdy kategorii A,B,C. Chce zacząc prace jako kierowca C+E. Co musze zrobić aby mieć prawo jazdy z kodem 95 ? Oczywiscie musze zrobić dodatkowo E aby miec C+E ale co dalej? Na C zdałem : 21.09.09r.

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Bartosz

Szanowny Panie, w pierwszej kolejności należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne do profilu oraz do kwalifikacji. Informujemy, że w naszym ośrodku, w tej samej cenie, wykona Pan badania w każdą środę o godzinie 14:00.

W celu uzyskania kat. C+E: pierwszym krokiem jest wizyta w Wydziale Komunikacji w celu uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK). Jest on wydawany bezpłatnie na podstawie badań lekarskich i psychologicznych. Po dostarczeniu profilu do ośrodka – rozpoczniemy szkolenia na kat. C+E, które obejmuje 25h zajęć praktycznych. Praktyczny egzamin państwowy w tym wypadku odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

W celu uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego należy w Pana przypadku ukończyć ponadto kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Można go realizować niezależnie od kat. C+E. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w ośrodku, zajęcia praktyczne na ciągniku siodłowym z naczepą oraz na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych. Po kursie przeprowadzany jest teoretyczny egzamin państwowy w ośrodku szkolenia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowych. Najbliższy kurs rozpoczynamy 4.12 o godzinie 15:00.

Po pozytywnym wyniku egzaminu na kat. C+E oraz kwalifikacyjnego należy udać się do Wydziału Komunikacji celem wymiany prawa jazdy z wbitym kodem 95.

Darek
Darek
2 lat temu

Witam czy posiadając obecnie kod 95 w prawie jazdy oraz kat c+e ( jestem czynnym kierowcą) po zrobieniu kat D ponownie będę musiał zdawać kwalifikacje czy kod 95 zostanie wpisany z automatu ?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Darek

Szanowny Panie,
Informuję, że zgodnie z przepisami po uzyskaniu prawa jazdy kat. D będzie Pan musiał przejść kurs kwalifikacyjny. Przy okazji zaznaczam, że taki kurs można rozpocząć nie posiadając jeszcze prawa jazdy kat. D. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie: https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/
Pozdrawiam serdecznie

Paweł
Paweł
2 lat temu

Czy kierowcy do 3.5 t ( czyli kat b )są zobowiązani do posiadania kodu 95 ? Dana kat właśnie nie jest wymieniona w artykule .

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Paweł

Panie Pawle,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że według Art. 39a Ust. 3 ustawy o transporcie drogowym nie jest wymagane posiadanie kodu 95 do kierowania pojazdami, do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Bartosz
Bartosz
2 lat temu

Witam mam pytanie jestem kierowcą kat. D w wojsku i interesuje mnie czy potrzebny mi przewóz osob zeby wozić cywili autobusem wojskowym, gdzie moge znaleźć taka informację? Za odpowiedz dziekuje i pozdrawiam

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Bartosz

Panie Bartoszu,
Ustawie o Transporcie Drogowym w art. 39a. ust. 3 pkt 3, mówi, że wymóg ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego nie jest wymagane dla kierowcy pojazdu wykorzystywanego przez siły zbrojne. Pojazdy wykorzystywane lub pozostające pod kontrolą sił zbrojnych są zwolnieni z kodu 95 w momencie, gdy są prowadzone przez żołnierzy wykonujących obowiązki służbowe.
Podsumowując pytanie – dopóki będzie Pan przewoził cywili autobusem wojskowym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych nie jest wymagany przewóz osób. Jeżeli będzie Pan wykonywał przewozy drogowe autobusem należącym do sił zbrojnych, ale poza służbą – wymagane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uprawnienia kierowcy zawodowego w zakresie przewozu osób.

Damian
Damian
2 lat temu

Mam prawo jazdy D od 2006 i kod 95 ważny do 2023 chcę teraz zrobic prawo jazdy C i C+E jaki czy po zdaniu będę musiał odbyć kurs kwalifikacji jak tak to jaki ? przyśpieszony uzupełniający ?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Damian

Dzień dobry Panie Damianie,

W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że aby zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C oraz C+E w pierwszej kolejności należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne a następnie uzyskać profil PKK w Wydziale Komunikacji. Na badania zapraszamy do naszego ośrodka w każdą środę o godzinie 14:00.

Ponadto pragnę zaznaczyć, że w kwestii szkolenia zawodowego obowiązuje Pana Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona, którą można rozpocząć niezależnie od kursu na prawo jazdy i robić oba kursy w jednym czasie.

Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej:
https://abc-szkolenia.com/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/

Rafał
Rafał
2 lat temu

Witam posiadam prawo jazdy kategori c oraz c+e, przy wymianie prawa jazdy na nowe na badaniach zostala wpisana jedynie kategoria C przez co przy kategori C+E nie mam wpisanego kodu 95., czy przy kolejnej wymianie prawajazdy nie bedzie problemu wpisac kosu 95 do kategori C+E?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Rafał

Panie Rafale,
W celu uzyskania wpisu kodu 95 należy posiadać prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE, aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym) oraz orzeczenie lekarskie (na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym). W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informujemy, że jeżeli podczas wymiany prawa jazdy okaże Pan wszystkie powyższe dokumenty to powinien otrzymać Pan wpis kodu 95 w kolumnę 12 prawa jazdy. Biorąc pod uwagę Pana sytuację sugerujemy zadbać o to, aby podczas następnej wymiany prawa jazdy posiadać badania lekarskie i psychologiczne do kategorii C oraz C+E.

Miroslaw
Miroslaw
2 lat temu

Witam, jeśli posiadam prawo jazdy kat C wydane w 1986 r, nie wykonuje pracy jako kierowca ale chciałbym wykonywać, nie mam wpisanego kodu 95, czy muszę robić kurs kwalifikacji czy wystarczy szkolenie okresowe bez egzaminu za ok 450zl.

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Miroslaw

Dzień dobry Panie Mirosławie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że jeżeli posiada Pan prawo jazdy kat. C, uzyskane w 1986 r. i chce pracować jako kierowca zawodowy, należy wykonać szkolenie okresowe po którym otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.
Szkolenie okresowe rozpoczyna się w każdy piątek o godz. 15:00 w naszym Ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie.
Po odbyciu szkolenia zobowiązany jest Pan wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne.

Badania odbywają się w pierwszą środę po zakończeniu szkolenia o godz.: 15:00. Nadmienię, że oba badania wykona Pan u nas tego samego dnia.

Cena szkolenia wraz badaniami to 950 zł.

Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Szkolenia Okresowego:
http://abc-szkolenia.com/szkolenie-okresowe-kierowcow/

Sławomir
Sławomir
2 lat temu

witam jestem kierowcą zawodowym w wieku 59 lat ukończyłem kurs na przewóz rzeczy lekarz wydał zezwolenie na 5 lat psycholog również a w moim powiatowym wydziale komunikacyjnym skracają ten okres do 3,5 lat czy są ku temu jakies podstawy prawne podważając moje badania i kompetęcje lekarz proszę o odpowiedź najlepiej na podanego maila dzieki z góry

abcszkolenia
Admin
1 rok temu
Reply to  Sławomir

Panie Sławomirze,
zgodnie z art. 39j ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym: „Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.”
W związku z powyższym orzeczenia zostały wystawione prawidłowo. Praktyka lekarska w tym zakresie wskazuje, że jeżeli brakuje Panu 1 rok do ukończenia 60. roku życia to otrzymuje Pan orzeczenie na wspomniany czas oraz dodatkowo na 2,5 roku (przysługujące po ukończeniu 60 lat).

Radek
Radek
1 rok temu

Dzień dobry. Skończyła mi się ważność kodu 95, jednak obecnie nie pracuję jako kierowca. Jeśli za jakiś czas rok, może dłużej będę chciał ponownie podjąć pracę jako kierowca, wystarczy, że odbędę szkolenie okresowe i badania a uprawnienia zostaną mi przywrócone, czy muszę odbyć pełen kurs kwalifikacyjny? Pozdrawiam.

abcszkolenia
Admin
1 rok temu
Reply to  Radek

Panie Radosławie, w celu odnowienia uprawnień i ponownego uzyskania kodu 95 powinien Pan odbyć szkolenie okresowe. Rodzaj dedykowanego dla Pana szkolenia został sprecyzowany w art. 39d pkt 6: „Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust.2, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe”. Nie istnieje zatem konieczność wykonywania kursu kwalifikacyjnego. Szkolenie okresowe oraz komplet niezbędnych badań wykona Pan w naszym ośrodku – więcej informacji: https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/szkolenie-okresowe-kierowcow/

Krzysztof
Krzysztof
1 rok temu

Jestem kolekcjonerem sprzętu militarnego posiadam na stanie terenowego Stara 66 który jest zarejestrowany, ma ważny przegląd techniczny i jest moją własnością. Mam prawo jazdy A, B, C, D, E uzyskane w latach 1976/84 bezterminowe. Jeżdżę tym starem na zloty militarne – czy muszę mieć kod 95?

abcszkolenia
Admin
1 rok temu
Reply to  Krzysztof

Panie Krzysztofie,
Zgodnie z Art. 39a Ust. 3 Pkt 9 ustawy o transporcie drogowym, wymagań odnośnie ukończenia odpowiedniego szkolenia zawodowego, a co za tym posiadania kodu 95, nie stosuje się do kierowcy pojazdu wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy. Oznacza to, że jeżeli używa Pan pojazdu wyłącznie w celach prywatnych, które nie są związane z działalnością gospodarczą, to nie ma Pan obowiązku posiadania kodu 95. Ponadto wnioskując po Pana wiadomości, posiada Pan odpowiednią kategorię prawa jazdy. Proszę jednak pamiętać o obowiązku wykonania badań lekarskich oraz psychologicznych.

Zbigniew
Zbigniew
1 rok temu

Dzień dobry, czy kierowca operator żurawia samojezdnego lub zamiatarki musi posiadać świadectwo kwalifikacji?

abcszkolenia
Admin
1 rok temu
Reply to  Zbigniew

Panie Zbigniewie, ustawa o transporcie drogowym przewiduje w art. 39a ust. 3 szereg przypadków, w których kierujący pojazdem o DMC powyżej 3,5t zwolniony jest z konieczności posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Niestety, żadne z wymienionych odstępstw nie wskazuje wprost na kierującego-operatora żurawia samojezdnego lub kierowcę zamiatarki. We wspomnianym artykule zawarte są zapisy pozostawiające możliwość uchylenia regulacji nakładających na prowadzącego pojazd obowiązek posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Znajdują się tam informacje, że kierowca pojazdu, którego prędkość jest konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h oraz kierowca pojazdu, wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem. Należy jednak pamiętać, że w celu zastosowania jednego z wymienionych w ustawie zwolnień, trzeba bezwzględnie spełniać określone wymogi. Jest to szczególnie istotne przy ocenie podstawowego zajęcia kierowcy, o którym mowa w art.39a ust. 3 pkt 10, ponieważ nie został jasno sprecyzowany stosunek czasu prowadzenia pojazdu do czynności wykonywanych sprzętem, który przewozi.
W momencie, kiedy kierowca prowadzący pojazd lub zespół pojazdów nie spełnia żadnego ze zwolnień, kierowca powinien posiadać uprawnienia kierowcy zawodowego potwierdzone wpisem kodu 95 w kolumnę 12 prawa jazdy.

Darek
Darek
2 lat temu

Witam czy posiadając obecnie kod 95 w prawie jazdy oraz kat c e ( jestem czynnym kierowcą) po zrobieniu kat D ponownie będę musiał zdawać kwalifikacje czy kod 95 zostanie wpisany z automatu ?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Darek

Szanowny Panie,
Informuję, że zgodnie z przepisami po uzyskaniu prawa jazdy kat. D będzie Pan musiał przejść kurs kwalifikacyjny. Przy okazji zaznaczam, że taki kurs można rozpocząć nie posiadając jeszcze prawa jazdy kat. D. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie: https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/
Pozdrawiam serdecznie

Paweł
Paweł
2 lat temu

Czy kierowcy do 3.5 t ( czyli kat b )są zobowiązani do posiadania kodu 95 ? Dana kat właśnie nie jest wymieniona w artykule .

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Paweł

Panie Pawle,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że według Art. 39a Ust. 3 ustawy o transporcie drogowym nie jest wymagane posiadanie kodu 95 do kierowania pojazdami, do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Bartosz
Bartosz
2 lat temu

Witam mam pytanie jestem kierowcą kat. D w wojsku i interesuje mnie czy potrzebny mi przewóz osob zeby wozić cywili autobusem wojskowym, gdzie moge znaleźć taka informację? Za odpowiedz dziekuje i pozdrawiam

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Bartosz

Panie Bartoszu,
Ustawie o Transporcie Drogowym w art. 39a. ust. 3 pkt 3, mówi, że wymóg ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego nie jest wymagane dla kierowcy pojazdu wykorzystywanego przez siły zbrojne. Pojazdy wykorzystywane lub pozostające pod kontrolą sił zbrojnych są zwolnieni z kodu 95 w momencie, gdy są prowadzone przez żołnierzy wykonujących obowiązki służbowe.
Podsumowując pytanie – dopóki będzie Pan przewoził cywili autobusem wojskowym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych nie jest wymagany przewóz osób. Jeżeli będzie Pan wykonywał przewozy drogowe autobusem należącym do sił zbrojnych, ale poza służbą – wymagane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uprawnienia kierowcy zawodowego w zakresie przewozu osób.

Damian
Damian
2 lat temu

Mam prawo jazdy D od 2006 i kod 95 ważny do 2023 chcę teraz zrobic prawo jazdy C i C E jaki czy po zdaniu będę musiał odbyć kurs kwalifikacji jak tak to jaki ? przyśpieszony uzupełniający ?

abcszkolenia
Admin
2 lat temu
Reply to  Damian

Dzień dobry Panie Damianie,

W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że aby zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C oraz C E w pierwszej kolejności należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne a następnie uzyskać profil PKK w Wydziale Komunikacji. Na badania zapraszamy do naszego ośrodka w każdą środę o godzinie 14:00.

Ponadto pragnę zaznaczyć, że w kwestii szkolenia zawodowego obowiązuje Pana Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona, którą można rozpocząć niezależnie od kursu na prawo jazdy i robić oba kursy w jednym czasie.

Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej:
https://abc-szkolenia.com/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/

abcszkolenia
Admin
1 rok temu
Reply to  abcszkolenia

Panie Zbigniewie, ustawa o transporcie drogowym przewiduje w art. 39a ust. 3 szereg przypadków, w których kierujący pojazdem o DMC powyżej 3,5t zwolniony jest z konieczności posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Niestety, żadne z wymienionych odstępstw nie wskazuje wprost na kierującego-operatora żurawia samojezdnego lub kierowcę zamiatarki. We wspomnianym artykule zawarte są zapisy pozostawiające możliwość uchylenia regulacji nakładających na prowadzącego pojazd obowiązek posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Znajdują się tam informacje, że kierowca pojazdu, którego prędkość jest konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h oraz kierowca pojazdu, wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem. Należy jednak pamiętać, że w celu zastosowania jednego z wymienionych w ustawie zwolnień, trzeba bezwzględnie spełniać określone wymogi. Jest to szczególnie istotne przy ocenie podstawowego zajęcia kierowcy, o którym mowa w art.39a ust. 3 pkt 10, ponieważ nie został jasno sprecyzowany stosunek czasu prowadzenia pojazdu do czynności wykonywanych sprzętem, który przewozi.
W momencie, kiedy kierowca prowadzący pojazd lub zespół pojazdów nie spełnia żadnego ze zwolnień, kierowca powinien posiadać uprawnienia kierowcy zawodowego potwierdzone wpisem kodu 95 w kolumnę 12 prawa jazdy.

Andrzej
Andrzej
1 rok temu

Czy posiadając świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne (w których mowa jest o pracy kierowcy) robione pod kątem kierowania autem ciężarowym, mogę również kierować taksówką. Czy kod 95 w prawie jazdy pozwala mi kierować taksówką czy muszę posiadać oddzielne orzeczenia??

Aneta - ABC Szkolenia
Aneta - ABC Szkolenia
1 rok temu
Reply to  Andrzej

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie, uprzejmie informuję że badania lekarskie wykonywane w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej mają inną podstawę prawną. Aby móc kierować taksówką powinien Pan wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne wskazujące brak przeciwskazań do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy Taxi. W ABC Szkolenia badania odbywają się w każdą środę. W celu zapisu prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem pod numerem telefonu: 793 700 182.

Robert
Robert
1 rok temu

Witam , mieszkam i pracuję w holandii jako kierowca c+e ,skończył mi się kod-95 czy mogę zrobić kurs w polsce i dostać certyfikat aby w holandii mi go uwzględnili ?

Michał - ABC Szkolenia
Admin
Reply to  Robert

Panie Robercie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż w myśl art. 39d ust. 1. pkt 2. Ustawy o transporcie drogowym do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Jeżeli spełnia Pan wyżej wymienione wymagania to może Pan podejść do szkolenia okresowego na terenie naszego kraju. Ponadto po ukończeniu szkolenia w myśl art. 39f ust.1 powinien Pan uzyskać wpis potwierdzający uzyskanie uprawnień w polskim prawie jazdy lub w karcie kwalifikacji kierowcy. Oznacza to, że po ukończonym szkoleniu zobowiązany jest Pan wymienić prawo jazdy na polskie lub uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy. Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Szkolenia Okresowego: https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/szkolenie-okresowe-kierowcow/

Michal
Michal
1 rok temu

Witam zrobiłem nie dawno Prawo Jazdy kategorii D posiadam również C lecz nie robiłem żadnego przewozu rzeczy bo nie miałem takiej potrzeby i moje pytanie kiedy to w końcu ruszy do przodu. Mam wszystkie badania PKZ a nadal wszystko stoi w miejscu a chciałbym podjąć pracę na stanowisku kierowca autobusu. Jestem zablokowany bo ośrodki szkoleniowe do których dzwonię nie mogą do końca pomoc bo sami nie wiedzą jak to będzie wyglądać i kiedy będzie można zacząć szkolenie. A w jednym ośrodku powiedziano mi że jak mam kategorie C a ubiegam się tylko na przewóz osób na D to muszę zrobić przewoz rzeczy na C i te które potrzebuje czyli przewóz osób D. Proszę o wyjaśnienie bo już mam mętlik w głowie

Aneta - ABC Szkolenia
Aneta - ABC Szkolenia
1 rok temu
Reply to  Michal

Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że system do obsługi profilu PKZ zaczął już funkcjonować w naszym ośrodku więc istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Posiadając prawo jazdy kategorii D wydane po 10.09.2008 r. zobowiązany jest Pan do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej poprzez uczestnictwo w Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej. Wspomniany kurs rozpoczyna się 06.05.2022 r. o godzinie 15:00 w Ośrodku ABC Szkolenia, przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Po kursie należy zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami odnośnie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej:
http://abc-szkolenia.com/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/

Pozdrawiamy serdecznie,
ABC Szkolenia

Martyna
Martyna
11 miesięcy temu

witam, mamy kilku kierowców z zagranicy i jeśli posiadają wpisany kod 95 i c to muszą mieć prawo jazdy Polskie?

Marta - ABC Szkolenia
Admin
Marta - ABC Szkolenia
10 miesięcy temu
Reply to  Martyna

Pani Martyno,
W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że „kod 95” wpisany w prawo jazdy wydane przez Państwo członkowskie Unii Europejskiej stanowi potwierdzenie uprawnień kierowcy zawodowego i jest dokumentem honorowanym w Polsce.
Kierowcy spoza UE – np. z Ukrainy, Białorusi, posiadający uprawnienia wydane w swojej ojczyźnie, zobowiązani są przed rozpoczęciem pracy w Polsce jako kierowca zawodowy, ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe, a następnie wymienić prawo jazdy na polskie wraz z wbitym „kodem 95” lub uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy.

Zbigniew
Zbigniew
8 miesięcy temu

Witam .Czy jeśli mi już upłynęło 5 lat kodu 95 w prawach jazdy czy mogę przewozić rzeczy w swoim zakręcie nie świadcząc usług a dla swoich potrzeb ?

Wiktoria Świątek
Admin
Wiktoria Świątek
8 miesięcy temu
Reply to  Zbigniew

Szanowny Panie Zbigniewie. Dziękujemy za Pana zapytanie. Z Pana pytania wynika, że nie świadczy Pan przewozu związanego z żadną działalnością gospodarczą. Niniejszym informuję, że jeśli wykonuje Pan tego rodzaju przewóz to nie jest Pan zobowiązany posiadać kodu 95 (szkolenia okresowego na przewóz rzeczy). Proszę jednak zwrócić uwagę na ważność badań lekarskich i psychologicznych, których data znajduje się w kolumnie 11 prawo jazdy obok odpowiedniej kategorii. W sytuacji utraty ważności badań zapraszamy Pana na badania w każdą środę.

Mirek
Mirek
7 miesięcy temu

Dzień dobry. Czy jeśli uprawnienia kat C zrobiłem w 1997r i wówczas w 1998 r zrobiłem i posiadałem stare świadectwo kwalifikacji zawodowej ( to pomarańczowe,jak stare PJ 😃) , a kat E do C zrobiłem w 2004 r, to co teraz muszę zrobić by jeździc w transporcie międzynarodowym?? Jaki wariant mnie dotyczy i jaki łączny koszt? Pozdrawiam.

Wiktoria Świątek
Admin
Wiktoria Świątek
7 miesięcy temu
Reply to  Mirek

Szanowny Panie Mirosławie, W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uzyskał Pan prawo jazdy kat. C w 1997 r., powinien Pan przed przystąpieniem do pracy zrealizować szkolenie okresowe. Warunkiem koniecznym przystąpienia do kursu jest uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) wydawanego w Wydziale Komunikacji, który otrzyma Pan na podstawie ważnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy – zgodnie z art.39j i art. 39k. Ustawy o transporcie drogowym. Badania może Pan wykonać u nas w ośrodku w każdą środę. Cena badań wynosi 350 zł a szkolenia okresowego 900 zł. W Wydziale Komunikacji należało będzie dodatkowo opłacić 100,50zł za wymianę prawa jazdy. Końcowa wartość wynosi 1 350,50zł.

Eugeniusz
Eugeniusz
6 miesięcy temu

Cześć. mam taki problem. Jestem obywatelem Białorusi i miałem prawa białoruskie z kategorii B, potem dostałem polskie na podstawie karty stałego pobytu tak się złożyło, że wrócił na Białoruś i przeszedł do nowych kategorii i ponownie otrzymał prawa białoruskie ze wszystkimi kategoriami i teraz mam dwa prawa jazdy, zarówno polskie, jak i białoruskie. Pytanie. Czy mogę zdać kwalifikacje na prawa białoruskie a potem wymienić na polskie gdzie wprowadzą nowe kategorie i kod 95 dzięki czekam na odpowiedz.

Marta - ABC Szkolenia
Admin
Marta - ABC Szkolenia
5 miesięcy temu
Reply to  Eugeniusz

Panie Eugeniuszu
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że zapisu na kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dokonujemy na podstawię dokumentu prawa jazdy, który okaże Pan na miejscu w Ośrodku.
Zgodnie z art. 4 ustawy o kierujących pojazdami kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Organem odpowiedzialnym za weryfikację i wymianę prawa jazdy jest Wydział Komunikacji. Zachęcam zatem do konsultacji Pana sytuacji bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Jednocześnie informuję, że zapis na kurs kwalifikacji należy poprzedzić wykonaniem badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskaniem numeru PKZ, czyli Profilu Kierowcy Zawodowego. Profil wydawany jest przez Wydział Komunikacji.
Zapraszam na badania do naszego Ośrodka, badania organizujemy cyklicznie w każdą środę od godz. 14:00.

Celem ustalenia szczegółów pozostajemy do dyspozycji pod numerem 531 700 182 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@abc-szkolenia.com

Waldek
Waldek
5 miesięcy temu

Dzień dobry
Mam pytanie jak zrobię kod 95 pierwszy raz to ile on jest ważny i po upływie terminu co się robi żeby przedłużyć i czy są jakieś egzaminy dodatkowe ?

Marta - ABC Szkolenia
Admin
Marta - ABC Szkolenia
5 miesięcy temu
Reply to  Waldek

Panie Waldku,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że wybór odpowiedniego szkolenia prowadzącego do uzyskania kodu 95 zależy od terminu uzyskania prawa jazdy kategorii C (kolumna 10 prawa jazdy).
1) Jeżeli prawo jazdy kat. C zostało uzyskane po 10.09.2009 r. należy wykonać kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej zakończony egzaminem państwowym w WORD (więcej informacji na temat KWP: https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/).
2) Jeżeli prawo jazdy kat. C zostało uzyskane przed 10.09.2009 r. należy wykonać kurs Szkolenia okresowego (więcej informacji na temat SO: https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/szkolenie-okresowe-kierowcow/).

Jeden i drugi kurs prowadzi do uzyskania kodu 95 ważnego przez 5 lat:
– od dnia zakończenia kursu – w przypadku Szkolenia Okresowego,
– od dnia zdania egzaminu państwowego w WORD – w przypadku Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej.

Po 5 latach, celem przedłużenia ważności uzyskanych uprawnień, należy wykonać Szkolenie Okresowe.

Informuję, że warunkiem koniecznym przystąpienia do Szkolenia okresowego jest dostarczenie do ośrodka Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) wydawanego w Wydziale Komunikacji, na podstawie ważnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Badania organizujemy w każdą środę o godz. 14:00.

Zapisy na badania odbywają się:
– przez formularz na stronie internetowej: https://abc-szkolenia.com/badania-dla-kierowcow/
– osobiście w ośrodku na ul. Modlińskiej 6 w Warszawie.

Kateryna
Kateryna
5 miesięcy temu

Czy są kursy dla kodu 95 w języku rosyjskim?

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
4 miesięcy temu
Reply to  Kateryna

Szanowna Pani,
Wszystkie zajęcia, jakie odbywają się w naszym Ośrodku, prowadzone są w języku polskim. Niemniej jednak egzamin na kwalifikację zdawać można także w języku rosyjskim, ukraińskim i angielskim a wszystkich naszych kursantów pragniemy rzetelnie przygotować do egzaminu niezależnie od języka egzaminowania. W przypadku dodatkowych pytań związanych z ofertą kursów na kod 95 zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 531 700 182.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób Szkolenie okresowe (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs przedłużający...

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (128 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2023