Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Rekonwersja dla żołnierzy

Rekonwersja dla żołnierzy

Rekonwersja

Jesteś żołnierzem zawodowym, a Twoja służba dobiegła końca? Chcesz aktywnie działać na rynku pracy? Rozszerzaj swoje kwalifikacje korzystając ze szkoleń i kursów z oferty ABC Szkolenia i postaraj się o otrzymanie pomocy rekonwersyjnej z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Podstawą prawną pomocy rekonwersyjnej jest art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Zakres pomocy

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące koszty:

Kwoty dofinansowań w ramach rekonwersji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości przepracowanych lat w wojsku polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

Dokumenty wymagane do rekonwersji

Aby uzyskać pomoc rekonwersyjną niezbędną do sfinansowania udziału w szkoleniu lub kursie należy wypełnić wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Były żołnierz do wniosku powinien załączyć zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Wydawanie decyzji i zwrot środków

Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie przekwalifikowania zawodowego jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Zwrot kosztów odbywa się poprzez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, który realizował przekwalifikowanie zawodowe lub wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego. Żeby zrealizowany został zwrot kosztów niezbędnym jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

Kursy dla żołnierzy zawodowych

Wybierając szkolenia z naszej oferty masz pewność profesjonalnego przygotowania do pracy w wybranym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców zgodnie z obowiązującym programem. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny, dlatego bez problemu przyswoisz informacje i staniesz się atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. W ramach pomocy rekonwersyjnej można skorzystać ze wszystkich szkoleń z naszej oferty, a jedynym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej decyzji z WBE.

Postaw na profesjonalne kursy ABC Szkolenia i skorzystaj z naszych usług już teraz. 

Masz pytania, napisz lub zadzwoń do nas. KONTAKT

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

3,8/5 - (11 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024