Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Certyfikat Kompetencji Zawodowych > Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Co to jest?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Co to jest?

Spis treści:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – co to jest?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) to dokument potwierdzający kwalifikację, wiedzę i umiejętności, niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa w branży transportu drogowego. Posiadanie tego certyfikatu jest jednym z najważniejszych warunków umożliwiających uzyskanie licencji transportowej międzynarodowej lub zezwolenia krajowego na prowadzenie przedsiębiorstwa przewozowego.

Jeszcze nie tak dawno Certyfikat Kompetencji Zawodowych był podzielony na cztery kategorie:

 • krajowy transport drogowy osób,
 • międzynarodowy transport drogowy osób,
 • krajowy transport drogowy rzeczy,
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Obecnie wszystkie cztery kategorie zostały zastąpione jednym rodzajem – Certyfikatem Unijnym/Wspólnotowym. Jeśli posiadasz Certyfikat, wydany przed 4 grudnia 2011 roku, to warto zgłosić się do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i złożyć wniosek o jego wymianę na nowy Certyfikat Wspólnotowy

Kto musi mieć Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Większość osób uważa, że CKZ powinien posiadać każdy kierowca zajmujący się przewozem rzeczy bądź osób. Nie jest to prawda. Obowiązek posiadania certyfikatu nie spoczywa na kierowcy, ale na przedsiębiorcy. To przedsiębiorca w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń musi wykazać posiadanie kompetencji pozwalających mu na prowadzenie zarobkowej działalności transportowej. Jednak „wykazanie” nie oznacza, że posiadaczem CKZ musi być właściciel przedsiębiorstwa, może on bowiem wyznaczyć dowolną osobę (która taki dokument posiada) na stanowisko osoby zarządzającej transportem. Wynika to z przepisów rozporządzenia WE 1071/2009 artykułu 4 i 8.

Należy również wspomnieć, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, istnieje możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z posiadania certyfikatu. Z wymagań tych zwolnieni są przewoźnicy zajmujący się transportem drogowym, którzy:

 • przewożą nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w przypadku niezarobkowego przewozu,
 • posiadają pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony transporcie drogowym rzeczy i świadczą usługi na terenie Polski,
 • świadczą usługi transportu sanitarnego oraz w zakresie ratownictwa medycznego.

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, należy zdać egzamin państwowy. Jedynym uprawnionym organem do jego wydania jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Osoby decydujące się na udział w egzaminie muszą wziąć udział w jego dwóch częściach – teoretycznej oraz problemowej.

Warto zaznaczyć, że do egzaminu może przystąpić każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe. Wystarczy złożyć wniosek o egzamin oraz dokonać opłaty na rachunek bankowy ITS. W przypadku obcokrajowców wymaga się dodatkowo dołączenia do wniosku zaświadczenia o zwykłym miejscu zamieszkania i/lub karty pobytu.

Kurs CKZ 2024

Co warto wiedzieć o egzaminie w ITS?

Egzamin obejmuje dwie części pisemne:

 • część pierwsza, teoretyczna obejmuje 64 pytania testowe wielokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt,
 • część druga problemowa obejmuje zadanie składające się z dwóch zagadnień – praktycznych przykładów do rozwiązania. Warto wiedzieć, że jedno zagadnienie zawsze dotyczy znajomości czasu pracy kierowców. W zależności od udzielonej odpowiedzi można uzyskać od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4 – za tą część egzaminu można również uzyskać maksymalnie 64 punkty.

Każda część egzaminu trwa dwie godziny. Aby ukończyć test i zadanie egzaminacyjne z wynikiem pozytywnym, z każdej części należy uzyskać, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów. Natomiast, aby ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym konieczne jest uzyskanie, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów, z dwóch części egzaminu. Jeśli ukończysz egzamin z wynikiem pozytywnym, to certyfikat, od ITS otrzymasz drogą pocztową w terminie 28 dni od daty egzaminu.

Jaki jest koszt egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Chcąc przystąpić do egzaminu w ITS należy uiścić opłatę:

 • 500 zł za egzamin,
 • 300 zł za wydanie certyfikatu

W przypadku egzaminu poprawkowego wpłaca się 500 zł za ponowny egzamin, opłata za wydanie CKZ jest pobierana jednorazowo przed pierwszym podejściem.

Czy jest możliwość zwolnienia z egzaminu?

Możliwe jest zwolnienie z egzaminu pisemnego osób, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wskazane w załączniku nr 1 Rozporządzenia WE nr 1071/2009.

Jeśli ukończone przez Ciebie studia, obejmują jedynie część zagadnień wymienionych we wskazanym załączniku, możliwe jest zwolnienie jedynie z tych zagadnień, które były w programie studiów. Konieczne jest jednak udokumentowanie posiadanego wykształcenia.

Jak przygotować się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych?

Egzamin na certyfikat nie należy do najłatwiejszych. Z uwagi na szeroki zakres materiału najlepiej nie narzucać na siebie nierealnych terminów, do przyswojenia dużej ilości wiedzy potrzebny jest czas i odpowiednio dobrany sposób nauki. Podstawą do nauki powinny być aktualne materiały dydaktyczne zawierające niezbędną teorię oraz pytania testowe i zadania praktyczne do ćwiczeń. Specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu opracowaliśmy szeroką ofertę pomocy naukowych i szkoleń, które regularnie aktualizujemy i rozwijamy. Opracowane przez nas kursy na certyfikat kompetencji zawodowych oraz materiały dydaktyczne są odpowiednie dla osób o różnym poziomie doświadczenia w branży transportowej. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą dobrać odpowiedni sposób nauki.

Więcej informacji o naszej ofercie znajdziesz tutaj.  

Kursy na certyfikat kompetencji zawodowych - porównanie

Harmonogram egzaminów

Sprawdź gdzie i kiedy odbędą się najbliższe egzaminy:

Miejsce egzaminu Adres egzaminu Termin egzaminu Termin skladania wniosków
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-07-27 2024-07-13
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-08-03 2024-07-20
Wrocław Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego - Centrum Konferencyjne
Łagiewnicka 12
2024-08-03 2024-07-20
Bydgoszcz PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia "HOMER" im. Józefa Buczkowskiego
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
2024-08-10 2024-07-27
Tęgoborze pow. nowosądecki Hotel Litwiński
św. Krzysztofa 5
2024-08-10 2024-07-27
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-08-24 2024-08-10
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-08-24 2024-08-10
Kraków Centrum Konferencyjno - Hotelowe
Wybickiego 3 b
2024-09-07 2024-08-24
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-09-07 2024-08-24
Białystok Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
2024-09-14 2024-08-31
Poznań Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
H. Wieniawskiego 17/19
2024-09-14 2024-08-31
Gdańsk Focus Hotel Premium Gdańsk
Nad Stawem 5
2024-09-21 2024-09-07
Rzeszów Hotel Rzeszów
Al. J. Piłsudskiego 44
2024-09-21 2024-09-07
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-09-21 2024-09-07
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-10-05 2024-09-21
Wrocław Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego - Centrum Konferencyjne
Łagiewnicka 12
2024-10-05 2024-09-21
Bydgoszcz PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia "HOMER" im. Józefa Buczkowskiego
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
2024-10-12 2024-09-28
Kielce Hotel Tęczowy Młyn
Zakładowa 4
2024-10-12 2024-09-28
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-10-19 2024-10-05
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-10-26 2024-10-12
Szczecin Hotel Novotel Sala Konferencyjna AMBER
3 Maja 31
2024-10-26 2024-10-12
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-10-26 2024-10-12

Wzory oświadczeń, podań, wniosków i deklaracji

Poniżej znajdziesz pliki PDF ze wzorami oświadczeń, wniosków i deklaracji, które mogą Ci się przydać w przypadku wnioskowania o dopuszczenie do egzaminu, zapisu na egzamin poprawkowy, zwolnienie z części lub całości egzaminu, wydanie duplikatu certyfikatu, przystąpienie do egzaminu jeżeli jesteś obcokrajowcem itp.

Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – ten dokument musisz wypełnić i wysłać pocztą razem z kopią potwierdzenia dokonania opłaty za egzamin i wydanie CKZ na adres ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa. W tym przypadku regulamin egzaminowania wyraźnie zastrzega, że wspomniane dokumenty muszą być dostarczone fizycznie.

Deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów – jeżeli starasz się o zwolnienie z całości lub części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 1 lub 2 Ustawy o transporcie drogowym to musisz wypełnić i wysłać na adres ITS wniosek o wydanie CKZ (patrz wyżej), tę deklarację oraz dyplom / świadectwo ukończenia studiów lub ich poświadczone kopie oraz potwierdzenie płatności.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych w transporcie drogowymnikomu nie życzymy korzystania z tego wzoru, ponieważ dotyczy on osób, które utraciły CKZ i starają się o jego odzyskanie. Do wniosku trzeba dołączyć kopię decyzji stwierdzającej niezdolność do kierowania operacjami transportowymi oraz kopię potwierdzenia opłaty za egzamin.

Oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania – Obcokrajowcy planujący uzyskanie własnego CKZ w Polsce do wniosku o wydanie certyfikatu muszą dołączyć oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, kopię karty pobytu oraz potwierdzania wpłaty za egzamin. Dodatkowo na egzaminie wymagane jest posiadanie paszportu lub karty pobytu.

Podanie o ponowny egzamin – w przypadku niepowodzenia i chęci podejścia do egzaminu poprawkowego należy dokonać opłaty za egzamin (500 zł) oraz wypełnić załączone podanie. W przypadku wnioskowania o egzamin poprawkowy wniosek oraz potwierdzenie płatności można wysłać na adres mailowy transport@its.waw.pl

Kurs CKZ stacjonarny - gif

Darmowe szkolenie o CKZ i licencjach wymaganych w transporcie drogowym

Zachęcamy do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu na temat Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i licencji w transporcie drogowym. W trakcie szkolenia dowiesz się m. in.:

 • jak wygląda egzamin ITS,
 • co zmieniły przepisy Polskiego Ładu i Pakietu Mobilności,
 • jak wypełnić wniosek egzaminacyjny,
 • czy warto się zwalniać z części egzaminu,
 • jak zarabiać na swoim certyfikacie,
 • na co uważać, żeby nie dostać mandatu i nie stracić swojego certyfikatu,
 • jaka odpowiedzialność spoczywa na osobie zarządzającej transportem,
 • kiedy wymagana jest licencja transportowa i jak ją uzyskać,
 • i wiele więcej.

Uczestnicy tego szkolenia dodatkowo otrzymują kilka praktycznych prezentów, wśród których znajduje się rozwiązany egzamin państwowy wraz z opisem zadań, poradnik jak krok po kroku uzyskać wymaganą licencję. W celu zapisu na szkolenie należy wypełnić poniższy formularz. Więcej informacji o darmowym szkoleniu znajdziesz tutaj.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań, jeżeli jednak nie widzisz w niej odpowiedzi na swoje pytanie to zachęcamy do pozostawienia go w komentarzu. Z pewnością odpowiemy 🙂

Jak długo ważny jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Dokument w obecnej formie wydawany jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że jest dokumentem bezterminowym i nie trzeba go w żaden sposób odnawiać. Raz wydany Certyfikat zostaje już z nami na stałe, a jedyna możliwa utrata ważności polega na odebraniu dokumentu na skutek przestępstw lub wykroczeń.

Czy można użyczyć certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem wydawanym imiennie i jego „użyczenie” nie jest możliwe. Pod tym potocznym sformułowaniem kryje się praktyka polegająca na zatrudnianiu osoby z CKZ w przedsiębiorstwie transportowym w celu spełnienia wymogu posiadania kompetencji zawodowych i uzyskania licencji transportowej.

Jak uzyskać CKZ bez egzaminu?

Warunkiem uzyskania CKZ bez podejścia do egzaminu jest ukończenie odpowiednich studiów wyższych, których program w całości pokrywa się z obszarem objętym egzaminem państwowym.

W jakich krajach uznawany jest CKZ wydany w Polsce?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych, który został uzyskany w Polsce jest honorowany w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy jednak certyfikatów wspólnotowych wydanych na podstawie rozporządzenia 1071/2009. Posiadacze starszych CKZ powinni zwrócić się do ITS z wnioskiem o wymianę.

Czy brytyjski CPC (odpowiednik CKZ) jest honorowany w Unii Europejskiej?

Nie. Jedną z konsekwencji Brexitu jest zaprzestanie honorowania CPC uzyskanych w Wielkiej Brytanii, bez względu na czas kiedy został on wydany.

Jakie ograniczenia spoczywają na posiadaczach CKZ?

Osoba dysponująca Certyfikatem Kompetencji Zawodowych może świadczyć usługi w maksymalnie 4 przedsiębiorstwach transportowych, których flota nie przekracza maksymalnej ilości 50 pojazdów.

Subscribe
Powiadom o
guest
36 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
3 lat temu

Witam,
Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych otrzymany w roku 2010. Obecnie mieszkam w Niemczech gdzie nie chcą mi go uwierzytelnić ponieważ wpisana jest stara dyrektywa 96/26/WE a nie (WE) 1071/2009.
Gdzie mogę pobrać wniosek o otrzymanie nowego certyfikatu?

Sylwester
Sylwester
3 lat temu

Dzień doby. Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych na kraj, a chciałbym uzyskać licencję międzynarodową. Co powinienem zrobić, aby uzyskać certyfikat międzynarodowy?

Arek
Arek
3 lat temu

Witam. Ile traw kurs przed egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych? Czy kurs jest obowiązkowy? Czy można być zwolnionym z uczęszczania na kurs?

Sara
Sara
3 lat temu

Witam,
Mój tata chciałby założyć firmę transportową, którą będę zarządzać. Czy wystarczy że to ja będę mieć certyfikat czy on również musi go posiadać?

Dawid
Dawid
3 lat temu

Dzień dobry ,
jak długo jest ważny taki certyfikat ? Co ile trzeba go odnawiać.
Pozdrawiam

Paweł
Paweł
3 lat temu

Dzień dobry,
Czy istenieje ograniczenie ilościowe aut pod certyfikatem? W firmie mam 47 samochodów pow 3,5t

Emil
Emil
2 lat temu

Dzień dobry
Jestem zainteresowany przystąpieniem do uzyskania certyfikatu.
Proszę o kontakt e-mail
Pozdrawiam

Kamil
Kamil
2 lat temu
Reply to  abcszkolenia

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie certyfikatu kompetencji zawodowej. Czy mając prwaojazdy kat.CE od 10 lat kurs na przewóz rzeczy. Czy też muszę ubiegać się o certyfikat ? Gdzie mam się udać o wyrobienie. Mój e-mail

Aleksandra - ABC Szkolenia
Reply to  Kamil

Szanowny Panie,
Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny do uzyskania licencji transportowej dla firmy. Natomiast kierowca powinien posiadać ważne Świadectwo Kwalifikacji
(potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95). Poniżej przesyłam informacje dotyczące ŚKZ:
https://abc-szkolenia.com/swiadectwa-kwalifikacji-zawodowej/

Mam nadzieję, że nasz artykuł rozwieje wszelkie niejasności i wątpliwości. W przeciwnym wypadku proszę o bezpośredni kontakt z biurem pod numerem tel. 570 700 182.

Bogdan
Bogdan
2 lat temu

Dzień dobry, jestem osobą fizyczną, założyłem działalność gospodarczą jedno osobową, kupiłem busa i prowadzę usługi transportowe do 3,5t, ładunki pozyskuje na giełdzie transportowej, czy też jestem zobowiązany do wyrobienia certyfikatyu?

Łukasz
Łukasz
2 lat temu

Witam,
Czy nowy Wspólnotowy Certyfikat nadal jest podzielony na przewóz osob i rzeczy? Posiadam certyfikat na przewóz osob wydany przed 2011r, potrzebuje teraz na przewóz rzeczy.. czy muszę zdawać oba, czy jest to teraz zawarte w 1 certyfikacie?

Aleksandra - ABC Szkolenia
Reply to  Łukasz

Panie Łukaszu,
Uprzejmie informuję, że zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z wyszczególnieniem na transport o drogowy rzeczy i osób. W związku z powyższym, w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy i osób należy zdać dwa oddzielne egzaminy. Składając wniosek należy podać zakres kompetencji zawodowych, o które się ubiegamy (transport drogowy osób albo rzeczy).
Więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem:
https://abc-szkolenia.com/certyfikat-kompetencji-zawodowych-co-to-jest/

Irek
Irek
2 lat temu

Witam. Pracuję na własnej działalności (mam firmę w PL) jako kierowca C+E dla polskiej agencji pracy która przydzieliła mnie do holenderskiej firmy transportowej. Jeżdżę po całej Europie zachodniej. Czy ja też muszę taki certyfikat posiadać?

Aleksandra - ABC Szkolenia
Reply to  Irek

Szanowny Panie,

Podane przez pana informacje nie są wystarczające do rozstrzygnięcia czy w Pana sytuacji certyfikat jest niezbędny czy też nie. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest potwierdzeniem spełnienia jednego z warunków do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Takie zezwolenie powinien posiadać każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy transport drogowy pojazdami o dmc powyżej 3,5 t (powyżej 2,5 t w transporcie międzynarodowym). Więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem: https://abc-szkolenia.com/certyfikat-kompetencji-zawodowych-co-to-jest/

Damian
Damian
2 lat temu

Dzien dobry
W 2006 roku ukonczylem kurs na przewoz rzeczy za ktore placil mi urzad pracy. Nigdy nie odebralem zaswiadczenia o ukonczeniu kursu poniewaz nie bylo mi ono potrzebne.
Jednak teraz sytuacja sie zmienila i chcialbym prowadzic firme transportowa z busami do 3,5 tony i bede potrzebowal licencji wspolnotowej.
Moje pytanie jest:
Czy kurs na przewoz rzeczy jest to to samo co certyfikat kompetencji zawodowych przewoznika?
Oraz ,gdzie moge uzyskac zaswiadczenie o ukonczeniu kursu ?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Damian

Szanowny Panie, celem otrzymania stosownej licencji transportowej na swoją działalność, powinien Pan spełnić ustawowo określony wymóg kompetencji zawodowych, który – jak słusznie Pan zauważył – nakłada na przedsiębiorcę obowiązek posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych lub zatrudniania osoby legitymującej się tym dokumentem. W ramach działalności firmy prowadzimy szereg szkoleń przygotowujących do pozyskania własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych a szczegóły naszej oferty znaleźć Pan może pod linkiem: https://abc-szkolenia.com/szkolenia-przewoznikow-drogowych/certyfikat-kompetencji-zawodowych/

Nie jest on jednak tożsamy z kursem na przewóz rzeczy, dedykowanym dla kierowców zawodowych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zapewne powinien Pan pozyskać w miejscu, w którym kurs został zrealizowany, jednak należy pamiętać, że wskazany przez Pana kurs na przewóz rzeczy odbyty w 2006 r. jest aktualnie niehonorowany, ponieważ został zastąpiony kursami kwalifikacyjnymi oraz szkoleniem okresowym. W przypadku poruszania się wyłącznie busami, takie dodatkowe szkolenie kierowcy nie będzie od Pana w ogóle wymagane.

Karolina
Karolina
2 lat temu

Dzień dobry, chciałam zapytać o szkolenie online,a właściwie o czas w jakim miałoby się odbywać. Czy są to terminy z góry wyznaczone? Czy szkolenie online jest w tygodniu czy w weekendy?

Marta - ABC Szkolenia
Reply to  Karolina

Pani Karolino
Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem. Terminy oraz harmonogram planowanych szkoleń może Pani sprawdzić w zakładce „ceny i terminy” na stronie: https://abc-szkolenia.com/szkolenia-przewoznikow-drogowych/certyfikat-kompetencji-zawodowych-online/
Najbliższe szkolenie online rozpoczynamy w dniu 21.02.2022 r.

Pawel
Pawel
2 lat temu

Witam. Z bratem prowadzimy transport paczek pomiędzy polską a Irlandia. Z tym że niej jezdzimy osobiście . Nasze przesyłki przewozi inny większy przewoźnik z polski do Irlandii. Czy na nadal potrzebujemy certyfikatów. Dodam że posiadamy zarejestrowane działalności w obu krajach

Aleksandra - ABC Szkolenia
Reply to  Pawel

Panie Pawle,
Z podanych przez Państwa informacji wynika, że świadczą Państwo pośrednictwo przy przewozie rzeczy do którego jest wymagana licencja wspólnotowa oraz certyfikat kompetencji zawodowych.
W odniesieniu do oddziału irlandzkiego proszę o kontakt z właściwym urzędem z tego kraju.

Daniel
Daniel
1 rok temu

Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy program ukończonych przeze mnie studiów podyplomowych na kierunku Transport Logistyka Spedycja, zwalnia z egzaminu?

Michał - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Daniel

Panie Danielu, tak naprawdę jedyną możliwością sprawdzenia jest złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu. Z praktyki, możemy powiedzieć, że ITS zwalnia z części egzaminu w przypadku, gdy suplement Pana dyplomu potwierdzi zaliczenie w toku studiów przedmiotu, który nazywa się tak samo jak jeden z działów tematycznych, występujących na egzaminie (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku, bezpieczeństwo drogowe, normy techniczne i techniczne aspekty działalności). Warto jednak dobrze przemyśleć zwolnienie z części egzaminu- w przypadku zwolnienia z danego modułu, na egzaminie otrzymuje się zestaw pytań pomniejszony o dany moduł. Nadal jednak należy uzyskać 50% możliwych punktów z całej reszty testu.

Tetiana
Tetiana
9 miesięcy temu

Witam,
Jestem zainteresowana kursem online CKZ. Ale jestem uchodźcą z Ukrainy i nie posiadam karty pobytu, posiadam jedynie PESEL ze statusem UKR. Czy mogę wziąć udział w egzaminie na Certyfikat Kompetencji?

Zofia Szczech
9 miesięcy temu
Reply to  Tetiana

Pani Tetiano, do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych można przystąpić w kraju traktowanym jako zwykłe miejsce zamieszkania, czyli tam, gdzie przebywa się co najmniej 185 dni w roku. W Polsce w przypadku obcokrajowców wymagane jest posiadanie karty pobytu, której kserokopię przesyła się wraz z wnioskiem i wypełnionym oświadczeniem o zwykłym miejscu zamieszkania. W przypadku nieposiadania karty pobytu, akceptowany jest dowód osobisty, jednak należy do powyższych dokumentów dołączyć oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego. Bez karty pobytu lub dowodu osobistego nie można przystąpić do egzaminu.

Cezary
Cezary
8 miesięcy temu

Posiadam certyfikat w transporcie rzeczy wydany w tym roku.
Potrzebuję dodatkowo uzyskać certyfikat na przewóz osób.
Czy i w jakim zakresie zdaję ponownie egzamin?

Katarzyna ABC
8 miesięcy temu
Reply to  Cezary

Szanowny Panie,
informuję, że zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych został wyszczególniony w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z podziałem na transport drogowy rzeczy i osób.
W związku z powyższym, odpowiadając na Pana pytanie informuję, że w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych na przewóz osób należy ponownie podejść do egzaminu – zarówno do części testowej jak i zadań egzaminacyjnych w pełnym zakresie. Ponownie należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu, pamiętając, aby na wniosku zaznaczyć odpowiedni rodzaj egzaminu.
Zwolnienie z całości lub części egzaminu mogą uzyskać jedynie absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Adam
Adam
6 miesięcy temu

Dzień dobry, czy w przypadku chęci rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, której przedmiotem działalności ma być wynajem samochodu osobowego do ślubu wraz z usługą przewozu pary młodej, konieczne jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych?

Last edited 6 miesięcy temu by Adam
Marek - ABC Szkolenia
Editor
6 miesięcy temu
Reply to  Adam

Szanowny Panie Adamie, udzielenie konkretnej odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga ustalenia większej liczby szczegółów. Na podstawie przedstawionego opisu można jednak stwierdzić, że usługa, o której Pan wspomniał, nosi znamiona zarobkowego transportu drogowego osób samochodem osobowym i wymaga uzyskania odpowiedniej licencji w starostwie powiatowym właściwym ze względu na siedzibę firmy. Przedsiębiorca ubiegający się o otrzymanie takiej licencji powinien spełniać wymogi określone w art. 5c ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.)., jednak aktualnie żaden z nich nie nakłada na firmę obowiązku zatrudniania osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych. W celu ustalenia, czy w ramach prowadzonej działalności potrzebuje Pani licencji, najbezpieczniej będzie zwrócić się do organów egzekwujących prawo (np. Inspekcji Transportu Drogowego). Jeśli taka licencja będzie niezbędna, wówczas w odpowiednim starostwie będzie mógł Pan uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Organizacja licencji transportowych

Chcesz uzyskać licencję transportową? Jesteś w dobrym miejscu, pomożemy Ci w tym! Od lat zajmujemy się pomocą w przygotowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej...

Licencja transportowa – doradztwo

Pomoc w uzyskaniu licencji oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej Chcesz założyć firmę transportową i potrzebujesz pomocy w pokonaniu urzędowych...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (545 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024