Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > USŁUGI > Usługi doradcze dla firm transportowych > Uzyskanie dokumentów dla kierowców zawodowych

Uzyskanie dokumentów dla kierowców zawodowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów rozszerzyliśmy ofertę o pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dla kierowców zawodowych. Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwo zatrudniające kierowcę ma pewność, że ich pracownik posiada wymagane prawem dokumenty, natomiast Kierowca jest odciążony ze wszystkich urzędowych formalności. Nasi pracownicy w imieniu Firmy zleceniodawcy lub Kierowcy przygotują niezbędne wnioski i uzyskają potrzebne dokumenty.

Koniec z długim oczekiwaniem, zwolnieniami i nieobecnościami w pracy z powodu wizyty w urzędach.

W ramach usługi organizujemy:

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)

PKZ to zestaw danych identyfikujących i opisujących kierowcę zawodowego. Profil jest utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Obowiązek wyrobienia profilu PKZ wynika z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Na jego podstawie Kierowcy mogą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i uzyskiwać uprawnienia.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania PKZ jest przedstawienie ważnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych, złożenie fotografii wykonanej na wprost oraz potwierdzenie dokonania opłaty. Zarówno badania jak i fotografię można wykonać w naszym ośrodku w trakcie jednej wizyty.

Kartę kwalifikacji kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy to dokument, który potwierdza posiadanie uprawnień do wykonywania przewozów zarobkowych. Kierowcy zawodowi z krajów trzecich, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy są zobligowani do jej wyrobienia.

Kartę kierowcy

Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) na okres 5 lat. Dokument wydawany jest imiennie na wniosek kierowcy, który zamierza wykorzystywać w swojej pracy pojazdy wyposażone w tachograf cyfrowy lub inteligentny. Obecnie tachografy są wymagane dla pojazdów ciężarowych, których DMC przekracza 3,5 tony.

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy stanowi dokument będący poświadczeniem, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że każdy kierowca z kraju, który nie należy do UE, chcący pracować dla firmy działającej w Polsce musi zdobyć świadectwo kierowcy. Dotyczy to zarówno kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony jak i busów.

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

Badania lekarskie i psychologiczne wykonywane są na miejscu, w naszym ośrodku, dzięki czemu nie ma konieczności udawania się do placówek medycznych. Przy okazji badań, wykonujemy również zdjęcia do dokumentów.

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) Uzyskujemy tylko w przypadku wyrabiania Karty Kwalifikacji Kierowcy.
Karta Kwalifikacji Kierowcy Cena zawiera opłaty urzędowe oraz uzyskanie profilu PKZ, jeżeli będzie wymagany. 500 zł + VAT
Karta Kierowcy Cena zawiera opłaty urzędowe. 350 zł + VAT
Świadectwo Kierowcy Cena 500 zł za pierwsze 3 sztuki, każde następne 100 zł. 500 zł + VAT
Orzeczenia lekarskie i psychologiczne Badanie lekarskie - 200 zł. Badanie psychotechniczne 150 zł. 350 zł
Zdjęcia do dokumentów Komplet 6 zdjęć + plik .jpg wysłany na email. 50 zł + VAT
Termin szkolenia do ustalenia (+48) 531 700 182
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024