Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia

Kurs HDS

Kurs dla operatorów żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych – HDS

HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to jedno z częściej wykorzystywanych urządzeń w transporcie drogowym wymagającym jednocześnie załadunku ciężkich przedmiotów, jak kontenery transportowe. Umiejętność obsługi takiego sprzętu pozwala nie tylko na dokonywanie przewozów, ale też umożliwia ich załadunek bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń. Operatorem HDS może być kierowca, który ukończył odpowiednie szkolenie i posiada stosowne zaświadczenie o kwalifikacjach.

Adresaci kursu HDS

Szkolenie HDS przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które pracują w transporcie drogowym towarowym i chcą poszerzyć swoje umiejętności o możliwości załadunku. Odpowiednie kwalifikacje są przydatne zarówno zawodowym kierowcom w dużych firmach, jak i prywatnym właścicielom jednoosobowych przedsiębiorstw usługowych. Posiadane zaświadczenie jest kolejnym elementem poszerzającym ogólne kwalifikacje i zwiększającym szanse na zatrudnienie w firmie transportowej.

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom

Operowanie żurawiem samochodowym nie jest zadaniem łatwym, dlatego na kurs mogą się zapisać osoby, które spełniają określone wymagania:

  • powinny one mieć przynajmniej podstawowe wykształcenie,
  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora HDS,
Uprawnienia i korzyści, jakie zapewnia kurs

Kurs kończy egzamin państwowy przeprowadzony przez komisję UDT. Jego efektem jest otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT poświadczającego uprawnienia na żurawie HDS. Uzyskuje się uprawnienia bez ograniczeń towarowych, które są ważne przez okres 10 lat. Wyjątek stanowią zaświadczenia wydawane w języku angielskim, które ważne są 5 lat. Posiadacz takich kwalifikacji może podjąć pracę przy obsłudze żurawi samochodowych typu HDS przeładunkowych, przewoźnych.

Miejsce szkolenia:

ABC-Szkolenia
Ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Kurs na HDS

Kurs na operatora HDS składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmuje zajęcia indywidualne z instruktorem przeprowadzone na profesjonalnym sprzęcie na terenie ośrodka szkoleniowego, albo w miejscu pracy, czyli w firmie zlecającej szkolenie pracowników. Część teoretyczna obejmuje szereg pojęć z takich dziedzin, jak:

wiedza o dozorze technicznym,
wiadomości ogólne o dźwigach z naciskiem na żurawie HDS,
zasady działania oraz budowę urządzeń dźwigowych,
obowiązki operatora żurawia HDS,
zasady eksploatacji urządzeń z obsługą zawiesi,
podstawowe zagrożenia i zabezpieczenia,
zasady BHP.

Termin kursu HDS Kursy HDS organizujemy regularnie. Szczegóły rozpoczęcia kursu ustalane są indywidualnie. Zgodnie z ustaleniami
Cena kursu HDS W cenę kursu HDS wliczone jest: szkolenie, materiały szkoleniowe, poczęstunek, egzamin UDT. 1300 zł
Termin szkolenia do ustalenia (+48) 531 700 182
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Prawo jazdy kat. C+E

Kurs na prawo jazdy C+E Prawo jazdy C+E jest kategorią uprawniającą do prowadzenia samochodów ciężarowych z naczepą lub przyczepą ciężką przekraczającą 750 kg...

Szkolenie z mocowania ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach...

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT dotyczy: Wymagania dotyczące szkolenia na nalewaki NO TDT Od przyszłych uczestników kursu wymaga się: Egzamin państwowy po...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,5/5 - (16 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024