Nasze usługi

ABC Szkolenia > Szkolenia przewoźników drogowych > Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat ten wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego. 

Dla kogo: przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób oraz rzeczy, osoby zarządzające transportem

Rodzaj egzaminu i miejsce: Egzamin państwowy organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. ITS organizuje egzaminy w kilku miastach, najczęściej w Warszawie.

Firma ABC Szkolenia stworzyła kurs przygotowujący do pozytywnego zaliczenia egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. W możliwie łatwy i przyjemny sposób postaramy Ci się przybliżyć wiedzę z zakresu transportu drogowego. Nasi wykładowcy zapoznają Cię z wiedzą teoretyczną, ale również przygotują Cię do praktycznych zadań, które obowiązują na egzaminie. 

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych składa się z dwóch części trwających po 120 minut:

  • Test, składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema odpowiedziami, z czego maksymalnie trzy mogą być poprawne,
  • Dwa zadania egzaminacyjne dotyczące praktycznych zagadnień takich jak planowanie trasy kierowcy oraz wyliczenie wynagrodzenia kierowcy lub skróconego kosztorysu, obliczenia leasingu.

Aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu musisz uzyskać co najmniej 50% punktów z testu oraz prawidłowo rozwiązać 50% zadań. Oprócz tego, końcowy wynik z dwóch części egzaminacyjnych musi wynosić co najmniej 60%. 

Jak przygotować się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Teoria + Praktyka = Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Przygotowując się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych niezbędne jest przyswojenie teoretycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego. Nasi najlepsi wykładowcy w możliwie łatwy i przyjemny sposób postarają się przekazać Ci niezbędną wiedzą, która pozwoli pozytywnie zaliczyć egzamin. Dodatkowo gorąco polecamy rozwiązanie przygotowanych przez nas testów w formie online z komentarzem, który z powodzeniem uzupełnia teorię.

Jednak pamiętaj, że teoria to nie wszystko! Praktyka jest szczególnie ważna przy drugiej części egzaminu czyli rozwiązywaniu zadań. Razem z naszymi wykładowcami będziesz mógł krok po kroku rozwiązać najtrudniejsze zadania egzaminacyjne. Dodatkowo na końcu szkolenia dostaniesz zbiór zadań wraz z rozwiązaniami, które umożliwią Ci ćwiczenie rozwiązywania zadań w domowym zaciszu. 

Zapewniamy:
  • Profesjonalne 6 dni wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów,
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy organizowany przez ITS,
  • Dostęp do internetowej bazy przykładowych testów składających się z ok. 1800 pytań wraz z komentarzami, 
  • Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
  • Spersonalizowane autorskie materiały uzupełniające, 
  • Klimatyzowaną salę wykładową,
  • Napoje, przekąski oraz catering. 
Miejsce szkolenia:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej. Napisz do Nas lub zadzwoń już teraz! KONTAKT

Jakie uprawnienia uzyskam po egzaminie certyfikat kompetencji zawodowych?

Uprawnienia, jakie zapewnia CPC

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadane uprawnienia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego.

Certyfikat kompetencji zawodowych stanowi podstawę do uzyskania licencji w transporcie drogowym. Zgodnie z ustawą możliwe jest posiadanie jednego z dwóch rodzajów certyfikatów kompetencji zawodowych dla przewoźników obowiązujących w transporcie drogowym osób lub rzeczy.
Nasza firma prowadzi szkolenie na certyfikat przewoźnika w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem na przewóz osób.

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Egzamin państwowy na certyfikacie kompetencji zawodowych

Ukończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników pozwala przygotować słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części, łącznie 60%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Czy szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych jest obowiązkowe?

Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych może przystąpić każda osoba posiadająca niezbędną wiedzę. Przepisy nie przewidują obowiązkowego szkolenia przed egzaminem.

Co kursant otrzymuje w cenie szkolenia na certyfikat przewoźnika?

Materiały szkoleniowe na certyfikat przewoźnika.

Kursanci przystępujący  do szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych organizowanego przez firmie ABC Szkolenia otrzymują w cenie następujące materiały szkoleniowe:
- przykładowe zadania egzaminacyjne,
- przykładowe testy egzaminacyjne on-line,
- zeszyt, długopis, torba.

Kto przeprowadza egzamin na certyfikat komptenecji zawodowych przewoźnika?

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego pod adresem Warszawa ul. Jagiellońska 80. Plan egzaminów dostępny jest na stronie ITS w zakładce certyfikacja przewoźników drogowych.

Jaka jest zdawalność po szkoleniu na egzaminach z certyfikatu kompetencji zawodowych?

Zdawalność jest uzależniona od frekwencji na zajęciach oraz zaangażowania. Należy pamiętać, że chociaż zajęcia trwają siedem dni, to powinno się przeznaczyć więcej czasu na przygotowanie do egzaminu oraz przetrenować zadania i pytania.

Egzamin zaliczyło z wszystkich osób uczestniczących w szkoleniu na certyfikat kompetencji zawodowych w 2019 roku około 70%. Nie przystąpiło do egzaminu 30 osób.

Jak jest zorganizowany kurs na certyfikat dla przewoźnika w ABC Szkolenia?

Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego organizujemy z naciskiem na zadania egzaminacyjne. Zadania omawiane na szkoleniu mają wstęp merytoryczny i są przedstawiane w kilku wariantach. Czas szkolenia to 8 dni.
Rodzaje zadań na szkoleniu:
Transport drogowy:
- Zadania z planowania trasy zgodnie z przepisami rozporządzenie 561/2016 UE oraz z ustawą o czasie pracy kierowców.
Prawo pracy:
- Zadania z zasad obliczania pensji pracownika z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkiem urlopowym, dodatkiem za zwolnienie lekarskie, stażowe.
Finanse:
- zadania na obliczenie leasingu pojazdów,
- zadania na stworzenie skróconego kosztorysu.
Szkolenie na certyfikat przewoźnika jest organizowany na przewóz rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób.
Zalecamy obecność obowiązkową na zajęciach.
Ponadto każdy z kursantów jest zobowiązany do samokształcenia tj:
przerobieniu przykładowych pytań w formie online z podstawami prawnymi.
Przewidywany czas szkolenia z samokształceniem: minimum dwa tygodnie nauki.

Zakres szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych

Materiał, jaki obejmuje program szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji przewoźnika, to szeroki zakres tematyczny z dziedziny prawa, finansów i bezpieczeństwa drogowego. Obejmuje 8 modułów takich, jak:

A. Prawo cywilne

B. Prawo handlowe

C. Prawo socjalne

D. Prawo podatkowe

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

F. Dostęp do rynku

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

H. Bezpieczeństwo drogowe

Program szkolenia jest realizowany pod kątem zadań wymaganych na egzaminie państwowym. Teoria na szkoleniu jest wprowadzeniem do zadań. Każdy z kursantów ma obowiązek dodatkowo opanować materiał z książki pod tytułem „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego”. Ponadto zachęcamy naszych kursantów do samodzielnego przećwiczenia przykładowych pytań oraz zadań rozwiązywanych podczas zajęć.

Cena szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych Cena zawiera: szkolenie, autorskie materiały szkoleniowe: przykładowe zadania egzaminacyjne, przykładowe testy egzaminacyjne, długopis, torbę. Płatność przed rozpoczęciem szkolenia.1600 pln
Egzamin państwowy z wydaniem uprawnień Za egzamin i wydanie certyfikatu należy wnieść opłatę do Instytutu Transportu Samochodowego800 pln

Najbliższe szkolenia

Planowany termin szkolenia od:
15:00 04 września, 2020 - piątek
Pobierz harmonogram szkolenia
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Użyczę certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych Podejmę współpracę z firmami, które nie posiadają  certyfikatu kompetencji zawodowej niezbędnego do uzyskania licencji transportowej...

Licencja transportowa – doradztwo

Licencja transportowa Pomoc w procedurze uzyskania licencji transportowej oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej. Firma ABC Szkolenia posiada wieloletnie doświadczenie...

ADR – doradztwo

 Doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR ADR to konwencja związana z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulująca zasady postępowania...

Kurs doradcy ADR

Kurs doradcy ADR lub RID mogą ukończyć osoby: pierwszy raz przystępujące do zdobycia uprawnień do pracy jako Doradca RID  lub też chcą...

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT dotyczy: zawodowych kierowców posiadających już specjalistyczne uprawnienia z zakresu, ADR czyli przewozu niebezpiecznych substancji, a chcą dodatkowo...

Szkolenie z mocowania ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020