Nasze usługi

ABC Szkolenia > Szkolenia przewoźników drogowych > Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób

Firma ABC Szkolenia przygotowała szkolenie dedykowane osobom zamierzającym uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób, który jest wymagany do uzyskania licencji na transport. Na szkoleniu omawiamy najważniejsze zagadnienia oraz przeprowadzamy ćwiczenia w zakresie rozwiązywania zadań wymaganych na egzaminie.

Kto powinien uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe są niezbędną podstawą każdej profesji, a w przypadku osób pracujących jako przewoźnicy, niezbędne bywa uzyskanie specjalnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Certyfikat kompetencji zawodowych jest jednym z wymagań formalnych uzyskania licencji transportowej.

Szkolenie  przygotowujące do egzaminu przeznaczone jest dla tych osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa),  lub licencję międzynarodową (wspólnotowa), a także dla osób zarządzających transportem.

Powinni go także posiadać ci pracownicy, którzy podejmują w swojej pracy decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportowego, osoby zawierające umowy nie tylko dotyczące organizacji przewozów, ale również zakupu środków trwałych czy zatrudniania i zwalniania pracowników szeregowych.

Wymagania stawiane przyszłym kursantom

Przystąpienie do kursu i otrzymanie certyfikatu kompetencji dla przewoźnika związane jest ze spełnieniem kilku prostych wymagań. Pierwszy krok stanowi konieczność wypełnienia i złożenia odpowiedniego wniosku. Podczas trwania kursu niezbędna bywa gotowość do systematycznej i intensywnej pracy własnej, która pozwoli na rzetelne przygotowanie się do końcowego egzaminu w Instytucie Transportu Drogowego.

Miejsce szkolenia:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej. Napisz do Nas lub zadzwoń już teraz! KONTAKT

Jakie uprawnienia uzyskam po egzaminie certyfikat kompetencji zawodowych?

Uprawnienia, jakie zapewnia CPC

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadane uprawnienia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego.

Certyfikat kompetencji zawodowych stanowi podstawę do uzyskania licencji w transporcie drogowym. Zgodnie z ustawą możliwe jest posiadanie jednego z dwóch rodzajów certyfikatów kompetencji zawodowych dla przewoźników obowiązujących w transporcie drogowym osób lub rzeczy.
Nasza firma prowadzi szkolenie na certyfikat przewoźnika w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem na przewóz osób.

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Egzamin państwowy na certyfikacie kompetencji zawodowych

Ukończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników pozwala przygotować słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części, łącznie 60%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Czy szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych jest obowiązkowe?

Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych może przystąpić każda osoba posiadająca niezbędną wiedzę. Przepisy nie przewidują obowiązkowego szkolenia przed egzaminem.

Co kursant otrzymuje w cenie szkolenia na certyfikat przewoźnika?

Materiały szkoleniowe na certyfikat przewoźnika.

Kursanci przystępujący  do szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych organizowanego przez firmie ABC Szkolenia otrzymują w cenie następujące materiały szkoleniowe:

podręcznik przewoźnika "Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego",
niezbędnik kierowcy "Vademecum Kierowcy Zawodowego",
przykładowe zadania egzaminacyjne,
przykładowe testy egzaminacyjne, zeszyt, długopis, torba.

Kto przeprowadza egzamin na certyfikat komptenecji zawodowych przewoźnika?

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego
pod adresem Warszawa ul. Jagiellońska 80. Pan egzaminów dostępny jest na stronie ITS w zakładce certyfikacja przewoźników drogowych.

Jaka jest zdawalność po szkoleniu na egzaminach z certyfikatu kompetencji zawodowych?

Średnia zdawalność z trzech miesięcy (maj, czerwiec, lipiec 2017) egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych na 15 osób, które przystąpiły do egzaminu: 11 zdało, 4 nie zdało.

Jak jest zorganizowany kurs na certyfikat dla przewoźnika w ABC Szkolenia?

Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego organizujemy z naciskiem na zadania egzaminacyjne. Zadania omawiane na szkoleniu mają wstęp merytoryczny i są przedstawiane w kilku wariantach. Czas szkolenia to 8 dni.
Rodzaje zadań na szkoleniu:
Transport drogowy:
- Zadania z planowania trasy zgodnie z przepisami rozporządzenie 561/2016 UE oraz z ustawą o czasie pracy kierowców.
Prawo pracy:
- Zadania z zasad obliczania pensji pracownika z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkiem urlopowym, dodatkiem za zwolnienie lekarskie, stażowe.
Finanse:
- zadania na obliczenie leasingu pojazdów,
- zadania na stworzenie skróconego kosztorysu.
Szkolenie na certyfikat przewoźnika jest organizowany na przewóz rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób.
Zalecamy obecność obowiązkową na zajęciach.

Ponadto każdy z kursantów jest zobowiązany do samokształcenia tj:

Przerobieniu samodzielnie zadań wydawanych kursantom zgodnie z zasadami omówionymi na szkoleniu. Przeczytanie i przeanalizowanie książki „Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika drogowego”, przerobieniu przykładowych pytań w formie online.
Przewidywany czas szkolenia z samokształceniem: minimum dwa tygodnie nauki.

Zakres szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych

Materiał, jaki obejmuje program szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji przewoźnika, to szeroki zakres tematyczny z dziedziny prawa, finansów i bezpieczeństwa drogowego. Obejmuje 8 modułów takich, jak:

A. Prawo cywilne

B. Prawo handlowe

C. Prawo socjalne

D. Prawo podatkowe

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

F. Dostęp do rynku

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

H. Bezpieczeństwo drogowe

Program szkolenia jest realizowany pod kątem zadań wymaganych na egzaminie państwowym. Teoria na szkoleniu jest wprowadzeniem do zadań. Każdy z kursantów ma obowiązek dodatkowo opanować materiał z książki pod tytułem „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego”. Następnie uczestnicy kursu zobligowani są do samodzielnego przećwiczenia przykładowych pytań oraz zadań rozwiązywanych podczas zajęć.

Cena szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych Cena zawiera: podręcznik przewoźnika "Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego", niezbędnik kierowcy "Vademecum Kierowcy Zawodowego", przykładowe zadania egzaminacyjne, przykładowe testy egzaminacyjne, zeszyt, długopis, torba. Płatność przed rozpoczęciem szkolenia.1600 pln
Egzamin państwowy z wydaniem uprawnień Za egzamin należy wnieść opłatę do Instytutu Transportu Samochodowego800 pln

Najbliższe szkolenia

Zaczynamy szkolenie od
15:00 02 Sierpień, 2019 - piątek
Pobierz harmonogram szkolenia
Zaczynamy szkolenie od
15:00 06 Wrzesień, 2019 - piątek
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Użyczę certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych Podejmę współpracę z firmami, które nie posiadają  certyfikatu kompetencji zawodowej niezbędnego do uzyskania licencji transportowej...

Licencja transportowa – doradztwo

Licencja transportowa Pomoc w procedurze uzyskania licencji transportowej oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej. Firma ABC Szkolenia posiada wieloletnie doświadczenie...

ADR – doradztwo

 Doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR ADR to konwencja związana z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulująca zasady postępowania...

Kurs doradcy ADR

Kurs doradcy ADR lub RID mogą ukończyć osoby: pierwszy raz przystępujące do zdobycia uprawnień do pracy jako Doradca ADR  lub też chcą...

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT dotyczy: zawodowych kierowców posiadających już specjalistyczne uprawnienia z zakresu, ADR czyli przewozu niebezpiecznych substancji, a chcą dodatkowo...

Mocowanie ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2019