ABC Szkolenia > Szkolenia przewoźników drogowych > Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób

Firma ABC Szkolenia przygotowała szkolenie dedykowane osobom zamierzającym uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób, który jest wymagany do uzyskania licencji na transport. Na szkoleniu omawiamy najważniejsze zagadnienia oraz przeprowadzamy ćwiczenia w zakresie rozwiązywania zadań wymaganych na egzaminie.

Kto powinien uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe są niezbędną podstawą każdej profesji, a w przypadku osób pracujących jako przewoźnicy, niezbędne bywa uzyskanie specjalnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Certyfikat kompetencji zawodowych jest jednym z wymagań formalnych uzyskania licencji transportowej.

Szkolenie  przygotowujące do egzaminu przeznaczone jest dla tych osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa),  lub licencję międzynarodową (wspólnotowa), a także dla osób zarządzających transportem.

Powinni go także posiadać ci pracownicy, którzy podejmują w swojej pracy decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportowego, osoby zawierające umowy nie tylko dotyczące organizacji przewozów, ale również zakupu środków trwałych czy zatrudniania i zwalniania pracowników szeregowych.

Wymagania stawiane przyszłym kursantom

Przystąpienie do kursu i otrzymanie certyfikatu kompetencji dla przewoźnika związane jest ze spełnieniem kilku prostych wymagań. Pierwszy krok stanowi konieczność wypełnienia i złożenia odpowiedniego wniosku. Podczas trwania kursu niezbędna bywa gotowość do systematycznej i intensywnej pracy własnej, która pozwoli na rzetelne przygotowanie się do końcowego egzaminu w Instytucie Transportu Drogowego.

Miejsce szkolenia:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej. Napisz do Nas lub zadzwoń już teraz! KONTAKT

Program szkolenia

Zakres szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych

Materiał, jaki obejmuje program szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji przewoźnika, to szeroki zakres tematyczny z dziedziny prawa, finansów i bezpieczeństwa drogowego. Obejmuje 8 modułów takich, jak:

A. Prawo cywilne

B. Prawo handlowe

C. Prawo socjalne

D. Prawo podatkowe

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

F. Dostęp do rynku

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

H. Bezpieczeństwo drogowe

Program szkolenia jest realizowany pod kątem zadań wymaganych na egzaminie państwowym. Teoria na szkoleniu jest wprowadzeniem do zadań. Każdy z kursantów ma obowiązek dodatkowo opanować materiał z książki pod tytułem „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego”. Następnie uczestnicy kursu zobligowani są do samodzielnego przećwiczenia przykładowych pytań oraz zadań rozwiązywanych podczas zajęć.

Terminy i Płatności

Cena szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych Cena zawiera: podręcznik przewoźnika "Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego", niezbędnik kierowcy "Vademecum Kierowcy Zawodowego", przykładowe zadania egzaminacyjne, przykładowe testy egzaminacyjne, zeszyt, długopis, torba. Płatność przed rozpoczęciem szkolenia. 1600 pln
Egzamin państwowy z wydaniem uprawnień Za egzamin należy wnieść opłatę do Instytutu Transportu Samochodowego 800 pln
Najbliższe szkolenia
Zaczynamy szkolenie od
15:00 10 Maj, 2019 - piątek
Pobierz harmonogram szkolenia
Zaczynamy szkolenie od
15:00 07 Czerwiec, 2019 - piątek
Pobierz harmonogram szkolenia
Miejsce szkolenia:

ABC-Szkolenia
Ul. Modlińska 6,
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

Zapisz się na szkolenieCertyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez ABC szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie w celu wykonania zamawianej przeze mnie usługi.

Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne ze stanem faktycznym oraz zapoznałem/am się z Regulaminem.

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez ABC szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie dla celów marketingowych: przesłania informacji handlowych o usługach i produktach, zniżkach i promocjach.

Wyrażam zgodę na kontakt ze mną na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w formie: e-mail, SMS-em, telefonicznie.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest ABC szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie (05-080) przy ul. Krasińskiego 80. Powyższe zgody mają charakter dobrowolny a ich wyrażenie następuje wyłączenie w celach wskazanych w poszczególnych punktach. Jestem świadoma/y przysługujących mi praw tj. prawa dostępu do moich danych, ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Regulaminie firmy ABC Szkolenia Paweł Żuchowski o RODO.

Warto wiedzieć

Często zadawane pytania

Uprawnienia, jakie zapewnia CPC

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadane uprawnienia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego.

Certyfikat kompetencji zawodowych stanowi podstawę do uzyskania licencji w transporcie drogowym. Zgodnie z ustawą możliwe jest posiadanie jednego z dwóch rodzajów certyfikatów kompetencji zawodowych dla przewoźników obowiązujących w transporcie drogowym osób lub rzeczy.
Nasza firma prowadzi szkolenie na certyfikat przewoźnika w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem na przewóz osób.

Egzamin państwowy na certyfikacie kompetencji zawodowych

Ukończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników pozwala przygotować słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części, łącznie 60%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych może przystąpić każda osoba posiadająca niezbędną wiedzę. Przepisy nie przewidują obowiązkowego szkolenia przed egzaminem.

Materiały szkoleniowe na certyfikat przewoźnika.

Kursanci przystępujący  do szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych organizowanego przez firmie ABC Szkolenia otrzymują w cenie następujące materiały szkoleniowe:

podręcznik przewoźnika "Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego",
niezbędnik kierowcy "Vademecum Kierowcy Zawodowego",
przykładowe zadania egzaminacyjne,
przykładowe testy egzaminacyjne, zeszyt, długopis, torba.

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego
pod adresem Warszawa ul. Jagiellońska 80. Pan egzaminów dostępny jest na stronie ITS w zakładce certyfikacja przewoźników drogowych.

Średnia zdawalność z trzech miesięcy (maj, czerwiec, lipiec 2017) egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych na 15 osób, które przystąpiły do egzaminu: 11 zdało, 4 nie zdało.

Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego organizujemy z naciskiem na zadania egzaminacyjne. Zadania omawiane na szkoleniu mają wstęp merytoryczny i są przedstawiane w kilku wariantach. Czas szkolenia to 8 dni.
Rodzaje zadań na szkoleniu:
Transport drogowy:
- Zadania z planowania trasy zgodnie z przepisami rozporządzenie 561/2016 UE oraz z ustawą o czasie pracy kierowców.
Prawo pracy:
- Zadania z zasad obliczania pensji pracownika z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkiem urlopowym, dodatkiem za zwolnienie lekarskie, stażowe.
Finanse:
- zadania na obliczenie leasingu pojazdów,
- zadania na stworzenie skróconego kosztorysu.
Szkolenie na certyfikat przewoźnika jest organizowany na przewóz rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób.
Zalecamy obecność obowiązkową na zajęciach.

Ponadto każdy z kursantów jest zobowiązany do samokształcenia tj:

Przerobieniu samodzielnie zadań wydawanych kursantom zgodnie z zasadami omówionymi na szkoleniu. Przeczytanie i przeanalizowanie książki „Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika drogowego”, przerobieniu przykładowych pytań w formie online.
Przewidywany czas szkolenia z samokształceniem: minimum dwa tygodnie nauki.

Warto odwiedzić

UsługiSprawdź także

Certyfikat kompetencji zawodowych użyczenie dla firm transportowych.

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Użyczę certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych Podejmę współpracę z firmami, które nie posiadają  certyfikatu kompetencji zawodowej niezbędnego do uzyskania licencji transportowej...

Czytaj całość

Licencja transportowa – doradztwo

Licencja transportowa Pomoc w procedurze uzyskania licencji transportowej oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej. Firma ABC Szkolenia posiada wieloletnie doświadczenie...

Czytaj całość
Umowa ADR jest niezbędna dla doradców

ADR – doradztwo

 Doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR ADR to konwencja związana z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulująca zasady postępowania...

Czytaj całość
Przepisy, jak zostać doradcą na ADR

Kurs doradcy ADR

Kurs doradcy ADR lub RID mogą ukończyć osoby: pierwszy raz przystępujące do zdobycia uprawnień do pracy jako Doradca ADR  lub też chcą...

Czytaj całość
Nalewaki no tdt do cystern transportowych zgodnie z ADR

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT dotyczy: zawodowych kierowców posiadających już specjalistyczne uprawnienia z zakresu, ADR czyli przewozu niebezpiecznych substancji, a chcą dodatkowo...

Czytaj całość
szkolenie z mocowania ładunków

Mocowanie ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Czytaj całość

abc szkoleniaDlaczego my?

Profesjonalnie, sprawnie, rzetelnie. Chcesz zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego lub założyć firmę transportową a może podnieść swoje kompetencje odnośnie transportu i logistyki. Dobrze trafiłeś. Profesjonalnie przygotujemy i przeprowadzimy dla Ciebie odpowiednie szkolenie.

Rzetelnie udzielimy informacji odnośnie transportu. Sprawnie obsłużymy Cię w Naszym biurze. Wszystko w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Poznaj Nas bliżej.

abc szkoleniaWybrane opinie

Najlepszy osrodek do nauki jazdy i różnych kursów. Super kadra instruktorów i miła recepcja. Bardzo przystępne ceny (najlepszy stosunek ceny do jakości) polecam

facebook

Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Zdałam go między innymi dzięki Państwu, za pierwszym razem. Prawda jest również taka, że jeżeli ktoś myśli, że wystarczy sam kurs, to jest w błędzie. Musicie Państwo uczyc się również w domu, bez tego raczej możecie zapomniec o zamknięciu tematu przy pierwszym podejściu. W trakcie kursu byłam zaskoczona, że ludziom się nie chce, że kombinują jak tu się urwac albo nie przychodzą w ogóle. A potem jest płacz i narzekanie, że zostali źle przygotowani. Moja ocena szkolenia jest bardzo wysoka, szczególnie Pana Arka, który wkłada w to swoje serce. Dziękuję jeszcze raz.

facebook

Automobilklub Polski  ma przyjemność zarekomendować firmę ABC Szkolenia – Paweł Żuchowski, z którą od kilku lat współpracujemy przy przeprowadzaniu kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętego transportu i ruchu drogowego. Firma potwierdza swój profesjonalizm na każdym etapie kooperacji. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Pawła Żuchowskiego – ABC Szkolenia jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Automobilklub Polski

Szkolenie z zakresu prawo jazdy kategorii C oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje sprawna organizacja szkoleń oraz elastyczność wykonawcy na etapie ich planowania. Ośrodek ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski godny jest polecenia wszystkim, którym zależy na efektywnym i fachowo przeprowadzonym szkoleniu.

Zbigniew Drzewiński

WITAM WŁASNIE DZIŚ ZDAŁEM EGZAMIN C+E ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM TAK SAMO BYŁO Z EGZAMINEM NA KAT C POLECAM WSZYSTKIM ABC SZKOLENIA, DAJE 5 GWIAZDEK I REKOMENDUJE. SUPER KADRA SZKOLĄCA, PEŁEN PROFESJONALIZM WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WYKŁADOWCÓW, INSTRUKTORÓW, ORAZ WSZYSTKICH PAŃ OBSŁUGUJĄCYCH SZKOLENIA, POZDRAWIAM

facebook

Реально хорошая школа обучения водителей на код 95 . Очень много украинцов и белорусов прошло через эту школу. Вы проходите как теореитический курс так и практический. Особые впечатления от работников школы, все приветливые и вежливые люди. Преподователи рассказывают о таких вещах которых в книжках не найдешь, вообщем кт думает связать свою жизнь с фурой начинайте с этой школы. У нас на родине такому не учат как сдесь

facebook

Bardzo dobrze przeprowadzony kurs na certyfikat kompetencji! Szybko rzeczowo w dobrej atmosferze, same konkrety szczególnie zakres księgowości. Polecam!

facebook

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark