Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców

Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Do 5.04.2022 r. przekazywane było kursantom po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym w formie papierowej. Po tej dacie wydanie świadectwa odbywa się poprzez dokonanie aktualizacji danych w profilu kierowcy zawodowego. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy pojazdami, do których prowadzenia potrzebne jest prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E.

Po 5.04.2022 r . do jego uzyskania wymagane jest posiadanie profilu kierowcy zawodowego, który stanowi zestaw danych identyfikujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95. W tym celu należy zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania kierowcy z orzeczeniem lekarskim oraz psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j oraz 39k Ustawy o transporcie drogowym, a następnie udać się do odpowiedniego ośrodka szkolenia.

Szkolenie okresowe czy kwalifikacja wstępna, jaki kurs wybrać?

To jakiego rodzaju szkolenie ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D.

  • Kurs kwalifikacyjny powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie państwowym.
  • Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest (zaktualizowane  przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej odbywa się poprzez aktualizację informacji na ten temat w profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

Kurs dla kierowców odnawiających uprawnienia bądź z kat. C lub D uzyskaną przed 10.09.2009 r./ 10.09.2008 r.:

Kurs dla nowych kierowców:

Jak zostać kierowcą zawodowym w Polsce?

Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest:

  • prawo jazdy danej kategorii C, C+E, D, D+E,
  • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
  • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym)
  • profil kierowcy zawodowego (wydawany na podstawie ważnych badań lekarskich i psychologicznych),
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wpisane do profilu kierowcy zawodowego po zakończeniu odpowiedniego kursu zawodowego.

Celem potwierdzenia ważności uprawnień należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania kierowcy i wymienić prawo jazdy na podstawie danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego. Nie można zapomnieć o konieczności dostarczenia jednego zdjęcia (na wprost o wymiarach 3,5 x 4,5 mm). Po wymianie dokumentu otrzymamy wbity kod 95 z datą potwierdzającą jego ważność (95,DD.MM.RR ). Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wyglądu) oraz wypełnionego wniosku.

Wpis w prawo jazdy świadectwa kwalifikacji zawodowej

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy jest wpis w prawo jazdy, w tabeli 12, kodu 95 oraz terminu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej (95,DD.MM.RR).

Oprócz konieczności posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej jest podstawowym warunkiem do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Kierowco pamiętaj, że przed przystąpieniem do pracy należy uzyskać wpis w prawo jazdy świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich i psychologicznych.

Chcesz zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Zapraszamy do kontaktu! W naszej ofercie znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Oferujemy atrakcyjne terminy i sprawną organizację. Zapisów można dokonać pod numerem tel. 531 700 182

Co mówią o nas klienci?

Poznaj najnowsze opinie o kursach, po których uzyskuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej:

Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Psychotechnika

Kto powinien wykonać badanie psychologiczne? Orzeczenie psychologiczne wydane po przejściu badań psychotechnicznych jest niezbędne do uzyskania uprawnień Instruktora nauki jazdy, uprawnień pozwalających...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Szkolenie z tachografów cyfrowych

Szkolenie z obsługi tachografów Jedną z najbardziej pożądanych cech u kierowcy zawodowego jest zrozumienie zasady działania oraz umiejętność obsługi tachografu. Właściwe użytkowanie...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (175 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024