Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Urządzenia transportu bliskiego > Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe spalinowe i elektryczne

Praca w magazynie często wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet, skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. W zależności od specyfiki pracy i transportowanych ładunków wykorzystywane są różne rodzaje wózków. Do ich obsługi należy posiadać specjalistyczne uprawnienia. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w zorganizowanym kursie zakończonym egzaminem państwowym.

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: ze względu na napęd bądź ze względu na funkcje.

Ze względu na napęd wyróżnia się:

 • Wózki widłowe spalinowe – mogą być napędzane olejem napędowym, benzyną, gazem LPG lub CNG. Napęd ten charakteryzuje się emisją spalin, dlatego też powinny być one używane na otwartych przestrzeniach. Tego typu wózki widłowe można stosować w pomieszczeniach pod warunkiem wyposażenia ich w specjalne filtry.
 • Wózki widłowe elektryczne (akumulatorowe) – napędzane przez akumulator, znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie, ze względu na emisję spalin, nie można stosować wózków spalinowych i gazowych.

Ze względu na funkcje wyróżnia się:

 • Wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem – zwane też ładowarkami teleskopowymi. Charakteryzują się posiadaniem długiego wysięgnika teleskopowego, który pozwala na daleki zasięg pracy.
 • Wózki widłowe terenowe – wykorzystywane w miejscach trudno dostępnych, o nierównym i grząskim podłożu (np. na placach budowy).
 • Wózki widłowe boczne – zwane również wózkami bocznego załadunku, ich główną cechą charakterystyczną jest to, że operator siedzi bokiem do kierunku jazdy.
 • Wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego, w których operator steruje wózkiem stojąc bezpośrednio na podeście lub chodząc przy wózku.
 • Wózki widłowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
 • Wózki widłowe z wysuwanym masztem.

Adresaci szkolenia na wózki widłowe

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie się już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż często bywa niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, czy wielko powierzchniowych sklepach – zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponieważ uprawnienia zdobyte w Polsce są respektowane we wszystkich krajach wspólnoty.

Wymagania na wózek widłowy

Aby ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie minimum podstawowe (ukończoną podstawówkę),

Kandydaci spełniający powyższe warunki, mogą przystąpić do odpowiedniego kursu i starać się zdobyć uprawnienia na wózki widłowe.

Rodzaje uprawnień jakie można uzyskać po kursie na wózki widłowe

Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu państwowego na terenie ośrodka szkoleniowego przed komisja powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Efektem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przed UDT.

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego wyróżniamy kilka kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

 • Kategoria urządzeń III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (najniższa kategoria uprawnień w skład tych urządzeń wchodzą: wózki naładowne, wózki unoszące, wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla). Wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego oraz wózki unoszące mogą być dodatkowo wyposażone w podest, na którym może stać operator podczas jazdy wózkiem.
 • Kategoria urządzeń II WJO – Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Najpopularniejsza kategoria uprawnień na wózki widłowe. Otrzymując uprawnienia tej kategorii możemy również obsługiwać wózki III kategorii WJO. Uprawnienia są na wszystkie typy wózków jezdniowych podnośnikowych, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych. Zdobycie uprawnień umożliwia również pracę wózkami bocznymi.
 • Kategoria urządzeń I WJO – Wózki podnośnikowe specjalizowane. Wózki jezdniowe specjalizowane dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą kategorią są wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe). Drugą kategorią są wózki jezdniowe specjalizowane, które podnoszą ładunek wraz z operatorem do góry. Posiadanie uprawnień tej kategorii pozwala na obsługę wózków z dowolnym napędem, udźwigiem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia.

Egzaminy na wózki widłowe

Egzamin UDT na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu  pisemnego pod nadzorem komisji. Baza pytań egzaminacyjnych składa się z 245 pytań. W celu zdania tej części egzaminu należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań. Część praktyczna egzaminu odbywa się na placu manewrowym również pod nadzorem komisji. W tej części egzaminatorzy Dozoru Technicznego sprawdzają umiejętności jazdy i manewrowania wózkiem widłowym, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

testy na wózki widłowe

Ważność uprawnień na wózki widłowe

W zależności od rodzaju urządzenia ważność zezwolenia może wynosić od 5 do 10 lat. Okres 5-letni dotyczy między innymi operatorów wózków podnośnikowych specjalizowanych (I WJO), natomiast uprawniania o 10letniej ważności dotyczą operatorów wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych oraz wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych (II i III WJO).

Chcesz zdobyć uprawnienia?

Oferujemy atrakcyjne terminy i sprawną organizację szkoleń, które pozwolą Ci na uzyskanie odpowiednich uprawnień. Celem zapisania się na szkolenie zapraszamy do kontaktu z instruktorem Mariuszem Jabłońskim pod numerem tel. 501 651 076.

Miejsce szkolenia:

Budynek Dyrekcji Żerań FSO
Ul. Jagiellońska 88, lok. 8 i 8b
00-992 Warszawa
tel. 501 651 076

kurs na wózki widłowe - Warszawa - GIF

Jakie wymagania są niezbędne do przystąpienie do kursu na wózki widłowe?

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom szkolenia na wózki widłowe

Wózkiem widłowym nie może kierować każdy z uwagi na określone przepisy, które regulują zasady obsługi takiego sprzętu. Niezbędnym wymaganiem jest:

- wiek, czyli ukończone 18 lat,
- konieczne jest również przystąpienie do badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia o sprawności i braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem,
- osoby przystępujące do szkolenia muszą też mieć ukończoną szkołę podstawową.

Czy uprawnienia uzyskane na kursie na wózki widłowe są bezterminowe?

Uprawnienia na wózki widłowe wydawane są bezterminowo przez Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowo każdy operator wózka widłowego musi przejść szkolenie stanowiskowe w zakładzie pracy.

Czy można ukończyć kurs na wózki wysokiego składowania?

Rodzaje wózków widłowych dzielimy na: unoszące, naładowne, ciągnikowe, podnośnikowe i specjalizowane.
Kurs na wózki widłowe uprawnia do poruszania się wózkami: unoszącymi, naładownymi, ciągnikowymi, podnośnikowymi. Bez ograniczenia wysokości podnoszenia.

Program szkolenia na wózki widłowe

Kurs zawodowy na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w czasie której uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny
i odbywają się po umówieniu bezpośrednio z instruktorem w czasie dogodnym dla obu stron. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak:

Rodzaje wózków widłowych
Budowa i obsługa wózków
Ładunki i ich rodzaje
Przepisy BHP dotyczące pracy na wózku
Dozór techniczny
Wymiana butli LPG

Cena kursu na wózki widłowe W cenę kursu na wózki widłowe jest wliczone: szkolenie praktyczne i teoretyczne, materiały szkoleniowe, egzamin UDT. 950 pln
Termin szkolenia do ustalenia (+48) 531 700 182
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Szkolenie z mocowania ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem...

Prawo jazdy kat. C oraz CE – kurs łączony

Kurs łączony w zakresie prawo jazdy kategorii C oraz CE (C+E) Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C, C+E dedykowany jest wszystkim...

Kursy na certyfikat kompetencji zawodowych

Kursy na certyfikat kompetencji zawodowych Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest po zaliczeniu egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Kluczem do jego...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,6/5 - (104 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024