Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > BHP dla Kierowców > Kontrola warunków BHP w firmie

Kontrola warunków BHP w firmie

Kontrola warunków BHP w firmie

Pracodawcy zobligowani są do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy – zarówno w kontekście ergonomii, jak i bezpieczeństwa. Dlatego też powołują służby BHP, których celem jest przeprowadzanie regularnych kontroli.

Zakres przeprowadzanej kontroli

Konieczność przeprowadzenia kontroli warunków BHP w firmie jest regulowane prawnie – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.).
Zakres kontroli jest bardzo obszerny i może obejmować m.in.:

  • kwestię przestrzegania przepisów i zasad w zakresie BHP na konkretnych stanowiskach – ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których zatrudniane są np. kobiety w ciąży, kobiety karmiące, niepełnosprawni, młodociani, osoby wykonujące pracę zmianową (w systemie dzień-noc),
  • stan techniczny maszyn i urządzeń – ze szczególnym uwzględnieniem zgodności pod kątem zabezpieczenia pracowników obsługujących sprzęt,
  • stan techniczny pomieszczeń pracy – ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • stan techniczny oświetlenia (głównego i na poszczególnych stanowiskach),
  • ocenę zabezpieczenia pracowników przed szkodliwym / niebezpiecznym działaniem materiałów i procesów technologicznych,
  • ocenę pod kątem zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze.
Ważna analiza warunków BHP

Służby przeprowadzające kontrolę w zakresie BHP mają obowiązek sporządzenia analizy. Chociaż rozporządzenie ministra nie precyzują, jakie informacje taka analiza powinna zawierać, niemniej jednak należy uwzględnić takie kwestie jak:

  • wypadkowość na stanowiskach pracy,
  • informacje o zrealizowanych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • informacje o prowadzonych działaniach na rzecz minimalizacji ryzyka zawodowego,
  • zalecenia służące poprawie warunków BHP w firmie.

Warto mieć świadomość, że analiza warunków BHP powinna być sporządzana przynajmniej raz w roku.


Masz pytania napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

3,7/5 - (3 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024