Nasze usługi

ABC Szkolenia > Blog Transportowy > licencją na przewóz rzeczy lub osób > Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Licencja na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego, koniecznością jest posiadanie odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Jeszcze do niedawna była to licencja na wykonywanie transportu międzynarodowego. Od dnia 16 lipca 2013 roku jej miejsce zajęła licencja wspólnotowa.

Dla kogo licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy do transportu międzynarodowego?

Licencję na transport wydaje państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009. Dotyczy ona:

  • przewoźników, których siedziba firmy znajduje się na terenie tego państwa członkowskiego, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym oraz przepisami krajowymi,
  • przewoźników, którzy są uprawnieni do wykonywania międzynarodowego przewozu, zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, związanymi z dostępem do zawodu przewoźnika drogowego.

Zgłoś się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Licencja na transport wydawana jest na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jeśli więc zamierzasz wykonywać międzynarodowy transport drogowy osób lub rzeczy, musisz zacząć od uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W tym celu zgłoś się do Biura  ds. Transportu  Międzynarodowego (http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje). Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotową można uzyskać składając jeden wniosek.

Istotne znaczenie ma posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika, a także spełnianie warunków w zakresie zdolności finansowej, dobrej reputacji, siedziby firmy oraz bazy eksploatacyjnej. Warto przy tym mieć świadomość, że oceny trzech ostatnich warunków dokonuje się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, składanych pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Trzeba dokonać stosownej opłaty za licencję na transport i zezwolenie dla przewoźników

Ubiegając się o licencję wspólnotową na transport oraz zezwalania na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, koniecznością jest uiszczenie stosownej opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od okresu ważności licencji.

I tak, opłata za udzielenie licencji na transport międzynarodowy rzeczy na okres:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

  •  do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Formularz 

Przygotowaliśmy krótki formularz, dzięki któremu w kilka minut dowiecie się, czy do Waszej działalności będziecie potrzebować licencję transportowa. 

https://tiny.pl/7dqb5


Pomagamy w uzyskaniu licencji transportowej na przewóz rzeczy lub osób. Dowiedz się więcej już teraz! Kontakt

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020