Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Licencja na przewóz rzeczy lub osób > Licencja transportowa – koszty, terminy, wymagania

Licencja transportowa – koszty, terminy, wymagania

Spis treści:

Licencja transportowa – co to jest?

Firma, która rozpoczyna działalność w zakresie transportu drogowego, w zdecydowanej większości przypadków, jest zmuszona uzyskać stosowany dokument, potwierdzający jej uprawnienia. Takim dokumentem jest licencja, czyli decyzja wydana przez odpowiedni organ administracji publicznej.

Rodzaj licencji, sposób jej uzyskania oraz koszty różnią się w zależności od charakteru wykonywanych przewozów. Aby można było to określić, należy wziąć pod uwagę:

 • Czy jest to transport osób czy rzeczy?
 • Jakimi pojazdami realizowany będzie przewóz?
 • Czy przewozy odbywać się będą wyłącznie po kraju czy międzynarodowo?

Licencja wydawana jest na konkretną działalność gospodarczą zgodnie z danymi podanymi we wniosku. Takiego uprawnienia nie można odstępować dni przenosić na innego przedsiębiorcę (wyjątkiem jest połączenie, podział lub przekształcenie firmy).

Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców - GIF

Rodzaje licencji transportowych – krajowa i międzynarodowa

Jeżeli działalność firmy obejmować będzie wyłącznie przewozy zarobkowe po terenie Polski, to konieczne może okazać się uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zarówno nazwa jak i warunki konieczne do jej uzyskania zostały ustanowione w unijnym rozporządzeniu o numerze 1071/2009 oraz w Ustawie o transporcie drogowym. Potocznie, dokument ten określa się mianem licencji krajowej.

W przypadku, gdy zakres działalności firmy obejmuje również przewozy wykonywane z przekroczeniem granicy lub w całości odbywają się one poza granicami, wówczas od przedsiębiorstwa będzie wymagane posiadanie licencji wspólnotowej, często nazywanej również licencją międzynarodową. Tutaj ponownie wymagań co do jej uzyskania należy szukać w przepisach unijnych (tym razem w rozporządzeniu o numerze 1072/2009 lub 1073/2009) oraz krajowych (w Ustawie o transporcie drogowym).  

Kiedy potrzebna jest licencja transportowa?

Wymienione dokumenty wymagane są wobec określonej grupy przedsiębiorców. W transporcie krajowym, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek uzyskać firmy, których działalność polega na zarobkowym przewozie drogowym:

 1. Rzeczy, jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów przekracza 3,5 tony
 2. Osób, jeżeli pojazd jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (autobus)

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku chęci podjęcia zleceń międzynarodowych. Licencję wspólnotową muszą bowiem posiadać firmy, które wykonują zarobkowy przewóz:

 1. Rzeczy, jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów przekracza 2,5 tony
 2. Osób, jeżeli pojazd jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (autobus)

Pojazdy o dmc 2,5 – 3,5 tony zostały włączone do obowiązków licencyjnych na skutek zmian spowodowanych wejściem w życie zapisów Pakietu Mobilności w maju 2022 r.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania licencji transportowej?

Obowiązek posiadania wymienionych licencji transportowych, nie dotyczy firm wykonujących zarobkowe przewozy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 2,5 tony (3,5 tony w transporcie krajowym) oraz zarobkowe przewozy osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Warto jednak nadmienić, że podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką również wymaga uzyskania stosownego uprawnienia – licencji krajowej wydanej przez właściwy organ władzy lokalnej.

Przepisy prawa przewidują również specjalny dokument uprawniający do wykonywania przewozów na potrzeby własne przez firmy, w których transport jest tylko pomocniczą działalnością w stosunku do podstawowej. Jest to zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne wydawane przez Starostwo (w przypadku transportu krajowego) lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego (w przypadku transportu międzynarodowego).

Jak uzyskać licencję na transport krajowy?

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymienia art. 3 rozporządzenia (WE) 1071/2009. Są to:

 1. posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby;
 2. cieszenie się dobrą reputacją;
 3. posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej; oraz
 4. posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych. (certyfikat kompetencji zawodowych)

W zakresie siedziby firmy, należy przede wszystkim wykazać, że dysponuje się właściwym lokalem, w którym ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności. Konieczne będzie również wskazanie adresu bazy eksploatacyjnej oraz co najmniej jednego pojazdu wraz z prawem użytkowania.

Dobrą reputację potwierdza niekaralność za określone w art. 5 ust. 2a umyślne przestępstwa z Kodeksu karnego, Kodeksu spółek handlowych czy kodeksu karno skarbowego.

Zdolność finansową przedsiębiorca musi wykazać przedstawiając sprawozdanie finansowe działalności lub też odpowiednią polisę czy gwarancję bankową. Wielkość zabezpieczenia ma odpowiadać kwocie 9 tyś. euro na pierwszy pojazd i 5 tyś euro na każdy kolejny. W przypadku tzw. busów, czyli pojazdów o dmc do 3,5 tony kwoty ulegają zmniejszeniu odpowiednio do 1800 euro oraz 900 euro.

Spełnienie warunku kompetencji zawodowych odbywa się poprzez przedstawienie w Urzędzie osoby zarządzającej transportem (przedsiębiorcy lub innej osoby mającej rzeczywisty i stały stosunek z firmą), która posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych i spełnia warunek dobrej reputacji.

Wniosek o udzielenie przedsiębiorcy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego powinien zostać złożony do Starostwa Powiatowego lub do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (gdy firma ubiega się jednocześnie o licencję wspólnotową). Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony.

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

Podstawowym warunkiem uzyskania licencji wspólnotowej, uprawniającej do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zastosowanie mają zatem wszystkie warunki, wymienione w poprzednim akapicie.

O zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencję wspólnotową można ubiegać się jednocześnie, składając wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres 5 lub 10 lat.

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowej

Przepisy branżowe regulujące transport drogowy stanowią często labirynt nie do przejścia dla osób rozpoczynających działalność w tym sektorze. Oprócz konieczności dostosowania się do wymogów należy dość sprawnie orientować się w wymogach formalnych związanych z niezbędną dokumentacją, jaką przedstawia się w urzędzie. A to tylko ułamek wszystkich procedur związanych z rozpoczynaniem działalności, do których dochodzi wiele innych aspektów.

Dla łatwiejszego startu warto jest skorzystać z pomocy fachowców, którzy znają się na rzeczy i będą w stanie podzielić się swoim doświadczeniem. Decydując się na doradztwo w zakresie uzyskania licencji transportowej, przedsiębiorca ubiegający się o licencje zyskuje pewność, że otrzyma spełnia wszystkie wymogi i otrzyma uprawnienia na czas. Cała procedura zostanie zorganizowana od A do Z przez specjalistów znających się na rzeczy, którzy krok po kroku załatwią niezbędne formalności. W ten sposób zyskuje się wiele cenne czasu i energii, którą można wykorzystać na uporządkowanie i rozwój działalności firmy.

Licencje transportowe - pomoc w uzyskaniu - ABC Szkolenia

Uzyskanie licencji transportowej przez Internet

Od 27 listopada 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową za pośrednictwem Portalu Klienta, czyli nowego systemu informatycznego Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Wniosek o dostęp do Portalu można złożyć osobiście w GITD, elektronicznie lub tradycyjną przesyłką pocztową.

Ile kosztuje krajowa licencja transportowa?

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wiąże się z koniecznością wniesienia opłat administracyjnych za jego udzielenie oraz zgłoszenie pojazdów i wydanie wypisów. Koszt udzielenia zezwolenia każdorazowo wynosi 1000 PLN i jest ponoszony jednorazowo, z kolei za każde auto, jakie będzie wykorzystywane do transportu należy wnieść opłatę w wysokości 110 PLN. Łączna kwota będzie zatem uzależniona od liczby zgłaszanych pojazdów.

Oprócz opłat administracyjnych mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z koniecznością spełnienia opisanych wcześniej wymogów, takie jak kurs przygotowujący oraz egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych czy ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

Ile kosztuje międzynarodowa licencja transportowa?

Licencja wspólnotowa na międzynarodowy transport rzeczy w przeciwieństwie do zezwolenia wydawana jest na czas oznaczony, od którego uzależniona jest też wysokość opłaty. Dodatkowo w tym przypadku, wpływ na łączny koszt ma też to, czy licencja będzie dotyczyć przewozu osób czy przewozu rzeczy. Podobnie jednak, jak przy zezwoleniu, opłata za udzielenie wypisu i zgłoszenie pojazdu wynosi 11% opłaty za licencję.

Ubiegając się o licencję wspólnotową na transport rzeczy zapłacimy w zależności od okresu, na jaki zostanie wydana:

 • do 5 lat: 4000 PLN + 440 PLN za każde zgłaszane auto,
 • do 10 lat: 8000 PLN + 880 PLN za każde zgłaszane auto.

Licencja na przewóz osób okazuje się być nieco mniej kosztowna:

 • do 5 lat: 3600 PLN + 396 PLN za każde zgłaszane auto,
 • do 10 lat: 7200 PLN + 792 PLN za każde zgłaszane auto.

Do uzyskania licencji wspólnotowej wymagane jest posiadanie zezwolenia krajowego, więc oprócz wymienionych kwot należy uwzględnić jeszcze uwzględnić także wydatek co najmniej 1000 PLN.

Ile trwa uzyskanie licencji?

Procedura uzyskania licencji transportowej wymaga spełnienia szeregu formalności, które są bardzo wnikliwie sprawdzane przez pracowników urzędów. Każda nawet najmniejsza pomyłka może skutkować odrzuceniem wniosku i koniecznością rozpoczęcia całego procesu od początku. W teorii, ubieganie się o licencję zajmuje do 30 dni. Wszystko zależy od pracy konkretnego starostwa, w którym przyjdzie wnioskować o wydanie tego dokumentu, lub ilości wniosków złożonych w jednym czasie do GITD. W praktyce, czas oczekiwania na licencję krajową to mniej więcej 1-3 dni robocze, zaś na licencję międzynarodową – ok. 14 dni.

Czas realizacji wniosku może się jednak wydłużyć w przypadku jakichkolwiek braków lub wątpliwości urzędu co do informacji zawartych w dokumentach.

Utrata licencji transportowej

Przez cały czas prowadzenia działalności transportowej przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego powinni być w stanie wykazać, że spełniają wymogi konieczne do uzyskania licencji transportowej. W tym celu ustawodawca przewidział kontrole ze strony organu udzielającego zezwolenia, które powinny mieć miejsce nie rzadziej niż co 5 lat. Jeżeli wykazałaby ona, że przedsiębiorca nie spełnia któregoś z kryteriów, w najlepszym wypadku zostanie wobec niego wystosowane wezwanie do przywrócenia stanu umożliwiającego prowadzenie działalności zgodnie z prawem. Oczywiście należało będzie tego dokonać w oznaczonym terminie. W przeciwnym wypadku organ kontrolujący może zawiesić licencję lub nawet zdecydować o jej cofnięciu, co oznaczało będzie utratę uprawnień do dalszego prowadzenia działalności.

Niespełnienie wymagań, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 1071/2009, koniecznych do uzyskania licencji, nie jest jedyną możliwością odebrania jej przewoźnikowi. W czasie kontroli w przedsiębiorstwie jak i kontroli na drodze, może zostać stwierdzone naruszenie warunków wykonywania transportu drogowego. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w załącznikach do Ustawy o transporcie drogowym, gdzie pierwszy z załączników dotyczy kar dla kierowcy, zaś trzeci – firmy transportowej. Jeśli doszłoby do najpoważniejszego naruszenia, zostaje wszczęta procedura oceny dobrej reputacji, która może skutkować wydaniem opinii o jej utracie. Wówczas zostaje zawiesza się przedsiębiorcy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co ważne, ocena dobrej reputacji może również nastąpić, jeśli regularnie w przedsiębiorstwie dochodziłoby do popełniania naruszeń kwalifikowanych jako poważne lub bardzo poważne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403.

Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Czym się różni licencja spedycyjna od licencji transportowej?

Tak zwana “licencja spedycyjna” uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania działalności pośrednictwa w transporcie. Jej różnice względem licencji transportowej odnoszą się przede wszystkim do zadań pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem.

Posiadacze licencji spedycyjnej nie mogą fizycznie przewozić towarów, ale pełnią rolę pośrednika w organizacji przewozów. Ich głównym zadaniem jest łączenie nadawców ładunków z przewoźnikami, którzy wykonają transport. Spedytorzy zajmują się planowaniem i organizacją przewozów, wybierają odpowiednich przewoźników, negocjują warunki transportu, dbają o dokumentację i monitorują cały proces logistyczny, ale nie są odpowiedzialni za sam transport towarów. Ich rola polega na zapewnieniu, że ładunki zostaną dostarczone od punktu A do punktu B poprzez przewoźników.

Z kolei licencja transportowa uprawnia przedsiębiorcę do bezpośredniego wykonywania usług transportowych, włączając w to przewóz towarów lub pasażerów. Uprawnieni przewoźnicy są odpowiedzialni za fizyczny transport towarów lub pasażerów. To oni wykonują przewozy, korzystając z własnych środków transportu. Ich zadaniem jest załadunek, transport i rozładunek ładunków lub przewóz pasażerów od punktu początkowego do końcowego. Przewoźnicy są bezpośrednio odpowiedzialni za bezpieczeństwo i stan towarów lub pasażerów podczas transportu.

Obowiązek posiadania licencje transportowej może być uzależnione względem tonażu lub trasy przewozu. Licencja spedycyjna nie jest ograniczona tonażem ani trasą przewozu. Spedytorzy mogą zajmować się organizacją przewozów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, niezależnie od rodzaju środków transportu.

Główną różnicą między licencją spedycyjną a licencją transportową jest rola przedsiębiorcy w procesie transportowym. Licencja spedycyjna uprawnia do działalności pośrednictwa i organizacji przewozów, podczas gdy licencja transportowa pozwala na bezpośrednie świadczenie usług transportowych, włączając w to sam transport towarów lub pasażerów. Obie licencje są ważne w branży transportowej, ale różnią się zakresem odpowiedzialności i funkcji.

Darmowy kurs o licencjach wymaganych w transporcie drogowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym bezpłatnym kursie, poświęconym tematyce licencji transportowych oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych! To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

Z naszego kursu dowiesz się, kiedy i jakie licencje są niezbędne w prowadzeniu firmy transportowej. Omówimy związane z nimi koszty, kryteria udzielania licencji oraz organy odpowiedzialne za ten proces. Dowiesz się także, jakie kroki musisz podjąć, aby zdobyć licencję transportową.

Nie zabraknie informacji na temat Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Przybliżymy praktyczne aspekty uzyskania tego certyfikatu, warunki i umowy związane z zarządzaniem transportem oraz szczegóły dotyczące państwowego egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sprawdź najczęściej zadawane pytania o licencji transportowej. Jeżeli ani w artykule, ani w poniższych pytaniach nie widzisz satysfakcjonującej odpowiedzi to zadaj pytanie w komentarzu. Z pewnością odpowiemy! 🙂

Czy można jeździć bez licencji transportowej?

Przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi posiadania licencji transportowej pod żadnym pozorem nie powinni dopuszczać do wyjazdu ich samochodu w trasę z ładunkiem lub pasażerami bez wypisu z licencji. W przypadku stwierdzenia, że dany pojazd wykonuje transport drogowy, który wymaga od przewoźnika dysponowania odpowiednią licencją, na podmiot wykonujący przewóz może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości nawet 12 000 PLN.

Czy można jeździć na czyjejś licencji transportowej?

Licencję transportową wydaje się na konkretne przedsiębiorstwo, którego dane znajdują się na samej licencji oraz udzielonych wypisach. Zgodnie z art.. 13. Ustawy o transporcie drogowym uprawnienia wynikające z licencji nie mogą być przenoszone ani też „użyczane” na osoby trzecie, co wprost zabrania jazdy na licencji innego przedsiębiorcy. Dane podmiotu wykonującego przewóz drogowy powinny być tożsame z tymi zawartymi w licencji. W przypadku rozbieżności pomiędzy nimi może to zostać potraktowane jak wykonywanie transportu drogowego bez ważnej licencji i stanowić podstawę do nałożenia na przedsiębiorcę pokaźnej kary pieniężnej. Jedyne odstępstwo w tym zakresie przewiduje się w stosunku do spadkobierców osób fizycznych, które poprzez nabycie spadku i za zgodą organu udzielającego licencji mogą kontynuować wykonywanie transportu nie dłużej niż przez 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza licencji.

Czy wypis z licencji jest przypisany do samochodu?

Wypisy z licencji na transport towarów oraz transport osób autobusami zawierają dane przedsiębiorstwa posiadającego licencję oraz numer licencji. Nie wskazuje się na nich konkretnego pojazdu, w którym mogą być wykorzystywane. Oznacza to, że przewoźnik może swobodnie przemieszczać wypisy pomiędzy pojazdami, którymi dysponuje, pod warunkiem, że wcześniej zgłosił on dane auto do licencji transportowej. Jednocześnie niedozwolone jest posiadanie wypisów w liczbie przekraczającej wielkość floty pojazdów, jaka została przedstawiona organowi udzielającemu licencji. W przypadku licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym lub busem do 9 os. na wypisach wskazuje się numer rejestracyjny pojazdu, dla którego udzielono wypisu.

Jaka kara za brak licencji na transport?

Na mocy przepisów Ustawy o transporcie drogowym od przedsiębiorców zajmujących się przewozem towarów pojazdami o dmc przekraczającej 3,5t (lub 2,5t w transporcie międzynarodowym) lub przewozem osób wymaga się posiadania licencji odpowiedniej do rodzaju wykonywanego transportu. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wykonujący przewóz nie posiada ważnej licencji, może zostać na niego nałożona kara w wysokości 12 000 PLN. Jeśli do naruszenia dojdzie w transporcie międzynarodowym, jego wagę kwalifikuje się jako najpoważniejsze naruszenie.

Jak zgłosić pojazd do licencji?

Przewoźnicy posiadający licencję transportową są uprawnieni na jej podstawie do wykonywania transportu drogowego wyłącznie pojazdami, które zostały zgłoszone do przedmiotowej licencji. Ich wykaz przedkłada się w starostwie lub Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, przed wydaniem licencji. Jeśli po jej otrzymaniu doszłoby do zmian w taborze, przewoźnik zobowiązany jest do poinformowania organu udzielającego licencji w terminie 28 dni, licząc od dnia powstania. Zgłoszenie może nastąpić drogą papierową lub elektroniczną w zależności od urzędu. Dopisując nowy pojazd do licencji, przedsiębiorca powinien wykazać, że dysponuje odpowiednią sytuacją finansową – adekwatną do liczby wykorzystywanych aut, co wykazuje np. w sprawozdaniu finansowym lub polisie odpowiedzialności zawodowej.

Czy na licencji międzynarodowej można jeździć po kraju?

Licencja wspólnotowa, zezwalająca przewoźnikowi wykonywanie transportu międzynarodowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, obowiązuje zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. Kierowca posiadający w kabinie wypis z licencji wspólnotowej, będzie mógł na jego podstawie wykonać transport krajowy, gdzie załadunek i rozładunek towarów będzie miał miejsce w kraju siedziby przewoźnika. Dodatkowo licencja wspólnotowa upoważnia do podejmowania kabotażu, czyli przewozu pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się na terytorium jednego kraju, innego niż kraj siedziby przewoźnika. Szczegółowe regulacje dotyczące kabotażu określa rozporządzenie (WE) 1072/2009.

Czy na transport rzeczy do 3.5 t potrzebna jest licencja?

Transport rzeczy pojazdami o dmc mniejszej niż 3,5t w niektórych przypadkach wymaga uzyskania licencji transportowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdami o dmc 2,5-3,5t przedsiębiorca potrzebuje licencji wspólnotowej, która uprawnia do podejmowania transportu na terenie Unii Europejskiej. Z obowiązku posiadania licencji w przypadku pojazdów o dmc poniżej 3,5t zwolnieni są przewoźnicy realizujący wyłącznie zlecenia krajowe oraz firmy wykonujące transport niezarobkowo.

Kto wydaje licencję na transport krajowy?

Organem odpowiedzialnym za udzielanie licencji na transport krajowy jest starostwo powiatowe właściwe dla siedziby wnioskującego przedsiębiorcy lub odpowiednio urząd miasta, jeśli firmę zarejestrowano w mieście na prawach powiatu. W przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza jednocześnie ubiegać się o licencję na transport krajowy i międzynarodowy, stosowny wniosek może skierować do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, dzięki czemu równocześnie będzie mógł uzyskać obie licencje.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania licencji transportowej?

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie licencji na zarobkowy transport rzeczy powinien spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) 1071/2009. Ustanawia ono jednolite wymagania w stosunku do przewoźników, wprowadzając 4 podstawowe kryteria, zgodnie z którymi przedsiębiorca powinien:
a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę,
b) cieszyć się dobrą reputacją,
c) posiadać odpowiednią zdolność finansową,
d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe.
Przy składaniu wniosku o licencję należy zatem przedłożyć dokumenty, które potwierdzają dostosowanie się do niniejszych wymogów. Oprócz oświadczeń, których wzory określa indywidualnie każdy organ udzielający licencji, do wniosku dołącza się kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub jego pracownika, zaświadczenie o niekaralności, sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy, wykaz pojazdów oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji.

Pomoc w przygotowaniu do egzaminu na CKZ

Rozpoczynając działalność transportową warto rozważyć uzyskanie własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) do licencji transportowej, który pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem specjalisty. CKZ wydawany jest po zaliczeniu egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych opracowaliśmy szeroką ofertę szkoleń i pomocy naukowych. Oferowane przez nas usługi są odpowiednie dla osób o różnym poziomie doświadczenia w branży transportowej. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą dobrać odpowiedni sposób nauki.

Więcej informacji o naszej ofercie – kursy na certyfikat kompetencji zawodowych.  

Kursy na certyfikat kompetencji zawodowych - porównanie

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Łukasz
Łukasz
8 miesięcy temu

Ile kosztuje użyczenie licencji transportowej?

Katarzyna ABC
7 miesięcy temu
Reply to  Łukasz

Witam,
Zgodnie z art. 13 pkt 1 Ustawy o transporcie drogowym: Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich. Oznacza to, że licencji nie można użyczyć, ponieważ jest to uprawnienie przypisywane na konkretną firmę.
Jednym z warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać licencję transportową jest przedstawienie osoby posiadającej Certyfikat Kompetencji Zawodowych. W tym zakresie występuje potoczne „użyczenie” Certyfikatu, czyli nawiązanie współpracy z osobą z Certyfikatem. W ramach działalności naszej firmy „użyczamy” Certyfikaty naszych specjalistów jak również pomagamy uzyskać stosowną licencję. Jeżeli jest Pan zainteresowany naszą ofertą w tym zakresie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 531-700-182 lub e-mail: biuro@abc-szkolenia.com.

Kasia
Kasia
3 miesięcy temu

Witam, jak nazywa się dokument do transportu własnego towaru?

Michał - ABC Szkolenia
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Kasia

Dzień dobry, najprawdopodobniej chodzi Pani o zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Taki dokument dedykowany jest firmom, które wykonują transport pomocniczy w stosunku do swojej podstawowej działalności (np. transport wyprodukowanych przez firmę rzeczy). Zaświadczenie można uzyskać kierując wniosek do starostwa powiatowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności lub do GITD (w przypadku transportu międzynarodowego). Proszę jednak pamiętać, że aby przewóz był kwalifikowany jako „na potrzeby własne” musi spełniać kilka wymagań:
a) pojazdy muszą być w dyspozycji firmy
b) kierowca musi być przez firmę zatrudniony (najlepiej na umowie o pracę)
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin
d) nie jest to przewóz w celach turystycznych

Jeśli Pani przewóz spełnia powyższe wymagania a pojazdy mają dmc powyżej 3,5 tony, to konieczne będzie uzyskanie wspomnianego przeze mnie zaświadczenia. W przypadku wykorzystywania mniejszych pojazdów – zaświadczenie nie będzie konieczne.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Organizacja licencji transportowych

Chcesz uzyskać licencję transportową? Jesteś w dobrym miejscu, pomożemy Ci w tym! Od lat zajmujemy się pomocą w przygotowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej...

Licencja transportowa – doradztwo

Pomoc w uzyskaniu licencji oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej Chcesz założyć firmę transportową i potrzebujesz pomocy w pokonaniu urzędowych...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,8/5 - (133 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024