Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Licencja na przewóz rzeczy lub osób > Licencja spedycyjna – wymagania, procedury, koszty

Licencja spedycyjna – wymagania, procedury, koszty

Licencja spedycyjna

Licencja spedycyjna – formalnie określana jako licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie – jest podstawowym dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do stanowienia kluczowego ogniwa w łańcuchu transportowym, które organizuje całą procedurę przewozu. Na podstawie licencji spedytor przyjmuje zlecenie by następnie po dokładnym zaplanowaniu trasy przekazać je przewoźnikowi. Słowem – niemożliwe byłoby realizowanie zadań spedycji bez licencji.

Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców - GIF

Licencja spedycyjna – wymagania

Z racji odpowiedzialności, jaka spoczywa na spedytorze, poza założeniem działalności gospodarczej bądź spółki przewidziane zostały konkretne kryteria, których spełnienie zostanie zweryfikowane przed wydaniem decyzji. Ubiegając się o licencję spedycyjną należy wykazać, że

 • przedsiębiorca – bądź żaden z członków organu zarządzającego osoby prawnej – nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne związane z przedmiotem działalności spedycji oraz nie otrzymał prawomocnego orzeczenia zakazującego mu działalności w zakresie transportu drogowego,
 • przynajmniej jedna osoba w przedsiębiorstwie – pracownik bądź osoba zarządzająca przedsiębiorstwem – legitymuje się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych,
 • przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej mu podjęcie i  prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego.

Spełnienie wymogu zdolności finansowej wykazuje się na podstawie dokumentów poświadczających, że firma ubiegająca się o licencję, dysponuje środkami finansowymi bądź majątkiem w wysokości 50 000 EUR, którego wartość przeliczana jest zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Status ten uargumentować można za pośrednictwem

 • rocznego sprawozdania finansowego,
 • gwarancji/poręczenia bankowego,
 • własności nieruchomości,
 • udokumentowanymi aktywami lub środkami pieniężnymi,
 • zbywalnych papierów wartościowym (np. posiadaniem akcji),
Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Licencja spedycyjna – koszt

Wydanie spedytorowi zezwolenia na jego działalność wiąże się z wniesieniem stosownej opłaty. Koszt licencji spedycyjnej jest bezpośrednio uzależniony od okresu, na jaki dokument ma zostać wydany i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 800 zł
 • od 15 do 30 lat – 900 zł
 • od 30 do 50 lat – 1000 zł

Jak uzyskać licencję spedycyjną?

Jednym z pytań, jakie zadaje sobie przedsiębiorca, chcąc uzyskać licencję spedytora, jest „Kto wydaje licencję spedycyjną?”. Na to pytanie odpowiada Ustawa o  transporcie drogowym, która wskazuje, że organem odpowiedzialnym za udzielenie omawianej licencji jest starosta powiatowy właściwy dla adresu siedziby firmy ubiegającej się o jej wydanie. Po określeniu urzędu, do którego należy się zwrócić, kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o  wydanie licencji spedycyjnej. Jego treść za każdym razem zawierać będzie ściśle określone w ustawie elementy identyfikujące przedsiębiorstwo, informacje związane z rodzajem wykonywanego transportu czy okresem, na jaki ma zostać wydana licencja. Dokument wydawany jest bowiem na oznaczony okres, który minimalnie wynosi 2 lata a maksymalnie 50. Wzór takiego wniosku zwyczajowo znaleźć można w starostwie bądź na jego stronie internetowej. Do niego należy dołączyć wykazane dokumenty poświadczające spełnienie ustawowych wymogów.  

Licencja spedycyjna a licencja transportowa

Spedytor i przewoźnik są nierozerwalnie połączonymi ze sobą ogniwami łańcucha transportowego a prowadzenie każdej z tych działalności wymaga od przedsiębiorcy posiadania stosownej zgody. Ze względu na odmienny charakter działalności obu przedsiębiorców różny będzie zakres czynności objętych stosowną dla nich licencją. I tak w zależności od rodzaju prowadzonej działalności wyróżnia się:

 • licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub osób (pot. licencja spedycyjna), która obowiązuje spedytorów zarówno przy pośrednictwie krajowym jak i międzynarodowym,
 • licencję wspólnotową (pot. licencję transportową), która obowiązuje przewoźników w przypadku realizowania transportu międzynarodowego lub
 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (pot. licencję krajową) w transporcie krajowym.

Działalność spedytora nie byłaby możliwa bez współpracy z przewoźnikiem posiadającym licencję transportową, która upoważnia go do wykonywania przewozu drogowego, a do czego nie jest uprawniony pośrednik (spedytor). On na podstawie licencji spedycyjnej przyjmuje zlecenie, które następnie przekaże do realizacji wybranej firmie transportowej.

Licencje transportowe - pomoc w uzyskaniu - ABC Szkolenia

Licencja spedycyjna do 3,5 tony

Jednym z najgorętszych aktualnie tematów w transporcie drogowym jest wprowadzony pakietem mobilności nakaz posiadania licencji wspólnotowej na przedsiębiorców wykonujących przewóz pojazdami o DMC powyżej 2,5t, co oznacza, że dotychczas szerzej nieregulowany międzynarodowy transport „busami” zostanie ukierunkowany na ten sam tor, co transport pojazdami ciężarowymi. W tej sprawie pośrednictwo przy przewozie zajmuje osobne stanowisko, ponieważ Ustawa o transporcie drogowym nie wyróżnia spedycji przy transporcie wykonywanym pojazdami o DMC poniżej 3,5t, znakiem tego licencja spedycyjna do 3,5t będzie tożsama z licencją standardową.

Darmowe szkolenie o licencjach wymaganych w transporcie drogowym

Zachęcamy do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu na temat licencji w transporcie drogowym. W trakcie szkolenia dowiesz się m. in. kiedy licencja jest wymagana, jak ją uzyskać oraz jakie są metody pozyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Uczestnicy tego szkolenia dodatkowo otrzymują kilka praktycznych prezentów, wśród których znajduje się poradnik jak krok po kroku uzyskać wymaganą licencję. W celu zapisu na szkolenie należy wypełnić poniższy formularz. Więcej informacji o darmowym szkoleniu znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (152 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024