Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > BHP dla Kierowców > Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Chociaż pracodawcy dokładają wszelkich starań, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo na stanowisku, wypadki przy pracy są nieuniknione. Takie zdarzenie obliguje firmę do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Definicja wypadku przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), wypadek przy pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie spowodowane zewnętrzną przyczyną, a którego skutkiem jest uszczerbek lub śmierć pracownika.
Wypadek przy pracy może dotyczyć sytuacji:
• podczas lub w związku z wykonywaniem czynności / poleceń od przełożonego,
• podczas lub w związku z wykonywaniem czynności – bez polecenia przełożonego,
• w czasie drogi między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Co obejmuje dokumentacja powypadkowa?

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Reguluje to § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.).
Powołany zespół dokonuje oględzin miejsca wypadku, sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń ochronnych, a także bada warunki wykonywania pracy oraz wszelkie okoliczności, które mogły przyczynić się do zdarzenia. Na podstawie tych informacji tworzona jest dokumentacja powypadkowa.

• Protokół powypadkowy

Protokół jest głównym dokumentem, który należy opracować po wypadku w miejscu pracy. Jego celem jest ustalenie okoliczności oraz przyczyn wypadku. Wzór protokołu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2298).
Protokół powypadkowy należy sporządzić w trzech egzemplarzach: dla pracodawcy, dla pracownika, dla ZUS.

• Polecenie powypadkowe

Obowiązek stworzenia polecenia powypadkowego spoczywa na pracodawcy. W jego imieniu Inspektor BHP przekazuje dokument osobom odpowiedzialnym za realizację wydanych poleceń.

• Statystyczna karta wypadku

Statystyczną kartę wypadku należy sporządzić na podstawie protokołu powypadkowego. Następnie trzeba przekazać ją do Głównego Urzędu Statystycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej).
Warto mieć świadomość, że osoby odpowiedzialne w firmie za BHP są zobligowane do prowadzenia rejestru wypadków tworzonych na podstawie wszystkich protokółów powypadkowych.


Masz pytania napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (2 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024