Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Świadectwo kwalifikacji zawodowej > Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób

Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób

Kurs na przewóz rzeczy i osób dla młodych kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

  • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
  • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Do pozostałych kierowców stosujemy przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

  • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
  • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Jak zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zapisania na kurs kwalifikacji wstępnej potrzebny jest Profil Kierowcy Zawodowego. Jeżeli już go posiadasz to możesz udać się do ośrodka szkolenia i dokonać zapisu. W przeciwnym wypadku należy zacząć od wykonania odpowiednich badań, które są niezbędne do uzyskania profilu PKZ. W naszym ośrodku organizujemy kursy i badania. Zapisów można dokonać pod numerem telefonu 531 700 182 lub przez formularz zgłoszeniowy:

Miejsce szkolenia:

ABC Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
tel. 531700182

Co mówią o nas klienci?

Poznaj najnowsze opinie o naszych kursach kwalifikacyjnych

 

Egzamin państwowy na kwalifikacji wstępnej.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z :

20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób). Testy na egzaminie są w języku polskim lub języku rosyjskim.
Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie kwalifikacji wstępnej.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikacji wstępnej

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Jakie są wymagania do przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną?

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Kto powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej?

Kurs kwalifikacji wstępnej powinna ukończyć osoba zamierzająca przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub D i nie ukończyła jeszcze odpowiedniego wieku. Ponadto, zamierza wykonywać przewóz drogowy.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

- racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu ;
- umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom ;
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
- umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
- obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji) ;
- zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Cena kursu kwalifikacji wstępnej W cenę kursu na kwalifikację wstępną jest wliczone: szkolenie teoretyczne, jazdy w ruchu drogowym, jazdy w warunkach specjalnych (symulator), materiały edukacyjne, egzamin wewnętrzny, poczęstunek. 5700 pln
Termin szkolenia do ustalenia (+48) 531 700 182
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe spalinowe i elektryczne Praca w magazynie często wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone...

Bezpłatne szkolenia

Szkolenia bezpłatne dla osób bezrobotnych Jesteś osobą bezrobotną, dla której nie ma obecnie miejsca na rynku pracy? Skorzystaj ze szkoleń indywidualnych dla...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (81 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024