Nasze usługi

Karta kierowcy

KARTA KIEROWCY- procedura składania wniosku o wydanie karty

Karta kierowcy jest dokumentem obowiązującym każdego kierowcę zawodowego, który prowadzi samochód wyposażony w tachograf cyfrowy rejestrujący czas i przebieg jazdy. Obowiązek wprowadzony dyrektywą unijną i Art. 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, dotyczy wszystkich kierowców prowadzących pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy.

Warunki składania wniosku o wydanie karty kierowcy

  • Wniosek o kartę kierowcy składa wyłącznie kierowca a nie jego pracodawca.
  • Kierowca może domagać się od pracodawcy zwrotu kosztów wydania karty.
  • Wniosek składa się na specjalnie przygotowanym formularzu dostępnym w Internecie.
  • Wypełnienie wniosku wymaga dokładnego podania wszystkich danych, w tym numeru PESEL i danych zawartych w prawie jazdy.
  • Każdy kierowca może posiadać tylko jedną kartę.
  • Wniosek należy podpisać osobiście i drogą pocztową złożyć do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty niezbędne do wydania karty

Wniosek o wydanie karty kierowcy wysyłany do PWPW należy uzupełnić o określone dokumenty:

  • kopia awersu i rewersu prawa jazdy, wykonana na białej kartce papieru w skali 2:1, na jednej stronie kartki,
  • fotografia ubiegającego się o kartę kierowcy, na białym tle, lewy półprofil lub na wprost, bez nakrycia głowy i okularów, w rozmiarze 3,5cm x 4,5cm, uzupełniona o imię i nazwisko na odwrocie zdjęcia,
  • kopia dowodu opłaty.

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o kartę kierowcy osoby, która nie jest obywatelem Polski, może zaistnieć konieczność dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów. Celem ustalenia szczegółów należy skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu: 22 332 92 90

Opłata za wydanie karty kierowcy

Opłata w wysokości 172,20 PLN

W tytule wpłaty należy podać: NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy. Na jednym dowodzie wpłaty powinna być opłata za kartę tylko dla jednego kierowcy.

Czas oczekiwania na wydanie karty to 30 dni roboczych od daty  przyjęcia poprawnie wypełnionego wniosku.  Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności posiadanego przez kierowcę prawa jazdy. W przypadku ubiegania się o wymianę karty uszkodzonej lub zgubionej procedura jest taka sama, jednak do wniosku należy dodatkowo dołączyć oświadczenie kierowcy o zagubieniu karty, lub zaświadczenie z policji o zgłoszonej kradzieży.

Więcej informacji na stronie: http://tachograf.pwpw.pl/


Zgłoś się do Nas! Pomagamy w uzyskaniu karty kierowcy. Nie czekaj, zadzwoń lub napisz do Nas: kontakt

 

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021