Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Czas pracy kierowców > Karta Kierowcy – Cena, Wymiana, Status, Wniosek PDF

Karta Kierowcy – Cena, Wymiana, Status, Wniosek PDF

Karta kierowcy – niezbędne informacje

Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW). To dokument wydawany imiennie na wniosek kierowcy, który zamierza wykorzystywać w swojej pracy pojazdy, wyposażone w tachograf cyfrowy. Obecnie tachografy są wymagane dla pojazdów ciężarowych, których DMC przekracza 3,5 tony (kat. C). Jednakże nadchodzące przepisy Pakietu Mobilności przewidują obniżenie tego poziomu do górnej granicy 2,5 tony dmc.

Karta kierowcy - wzór PL
Stary wzór Karty Kierowcy
Karta kierowcy - wzór UE
Nowy wzór Karty Kierowcy (fot. http://info-car.pl/)

Do czego potrzebna jest karta kierowcy?

Najprościej i najogólniej można powiedzieć, że karta kierowcy służy do rejestracji czasu pracy kierowców zawodowych. Karta kierowcy służy jako nośnik do rejestrowania danych o aktywnościach (takich jak: czas jazdy, wykonane odpoczynki, praca inna, dyspozycyjność, itp.) kierowcy w trakcie pracy. Kierowca powinien się nią posługiwać wykorzystując pojazdy, w których zamontowany jest tachograf cyfrowy, a zatem w szczególności w pojazdach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej lub równej 3,5 tony a także w autobusach. Zgodnie z przepisami, kierowcy w takich wypadkach powinni używać swojej karty w każdym dniu, w którym realizują przewozy drogowe.

Osoba kontrolująca kierowcę w trakcie jego pracy, ma prawo wymagać od kierowcy okazania jego karty. Muszą być na niej udokumentowane w sposób ciągły wszystkie czynności wykonywane w bieżącym dniu oraz w ciągu 28 poprzednich dni. Tak samo wygląda maksymalny okres na pobranie danych z karty kierowcy przez przedsiębiorcę w celach ewidencji i rozliczenia czasu pracy zatrudnionych kierowców.

kursy i badania dla kierowców - gif

Kiedy wnioskować o wydanie karty kierowcy?

Karta kierowcy przypisana jest do konkretnego numeru prawa jazdy. Numer ten nie ulega jednak zmianie, jeżeli wniosek o nowe prawo jazdy został złożony w tym samym Wydziale Komunikacji co poprzednio. Nie każda wymiana prawa jazdy wiąże się zatem automatycznie z wymianą karty kierowcy. Tym nie mniej najlepiej poczekać z wnioskowaniem o kartę do momentu uzyskania najnowszego dokumentu prawa jazdy.

Jak już zostało wspomniane- o kartę wnioskuje kierowca (lub osoba upoważniona) przed podjęciem pracy z wykorzystaniem pojazdu, w którym zainstalowano tachograf cyfrowy. Powody, dla których kierowca powinien ubiegać się o kartę kierowcy mogą być również inne:

 • zbliża się termin upływu ważności karty,
 • z przyczyn losowych karta została utracona,
 • karta została skradziona,
 • karta jest uszkodzona, bądź wadliwie działa,
 • kierowca zmienił dane osobowe lub adres zamieszkania.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o wydanie karty kierowcy?

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć:

 • zdjęcie na białym tle na wprost twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • skan podpisu – podpis odręczny wykonany czarnym kolorem w ramce o wymiarach 10 cm na 30 cm na białej kartce A4 (formatka do pobrania na stronie),
 • skan oświadczenia o normalnym miejscu zamieszkania – oświadczenie potwierdzające, że przebywasz ponad 185 dni na terytorium Polski (do pobrania na stronie)
 • skan oświadczenia o posiadaniu ważnego prawa jazdy – oświadczenie potwierdzające posiadanie ważnego prawa jazdy co najmniej jednej kategorii: B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E (do pobrania na stronie),
 • oświadczenie o utracie karty – jeżeli karta została zniszczona,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – jeśli karta została ukradziona,
 • upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu pracownika – jeśli wniosek o kartę w imieniu swojego pracownika składa pracodawca.

Ponadto w niektórych przypadkach wymagane będą dodatkowe informacje takie jak:

 • skan prawa jazdy – jeśli dokument był wydany w innym państwie niż Polska,
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i AETR,
 • skan karty kierowcy – jeśli karta wydana była w innym kraju niż Polska i kierowca wnioskuje o jej przedłużenie.

Należy również pamiętać, aby przed złożeniem wniosku przesłać starą kartę kierowcy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych szczególnie w przypadku, gdy obecna karta została wydana w innym kraju, wymiana następuje z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy kierowca składa reklamację lub też aktualna karta została uszkodzona.

Kurs z czasu pracy kierowców - gif

W jaki sposób wnioskować o kartę kierowcy?

Wniosek, który można pobrać ze strony internetowej, wraz z niezbędnymi załącznikami należy podpisać i złożyć w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. wykorzystując do tego standardową korespondencję pocztową lub za pośrednictwem strony info-car.pl. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku przez stronę pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wydanie karty. Cały proces zajmuje wówczas około 7 dni. Do złożenia wniosku w taki sposób potrzeba dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu) i aplikacji mobilnej eDO App, profilu zaufanego (eGO) bądź podpisu kwalifikowanego (certyfikatu kwalifikowanego). Narzędzia te pozwalają na potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Gdzie sprawdzić status karty kierowcy?

Po złożeniu wniosku za pośrednictwem strony info-car.pl można na niej śledzić status karty kierowcy. Wystarczy wejść na stronę i w odpowiedniej zakładce podać imię, nazwisko oraz numer PESEL. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat ze statusem realizacji.

Kursy i szkolenia z czasu pracy kierowców - gif

Jaka jest cena wyrobienia karty kierowcy?

W procesie wnioskowania o kartę kierowcy nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty za jej wydanie w wysokości 172,20 zł (140 zł netto).

Karta wydawana jest na okres 5 lat. Po tym czasie należy ubiegać się o wymianę karty kierowcy. Wniosek o wydanie karty kierowcy wraz z wykazem dokumentów oraz instrukcją znajduje się poniżej.

Pobierz wniosek o wydanie karty kierowcy 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (42 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024