Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Kursy i szkolenia ADR i DGSA > Kurs doradcy ADR – DGSA

Kurs doradcy ADR – DGSA

Kurs na doradcę ADR lub RID mogą ukończyć osoby:

  • pierwszy raz przystępujące do zdobycia uprawnień do pracy jako Doradca RID  lub też chcą odnowić uprawnienia, które straciły już ważność,
  • posiadaczy uprawnień, którzy chcą je odnowić na kolejne lata, aktualizując swoją wiedzę w zakresie ADR lub RID.

Wymagania dotyczące kursu Doradcy ADR DGSA lub RID

Do kursu na doradcę może przystąpić osoba spełniająca następujące wymagania:

  • ukończone co najmniej 21 lat,
  • posiada wyższe wykształcenie,
  • być osobą niekaraną za umyślne spowodowanie przestępstwa.

Zakres kursu Doradcy ADR DGSA lub RID

Kurs doradcy ADR trwa 44 godziny lekcyjne i swoim zakresem obejmuje trzy części:

  • moduł podstawowy – uwzględniający podstawową wiedzę o przewozie towarów niebezpiecznych wszystkich klas, przepisów prawnych, zasad pakowania, załadunku i rozładunku, zasad znakowania, czy też dokumentacji,
  • moduł specjalistyczny skupiający uwagę na przewozie drogowym substancji i materiałów niebezpiecznych,
  • konsultacje.

Kurs doradcy RID trwa 20 godziny lekcyjne i swoim zakresem obejmuje dwie części. Dotyczy osób posiadających ukończone szkolenie lub uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Szkolenie obejmuje:

  • moduł specjalistyczny skupiający uwagę na przewozie koleją substancji i materiałów niebezpiecznych,
  • konsultacje.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z pragmatycznym podejściem, którzy kompleksowo przygotowują do egzaminu państwowego, odbywającego się w Transportowym Dozorze Technicznym.

Egzamin państwowy na Doradcę ADR lub RID

Egzamin doradcy ADR składa się z trzech części – ogólnej, specjalistycznej i zadania praktycznego. Warunkiem jego zdania jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w pierwszych dwóch częściach i rozwiązanie zadania praktycznego.

Egzamin doradcy RID składa się z trzech części – ogólnej, specjalistycznej i zadania praktycznego. Warunkiem jego zdania jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w pierwszych dwóch częściach i rozwiązanie zadania praktycznego.

Uwaga!
Egzamin na doradcę poszerzających zakresu uprawnień nie obejmuje części ogólnej.

Nawiąż z nami współpracę!

Po zaliczeniu egzaminu i uzyskaniu uprawnień doradcy DGSA możesz nawiązać z nami współpracę i zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Miejsce szkolenia:

ABC Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

Jakie uprawnienia można uzyskać po kursie na doradcę ADR?

Uzyskane uprawnienia po kursie Doradcy ADR DGSA

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw  bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych  (ADR DGSA).
Osoba, która posiada Świadectwo Doradcy może świadczyć usługi w każdej Firmie transportowej, która przewozi materiały niebezpieczne. Każdy przedsiębiorca wykonujący przewóz materiałów niebezpiecznych zobowiązany jest do zatrudnienia Doradcy. Ponadto Doradca ADR jest uprawniony do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.

Ile kosztuje egzamin ADR i gdzie można się zapisać?

Cena egzaminu 500 złotych.
Miejsce egzaminu:
Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
Więcej informacji na stronie www.tdt.pl

Co kursanci otrzymują w zakresie kursu na doradcę?

Kursanci uczestniczący w naszych kursach doradcy otrzymają bezpłatnie dodatkowo:
- Szkolenie 44 godziny lekcyjne,
- Umowę ADR,
- Podręcznik KURS ADR dla kierowców,
- Przykładowe testy i zadania egzaminacyjne,
- Szkolenie ADR dla kierowców w formie e-learingu do wykorzystania przez 7 dni.

Czy można skorzystać z konsultacji indywidualnych?

Nasza firma organizuje konsultacje dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na doradcę. Zakres, czas oraz cena konsultacji jest ustalana indywidualnie.

Część podstawowa – 24 h

1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych.
2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
3. Budowa i używanie opakowań.
4. Zasady znakowania.
5. Dokumentacja.
6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych.
7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem.
8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.

Część specjalistyczna – przewóz drogowy – 16 h

1. Przepisy dotyczące przewozu drogowego.
2. Dokumentacja.
3. Pojazdy.
4. Załadunek i rozładunek.
5. Przewóz w cysternach.
6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, ratownictwo techniczne i chemiczne.
7. Szkolenia kierowców i innych osób związanych z przewozem.

Część specjalistyczna – przewóz kolejowy – 16 h

1. Przepisy kolejowe.
2. Dokumentacja.
3. Znakowanie wagonów.
4. Przewóz w cysternach.
5. Zagadnienie eksploatacyjne.
6. Zagrożenie dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne.
7. Szkolenie pracowników związanych z przewozem.

Konsultacje - 4 h
Cena kursu na doradcę ADR W ceną kursu na doradcę ds. przewozów materiałów niebezpiecznych jest wliczone: szkolenie, umowa ADR, książka, poczęstunek, przykładowe pytania i zadania. 3400 pln
Cena kursu na doradcę RID - Rozszerzenie uprawnień doradcy. W ceną kursu na doradcę ds. przewozów materiałów niebezpiecznych koleją jest wliczone: szkolenie, poczęstunek, przykładowe pytania i zadania. 1800 pln
Termin szkolenia do ustalenia (+48) 531 700 182
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowców Przepisy prawa pracy narzucają na każdego przewoźnika obowiązek właściwego rozliczenia i ewidencjonowania czasu pracy podległych pracowników....

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Psychotechnika

Kto powinien wykonać badanie psychologiczne? Orzeczenie psychologiczne wydane po przejściu badań psychotechnicznych jest niezbędne do uzyskania uprawnień Instruktora nauki jazdy, uprawnień pozwalających...

Bezpłatne szkolenia

Szkolenia bezpłatne dla osób bezrobotnych Jesteś osobą bezrobotną, dla której nie ma obecnie miejsca na rynku pracy? Skorzystaj ze szkoleń indywidualnych dla...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (110 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024