Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia

ADR – doradztwo

Doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR

ADR to konwencja związana z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulująca zasady postępowania w takich przewozach oraz nakładająca na organizatorów transportu określone wymagania. Oczywistym jest, że substancje niebezpieczne stanowią nie tylko zagrożenie dla kierowcy, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, jak i mieszkańców miejscowości ulokowanych na trasie przewozu oraz dla środowiska, dlatego każdy pracownik związany z transportem ma obowiązek zdobyć uprawnienia ADR. Jednym z warunków, jakie stawia konwencja jest również przydzielenie doradcy ADR DGSA.

Adresaci usługi doradztwa ADR

Doradztwo skierowane jest do wszystkich firm zajmując się przewozem, manipulowaniem lub magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, zgodnie z umową ADR. Na podstawie przepisów ADR każda firma, która uczestniczy w procesie transportu ładunków niebezpiecznych powinna zatrudnić doradcę ADR

Zakres usług doradczych ADR:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych   towarów   niebezpiecznych;
 • przygotowanie praktyk przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
 • przygotowanie procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej;
 • przygotowanie procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • przygotowanie wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
 • sprawdzania czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek, lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
 • stosowania środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
 • przygotowanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;
 • przygotowanie planu ochrony.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • kontrolę zgodności z wymogami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • terminowe przygotowanie rocznych sprawozdań;
 • audyt pojazdu przed rozpoczęciem przewozu;
 • przygotowanie i sprawdzenie listów przewozowych;
 • pomoc w przygotowaniu procedur postępowania oraz instrukcji;
 • audyt procedur związanych z transportem, załadunkiem, rozładunkiem i magazynowaniem towarów niebezpiecznych;
 • kontrola przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem transportu towarów niebezpiecznych;
 • Szkolenia – poszerzaniu wiedzy pracowników w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Współpraca polega na stałej oraz bieżącej wymianie informacji pomiędzy naszą firmą, a Państwa pracownikami.

Posiadamy aktualne uprawnienia do prowadzenia doradztwa w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych ADR.

Dla firm, które podpiszą z nami umowę współpracy proponujemy preferencyjne ceny szkoleń oferowanych przez naszą firmę

Chcesz wiedzieć więcej o ofercie na doradztwo ADR, zadzwoń napisz do nas już teraz! KONTAKT
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach...

Kurs doradcy ADR – DGSA

Kurs na doradcę ADR lub RID mogą ukończyć osoby: Wymagania dotyczące kursu Doradcy ADR DGSA lub RID Do kursu na doradcę może...

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT dotyczy: Wymagania dotyczące szkolenia na nalewaki NO TDT Od przyszłych uczestników kursu wymaga się: Egzamin państwowy po...

Szkolenie stanowiskowe ADR

Szkolenie stanowiskowe ADR dotyczy: Wszystkich pracowników manipulujących towarami niebezpiecznymi i mających z nimi styczność na przykład podczas magazynowania i przewozu; Program szkolenia...

Kurs HDS

Kurs dla operatorów żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych – HDS HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to jedno z częściej wykorzystywanych urządzeń w...

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe spalinowe i elektryczne Praca w magazynie często wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (4 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024