Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > BHP dla Kierowców > Opracowywanie instrukcji BHP

Opracowywanie instrukcji BHP

Opracowywanie instrukcji BHP

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem pracy, instrukcja BHP jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego stanowiska pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę konieczność udostępnienia takiego dokumentu.

Instrukcja BHP powinna zawierać informacje dotyczące:
  • procesów technologicznych, jakie stosowane są w zakładzie oraz instrukcje wykonywania prac wraz z opisem możliwych do wystąpienia zagrożeń wypadkowych oraz zagrożeń dla życia pracownika;
  • sposobu obsługi maszyn jak i innych urządzeń na stanowisku;
  • metod postępowania ze szkodliwymi dla zdrowia oraz niebezpiecznymi materiałami, z którymi może nastąpić styczność w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy.
Nie istnieje jeden, ogólny wzorzec tworzenia instrukcji BHP. Muszą one zawierać wszystkie określone prawem elementy – te, które wymieniono powyżej. Powinny również:
  • być przejrzyste i zrozumiałe dla pracowników,
  • przekazywać jasno sposoby postępowania zarówno podczas codziennego wykonywania obowiązków, jak i w sytuacjach awaryjnych,
  • opisywać czynności, które należy wykonać: przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej wykonywania oraz po jej zakończeniu – związane z bezpieczeństwem własnym i otoczenia,
  • w przypadku stanowisk, które związane są z użytkowaniem materiałów toksycznych i niebezpiecznych – informacje związane z charakterystyką tych substancji i działaniami na wypadek awarii.
Kto przygotowuje instrukcje BHP?

Zgodnie z obowiązującą ustawą, pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia instrukcji. Musi jednak dopilnować jej poprawności oraz ją zaopiniować. Z uwagi na to, że instrukcja BHP jest dokumentem specjalistycznym, do którego sporządzenia potrzebna jest bogata wiedza oraz praktyka, warto powierzyć jej sporządzenie profesjonalistom. Może ją stworzyć np. kierownik danego działu firmy – znający dokładnie stosowane w nim urządzenia i zagrożenia z tego wynikające, lub też firma zewnętrzna, która specjalizuje się w tworzeniu instrukcji BHP.

Podkreślić warto, że kodeks pracy zaleca skonsultowanie instrukcji BHP nie tylko z kierownictwem, ale także z pracownikami – tak, by stworzony zestaw reguł był jak najbardziej pragmatyczny. Dlatego też, każda instrukcja powstawać musi z myślą o konkretnym zakładzie oraz stanowisku pracy.


Masz pytania napisz do nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

3,7/5 - (3 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024