Nasze usługi

ABC Szkolenia > Świadectwo kwalifikacji zawodowej > Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy lub osób

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla nowych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy (kod 95).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.09.2008 r. lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kategorii prawo jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia,
  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii prawo jazdy D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.
Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin:

  • 130 godzin zajęć teoretycznych ze specjalistami z zakresu transportu drogowego oraz 
  • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym ciągnikiem siodłowym z naczepą w przypadku przewozu rzeczy oraz
  • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.
Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia. Testy na egzaminie kwalifikacyjnym są w języku polskim lub języku rosyjskim.

Materiały szkoleniowe dla naszych kursantów

Kursanci uczestniczący w kursie na kwalifikację wstępna przyspieszoną w naszym ośrodku otrzymują następujące materiały edukacyjne:

  • “Vademecum kierowcy zawodowego”, autor: Sebastian Paluch
  • dostęp do profesjonalnej bazy testów egzaminacyjnych w formie on-line lub w formie papierowej.
Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

 Uwaga!  Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.

Ile pytań jest na egzaminie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i w jakim języku można zdawać?

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

- 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
- 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

Na egzaminie kwalifikacyjnym dla kierowców zawodowych można wybrać testy w języku polskim lub rosyjskim.

Jakie uprawniena uzyskuje kursant po kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej którego kopię (wraz z kopią orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95 w prawo jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie odpowiedniego bloku programowego.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Do kursu może przystąpić osoba:

1) przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiująca od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub
1A) mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Czy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można ukończyć w formie online?

Przepisy nie dopuszczają możliwości ukończenia kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną poza ośrodkiem szkolenia. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Ile kosztuje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kosztuje 2800 złotych. W cenę jest wliczone: szkolenie, jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze, jazdy ciągnikiem siodłowym z naczepą, materiały szkoleniowe, dostęp do testów, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. Więcej informacji: tel. 531700182.

Czego można się nauczyć na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej organizowanym w ABC Szkolenia?

Wybrane tematy z zajęć na kursie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, na które kładziemy nacisk:
- osiem godzin jazd ciągnikiem siodłowym z naczepą w ruchu drogowym i po placu, MAN TGX,
- dwie godziny jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze jazdy,
- budowa i eksploatacja pojazdów,
- czas pracy kierowców,
- obsługa tachografu cyfrowego — teoria + praktyka — obsługa pod nadzorem trenera,
- mocowanie ładunków, ciekawe przykłady.
- transport drogowy – przygotowanie dokumentacji np. CMR – ćwiczenia,
- ergonomia,
- zasady organizacji krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego,
- planowanie trasy przewozu,
- kontrola drogowa — procedury,
- umowy międzynarodowe,
- pierwsza pomoc.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

- racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
- umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
- umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
- obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
-zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Cena kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną W cenę kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną jest wliczone: szkolenie teoretyczne, jazdy w ruchu drogowym, jazdy w warunkach specjalnych, materiały edukacyjne, egzamin państwowy, poczęstunek. 2800 pln
Badania lekarskie i psychologiczne Badania dla kierowców zawodowych oraz do prawa jazdy (PKK) organizujemy w środy od godziny 15:00. Zapisy na badania przyjmujemy do godziny 14:00. 350 pln

Najbliższe szkolenia

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 05 marca, 2021 - piątek
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 19 marca, 2021 - piątek
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 09 kwietnia, 2021 - piątek
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 23 kwietnia, 2021 - piątek
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Psychotechnika

Psychotechnika Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może zamierzasz zostać kierowcą zawodowym? Zanim odbierzesz niezbędny dokument uprawniający do kierowania odpowiednim pojazdem, musisz przejść...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców dotyczy: Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Szkolenie z mocowania ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021