Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Świadectwo kwalifikacji zawodowej > Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać zarobkowy przewóz drogowy, czyli pracować jako kierowca zawodowy. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym organizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kurs kwalifikacyjny jest ważnym etapem na drodze do rozpoczęcia kariery zawodowej. 

Warunki przystąpienia do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej powinni ukończyć kandydaci na kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r lub kat. D wydane po 10.09.2008r. Zgodnie z tą zasadą kurs obowiązuje również wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C lub D i chcą zostać kierowcami zawodowymi.

W przypadku kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C, CE kandydat powinien mieć ukończone 21 lat. Z kolei do kursu dla kat. D, DE kandydat może przystąpić po ukończeniu 23 roku życia. Dla osób, które nie ukończyły wymaganego wieku przewidziana jest kwalifikacja wstępna tzw. pełna. Istnieje odstępstwo, w ramach którego do kursu kwalifikacyjnego dla kat. D, DE przystąpić może osoba, która ukończyła 21 rok życia. Po ukończeniu kursu taki kierowca będzie mógł jednak pracować jedynie na liniach regularnych do 50 km długości.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną

Przepisy przewidują, że kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin i obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.

Jak wygląda kwalifikacja wstępna przyśpieszona w praktyce?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - zajęcia

Nasze wysiłki skupiliśmy na maksymalizowaniu części praktycznej oraz trenowaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu kierowcy. W ABC Szkolenia rzetelnie przygotowujemy przyszłych kierowców do podjęcia pracy, dlatego wiedzę przekazują trenerzy i instruktorzy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Unikamy sytuacji, w której kursanci nabywają wiedzę przez samodzielne ukończenie e-learningu na stanowisku komputerowym. W zamian każdy kursant ma możliwość konsultacji z Instruktorami przez cały okres trwania kursu, jak również po jego ukończeniu. Celem szkolenia jest wypracowanie solidnej wiedzy i umiejętności, które przydają się w codziennej pracy. Program naszego kursu kwalifikacyjnego został dostosowany do potrzeb wynikających ze specyfiki zawodu.

Część teoretyczna kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Kurs kwalifikacyjny prowadzony zgodnie z opublikowanym programem nauczania składa się z części teoretycznej i praktycznej. To zrozumiałe, ponieważ osoby prowadzące samochody ciężarowe muszą posiadać specjalistyczną wiedzę i stosować się do dodatkowych regulacji wynikających z przepisów. W tym zakresie szczególnie istotne są przepisy, które regulują zasady poruszania się w ruchu drogowym samochodami powyżej 3,5 t dmc oraz te, które bezpośrednio odnoszą się do warunków pracy kierowcy zawodowego. To właśnie na tych dwóch obszarach zależy nam najbardziej, ponieważ w praktyce zawodowej występują z nimi największe problemy.

W ramach zajęć oferujemy m. in. ćwiczenia praktyczne na tachografach cyfrowych. Każdy kursant ma możliwość nauczyć się zasad obsługi tachografu, robienia i opisywania wydruków oraz poznania wszelkich niuansów związanych z rejestrowaniem czasu pracy i obsługą karty kierowcy.

Szkolenie z tachografów w trakcie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Każdy kierowca powinien znać je bezbłędnie, jednak rzeczywistość pokazuje pole dużych zaniedbań. Nieznajomość przepisów czasu pracy i obsługi tachografu przekłada się na kary pieniężne, których można uniknąć dzięki właściwemu szkoleniu.

W trakcie części teoretycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kursanci uczą się:

 • Prawidłowej interpretacji przepisów regulujących krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy,
 • Stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki),
 • Zdobywają umiejętności z zakresu prawidłowego mocowania ładunków,
 • Zdobywają umiejętność optymalizacji zużycia paliwa
 • Poznają zasady budowy i eksploatacji pojazdu,
 • Uczą się obsługi tachografów cyfrowych,
 • Nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • i wiele więcej.

Część praktyczna kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Większość kierowców zawodowych decyduje się na pracę za kierownicą ciągnika siodłowego. Dlatego naszym zdaniem warto od początku trenować technikę jazdy, cofanie i manewrowanie zestawem. W ramach części praktycznej nasi kursanci trenują jazdę na ciągniku siodłowym MAN TGX oraz obsługę naczepy. Każdy kursant w porozumieniu z Instruktorem może ćwiczyć elementy, na których mu najbardziej zależy oraz liczyć na wsparcie i fachową radę. Nasi kursanci pod okiem Instruktora z wieloletnim doświadczeniem na trasach międzynarodowych mogą wyćwiczyć dobre nawyki oraz poznać szczegóły zawodu „od kuchni”.

Pomiędzy jazdami na ciągniku kursanci realizują zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. To świetna okazja, żeby w bezpieczny sposób nauczyć się reagować na niebezpieczne zdarzenia i warunki pojawiające się na drodze.

kwalifikacja wstępna przyspieszona - symulator

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Należy w tym celu zgłosić się do ośrodka egzaminowania z numerem profilu kierowcy zawodowego oraz wnieść opłatę za test kwalifikacyjny w wysokości 50 PLN. Zgodnie z przepisami osoby nie znające języka polskiego mogą przystąpić do testu w języku angielskim, ukraińskim lub rosyjskim, . Egzamin jest zaliczony w momencie udzielenia 16/20 poprawnych odpowiedzi na pytania z części podstawowej oraz 5/10 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Po zdanym teście kwalifikacyjnym dyrektor wydaje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej poprzez aktualizację danych w profilu kierowcy zawodowego, dzięki czemu możliwe będzie późniejsze „wbicie” kodu 95 do prawa jazdy.

Przed podejściem do egzaminu państwowego każdy z naszych kursantów zalicza egzamin wewnętrzny, którego budowa jest wzorowana na egzaminie państwowym. Dzięki temu kursanci mogą zapoznać się z formą egzaminu i sprawdzić swoją wiedzę oraz uzyskać cenne wskazówki od naszych wykładowców. Test końcowy nie należy do szczególnie trudnych. Zdecydowana większość naszych kursantów zalicza go przy pierwszym podejściu. 

Dlaczego warto wybrać ABC Szkolenia?

Klient zawsze jest w centrum naszej uwagi. Doskonale wiemy, że kursy trzeba połączyć z życiem prywatnym i zawodowym, dlatego jesteśmy elastyczni i staramy się dopasowywać terminy zajęć teoretycznych oraz praktycznych do możliwości naszych kursantów. Kładziemy szczególny nacisk na wiedzę, która przyda się w praktyce i pozwoli w bezpieczny sposób rozpocząć przygodę za kierownicą pojazdów ciężarowych. Proponujemy kompletne rozwiązania, oferując na miejscu możliwość wykonania wszystkich niezbędnych szkoleń i badań, a także pomagamy przy formalnościach. Nie zależnie od wybranego szkolenia kursanci otrzymują zawsze komplet niezbędnych materiałów dydaktycznych. 

Jesteśmy świadomi jaki wpływ na bezpieczeństwo drogowe ma poziom wyszkolenia kierowców samochodów ciężarowych, dlatego przykładamy wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych warunków do ćwiczeń i nauki.

Jak zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zapisania na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej potrzebny jest Profil Kierowcy Zawodowego. Jeżeli już go posiadasz to możesz udać się do ośrodka szkolenia i dokonać zapisu. W przeciwnym wypadku należy zacząć od wykonania odpowiednich badań, które są niezbędne do uzyskania profilu PKZ. W naszym ośrodku organizujemy kursy i badania. Zapisów można dokonać pod numerem telefonu 531 700 182 lub przez formularz zgłoszeniowy:

Miejsce szkolenia:

ABC Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

Co mówią o nas klienci?

Poznaj najnowsze opinie o kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Ile pytań jest na egzaminie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i w jakim języku można zdawać?

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyspieszoną organizowany jest przez WORD. Przyjmuje on formę testu i składa się z:
- 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
- 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.

Na egzaminie kwalifikacyjnym dla kierowców zawodowych można wybrać testy w języku polskim lub rosyjskim.

Jakie uprawniena uzyskuje kursant po kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej którego kopię (wraz z kopią orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95 w prawo jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie odpowiedniego bloku programowego.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Do kursu może przystąpić osoba:
1) przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiująca od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub
1A) mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Czy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można ukończyć w formie online?

Przepisy nie dopuszczają możliwości ukończenia kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną poza ośrodkiem szkolenia. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Ile kosztuje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kosztuje 3600 złotych. W cenę jest wliczone: szkolenie, jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze, jazdy ciągnikiem siodłowym z naczepą, materiały szkoleniowe, dostęp do testów, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. Więcej informacji: tel. 531700182.

Czego można się nauczyć na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej organizowanym w ABC Szkolenia?

Wybrane tematy z zajęć na kursie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, na które kładziemy nacisk:
- osiem godzin jazd ciągnikiem siodłowym z naczepą w ruchu drogowym i po placu, MAN TGX,
- dwie godziny jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze jazdy,
- budowa i eksploatacja pojazdów,
- czas pracy kierowców,
- obsługa tachografu cyfrowego — teoria + praktyka — obsługa pod nadzorem trenera,
- mocowanie ładunków, ciekawe przykłady.
- transport drogowy – przygotowanie dokumentacji np. CMR – ćwiczenia,
- ergonomia,
- zasady organizacji krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego,
- planowanie trasy przewozu,
- kontrola drogowa — procedury,
- umowy międzynarodowe,
- pierwsza pomoc.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

- racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
- umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
- umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
- obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
-zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Cena kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną W cenę kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną jest wliczone: szkolenie teoretyczne, jazdy w ruchu drogowym, jazdy w warunkach specjalnych, materiały edukacyjne, egzamin wewnętrzny, poczęstunek. 3600 pln
Badania lekarskie i psychologiczne Badania dla kierowców zawodowych (PKZ) oraz do prawa jazdy (PKK) organizujemy w środy od godziny 15:00. Zapisy na badania przyjmujemy do godziny 14:00. 350 pln

Najbliższe szkolenia


Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 26 lutego, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 11 marca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 25 marca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 08 kwietnia, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 22 kwietnia, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 06 maja, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 20 maja, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 03 czerwca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 17 czerwca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 01 lipca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 15 lipca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 29 lipca, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 12 sierpnia, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 26 sierpnia, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 09 września, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 23 września, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 07 października, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 21 października, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 04 listopada, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 18 listopada, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 02 grudnia, 2024 - poniedziałek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 - zapisy do godziny 14:00 16 grudnia, 2024 - poniedziałek
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Psychotechnika

Kto powinien wykonać badanie psychologiczne? Orzeczenie psychologiczne wydane po przejściu badań psychotechnicznych jest niezbędne do uzyskania uprawnień Instruktora nauki jazdy, uprawnień pozwalających...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Szkolenie z mocowania ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (258 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024