ABC Szkolenia > Świadectwo kwalifikacji zawodowej > Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy lub osób

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla nowych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy (kod 95).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotycz:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.09.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.
 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.
Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin zajęć:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym ciągnikiem siodłowym z naczepą w przypadku przewozu rzeczy oraz
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.
Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.  Testy na egzaminie kwalifikacyjnym są w języku polskim lub języku rosyjskim.

Materiały szkoleniowe

Kursanci uczestniczący w kursie na kwalifikację wstępna przyspieszoną w naszym ośrodku otrzymują następujące materiały edukacyjne:

 • “Kwalifikacja Wstępna C i D” Sebastian Paluch
 • “Uzupełnienie do Kwalifikacji Wstępnej” Sebastian Paluch
 • dostęp do testów w formie on-line lub w formie papierowej.
Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

 Uwaga!  Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.

Program szkolenia

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
 • zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Terminy i Płatności

Cena kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną W cena kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną jest wliczone: szkolenie teoretyczne, jazdy w ruchu drogowym, jazdy w warunkach specjalnych, materiały edukacyjne, egzamin państwowy, poczęstunek. 2800 pln
Promocja Jesteś już naszym klientem i zamierzasz zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej skorzystaj z bezpłatnego kursu na wózki widłowe o wartości 400 złotych. Zapytaj o promocję w biurze ABC Szkolenia.
Najbliższe szkolenia
Kurs zaczynamy od
15:00 08 Marzec, 2019 - piątek
Kurs zaczynamy od
15:00 22 Marzec, 2019 - piątek
Kurs zaczynamy od
15:00 05 Kwiecień, 2019 - piątek
Kurs zaczynamy od
15:00 26 Kwiecień, 2019 - piątek
Kurs zaczynamy od
15:00 10 Maj, 2019 - piątek
Kurs zaczynamy od
15:00 24 Maj, 2019 - piątek
Miejsce szkolenia i egzaminu państwowego:

ABC-Szkolenia
Ul. Modlińska 6,
03-216 Warszawa
Tel. 531-700-182

Zapisz się na szkolenieKwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez ABC szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie w celu wykonania zamawianej przeze mnie usługi.

Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne ze stanem faktycznym oraz zapoznałem/am się z Regulaminem.

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez ABC szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie dla celów marketingowych: przesłania informacji handlowych o usługach i produktach, zniżkach i promocjach.

Wyrażam zgodę na kontakt ze mną na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w formie: e-mail, SMS-em, telefonicznie.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest ABC szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie (05-080) przy ul. Krasińskiego 80. Powyższe zgody mają charakter dobrowolny a ich wyrażenie następuje wyłączenie w celach wskazanych w poszczególnych punktach. Jestem świadoma/y przysługujących mi praw tj. prawa dostępu do moich danych, ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Regulaminie firmy ABC Szkolenia Paweł Żuchowski o RODO.

Warto wiedzieć

Często zadawane pytania

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

Na egzaminie kwalifikacyjnym dla kierowców zawodowych można wybrać testy w języku polskim lub rosyjskim.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie  na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant  otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej od przedstawiciela uprawnionego wojewody, którego  kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie  zdanego egzaminu państwowego.

Do kursu może przystąpić osoba:

Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Przepisy nie dopuszczają możliwości ukończenia kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną poza ośrodkiem szkolenia.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kosztuje 2800 złotych. W cenę jest wliczone: szkolenie, jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej, jazdy ciągnikiem siodłowym z naczepą, materiały szkoleniowe, dostęp do testów, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. Więcej informacji: tel. 531700182.

Wybrane tematy z zajęć na kursie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, na które kładziemy nacisk:
- osiem godzin jazd ciągnikiem siodłowym z naczepą w ruchu drogowym i po placu, MAN TGX,
- dwie godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej w ODTJ,
- budowa i eksploatacja pojazdów,
- czas pracy kierowców,
- obsługa tachografu cyfrowego — teoria - praktyka — obsługa pod nadzorem trenera,
- mocowanie ładunków, ciekawe przykłady.
- transport drogowy – przygotowanie dokumentacji – np. CMR – ćwiczenia,
- ergonomia,
jazda defensywna,
kontrola drogowa — procedury,
pierwsza pomoc.

Warto odwiedzić

UsługiSprawdź także

Psychotechnika

Psychotechnika Chcesz uzyskać prawo jazdy dowolnej kategorii? A może zamierzasz zostać kierowcą zawodowym? Zanim odbierzesz niezbędny dokument uprawniający do kierowania odpowiednim pojazdem,...

Czytaj całość

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców dotyczy: Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy...

Czytaj całość
jazdy doszkalające ciągnik siodłowy z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą wymaga zupełnie innego manewrowania pojazdem niż z przyczepą. Dlatego dla przygotowujących...

Czytaj całość
szkolenie z mocowania ładunków

Mocowanie ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Czytaj całość

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób Firma ABC Szkolenia przygotowała szkolenie...

Czytaj całość
Badania lekarskie dla kierowców zawodowych warszawa

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Czytaj całość

abc szkoleniaDlaczego my?

Profesjonalnie, sprawnie, rzetelnie. Chcesz zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego lub założyć firmę transportową a może podnieść swoje kompetencje odnośnie transportu i logistyki. Dobrze trafiłeś. Profesjonalnie przygotujemy i przeprowadzimy dla Ciebie odpowiednie szkolenie.

Rzetelnie udzielimy informacji odnośnie transportu. Sprawnie obsłużymy Cię w Naszym biurze. Wszystko w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Poznaj Nas bliżej.

abc szkoleniaWybrane opinie

Najlepszy osrodek do nauki jazdy i różnych kursów. Super kadra instruktorów i miła recepcja. Bardzo przystępne ceny (najlepszy stosunek ceny do jakości) polecam

facebook

Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Zdałam go między innymi dzięki Państwu, za pierwszym razem. Prawda jest również taka, że jeżeli ktoś myśli, że wystarczy sam kurs, to jest w błędzie. Musicie Państwo uczyc się również w domu, bez tego raczej możecie zapomniec o zamknięciu tematu przy pierwszym podejściu. W trakcie kursu byłam zaskoczona, że ludziom się nie chce, że kombinują jak tu się urwac albo nie przychodzą w ogóle. A potem jest płacz i narzekanie, że zostali źle przygotowani. Moja ocena szkolenia jest bardzo wysoka, szczególnie Pana Arka, który wkłada w to swoje serce. Dziękuję jeszcze raz.

facebook

Automobilklub Polski  ma przyjemność zarekomendować firmę ABC Szkolenia – Paweł Żuchowski, z którą od kilku lat współpracujemy przy przeprowadzaniu kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętego transportu i ruchu drogowego. Firma potwierdza swój profesjonalizm na każdym etapie kooperacji. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Pawła Żuchowskiego – ABC Szkolenia jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Automobilklub Polski

Szkolenie z zakresu prawo jazdy kategorii C oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje sprawna organizacja szkoleń oraz elastyczność wykonawcy na etapie ich planowania. Ośrodek ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski godny jest polecenia wszystkim, którym zależy na efektywnym i fachowo przeprowadzonym szkoleniu.

Zbigniew Drzewiński

WITAM WŁASNIE DZIŚ ZDAŁEM EGZAMIN C+E ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM TAK SAMO BYŁO Z EGZAMINEM NA KAT C POLECAM WSZYSTKIM ABC SZKOLENIA, DAJE 5 GWIAZDEK I REKOMENDUJE. SUPER KADRA SZKOLĄCA, PEŁEN PROFESJONALIZM WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WYKŁADOWCÓW, INSTRUKTORÓW, ORAZ WSZYSTKICH PAŃ OBSŁUGUJĄCYCH SZKOLENIA, POZDRAWIAM

facebook

Реально хорошая школа обучения водителей на код 95 . Очень много украинцов и белорусов прошло через эту школу. Вы проходите как теореитический курс так и практический. Особые впечатления от работников школы, все приветливые и вежливые люди. Преподователи рассказывают о таких вещах которых в книжках не найдешь, вообщем кт думает связать свою жизнь с фурой начинайте с этой школы. У нас на родине такому не учат как сдесь

facebook

Bardzo dobrze przeprowadzony kurs na certyfikat kompetencji! Szybko rzeczowo w dobrej atmosferze, same konkrety szczególnie zakres księgowości. Polecam!

facebook

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark