Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > BHP dla Kierowców > Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim podwładnym bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy. Dlatego też jest on zobligowany do stworzenia oceny ryzyka zawodowego. Jest ot wymóg zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Definicja ryzyka zawodowego

Poprzez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu pracowników realizujących swoje zawodowe obowiązki.

Cel oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu oszacowanie wystąpienia zagrożeń oraz określenie poziomu dopuszczalności ryzyka. W przypadku, gdy ryzyko przekracza dopuszczalny poziom, obowiązkiem pracodawcy jest określenie i wdrożenie takich środków ochrony, które zmniejszą poziom ryzyka lub wyeliminują go w ogóle.

Ocena ryzyka zawodowego w 5 etapach

Tworzenie oceny ryzyka zawodowego sprowadza się do pięciu głównych etapów. Są to:
• zebranie informacji niezbędnych do oceny ryzyka zawodowego (m.in. realizowanych zadań, o osobach na danym stanowisku, o wykorzystywanych maszynach i urządzeniach),
• identyfikacja zagrożeń,
• oszacowanie ryzyka zawodowego (m.in. określenie potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia),
• opracowanie działań służących eliminowaniu ryzyka (zastępowanie niebezpiecznych procesów rozwiązaniami redukującymi zagrożenia, stosowanie odpowiednich środków ochronnych, wprowadzanie dodatkowych rozwiązań zabezpieczających),
• stworzenie dokumentacji oceny ryzyka.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Pracodawcy powinni pamiętać o systematycznej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Dotyczy to przypadków:
• tworzenia nowych stanowisk pracy,
• wprowadzania zmian w dotychczas stosowanych środkach ochronnych,
• wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych,
• wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy.


Masz pytania napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

3,7/5 - (3 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024