Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Karta kwalifikacji kierowcy – co to jest?

Karta kwalifikacji kierowcy – co to jest?

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy i do czego będzie służyć?

Kierowca zawodowy ciężarówki lub autobusu musi dbać o ważność swoich uprawnień oraz ich regularne odnawianie. W praktyce, osoba zajmująca takie stanowisko, wykonuje obowiązkowe badania lekarskie i psychotechniczne oraz odbywa stosowny kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. W efekcie, kierowca otrzymuje kod 95, który może zostać wbity wyłącznie w:

a) krajowym prawie jazdy, lub

b) karcie kwalifikacji kierowcy.

Karta kwalifikacji kierowcy to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy.

Kogo obowiązuje karta kwalifikacji kierowcy?

Kartę kwalifikacji kierowcy powinni uzyskać wszyscy kierowcy zamierzający wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. Wówczas kod 95 wpisywany jest właśnie w karcie kwalifikacji.

Kto wydaje kartę kwalifikacji kierowcy?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji kierowcy jest Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania danego kierowcy.

Sposób dostarczenia wyrobionej karty kierowcy określa się we wniosku (pocztą lub osobiście).

Jak uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy?

Proces ubiegania się o kartę kwalifikacji kierowcy należy rozpocząć jeszcze przed przystąpieniem do kursu kwalifikacyjnego lub do szkolenia okresowego. Jeżeli kierowca zamierza odnawiać ważność kodu 95 lub ubiegać się o takie uprawnienia po raz pierwszy, proces ten przebiega równolegle do wnioskowania o wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

W celu uzyskania karty kwalifikacji kierowcy, należy złożyć do starosty następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  2. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  4. w przypadku jednoczesnego ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego – stosowne oświadczenia,
  5. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, na wprost,
  6. kopię posiadanego prawa jazdy,
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej,
  8. wzór podpisu na wniosku.

Dodatkowo, może okazać się konieczne przedstawienie poprzednio uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub poprzedniej karty kwalifikacji kierowcy (wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy może zostać złożony również elektronicznie.

Ile kosztuje karta kwalifikacji kierowcy?

Ubiegając się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy powinniśmy liczyć się z opłatą w wysokości 150 zł oraz opłatą ewidencyjną 0,50 zł.

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

Podstawowym warunkiem uzyskania karty kwalifikacji kierowcy jest złożenie do Starostwa odpowiedniego wniosku, którego wzór znajduje się poniżej.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2022