Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Karta kwalifikacji kierowcy – co to jest?

Karta kwalifikacji kierowcy – co to jest?

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy i do czego służy?

Kierowca zawodowy ciężarówki lub autobusu musi dbać o ważność swoich uprawnień oraz ich regularne odnawianie. W praktyce, osoba zajmująca takie stanowisko, wykonuje obowiązkowe badania lekarskie i psychotechniczne oraz odbywa stosowny kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. W efekcie, kierowca otrzymuje kod 95, który może zostać wbity wyłącznie w:

a) krajowym prawie jazdy, lub

b) karcie kwalifikacji kierowcy.

Karta kwalifikacji kierowcy to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy.

Kogo obowiązuje karta kwalifikacji kierowcy?

Kartę kwalifikacji kierowcy powinni uzyskać wszyscy kierowcy zamierzający wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. Wówczas kod 95 wpisywany jest właśnie w karcie kwalifikacji.

Kto wydaje kartę kwalifikacji kierowcy?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji kierowcy jest Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania danego kierowcy.

Sposób dostarczenia wyrobionej karty kierowcy określa się we wniosku (pocztą lub osobiście).

Jak uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy?

Proces ubiegania się o kartę kwalifikacji kierowcy należy rozpocząć jeszcze przed przystąpieniem do kursu kwalifikacyjnego lub do szkolenia okresowego. Jeżeli kierowca zamierza odnawiać ważność kodu 95 lub ubiegać się o takie uprawnienia po raz pierwszy, proces ten przebiega równolegle do wnioskowania o wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

W celu uzyskania karty kwalifikacji kierowcy, należy złożyć do starosty następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  2. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  4. w przypadku jednoczesnego ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego – stosowne oświadczenia,
  5. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, na wprost,
  6. kopię posiadanego prawa jazdy,
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej,
  8. wzór podpisu na wniosku.

Dodatkowo, może okazać się konieczne przedstawienie poprzednio uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub poprzedniej karty kwalifikacji kierowcy (wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy może zostać złożony również elektronicznie.

Ile kosztuje karta kwalifikacji kierowcy?

Ubiegając się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy powinniśmy liczyć się z opłatą w wysokości 150 zł oraz opłatą ewidencyjną 0,50 zł.

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

Podstawowym warunkiem uzyskania karty kwalifikacji kierowcy jest złożenie do Starostwa odpowiedniego wniosku, którego wzór znajduje się poniżej.

guest
12 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
11 miesięcy temu

Czy karta kierowcy wydana w PL, mogę zastąpić świadectwo kierowcy dla kierowcy z UA w razie kontroli w innym państwie członkowskim UE?

Marta - ABC Szkolenia
Admin
Marta - ABC Szkolenia
11 miesięcy temu
Reply to  Andrzej

Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że karta kierowcy i świadectwo kierowcy mają dwa odrębne zastosowania:
– Karta kierowcy stanowi spersonalizowany nośnik danych, na którym rejestrowane są informacje o aktywnościach kierowcy,
– Świadectwo kierowcy jest dokumentem poświadczającym, że kierowca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego międzynarodowych przewozów drogowych.
Dodatkowo kierowca powinien posiadać dokument potwierdzający ukończony kurs kwalifikacyjny/szkolenie okresowe tj. prawo jazdy z „kodem 95” lub kartę kwalifikacji.

Szymon
Szymon
10 miesięcy temu

Czy kartę CPC wydaną w Wielkiej Brytani ważną do 2023 mogę po prostu wymienić na kartę kwalifikacji?

Michał - ABC Szkolenia
Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Szymon

Panie Szymonie, wg postanowień porozumienia UK z UE, karta CPC powinna być respektowana przez nasze organy kontrolne, dlatego też nie ma potrzeby jej wymiany. Jeżeli jednak chciałby Pan wymienić dokument, to polecamy skontaktować się ze swoim Wydziałem Komunikacji i zapytać o taką możliwość. Wydaje nam się, że nic nie powinno stać na przeszkodzie.

Kinga
Kinga
8 miesięcy temu

Czy kierowca zaraz po złożeniu wniosku o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy, może wyruszyć w trasę? Bez uzyskania jej fizycznie?

Aleksandra - ABC Szkolenia
Admin
Aleksandra - ABC Szkolenia
8 miesięcy temu
Reply to  Kinga

Karta Kwalifikacji Kierowcy jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, C+E lub D dla osób, które nie mogą wymienić prawa jazdy z kodem 95 na polskie. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym – dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy jest krajowe prawo jazdy kub karta kwalifikacji kierowcy z aktualnym kodem 95. Ustawa nie dopuszcza odstępstw w tym zakresie. W związku z powyższym, aby móc pracować jako kierowca zawodowy niezbędne jest fizyczne posiadanie dokumentu.

Pawel
Pawel
8 miesięcy temu

Jeżeli zabrani mi prawo jazdy kat. B wyrokiem sądu mam C CE a starostwo nie chce mi pozwolić wyrobić PKZ abym mógł zrobić kurs 95 bo wiąże się to z wymianą dokumentu na co nie pozwalają mu przepisy to czy taka kartę KKK jest możliwość wyrobić ?????

Wiktoria Świątek
Admin
Wiktoria Świątek
8 miesięcy temu
Reply to  Pawel

Panie Pawle, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15a Ustawy o kierujących pojazdami karta kwalifikacji kierowcy jest dedykowana osobom posiadającym zagraniczne prawo jazdy. Wniosek o kartę kwalifikacji kierowcy składa osoba, która nie spełnia warunków do otrzymania polskiego prawa jazdy, w które wpisywany jest kod 95. Jeśli nie posiada Pan dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii wydanego w innym kraju, nie będzie Pan miał możliwości ubiegania się o kartę kwalifikacji kierowcy, ponieważ nie jest spełniony podstawowy warunek do otrzymania tego dokumentu.
W przypadku zainteresowania odbyciem szkolenia okresowego w naszym Ośrodku zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 531 700 182.

Marta
Marta
7 miesięcy temu

Dzień Dobry
Czy karta kwalifikacji kierowcy przyznawana jest każdemu cudzoziemcowi pochodzącemu z Ukrainy?
W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wielu cudzoziemców straciło możliwość wymiany prawa jazdy na polskie ( nie otrzymują odpowiedzi zwrotnej przez organ wydający prawo jazdy za granicą) . Co w takie sytuacji czy mogą wyrobić KKK?
Co z Cudzozicami którzy posiadają kartę pobytu – czasowe zezwolenie na pobyt oraz pracę? Czy mają możliwość uzyskania KKK ?

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
7 miesięcy temu
Reply to  Marta

Szanowna Pani Marto,
Karta kwalifikacji kierowcy dedykowana jest osobom posiadającym prawo jazdy wydane zagranicą, które nie mogą wymienić go na polskie. W rzeczonym dokumencie dokonuje się wpisu kodu 95, który potwierdza posiadane uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób, zatem do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy niezbędne będzie posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy oraz ukończenie odpowiedniego szkolenia zawodowego. Nie istnieją bezpośrednie wymogi w stosunku do posiadania przez osobę zainteresowaną karty pobytu z wyszczególnieniem zezwolenia na pobyt stały. Uzyskanie karty kwalifikacji kierowcy będzie możliwe, o ile kierowca spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym.

Justyna
Justyna
18 dni temu

Dzień dobry, czy kierowca z Ukrainy jeśli stara się o wydanie KKK na podstawie już wcześniejszych (np wykonanych dwa lata temu) ważnych badań oraz kodu 95 musi również założyć PKZ? Czy może udać się do odpowiedniego starostwa i od razu na miejscu założyć PKZ i złożyć wniosek o KKK?

Katarzyna Ślusarczyk
Katarzyna Ślusarczyk
6 dni temu
Reply to  Justyna

Pani Justyno, Do uzyskania KKK niezbędne jest przedstawienie ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy oraz ukończenia odpowiedniego szkolenia zawodowego. Profil kierowcy zawodowego służy do administrowania danymi związanymi z kursem zawodowym, więc uzyskanie PKZ jest konieczne, aby móc zapisać się na szkolenie. W zaistniałej sytuacji, gdy maja Państwo ważne badania oraz szkolenie lub wymieniają kartę kwalifikacji kierowcy wydaną w innym kraju UE, wystarczy udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosku o kartę kwalifikacji kierowcy.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (114 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2023