Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Karta kwalifikacji kierowcy – co to jest?

Karta kwalifikacji kierowcy – co to jest?

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy i do czego służy?

Kierowca zawodowy ciężarówki lub autobusu musi dbać o ważność swoich uprawnień oraz ich regularne odnawianie. W praktyce, osoba zajmująca takie stanowisko, wykonuje obowiązkowe badania lekarskie i psychotechniczne oraz odbywa stosowny kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. W efekcie, kierowca otrzymuje kod 95, który może zostać wbity wyłącznie w:

a) krajowym prawie jazdy, lub

b) karcie kwalifikacji kierowcy.

Karta kwalifikacji kierowcy to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy.

Kogo obowiązuje karta kwalifikacji kierowcy?

Kartę kwalifikacji kierowcy powinni uzyskać wszyscy kierowcy zamierzający wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. Wówczas kod 95 wpisywany jest właśnie w karcie kwalifikacji.

Kto wydaje kartę kwalifikacji kierowcy?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji kierowcy jest Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania danego kierowcy.

Sposób dostarczenia wyrobionej karty kierowcy określa się we wniosku (pocztą lub osobiście).

kursy i badania dla kierowców - gif

Jak uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy?

Proces ubiegania się o kartę kwalifikacji kierowcy należy rozpocząć jeszcze przed przystąpieniem do kursu kwalifikacyjnego lub do szkolenia okresowego. Jeżeli kierowca zamierza odnawiać ważność kodu 95 lub ubiegać się o takie uprawnienia po raz pierwszy, proces ten przebiega równolegle do wnioskowania o wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

W celu uzyskania karty kwalifikacji kierowcy, należy złożyć do starosty następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  2. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  4. w przypadku jednoczesnego ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego – stosowne oświadczenia,
  5. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, na wprost,
  6. kopię posiadanego prawa jazdy,
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej,
  8. wzór podpisu na wniosku.

Dodatkowo, może okazać się konieczne przedstawienie poprzednio uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub poprzedniej karty kwalifikacji kierowcy (wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy może zostać złożony również elektronicznie.

Uprawnienia kierowców - kat. C, CE, kod 95, ADR, nalewaki - gif

Ile kosztuje karta kwalifikacji kierowcy?

Ubiegając się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy powinniśmy liczyć się z opłatą w wysokości 150 zł oraz opłatą ewidencyjną 0,50 zł.

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

Podstawowym warunkiem uzyskania karty kwalifikacji kierowcy jest złożenie do Starostwa odpowiedniego wniosku, którego wzór znajduje się poniżej.

Subscribe
Powiadom o
guest
22 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
1 rok temu

Czy karta kierowcy wydana w PL, mogę zastąpić świadectwo kierowcy dla kierowcy z UA w razie kontroli w innym państwie członkowskim UE?

Marta - ABC Szkolenia
Reply to  Andrzej

Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że karta kierowcy i świadectwo kierowcy mają dwa odrębne zastosowania:
– Karta kierowcy stanowi spersonalizowany nośnik danych, na którym rejestrowane są informacje o aktywnościach kierowcy,
– Świadectwo kierowcy jest dokumentem poświadczającym, że kierowca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego międzynarodowych przewozów drogowych.
Dodatkowo kierowca powinien posiadać dokument potwierdzający ukończony kurs kwalifikacyjny/szkolenie okresowe tj. prawo jazdy z „kodem 95” lub kartę kwalifikacji.

Szymon
Szymon
1 rok temu

Czy kartę CPC wydaną w Wielkiej Brytani ważną do 2023 mogę po prostu wymienić na kartę kwalifikacji?

Michał - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Szymon

Panie Szymonie, wg postanowień porozumienia UK z UE, karta CPC powinna być respektowana przez nasze organy kontrolne, dlatego też nie ma potrzeby jej wymiany. Jeżeli jednak chciałby Pan wymienić dokument, to polecamy skontaktować się ze swoim Wydziałem Komunikacji i zapytać o taką możliwość. Wydaje nam się, że nic nie powinno stać na przeszkodzie.

Kinga
Kinga
1 rok temu

Czy kierowca zaraz po złożeniu wniosku o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy, może wyruszyć w trasę? Bez uzyskania jej fizycznie?

Aleksandra - ABC Szkolenia
Reply to  Kinga

Karta Kwalifikacji Kierowcy jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, C+E lub D dla osób, które nie mogą wymienić prawa jazdy z kodem 95 na polskie. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym – dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy jest krajowe prawo jazdy kub karta kwalifikacji kierowcy z aktualnym kodem 95. Ustawa nie dopuszcza odstępstw w tym zakresie. W związku z powyższym, aby móc pracować jako kierowca zawodowy niezbędne jest fizyczne posiadanie dokumentu.

Pawel
Pawel
1 rok temu

Jeżeli zabrani mi prawo jazdy kat. B wyrokiem sądu mam C CE a starostwo nie chce mi pozwolić wyrobić PKZ abym mógł zrobić kurs 95 bo wiąże się to z wymianą dokumentu na co nie pozwalają mu przepisy to czy taka kartę KKK jest możliwość wyrobić ?????

Wiktoria Świątek
Editor
1 rok temu
Reply to  Pawel

Panie Pawle, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15a Ustawy o kierujących pojazdami karta kwalifikacji kierowcy jest dedykowana osobom posiadającym zagraniczne prawo jazdy. Wniosek o kartę kwalifikacji kierowcy składa osoba, która nie spełnia warunków do otrzymania polskiego prawa jazdy, w które wpisywany jest kod 95. Jeśli nie posiada Pan dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii wydanego w innym kraju, nie będzie Pan miał możliwości ubiegania się o kartę kwalifikacji kierowcy, ponieważ nie jest spełniony podstawowy warunek do otrzymania tego dokumentu.
W przypadku zainteresowania odbyciem szkolenia okresowego w naszym Ośrodku zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 531 700 182.

Marta
Marta
1 rok temu

Dzień Dobry
Czy karta kwalifikacji kierowcy przyznawana jest każdemu cudzoziemcowi pochodzącemu z Ukrainy?
W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wielu cudzoziemców straciło możliwość wymiany prawa jazdy na polskie ( nie otrzymują odpowiedzi zwrotnej przez organ wydający prawo jazdy za granicą) . Co w takie sytuacji czy mogą wyrobić KKK?
Co z Cudzozicami którzy posiadają kartę pobytu – czasowe zezwolenie na pobyt oraz pracę? Czy mają możliwość uzyskania KKK ?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Marta

Szanowna Pani Marto,
Karta kwalifikacji kierowcy dedykowana jest osobom posiadającym prawo jazdy wydane zagranicą, które nie mogą wymienić go na polskie. W rzeczonym dokumencie dokonuje się wpisu kodu 95, który potwierdza posiadane uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób, zatem do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy niezbędne będzie posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy oraz ukończenie odpowiedniego szkolenia zawodowego. Nie istnieją bezpośrednie wymogi w stosunku do posiadania przez osobę zainteresowaną karty pobytu z wyszczególnieniem zezwolenia na pobyt stały. Uzyskanie karty kwalifikacji kierowcy będzie możliwe, o ile kierowca spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym.

Justyna
Justyna
1 rok temu

Dzień dobry, czy kierowca z Ukrainy jeśli stara się o wydanie KKK na podstawie już wcześniejszych (np wykonanych dwa lata temu) ważnych badań oraz kodu 95 musi również założyć PKZ? Czy może udać się do odpowiedniego starostwa i od razu na miejscu założyć PKZ i złożyć wniosek o KKK?

Katarzyna ABC
11 miesięcy temu
Reply to  Justyna

Pani Justyno, Do uzyskania KKK niezbędne jest przedstawienie ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy oraz ukończenia odpowiedniego szkolenia zawodowego. Profil kierowcy zawodowego służy do administrowania danymi związanymi z kursem zawodowym, więc uzyskanie PKZ jest konieczne, aby móc zapisać się na szkolenie. W zaistniałej sytuacji, gdy maja Państwo ważne badania oraz szkolenie lub wymieniają kartę kwalifikacji kierowcy wydaną w innym kraju UE, wystarczy udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosku o kartę kwalifikacji kierowcy.

Piotr
Piotr
10 miesięcy temu

Dzień dobry.
Czy kierowca posługujący się prawem jazdy z Indii, zdobył kartę kwalifikacji w Polsce, (jest zatrudniony w Polsce), może zostać oddelegowany do pracy, do innego kraju UE ?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
10 miesięcy temu
Reply to  Piotr

Panie Piotrze, karta kwalifikacji kierowcy z wpisanym do niej kodem 95 jest uniwersalnym potwierdzeniem, że jej posiadacz zdobył niezbędne uprawnienia i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Honoruje się ją podczas kontroli drogowej na terenie całej Unii Europejskiej. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku prawa jazdy wydanego w Indiach, które nie są sygnatariuszem Konwencji o ruchu drogowym. Oznacza to, że ichniejsze prawo jazdy nie jest uznawane na takich samych zasadach jak prawa jazdy wydane w innych państwach, które tę konwencję podpisały, ponieważ m.in. wymaga się by kierowca dysponował również międzynarodowym prawem jazdy. Z tego względu przy delegowaniu kierowcy do wykonywania swoich obowiązków za granicą, należałoby dokładnie zweryfikować w kraju delegowania, czy indyjskie prawo jazdy nie będzie stanowiło przeszkody w pracy.

Andrzej
Andrzej
8 miesięcy temu

Witam czy czekając na wydanie prawa jazdy z wbitym kodem 95 na przewóz rzeczy i osób chcąc jeżdzic zarobkowo w De w niemieckiej firmie muszę mieć jeszcze kartę kwalfikacji kierowcy czy wystarczy że mam kod wbity w prawojazdy
Dziękuję i pozdrawiam

Katarzyna ABC
7 miesięcy temu
Reply to  Andrzej

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy jest wpis kodu 95 do rubryki 12 prawa jazdy. Posiadanie karty kwalifikacji kierowcy wymagane jest od osób, które zamierzają wykonywać przewóz drogowy i nie spełniają przesłanek do otrzymania polskiego prawa jazdy. Wówczas rzeczony wpis dokonywany jest w karcie. W Pana sytuacji wystarczy odebranie prawa jazdy z kodem 95, o ile przepisy w Niemczech nie stanowią inaczej.

Grzegorz
Grzegorz
7 miesięcy temu

Czy można wystąpić o wydanie karty kierowcy (do tachografu) przed wpisaniem kodu 95 do obecnego prawa jazdy, w którym tego kodu nie mam, a jestem w trakcie szkolenia i po badaniach lekarskich i psychologicznych? Chodzi o przyspieszenie uzyskania niezbędnych dokumentów do prowadzenia samochodów ciężarowych.

Michał - ABC Szkolenia
Editor
7 miesięcy temu
Reply to  Grzegorz

Dzień dobry, tak można najpierw ubiegać się o kartę kierowcy. Nie należy natomiast w jednym momencie wnioskować o wymianę prawa jazdy i o kartę kierowcy. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że karta kierowcy zawiera informacje na temat numeru aktualnego prawa jazdy kierowcy. Ten jednak nie powinien ulec zmianie po wbiciu kodu 95, jeżeli kierowca będzie się ubiegał o wymianę prawa jazdy w swoim dotychczasowym urzędzie (nie zmieniał miejsca zamieszkania).

Sara
Sara
4 miesięcy temu

Witam mam pytanie , kierowca ma badania lekarskie, psychologiczne , i kwalfikacyjne z ukonczonym kursem , prawo jazdy ukraińskie , chcemy wyrobić mu karte kwalfikacyjną z kodem 95 czy te dokumenty starczą , aby dostał tą kartę bez problemu ?

Wiktoria Świątek
Editor
3 miesięcy temu
Reply to  Sara

Pani Saro, odpowiadając na Pani pytanie – do uzyskania Karty kwalifikacji kierowcy niezbędne jest złożenie świadectwa kwalifikacji zawodowej uzyskanego na terenie Unii Europejskiej lub UK oraz ważnych badań lekarskich i psychologicznych. Procedura wyrobienia dokumentu może zająć nieco dłużej w przypadku świadectwa uzyskanego za granicami Polski, jednak jeżeli świadectwo jest ważne dokument powinien zostać wydany.

Artem
Artem
1 miesiąc temu

Dobry dzień!
Ukończył szkolenie i zdał egzamin na KKK w 2023 roku, jednakże w związku z wymianą białoruskiego prawa jazdy, którego numer wpisany na karcie KKK uległ zmianie.
W związku z tym pojawia się pytanie: jakie dokumenty (dane) muszę przedstawić, aby wymienić kartę KKK, jeśli aktualnie nie pracuję w Polsce (jestem na rozmowie kwalifikacyjnej w innej firmie)?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
1 miesiąc temu
Reply to  Artem

Panie Artemie,
W celu wymiany karty kwalifikacji kierowcy może Pan zwrócić się do dowolnego starostwa. W urzędzie złoży Pan stosowny wniosek oraz dołączy do niego:
1) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
2) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
3) kopię posiadanej karty kwalifikacji kierowcy,
4) kopię prawa jazdy.
Dodatkowo konieczne będzie ponowne wniesienie za wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Wymiana dokumentu nie wymaga, by był Pan aktualnie zatrudniony w polskiej firmie.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (114 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024