Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Egzamin kwalifikacja wstępna

Egzamin kwalifikacja wstępna

Egzamin po kwalifikacji wstępnej

Kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Szkolenie obowiązkowo musi być zakończone egzaminem, którego zaliczenie jest warunkiem do wydania odpowiedniego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej przez wojewodę. Egzamin przeprowadzany jest przed trzyosobową komisją powołaną przez wojewodę odpowiedniego co do miejsca szkolenia.

Warunki przystąpienia do egzaminu po kwalifikacji wstępnej

Podstawowym warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacji wstępnej jest ukończenie wcześniejszego szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej lub uzupełniającej w formie pełnej albo przyspieszonej. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać odpowiednią wiedzę z takich dziedzin, jak:

  • racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
  • umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego,
  • zagrożenia związane z wykonywanym zawodem,
  • obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy i znajomość rynku.

Ponadto komisje sprawdza przed egzaminem tożsamość osoby zdającej oraz prawo jazdy.

Koszt egzaminu wliczony jest w cenę szkolenia.

Forma i czas trwania egzaminu po kwalifikacji wstępnej

Egzamin zarówno w przypadku ukończenia kursu pełnego, jak i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przyjmuje taką samą postać i jest pisemnym egzaminem testowym obejmującym 30 pytań w formie zamkniętej jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Pytania pochodzą z zatwierdzonego przez Ministra właściwego do spraw transportu katalogu pytań testowych.

Na test na kwalifikacji wstępnej składa się:
  • 20 pytań jednokrotnego wyboru z wiedzy podstawowej,
  • 10 pytań jednokrotnego wyboru z tematów realizowanych w części specjalistycznej dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1, D1+E zależnie od rodzaju szkolenia.

Na wykonanie całego testu osoba przystępująca do egzaminu ma 45 minut.

Egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Egzamin trwa 15 minut.

Zaliczenie egzaminu i poprawki po kwalifikacji wstępnej

Test kwalifikacji wstępnej w przypadku ukończenia kursu pełnego, jak i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uznaje się za zaliczony z wynikiem pozytywnym, jeśli kandydat udzieli prawidłowych odpowiedni na 16 pytań z części pierwszej oraz na minimum 5 pytań z części specjalistycznej bez sumowania.

Poprawkowy egzamin można zdawać tylko i wyłącznie w tym ośrodku szkolenia, w którym ukończony został kurs kwalifikacyjny.

Jako dowód posiadania odpowiednich kwalifikacji kierowcy wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Terminy egzaminów po kwalifikacji wstępnej

Firma ABC -Szkolenia organizuje egzaminy po kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bezpośrednio po ukończonym szkoleniu, co dwa tygodnie.


Masz pytania napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (29 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024