Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Co to jest szkolenie na nalewaki NO TDT?

Co to jest szkolenie na nalewaki NO TDT?

Szkolenie na nalewaki NO TDT

NO (tzw. nalewaki) to urządzenia przeznaczone do napełniania oraz opróżniania zbiorników. Ponieważ kontrolę nad nimi sprawuje Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługą urządzeń muszą zajmować się osoby specjalnie do tego przygotowane.

By móc obsługiwać nalewaki, koniecznością jest odbycie specjalistycznego szkolenia. Do kursu mogą przystąpić osoby, które:
  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe (ewentualnie posiadają świadectwo wykwalifikowanego pracownika),
  • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z materiałami niebezpiecznymi (zamiast zaświadczenia można zastąpić oświadczeniem pracodawcy, jeśli posiada on odpowiednie badania pracownika).
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną – w sumie 22 godziny. Zajęcia teoretyczne obejmują m.in. takie zagadnienia jak:
  • fizyczne i chemiczne właściwości substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne (w szczególności materiały ciekłe i zapalne),
  • informacje o paliwach i innych substancjach transportowanych cysternami,
  • informacje na temat konstrukcji zbiorników,
  • informacje na temat opisywania cystern zawierających substancje niebezpieczne,
  • obsługa Nalewajków,
  • przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe,
  • dozór techniczny.

Część praktyczna obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą nalewaków, wykonywane przez kursantów.

Po ukończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją wyznaczoną przez Transportowy Dozór Techniczny. Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na zdobycie niezbędnych uprawnień. Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zakresie napełniania i opróżniania cystern urządzeniami NO wydawane jest bezterminowo.

Warto pomyśleć o uzyskaniu takiego zaświadczenia, ponieważ stanowi ono rozszerzenie głównych kompetencji np. kierowcy posiadającego uprawnienia ADR – na przewóz materiałów niebezpiecznych.


Przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,7/5 - (8 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024