Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kategorii B przeznaczone jest dla tych osób, które chcą kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, tym samym pojazdem wraz z przyczepą lekką (do 750kg), a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Kategoria ta nie obejmuje autobusów i motocykli.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B jest:

 • miesiąc przed ukończenie 18 lat,
 • przystąpienie i ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii B,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem osobowym.

Egzamin przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i składa się z części teoretycznej oraz dwuetapowego egzaminu praktycznego odbywającego się na placu manewrowym i w ruchu ulicznym.

Przebieg egzaminu teoretycznego dla kategorii B prawo jazdy

 • Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu komputerowego obejmuje 20 pytań jednokrotnego wyboru z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.
 • Podział i punktacja pytań w części ogólnej wynosi: 10 pytań po 3 pkt., 6 pytań za 2 pkt., 4 pytania za 1 pkt.
 • Podział i punktacja pytań w części specjalistycznej w zakresie kategorii B wynosi: 6 pytań po 3 pkt., 4 pytania za 2 pkt., 2 pytania za 1 pkt.
 • Na pytania z odpowiedzą TAK lub NIE lub A, B, C egzaminowany ma 35 sekund.
 • Na pytania z bazy wiedzy specjalistycznej egzaminowany ma 50 sekund.
 • Nie istnieje możliwość powrotu do poprzednich pytań ani ich poprawiania.
 • Maksymalna suma punktów z części teoretycznej wynosi 74.
 • Za wynik pozytywny uznaje się 68 pkt.
 • Czas trwania egzaminu: 25 minut.

Przebieg egzaminu praktycznego dla kategorii B prawo jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B obejmuje dwie części – zadania na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym.

Zadania na placu manewrowym wykonywane są bez obecności w pojeździe egzaminatora obserwującego manewry z zewnątrz i obejmują:

 • czynności pomiarowe i obsługowe w samochodzie (kierunkowskazy, światła, poziom płynów itp.)
 • jazdę do przodu i tyłu po łuku,
 • ruszanie do przodu z miejsca na wzniesieniu.

Zadania w ruchu drogowym na prawo jazdy kategorii B obejmują:

 • wjazd na drogę,
 • jazdę drogą jedno-, dwukierunkową, oraz jedno- i dwujezdniową ze zmiennymi warunkami, jak odcinki proste, nierówności terenu czy łuki,
 • przejazdy przez różne skrzyżowania – z wyspą, sygnalizacją, równorzędne itp.,
 • przejazdy przez przejście dla pieszych,
 • parkowanie, jedno z wybranych przez egzaminatora,
 • zawracanie, wyprzedzanie, omijanie, wymijanie,
 • przejazd przez torowisko,
 • hamowanie od prędkości 50 km/h do zatrzymania.

Zaliczanie poszczególnych czynności egzaminator odnotowuje na specjalnej karcie egzaminacyjnej. Pozytywny wynik uprawnia do odebrania prawa jazdy kategorii B w wydziale komunikacji zgodnym co do miejsca zamieszkania kursanta.


Masz pytania napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (2 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024