Nasze usługi

ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kategorii B przeznaczone jest dla tych osób, które chcą kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, tym samym pojazdem wraz z przyczepą lekką (do 750kg), a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Kategoria ta nie obejmuje autobusów i motocykli.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B jest:

 • miesiąc przed ukończenie 18 lat,
 • przystąpienie i ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii B,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem osobowym.

Egzamin przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i składa się z części teoretycznej oraz dwuetapowego egzaminu praktycznego odbywającego się na placu manewrowym i w ruchu ulicznym.

Przebieg egzaminu teoretycznego dla kategorii B prawo jazdy

 • Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu komputerowego obejmuje 20 pytań jednokrotnego wyboru z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.
 • Podział i punktacja pytań w części ogólnej wynosi: 10 pytań po 3 pkt., 6 pytań za 2 pkt., 4 pytania za 1 pkt.
 • Podział i punktacja pytań w części specjalistycznej w zakresie kategorii B wynosi: 6 pytań po 3 pkt., 4 pytania za 2 pkt., 2 pytania za 1 pkt.
 • Na pytania z odpowiedzą TAK lub NIE lub A, B, C egzaminowany ma 35 sekund.
 • Na pytania z bazy wiedzy specjalistycznej egzaminowany ma 50 sekund.
 • Nie istnieje możliwość powrotu do poprzednich pytań ani ich poprawiania.
 • Maksymalna suma punktów z części teoretycznej wynosi 74.
 • Za wynik pozytywny uznaje się 68 pkt.
 • Czas trwania egzaminu: 25 minut.

Przebieg egzaminu praktycznego dla kategorii B prawo jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B obejmuje dwie części – zadania na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym.

Zadania na placu manewrowym wykonywane są bez obecności w pojeździe egzaminatora obserwującego manewry z zewnątrz i obejmują:

 • czynności pomiarowe i obsługowe w samochodzie (kierunkowskazy, światła, poziom płynów itp.)
 • jazdę do przodu i tyłu po łuku,
 • ruszanie do przodu z miejsca na wzniesieniu.

Zadania w ruchu drogowym na prawo jazdy kategorii B obejmują:

 • wjazd na drogę,
 • jazdę drogą jedno-, dwukierunkową, oraz jedno- i dwujezdniową ze zmiennymi warunkami, jak odcinki proste, nierówności terenu czy łuki,
 • przejazdy przez różne skrzyżowania – z wyspą, sygnalizacją, równorzędne itp.,
 • przejazdy przez przejście dla pieszych,
 • parkowanie, jedno z wybranych przez egzaminatora,
 • zawracanie, wyprzedzanie, omijanie, wymijanie,
 • przejazd przez torowisko,
 • hamowanie od prędkości 50 km/h do zatrzymania.

Zaliczanie poszczególnych czynności egzaminator odnotowuje na specjalnej karcie egzaminacyjnej. Pozytywny wynik uprawnia do odebrania prawa jazdy kategorii B w wydziale komunikacji zgodnym co do miejsca zamieszkania kursanta.


Masz pytania napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi

Dodaj komentarz

avatar

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021