ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Co to jest ADR?

Co to jest ADR?

Dodano: czwartek, 17 Listopad 2016 o godzinie 19:17

 ADR

Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne bez posiadania właściwych uprawnień, ponieważ stanowią one ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego transport towarów stwarzających zagrożenie reguluje ADR.

Konwencja ADR

ADR jest międzynarodową konwencją, która została podpisana w 1954 roku w Genewie. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Konwencja ta określa szczegółowo zasady przewożenia materiałów niebezpiecznych, wskazując warunki, na jakich ma się to odbywać.

Przepisy w zakresie ADR stosowane są w przewozie krajowym lub międzynarodowym, gdy transport dotyczy towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe

Klasa 2 Gazy

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe

odczulone

Klasa 4.2 Materiały samozapalne

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1 Materiały utleniające

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 Materiały trujące

Klasa 6.2 Materiały zakaźne

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze

Klasa 8 Materiały żrące

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Obowiązki uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych

Międzynarodowa konwencja ADR określa jasno obowiązki nakładane na głównych uczestników przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Bardzo ważne jest zachowanie środków ostrożności oraz przewidywanie ewentualnych skutków zagrożenia.

Obowiązkiem nadawcy towarów mogących nieść niebezpieczeństwo jest:
 • upewnienie się, że nastąpiła prawidłowa klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • upewnienie się, że materiały są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR,
 • stosowanie wyłącznie takich opakowań, które odpowiednio zabezpieczają przewożone towary,
 • zapewnienie odpowiedniego oznakowania pojazdów i kontenerów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem.
Do najważniejszych obowiązków przewoźnika należy zaliczyć:
 • upewnienie się, że towary klasyfikowanie jako niebezpieczne są dopuszczone do przewozu,
 • upewnienie się, że wszystkie niezbędne dane (określane przez ADR) zostały przez nadawcę dostarczone, jeszcze przed przewozem,
 • skontrolowanie czy załadowane towary nie posiadają żadnych wad, nic z nich nie wycieka, nie ma braków w wyposażeniu,
 • sprawdzenie, czy pojazd jest odpowiednio oznakowany i ma specjalne naklejki ostrzegawcze.
Obowiązkiem odbiorców dostarczonych materiałów niebezpiecznych jest m.in.:
 • szybki odbiór towarów niebezpiecznych,
 • dokonanie oczyszczenia pojazdów i pojemników (tylko w przypadkach zawartych konwencji ADR),
 • zadbać o to, by rozładowane i oczyszczone kontenery nie posiadały oznakowania.

Wszystkie strony uczestniczące w operacjach transportowcy (przewożą lub magazynują towary niebezpieczne) powinny zatrudnić doradcę DGSA ADR.

Ważne szkolenia w zakresie ADR

By móc uczestniczyć w przewozie materiałów niebezpiecznych, koniecznością jest posiadanie specjalnych uprawnień. Szkolenia ADR organizowane są dla kierowców lub innych osób uczestniczących w przewozie drogowym.

Szkolenia dla kierowców

Szkolenie dla kierowców ADR przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zajmują się transportem materiałów niebezpiecznych. Podczas kursu podejmowana jest tematyka mająca na celu uświadomienie zagrożeń oraz przygotowanie do bezpiecznego transportu. Szkolenie kończy się egzaminem, a zaświadczenie ADR wydawane jest po otrzymaniu pozytywnego wyniku. Zaświadczenie jest ważne w kraju oraz w państwach, które podpisały konwencję ADR.

Szkolenia pracowników

Szkolenie stanowiskowe ADR przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pracują w firmie zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych, a które mają styczność z towarami, np. w czasie magazynowania. Podczas kursu podejmowana jest tematyka wiążąca się z bezpiecznym przewozem materiałów stanowiących zagrożenie. Po odbyciu szkolenia wydawane jest zaświadczenie wskazujące na ukończenie kursu.

Doradca ADR

Konwencja ADR narzuca na przedsiębiorstwa konieczność zatrudnienia tzw. doradców ADR DGSA, którzy mają sprawować nadzór nad kwestiami związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych. By zdobyć uprawnienia doradcy, należy zapisać się na specjalistyczny kurs. Trzeba posiadać jednak wykształcenie wyższe oraz ukończyć 21 lat. Po zakończeniu szkolenia (trwającego 44 godziny lekcyjne) można przystąpić do egzaminu. Udzielenie poprawnych odpowiedzi w zakresie 80% oraz prawidłowe rozwiązanie zadania gwarantuje uzyskanie uprawnień.

Nalewki NO TDT

Można także odbyć szkolenie na nalewaki NO TDT, pod warunkiem posiadania specjalistycznych uprawnień z zakresu ADR. Ukończenie kursu daje uprawnienia do samodzielnego napełniania zbiorników cystern i może być uzupełnieniem posiadanych do tej pory kompetencji. Szkolenie kończy się egzaminem – pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem zaświadczenia.

 


Masz pytania, napisz do Nas lub zadzwoń: kontakt
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark