Co to jest ADR?

Dodano: czwartek, 17 Listopad 2016 o godzinie 19:17

 ADR

Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne bez posiadania właściwych uprawnień, ponieważ stanowią one ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego transport towarów stwarzających zagrożenie reguluje ADR.

Konwencja ADR

ADR jest międzynarodową konwencją, która została podpisana w 1954 roku w Genewie. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Konwencja ta określa szczegółowo zasady przewożenia materiałów niebezpiecznych, wskazując warunki, na jakich ma się to odbywać.

Przepisy w zakresie ADR stosowane są w przewozie krajowym lub międzynarodowym, gdy transport dotyczy towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe

Klasa 2 Gazy

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe

odczulone

Klasa 4.2 Materiały samozapalne

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1 Materiały utleniające

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 Materiały trujące

Klasa 6.2 Materiały zakaźne

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze

Klasa 8 Materiały żrące

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Obowiązki uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych

Międzynarodowa konwencja ADR określa jasno obowiązki nakładane na głównych uczestników przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Bardzo ważne jest zachowanie środków ostrożności oraz przewidywanie ewentualnych skutków zagrożenia.

Obowiązkiem nadawcy towarów mogących nieść niebezpieczeństwo jest:
 • upewnienie się, że nastąpiła prawidłowa klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • upewnienie się, że materiały są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR,
 • stosowanie wyłącznie takich opakowań, które odpowiednio zabezpieczają przewożone towary,
 • zapewnienie odpowiedniego oznakowania pojazdów i kontenerów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem.
Do najważniejszych obowiązków przewoźnika należy zaliczyć:
 • upewnienie się, że towary klasyfikowanie jako niebezpieczne są dopuszczone do przewozu,
 • upewnienie się, że wszystkie niezbędne dane (określane przez ADR) zostały przez nadawcę dostarczone, jeszcze przed przewozem,
 • skontrolowanie czy załadowane towary nie posiadają żadnych wad, nic z nich nie wycieka, nie ma braków w wyposażeniu,
 • sprawdzenie, czy pojazd jest odpowiednio oznakowany i ma specjalne naklejki ostrzegawcze.
Obowiązkiem odbiorców dostarczonych materiałów niebezpiecznych jest m.in.:
 • szybki odbiór towarów niebezpiecznych,
 • dokonanie oczyszczenia pojazdów i pojemników (tylko w przypadkach zawartych konwencji ADR),
 • zadbać o to, by rozładowane i oczyszczone kontenery nie posiadały oznakowania.

Wszystkie strony uczestniczące w operacjach transportowcy (przewożą lub magazynują towary niebezpieczne) powinny zatrudnić doradcę DGSA ADR.

Ważne szkolenia w zakresie ADR

By móc uczestniczyć w przewozie materiałów niebezpiecznych, koniecznością jest posiadanie specjalnych uprawnień. Szkolenia ADR organizowane są dla kierowców lub innych osób uczestniczących w przewozie drogowym.

Szkolenia dla kierowców

Szkolenie dla kierowców ADR przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zajmują się transportem materiałów niebezpiecznych. Podczas kursu podejmowana jest tematyka mająca na celu uświadomienie zagrożeń oraz przygotowanie do bezpiecznego transportu. Szkolenie kończy się egzaminem, a zaświadczenie ADR wydawane jest po otrzymaniu pozytywnego wyniku. Zaświadczenie jest ważne w kraju oraz w państwach, które podpisały konwencję ADR.

Szkolenia pracowników

Szkolenie stanowiskowe ADR przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pracują w firmie zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych, a które mają styczność z towarami, np. w czasie magazynowania. Podczas kursu podejmowana jest tematyka wiążąca się z bezpiecznym przewozem materiałów stanowiących zagrożenie. Po odbyciu szkolenia wydawane jest zaświadczenie wskazujące na ukończenie kursu.

Doradca ADR

Konwencja ADR narzuca na przedsiębiorstwa konieczność zatrudnienia tzw. doradców ADR DGSA, którzy mają sprawować nadzór nad kwestiami związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych. By zdobyć uprawnienia doradcy, należy zapisać się na specjalistyczny kurs. Trzeba posiadać jednak wykształcenie wyższe oraz ukończyć 21 lat. Po zakończeniu szkolenia (trwającego 44 godziny lekcyjne) można przystąpić do egzaminu. Udzielenie poprawnych odpowiedzi w zakresie 80% oraz prawidłowe rozwiązanie zadania gwarantuje uzyskanie uprawnień.

Nalewki NO TDT

Można także odbyć szkolenie na nalewaki NO TDT, pod warunkiem posiadania specjalistycznych uprawnień z zakresu ADR. Ukończenie kursu daje uprawnienia do samodzielnego napełniania zbiorników cystern i może być uzupełnieniem posiadanych do tej pory kompetencji. Szkolenie kończy się egzaminem – pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem zaświadczenia.

 


Masz pytania, napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce?   Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy...

Dowiedz się więcej
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Dowiedz się więcej
bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Dowiedz się więcej
bhp

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp? Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz...

Dowiedz się więcej
kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących...

Dowiedz się więcej
Firma transportowa

Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Licencja na przewóz rzeczy Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego, koniecznością jest posiadanie odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Jeszcze do...

Dowiedz się więcej
bgczois

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda osoba,...

Dowiedz się więcej
Co to jest ADR?

Co to jest ADR?

 ADR Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne...

Dowiedz się więcej
Kierowca zawodowy bez uprawnień - konsekwencje.

Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Konsekwencje zatrudnienia kierowców ( pracowników ) bez odpowiednich uprawnień Zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko z uwagi na uczestnictwo...

Dowiedz się więcej
Dowiec się więcej o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark