Nasze usługi

ABC Szkolenia > Blog Transportowy > uprawnienia kierowców zawodowych > W jaki sposób przedłużyć kurs na przewóz rzeczy?

W jaki sposób przedłużyć kurs na przewóz rzeczy?

Kurs na przewóz rzeczy – przedłużenie uprawnień

Podjęcie pracy kierowcy zawodowego w zakresie przewozu rzeczy wymaga zdobycia specjalnych uprawnień – ukończenia właściwego kursu i zdania egzaminu państwowego. Takie uprawnienia są jednak ważne jedynie przez 5 lat, niezależnie od aktywności zawodowej kierowcy. Dowiedz się, jak przedłużyć okres ich obowiązywania.

Czym jest kurs na przewóz rzeczy?

Wykonywanie zawodu kierowcy, który zajmuje się przewozem rzeczy z użyciem samochodów ciężarowych, wymaga: 

 • uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi (prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E),
 • uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej do przewozu rzeczy potwierdzonego wpisem z kodem 95 w prawie jazdy. 

O ile pierwsze z tych wymagań jest dość oczywiste, drugie powoduje niekiedy wątpliwości. Kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy pozwala uzyskać lub przedłużyć tzw. kurs na przewóz rzeczy. Jest to nazwa potoczna, która w rzeczywistości może oznaczać:

 • szkolenie okresowe kierowców,
 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca,
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona. 

To, jaka forma kursu ma zastosowanie w konkretnej sytuacji, zależy przede wszystkim od tego, czy kierowca chce zdobyć uprawnienia, czy jedynie przedłużyć czas obowiązywania już posiadanych. W pierwszym przypadku konieczne będzie ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (dla posiadaczy prawa jazdy zdobytego po 10.09.2009 r. dla kat. C, C+E, C1, C1+E). W drugim należy zgłosić się na szkolenie okresowe kierowców.

Przedłużanie uprawnień w zakresie przewozu rzeczy

Uprawnienia do przewozu rzeczy w ramach pracy kierowcy zawodowego zawsze tracą swoją ważność po pięciu latach. Bez aktualnego wpisu z kodem 95 w prawie jazdy niemożliwe jest zaś legalne wykonywanie zawodu kierowcy. Dlatego kursy pozwalające na przedłużanie uprawnień skierowane są do:

 • aktywnych zawodowo kierowców zajmujących się przewozem rzeczy,
 • kierowców wracających do zawodu po przerwie, podczas której wygasły ich uprawnienia.
Jak przedłużyć uprawnienia zawodowe na przewóz rzeczy?

Kurs na przewóz rzeczy pozwalający na przedłużenie okresu obowiązywania posiadanych uprawnień nosi nazwę szkolenia okresowego kierowców. Dotyczy ono wszystkich, którzy chcą przedłużyć posiadane świadectwo kwalifikacji zawodowej. Szkolenie ma formę zajęć teoretycznych, a jego ukończenie wiąże się z wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej – nie jest konieczne zdawanie egzaminu.

Jak wygląda szkolenie okresowe kierowców?

Szkolenie okresowe kierowców to 35 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych. Odbywają się one w 7-godzinnych blokach tematycznych. Pierwsze trzy (łącznie 21 godzin zajęć) to tzw. zagadnienia podstawowe. Ich tematyka obejmuje:

 • tzw. racjonalną jazdę z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – szkolenie zaawansowane dotyczące optymalnego wykorzystania możliwości napędu, poznania szczegółów technicznych elementów odpowiadających za bezpieczeństwo, prawidłowego użytkowania pojazdów i ich załadunku, jazdy w warunkach specjalnych i optymalnego zużycia paliwa;
 • stosowanie przepisów – poznanie zasad dotyczących przewozu towarów i transportu drogowego ogółem;
 • bezpieczeństwo, obsługę i logistykę transportu w kontekście zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Kolejne dwa moduły szkolenia mają zmienną treść. Ich tematyka zależy przede wszystkim od zakresu obowiązków kierowcy biorącego udział w kursie. Może dotyczyć np. specyfiki przewozu krajowego lub międzynarodowego, zaawansowanego szkolenia w zakresie mocowania ładunku czy też obsługi nienormatywnych ładunków. Łącznie dwa ostatnie moduły szkolenia okresowego obejmują 14 godzin zajęć teoretycznych.

Kurs najczęściej odbywa się w formie intensywnej – 5 dni po 7 godzin zajęć. Wówczas każdy dzień poświęcony jest odrębnemu modułowi, a kierowcy szybko mogą zyskać przedłużenie wymaganych do pracy uprawnień. Nie jest konieczne zdawanie egzaminu po zakończeniu szkolenia okresowego.

Przedłużenie uprawnień na przewóz rzeczy – formalności

Okresowe szkolenie kierowców jest jednym z najważniejszych punktów procedury dążącej do przedłużenia obowiązywania uprawnień zawodowych, jednak nie wystarczy tylko jego ukończenie. Aby uzyskać nowy wpis w prawie jazdy z kodem 95, trzeba przedstawić kopię otrzymanego po zaliczeniu kursu świadectwa kwalifikacji zawodowej wraz z kopią badań lekarskich i psychologicznych w wydziale komunikacji. Ważna jest kolejność wykonywanych badań względem uczestnictwa w kursie:

 • kierowcy w wieku do 60 lat mają obowiązek uzyskania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
 • kierowcy powyżej 60 roku życia mogą wykonać badania w dowolnym terminie – orzeczenia lekarskie i psychologiczne zachowują ważność przez 30 miesięcy.
Jak zdobyć uprawnienia do przewozu rzeczy?

Szkolenie okresowe jest narzędziem wykorzystywanym do przedłużania czasu obowiązywania uzyskanych uprawnień. Kierowcy, którzy dopiero chcą je zdobyć, muszą przejść kurs – kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy: 

 • przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 21 lat i zdobyły lub zamierzają zdobyć prawo jazdy kat. C lub C+E, C1, C1+E – dla dokumentów uzyskanych po 10.09.2009 r.,
 • obejmuje w sumie 140 godzin zajęć (130 teorii i 10 praktyki),
 • kończy się egzaminem państwowym.
Kwalifikacja wstępna – kogo dotyczy?
 • przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 21 roku życia i chcą zdobyć prawo jazdy kategorii C lub C+E, C1, C1+E oraz podjąć pracę kierowcy zawodowego,
 • obejmuje w sumie 280 godzin zajęć (260 teorii i 20 praktyki),
 • kończy się egzaminem państwowym.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy przed 10 września 2009 r., aby zdobyć uprawnienia do pracy w zawodzie kierowcy, muszą przejść takie samo szkolenie okresowe, które wykorzystywane jest do przedłużania świadectwa kwalifikacji zawodowych.

Jeśli informacja odnośnie do kursów na przewóz rzeczy nie jest wystarczająca, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Staramy się udzielać precyzyjnych informacji: kontakt

4
Dodaj komentarz

avatar
najnowszy najstarszy oceniany
Krzysztof
Krzysztof

Dzień dobry. Jestem właścicielem firmy i wykonujemy przewóz na potrzeby własne. Mam również certyfikat przewoźnika. Moje pytanie jest takie: czy muszę uzyskać kurs na przewóz rzeczy? Za dopowiedz, z góry dziękuje.

Paweł
Paweł

Dzień dobry. Jestem rolnikiem mam swoje sady i chciałbym wywozić jabłka ciężarówką na giełdę. Czy powinienem posiadać kurs na przewóz rzeczy? Pozdrawiam.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020