Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > System SENT – co to jest? jak korzystać?

System SENT – co to jest? jak korzystać?

Co to jest system SENT?

System SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu)  służy do śledzenia transportu towarów kluczowych dla gospodarki. Podstawę prawną SENT stanowi Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 104). Do podmiotów, które są zobowiązane do dokonywania zgłoszeń w systemie SENT należą: dostawca, przewoźnik oraz nabywca. W grupie tej znajdują się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Rejestrują się oni w systemie i otrzymują status podmiotu pośredniczącego (dla sprzedawców) lub odbierającego (dla nabywców). Nabywca przed zakupem towaru musi wygenerować z sytemu kod transakcyjny i potwierdzić nim u dostawcy odbiór np. paliwa opałowego, w przeciwnym razie  odmówi on dostarczenia wyrobów.

Na czym polega obsługa systemu SENT?

W celu dokonania transakcji należy w pierwszym kroku założyć konto na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Po zalogowaniu się trzeba wybrać do wypełnienia odpowiedni formularz SENT,  zatwierdzić i podpisać profilem zaufanym. Następnie pobrać potwierdzenie przyjęcia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego wraz z listą kodów transakcyjnych. W zakresie dostaw paliw opałowych powstała aplikacja mobilna SENT DOSTAWY, która wspiera proces dostaw i jest przeznaczona dla odbiorców towarów zgłoszonych w systemie SENT oraz dla przewoźników.

Jakie są filary systemu SENT?

System SENT opiera się na trzech filarach:

 1. zgłoszeniu przewozu przez podmioty gospodarcze do rejestru SENT oraz uzupełnianie, aktualizowanie i zamykanie zgłoszeń,
 2. monitorowaniu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych przesyłanych przez lokalizatory GPS umieszczone w pojazdach (zewnętrzne systemy lokalizacji ZSL/OBU) lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL,
 3. kontroli wykonywanej głównie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, realizowanej 24 godziny na dobę przez cały rok na drogach publicznych jak i w sieci kolejowej.
Kurs na doradcę ADR

Jakie są cele systemu SENT?

System monitorowania przewozu towarów wrażliwych w sposób znaczący uszczelnił system skarbowo-celny i ułatwił działalność gospodarczą firmom działającym legalnie. Fiskalny efekt systemu to dodatkowe wpływy do budżetu tytułem podatku VAT i podatku akcyzowego.  SENT zapobiega, aby na rynek nie trafiały towary niewiadomego pochodzenia z nielegalnych źródeł. Takie wyroby nie spełniają żadnych norm, są niebezpieczne dla użytkowników, a także dla środowiska. Również zmiana modelu kontroli – z kontroli dokumentów na rzecz weryfikacji fizycznego przewozu dokonywanej w czasie rzeczywistym, zwiększa przejrzystość dokonywanych transakcji.

Co to są towary wrażliwe?

Ustawa uznaje, że są to m.in.:

 • paliwa silnikowe, oleje, biodiesel, benzyny,
 • susz tytoniowy,
 • oleje roślinne, tłuszcze i ich frakcje,
 • smary, preparaty przeciwstukowe, spoiwa,
 • produkty lecznicze,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

Towary wrażliwe objęte są koniecznością monitorowania przewozu drogowego tylko wtedy, gdy ich ilość przekracza limity określone w ustawie.

Kursy adr warszawa - gif

Jakie czynności podlegają monitorowaniu w ramach systemu?

Monitorowaniu w systemie SENT podlegają następujące czynności:

 • przemieszczenia dokonywane w związku z dostawami krajowymi,
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem, rozpoczynające się na terytorium kraju,
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz importem, rozpoczynające się odpowiednio na terytorium kraju członkowskiego UE bądź państwa trzeciego,
 • przemieszczenia przez terytorium kraju, czyli przemieszczenia zaczynające się w jednym państwie członkowskim UE a kończące się w innym państwie członkowskim lub trzecim

Co nie podlega monitorowaniu?

Monitorowaniu nie podlegają:

 • przesyłki w paczkach pocztowych przewożone przez operatorów pocztowych,
 • przesyłki podlegające procedurom celnym tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania bądź wywozu,
 • przesyłki przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych),
 • przewóz towarów środkami transportu należącymi do organów państwowych takich jak Policja, Straż Graniczna czy ABW.

Jakie są kary za naruszenie obowiązku monitorowania?

Za naruszenie obowiązków w zakresie monitorowania towarów mogą zostać nałożone surowe kary wynoszące nawet 46% wartości brutto przewożonego towaru, gdzie minimalna kara wynosi 20000 złotych.

kursy i badania dla kierowców - gif
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (4 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024