ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Dodano: poniedziałek, 04 Grudzień 2017 o godzinie 15:01
Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Przewóz ładunków na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest obecnie bardzo popularną dziedziną usług. Realizowanie takich przewozów wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia towaru. Od niedawna w polskim prawie o ruchu drogowym pojawił się projekt nowych wytycznych, które narzucają kierowcom określone wymagania w tym zakresie. Są one dostosowane do wymogów unijnych.

Transport towarów w świetle obowiązujących przepisów

Usługi transportowe, jakie świadczą kierowcy klientom na polskich drogach od 1997 roku regulowane są przepisami Ustawy o ruchu drogowym. Dokument ten nie wykorzystuje w pełni możliwości kierowania procesem przygotowania transportu towarowego, a tym bardziej nie uwzględnia zasad, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. W odniesieniu do zabezpieczania towarów ustawa określa jedynie ogólne kwestie. Obowiązek ich uszczegółowienia spoczywa na barkach Ministra Infrastruktury i Budownictwa, którego zadaniem jest opracowanie odpowiednich rozporządzeń. Projekt takiego dokumentu powstał w kwietniu 2017 roku i obecnie jest wdrażany w praktyce.
Obowiązek i zarazem konieczność uregulowania kwestii mocowania ładunku jest również wynikiem potrzeby, jaka powstała w związku z intensywnym rozwojem usługowego transportu międzynarodowego. Obowiązujące w krajach Unii Europejskiej przepisy w tym zakresie kolidowały z polskimi uwarunkowaniami. Efektem były częste problemy kierowców podczas rutynowych kontroli drogowych. W 2014 roku Parlament Europejski i Rada Europy wydały dyrektywę 2014/47/UE, która określa zasady drogowej kontroli technicznej zdatności do ruchu pojazdów użytkowych. Komisja Europejska opublikowała również wytyczne dotyczące europejskich najlepszych praktyk w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym. Oba te dokumenty były podstawą do stworzenia projektu polskiego rozporządzenia.

Zmiany, jakie wnosi Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku jest uzupełnieniem Ustawy o ruchu drogowym. Wprowadza także regulacje zgodne z wytycznymi europejskimi. Dzięki temu kierowcy, którzy pracują w transporcie międzynarodowym są lepiej przygotowani do kontroli na drogach europejskich. Podstawową zmianą, jaką wprowadza rozporządzenie jest mandat w wysokości od 20 do 500 zł., który kierowca może otrzymać za naruszenie przepisów. Dokument obejmuje pojazdy kategorii N i O zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków oraz przyczepy i naczepy.
Zgodnie z projektem rozporządzenia:
ładunek powinien być umieszczony w pojeździe w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać podczas jazdy, przyspieszenia i hamowania, minimalne siły, które powinno wytrzymać mocowanie, to 0,8 x waga ładunku w kierunku jazdy oraz 0,5 x waga ładunku w kierunku bocznym i przeciwnym do kierunku jazdy, rozmieszczenie ładunku powinno uwzględniać konstrukcję pojazdu, rodzaj ładunku i zalecenia producenta, przestrzeń ładunkowa powinna być dokładnie oczyszczona, aby ewentualne zabrudzenia nie powodowały zmiany tarcia ładunku i nie powodowały poślizgów, zaleca się stosowanie jednej z czterech metod mocowania: zamykanie, blokowanie miejscowe lub ogólne, mocowanie za pomocą przepasania od góry lub za pomocą odciągów prostych, typ mocowania powinien uwzględniać rodzaj ładunku, jego masę, właściwości fizyczne oraz wyposażenie i możliwości samego pojazdu.
Dodatkowo rozporządzenie zaleca kierowcy kontrolę mocowania ładunku po każdym gwałtownym hamowaniu pojazdu lub innej sytuacji drogowej, która może wpłynąć na stan tego mocowania.
Normy i wymagania szczegółowe
Poza zaleceniami, które określają sposób mocowania ładunków w pojeździe rozporządzenie wymienia również szereg norm i zaleceń szczegółowych w odniesieniu do konstrukcji samych pojazdów. I tak:
norma PN-ISO 1161 określa podstawowe wymiary naroży zaczepowych do kontenerów ładunkowych serii 1, a także opisuje ich wymagania funkcjonalne i wytrzymałościowe,
norma PN-ISO-1496 określa wymagania i metody badań dla kontenerów ogólnego zastosowania,
norma PN-EN-283 określa zasady badania nadwozi wymiennych,
norma PN-EN 12641 określa wymagania minimalne stawiane tym nadwoziom,
norma EUMOS 40511opisuje metody badań słupów używanych do zabezpieczania ładunku,
normy PN-EN 12195-2, PN-EN 12195-3 i PN-EN 12195-4 określają warunki, jakie powinny spełniać odpowiednio: pasy mocujące ładunki, odciągi łańcuchowe, liny stalowe mocujące,
norma PN-EN-12195-1zawiera wskazówki do prawidłowego obliczania sił mocowania,
norma PN-EN-12642-01wskazuje wymagania minimalne, jakie powinny spełniać nadwozia pojazdów do przewozu towarów.

Co się zmieniło?

Obowiązująca do tej pory Ustawa o ruchu drogowym określała zasady mocowania ładunków w swoim art. 61. Były to jedynie zalecenia ogólne, nakazujące takie umieszczanie towarów w przestrzeni ładunkowej, aby nie powodowały przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, nie naruszały stateczności pojazdu oraz nie utrudniały kierowania pojazdem. Ładunek nie mógł również w żaden sposób zasłaniać świateł samochodu, tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń. Zmiany oznaczają bardziej szczegółowe podejście do przygotowania transportu, włącznie z precyzyjnym wyliczaniem sił systemów mocujących oraz badaniem wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych pojazdu.

Masz pytania, napisz do nas lub umieść wpis w komentarzach pod artykułem.

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark