Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice

Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących swoją przyszłość. Praca za kierownicą oznacza wiele różnych możliwości od prowadzenia prywatnej taksówki czy samochodu służbowego w luksusowym hotelu po transporty międzynarodowe towarów i osób w dużych firmach spedycyjnych. Przepisy regulujące kwestię przygotowania do tego zawodu w obszarze transportu drogowego wyraźnie wskazują na obowiązek posiadania określonych uprawnień, w tym ukończenia kursu kwalifikacyjnego (potocznie: kurs na przewóz rzeczy).

Przygotowujący się do zawodu w ośrodkach szkoleniowych, spotykają się z kilkoma odmianami tego kursu stawiając sobie pytania, który powinni wybrać oraz jakie są między nimi podobieństwa i różnice. Wybór tego właściwego został ściśle określony przepisami prawa.

Kwalifikacja wstępna pełna i przyspieszona a prawo jazdy

Obowiązek ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej obowiązuje kierowców od 2006 roku, kiedy to wprowadzono zmiany w polskich przepisach o ruchu drogowym. Uzyskanie takiego świadectwa obowiązuje wszystkich zawodowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Zgodnie z nowymi ustaleniami kierowcy zostali automatycznie podzieleni na dwie grupy – tych, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 i prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., oraz kierowców posiadających ten dokument wcześniej. Regulacje prawne dotyczące kwestii szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej wszystkich rodzajów zostały zamieszczone w przepisach:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) uzupełniona o stosowne rozporządzenia, określająca techniczne aspekty wykonywania transportu różnymi pojazdami oraz wymagania stawiane kierowcom.
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) obejmująca problematykę wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).
  • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG.
Rodzaj szkolenia a wiek uczestników

Kursy pozwalające na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej to kilka różnych rodzajów szkoleń obejmujących podobne założenia programowe, ale dedykowanych innej grupie kierowców. Najważniejsze dla początkujących są dwa podstawowe kursy kwalifikacji wstępnej pełnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Podstawową różnicą pomiędzy nimi oraz zarazem najważniejszym kryterium wyboru przez uczestnika jest wiek kierowców podejmujących naukę na kursie i przygotowujących się do egzaminu. Uzyskanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej jest warunkiem możliwości wykonywania zawodu w jego pełnym zakresie. I tak:

  • Kwalifikację wstępną pełną powinni uzyskać kierowcy zamierzający uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E, którzy ukończyli już 18 lat, ale nie przekroczyli jeszcze wieku 21 lat.
  • Kwalifikację wstępną pełną zobowiązani są uzyskać kierowcy z prawem jazdy kategorii D i D+E, którzy mają ukończone 21 lat, ale nie przekroczyli wieku 23 lat.
  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą wybrać kierowcy, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C i C+E i mają powyżej 21 lat lub posiadają prawo jazdy kat. D lub D+E i ukończyli 23 lata.
Różnice programowe

Zarówno program kursu kwalifikacji wstępnej pełnej jak i przyspieszonej ustala szczegółowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010r.). Zgodnie z jego złożeniami oba kursy różnią się pomiędzy sobą długością ale obejmują taki sam zakres zagadnień poruszanych podczas zajęć i wymaganych na egzaminie.

Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które zostały pogrupowane w specjalne bloki, obejmujące część podstawową w ilości 195 godzin teorii, dotyczącą wszystkich kierowców, oraz 65-godzinną część specjalistyczną, dedykowaną posiadaczom konkretnego prawa jazdy (kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E). Dodatkowo szkolenie obejmuje też 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, z czego 4 godziny to jazda w warunkach specjalnych.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w blokach, obejmujące część podstawową w ilości 97 godzin teorii, dotyczącą wszystkich kierowców, oraz obejmującą 33 godziny część specjalistyczną, dla posiadaczom poszczególnych typów prawa jazdy. Szkolenie praktyczne obejmuje 8 godzin zajęć w ruchu drogowym, w tym 2 godziny w warunkach specjalnych.

Poruszane zagadnienia są identyczne na obu rodzajach kursów z tym, że wymiar godzin przeznaczonych na każdy z tematów jest mniejszy w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Przykładowo na zagadnienie „Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych” przewidziano odpowiednio 20 i 10 godzin.

Egzaminy

Każdy z rodzajów kursu zakończony jest egzaminem, który ma taką samą postać dla obu rodzajów szkolenia. Czas przeznaczony na wykonanie testu pisemnego to 45 minut, w czasie których kandydat musi odpowiedzieć na wymaganą regulaminem liczbę pytań. Każdy z testów składa się z części podstawowej, obejmującej 20 pytań o charakterze ogólnym oraz 10 pytań o charakterze specjalistycznym. Pytania mają charakter zamknięty i spośród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia egzaminu i uzyskania świadectwa jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 16 pytań ogólnych i 5 specjalistycznych. Zarówno w przypadku kwalifikacji wstępnej pełniej, jak i przyspieszonej obowiązuje ten sam tryb odwoławczy oraz istnieje możliwość powtórzenia niezaliczonego egzaminu w WORD.

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.


Nie czekaj, dowiedz nie więcej już teraz!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (97 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024