ABC Szkolenia > Blog Transportowy > uprawnienia kierowców zawodowych > Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Dodano: niedziela, 27 Listopad 2016 o godzinie 19:21

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice

Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących swoją przyszłość. Praca za kierownicą oznacza wiele różnych możliwości od prowadzenia prywatnej taksówki czy samochodu służbowego w luksusowym hotelu po transporty międzynarodowe towarów i osób w dużych firmach spedycyjnych. Przepisy regulujące kwestię przygotowania do tego zawodu w obszarze transportu drogowego wyraźnie wskazują na obowiązek posiadania określonych uprawnień, w tym ukończenia kursu kwalifikacyjnego (potocznie: kurs na przewóz rzeczy).

Przygotowujący się do zawodu w ośrodkach szkoleniowych, spotykają się z kilkoma odmianami tego kursu stawiając sobie pytania, który powinni wybrać oraz jakie są między nimi podobieństwa i różnice. Wybór tego właściwego został ściśle określony przepisami prawa.

Kwalifikacja wstępna pełna i przyspieszona a prawo jazdy

Obowiązek ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej obowiązuje kierowców od 2006 roku, kiedy to wprowadzono zmiany w polskich przepisach o ruchu drogowym. Uzyskanie takiego świadectwa obowiązuje wszystkich zawodowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Zgodnie z nowymi ustaleniami kierowcy zostali automatycznie podzieleni na dwie grupy – tych, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 i prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., oraz kierowców posiadających ten dokument wcześniej. Regulacje prawne dotyczące kwestii szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej wszystkich rodzajów zostały zamieszczone w przepisach:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) uzupełniona o stosowne rozporządzenia, określająca techniczne aspekty wykonywania transportu różnymi pojazdami oraz wymagania stawiane kierowcom.
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) obejmująca problematykę wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).
  • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG.
Rodzaj szkolenia a wiek uczestników

kwalifikacja wstępnaKursy pozwalające na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej to kilka różnych rodzajów szkoleń obejmujących podobne założenia programowe, ale dedykowanych innej grupie kierowców. Najważniejsze dla początkujących są dwa podstawowe kursy kwalifikacji wstępnej pełnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Podstawową różnicą pomiędzy nimi oraz zarazem najważniejszym kryterium wyboru przez uczestnika jest wiek kierowców podejmujących naukę na kursie i przygotowujących się do egzaminu. Uzyskanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej jest warunkiem możliwości wykonywania zawodu w jego pełnym zakresie. I tak:

  • Kwalifikację wstępną pełną powinni uzyskać kierowcy zamierzający uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E, którzy ukończyli już 18 lat, ale nie przekroczyli jeszcze wieku 21 lat.
  • Kwalifikację wstępną pełną zobowiązani są uzyskać kierowcy z prawem jazdy kategorii D i D+E, którzy mają ukończone 21 lat, ale nie przekroczyli wieku 23 lat.
  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą wybrać kierowcy, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C i C+E i mają powyżej 21 lat lub posiadają prawo jazdy kat. D lub D+E i ukończyli 23 lata.
Różnice programowe

Zarówno program kursu kwalifikacji wstępnej pełnej jak i przyspieszonej ustala szczegółowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010r.). Zgodnie z jego złożeniami oba kursy różnią się pomiędzy sobą długością ale obejmują taki sam zakres zagadnień poruszanych podczas zajęć i wymaganych na egzaminie.
Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które zostały pogrupowane w specjalne bloki, obejmujące część podstawową w ilości 195 godzin teorii, dotyczącą wszystkich kierowców, oraz 65-godzinną część specjalistyczną, dedykowaną posiadaczom konkretnego prawa jazdy (kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E). Dodatkowo szkolenie obejmuje też 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, z czego 4 godziny to jazda w warunkach specjalnych.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w blokach, obejmujące część podstawową w ilości 97 godzin teorii, dotyczącą wszystkich kierowców, oraz obejmującą 33 godziny część specjalistyczną, dla posiadaczom poszczególnych typów prawa jazdy. Szkolenie praktyczne obejmuje 8 godzin zajęć w ruchu drogowym, w tym 2 godziny w warunkach specjalnych.

Poruszane zagadnienia są identyczne na obu rodzajach kursów z tym, że wymiar godzin przeznaczonych na każdy z tematów jest mniejszy w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Przykładowo na zagadnienie „Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych” przewidziano odpowiednio 20 i 10 godzin.

Egzaminy

Każdy z rodzajów kursu zakończony jest egzaminem, który ma taką samą postać dla obu rodzajów szkolenia. Czas przeznaczony na wykonanie testu pisemnego to 45 minut, w czasie których kandydat musi odpowiedzieć na wymaganą regulaminem liczbę pytań. Każdy z testów składa się z części podstawowej, obejmującej 20 pytań o charakterze ogólnym oraz 10 pytań o charakterze specjalistycznym. Pytania mają charakter zamknięty i spośród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia egzaminu i uzyskania świadectwa jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 16 pytań ogólnych i 5 specjalistycznych. Zarówno w przypadku kwalifikacji wstępnej pełniej, jak i przyspieszonej obowiązuje ten sam tryb odwoławczy oraz istnieje możliwość powtórzenia niezaliczonego egzaminu w ośrodku, w którym odbywało się szkolenie. Wpis do prawa jazdy w obu przypadkach odbywa się po uzyskaniu odpowiednich orzeczeń lekarskich (w tym także psychologicznych) w odpowiednim wydziale komunikacji.

Masz pytania odnośnie kursu kwalifikacyjnego kierowców (kurs na przewóz rzeczy lub osób). Zadzwoń lub napisz do Nas: kontakt

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej
ABC Szkolenia Warszawa ul. Modlińska 6

Co to jest KREPTD?

Co to jest KREPTD? Transport drogowy jest dziedziną, która bardzo intensywnie się rozwija. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wiąże się z potrzebą...

Dowiedz się więcej
Co są ilości wyłączone adr?

Ilości wyłączone ADR

Ilości wyłączone ADR Po omówionym wyłączeniu dotyczącym ilości przewożonych w jednostce transportowej, czyli 1.1.3.6 oraz ilościach ograniczonych (LQ) przyszedł czas na ilości...

Dowiedz się więcej
szkolenie z mocowania ładunków

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych Przewóz ładunków na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest obecnie bardzo popularną...

Dowiedz się więcej

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR Kolejnym wyłączeniem, które zasługuje na poświęcenie mu więcej uwagi jest wyłącznie zgodne z działem 3.4 umowy...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark