Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Jak zostać kierowcą cysterny?

Jak zostać kierowcą cysterny?

Cysterny odgrywają szczególną rolę dla transportu, pozwalając na przemieszczenie materiałów w stanie ciekłym i gazowym bez konstruowania dedykowanej infrastruktury. Znajdują szerokie zastosowanie na przykład w łańcuchu dostaw paliw do stacji benzynowych. Warty podkreślenia jest stale rosnące zapotrzebowanie na usługi przewozowe dla cystern, dzięki czemu powstają kolejne miejsca pracy w tym sektorze.

kursy i badania dla kierowców - gif

Kierowca cysterny – wymagania

Praca w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego wymaga od osoby zainteresowanej przejścia drogi związanej z koniecznością pozyskania niezbędnych uprawnień, podczas której zapoznaje się dokładniej z realiami branży oraz zdobywa wiedzę niezbędną do podjęcia pracy. Szczególnie długa przeprawa czeka kandydata na kierowcę cysterny przewożącego materiały niebezpieczne (ADR z fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) takie jak na przykład paliwa. Wynika to z obowiązku zrealizowania szkoleń oraz zdania egzaminów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy cysterną przewożącą ADRy powinien spełniać następujące wymagania:

Kierowca cysterny – od czego zacząć?

Pierwszą kwestią, jaką powinien zrealizować kandydat na kierowcę cysterny ADR, jest posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Osoby nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami kat. C, C+E muszą rozpocząć swoją drogę od kursu na prawo jazdy a  następnie z wynikiem pozytywnym ukończyć egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi z  oczywistych przyczyn będą mogły ten krok pominąć, jednak dla obu grup istotną kwestią może okazać się zdobycie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Potwierdza ono posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego i jest wymagane od większości kierowców taki przewóz wykonujących. W celu pozyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy odbyć:

  • Szkolenie okresowe kierowców – w przypadku, gdy prawo jazdy kategorii C zostało pozyskane przed 10.09.2009 r. lub kierowca ubiega się o ponowne wydanie świadectwa,
  • Kurs kwalifikacyjny – w przypadku, gdy prawo jazdy kategorii C zostało pozyskane po  10.09.2009 r.

Posiadanie prawa jazdy kat. C lub C+E z wpisanym kodem 95, który stanowi potwierdzenie posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, pozwala na rozpoczęcie pracy w charakterze kierowcy zawodowego, zatem w celu znalezienia pracy na cysternie należy poszerzyć swoje kwalifikacje o szkolenie w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Uprawnienia kierowców - kat. C, CE, kod 95, ADR, nalewaki - gif

Jaki kurs ADR dla kierowcy cysterny?

Kolejnym dokumentem, jaki kierowca cysterny powinien posiadać ze sobą w czasie pracy, jest zaświadczenie ADR, dzięki któremu będzie on mógł wykonywać przewóz towarów niebezpiecznych – w tym także w cysternach pod warunkiem ukończenia szkolenia specjalistycznego. W ramach zdobywania uprawnień ADR wymagane będzie zrealizowanie:

Do kursu podstawowego, który stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców, przystąpić może osoba, która ukończyła 21 rok życia. Jego ukończenie pozwala na przewóz materiałów niebezpiecznych większości klas (z wyłączeniem klasy 1,7 oraz materiałów przewożonych w cysternach). Jego głównym celem jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami wynikającymi z przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku – a w sytuacji jego zaistnienia – podjęcia działań dążących do ograniczenia jego skutków.  Szkolenie trwa 18 godzin lekcyjnych i zakończone jest egzaminem państwowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski właściwy dla województwa, w którym przystąpiło się do szkolenia.

Kontynuując proces zdobywania uprawnień potrzebne będzie odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, które poszerzy kwalifikacje zdobyte po kursie podstawowym. Szkolenie takie trwa 12 godzin a po nim również należy przystąpić do egzaminu państwowego. W ramach kursu omawiane są tematy związane z zachowaniem pojazdów na drodze, wymaganiami pojazdów czy ogólnymi informacjami związanymi z napełnianiem i opróżnianiem cystern.

Warto pamiętać, że szkolenie podstawowe ADR również może w określonych przypadkach umożliwić wykonywanie przewozu w cysternach o określonych parametrach a są nimi:

  • Cysterny odejmowalne o pojemności do 1000 l,
  • Kontenery-cysterny oraz cysterny przenośne o pojemności do 3000 l.

Chcąc wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach stałych oraz większych niż wskazane powyżej należy ukończyć zarówno kurs podstawowy jak i specjalistyczny.

Egzamin ADR dla kierowcy cysterny

Celem pozyskania zaświadczenia ADR kandydat na kierowcę cysterny zobowiązany jest do zdania z wynikiem pozytywny egzaminów:

  • Egzaminu po kursie podstawowym – trwa 60 minut i składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami. Do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.
  • Egzaminu po kursie specjalistycznym – trwa 40 minut i składa się z 18 pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami. Do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Następnie w przeciągu dwóch tygodni od daty egzaminu Urząd Marszałkowski wystawia oraz przesyła na wskazany przez kierowcę adres Zaświadczenie ADR uprawniające do podjęcia pracy między innymi przy przewozie paliw.

Dodatkowe uprawnienia dla kierowcy cysterny

Zamierzając rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy cysterny przewożącej materiały niebezpieczne godnym rozważenia jest zdobycie uprawnień na urządzenia napełniające i  opróżniające cysterny, czyli tzw. nalewaki. Wymaga to odbycia kursu oraz zdania egzaminu organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) i stanowi wartościową inwestycję, ponieważ wiele firm transportujących materiały niebezpieczne w cysternach wymaga od kierowcy posiadania rzeczonych uprawnień. W czasie szkolenia utrwalona i  poszerzona zostaje wiedza związana z konstrukcją cystern, jej zabezpieczeniami a także przekazywane są informacje dotyczące czynności związanych z procesem napełniania zbiorników transportowych. Ukończenie takiego kursu szczególnie zalecane jest osobom planującym rozpoczęcie pracy przy przewozie paliw, ponieważ szerokie grono baz paliwowych w procesie transportowym wymaga od kierowcy samodzielnego napełnienia cysterny.

Kurs ADR Warszawa - GIF

Porady na początek

Rozpoczynając pracę jako kierowca cysterny ADR musisz być przygotowany/a na drobiazgowe kontrole drogowe, podczas których będzie sprawdzany ładunek, dokumentacja, niezbędne uprawnienia sposób zabezpieczenia ładunków, spełnienie wymagań BHP i wiele innych. W gąszczu wszystkich przepisów łatwo o przeoczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnych aplikacji ADR, które na podstawie podanych informacji wskażą wszystkie niezbędne powinności do dopełnienia. Dzięki aplikacji ADR Tool można uniknąć niepotrzebnych mandatów i zbędnego stresu.


Jesteś kierowcą z województwa mazowieckiego? Potrzebujesz uprawnień ADR? Sprawdź naszą ofertę – KURS ADR WARSZAWA

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (125 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024