ABC Szkolenia > Blog Transportowy > uprawnienia kierowców zawodowych > Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Dodano: środa, 15 Sierpień 2018 o godzinie 19:45

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla kierowcy zawodowego wykonującego przewóz drogowy dla kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE prawa jazdy.

Kto może ubiegać się o świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Kierowcy, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w transporcie drogowym mogą przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej już w wieku 18 lat, natomiast niedoszli kierowcy autobusów w wieku 21 lat. Mogą oni wybrać wersję kursu przyśpieszonego, jednak będą oni mogli kierować jedynie pojazdami zarezerwowanymi dla kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E aż do momentu ukończenia 21 roku życia w przypadku kursu na przewóz rzeczy i 23 roku w przypadku kursu na przewóz osób. Wiele ośrodków szkoleniowych daje swoim kursantom możliwość przystąpienia do kursu na przewóz osób i rzeczy przed osiągnięciem wspomnianego wieku – w trakcie szkolenia muszą oni jednak ukończyć 18 bądź 21 lat.

Czy konieczne jest ukończenie szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu?

Każdy kierowca musi ukończyć kurs, aby móc uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowych kierowcy. Jedyna różnica to rodzaj kursu, który jest uzależniony od terminu uzyskania przez niego prawo jazdy kat. C bądź kat. D. Wyróżnić możemy kurs w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej. Ważne jest również pilnowanie okresowych szkoleń.

I tak kurs:

kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla kandydatów na kierowców, którzy chcieliby uzyskać prawo jazdy:
– kat. C po 10.09.2009r. i nie mają ukończonych 21 lat,
– kat. D po 10.09.2008r. i nie mają ukończonych 23 lat chyba, że wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km.
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:
– kat. C po 10.09.2009r.
– kat. D po 10.09.2008r.
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:
– kat. C po 10.09.2009r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E.
– kat. D po 10.09.2008r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E a nie ukończyli 23 roku życia.
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:
– kat. C po 10.09.2009r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E
– kat. D po 10.09.2008r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E i mają ukończone 23 lata (lub mniej jeśli wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km)

Warto również pamiętać o szkoleniach okresowych, które przewidziane są dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:
– kat. C przed 10.09.2009r.
– kat. D przed 10.09.2008r.

Dodatkowo, kierowcy, którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia w ramach przewozu rzeczy bądź osób, powinni wziąć udział w szkoleniu przed rozpoczęciem pracy w zawodzie kierowcy. Z kolei kierowcy, którzy ukończyli kurs w ramach przewozu rzeczy bądź osób, muszą ukończyć szkolenia okresowe, które przedłuży ich uprawnienia kierowcy.

Czym są szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych?

Zawodowi kierowcy muszą przechodzić szkolenia okresowego, co 5 lat. Są to szkolenia przeznaczone dla kierowców, wykonujących pracę w transporcie drogowym bądź osobowym, umożliwiające im odświeżenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Program kursu ma na celu przedłużenie uprawnień do wykonywania zawodu. Podczas kursu, kierowcy mają możliwość poprawić i utrwalić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy. Bardzo duży nacisk podczas szkoleń kładzie się na bezpieczeństwo – zarówno kierowcy jak i podczas poruszania się po drodze. Kierowcy w szkoleniu okresowym powinni wziąć udział około dwa miesiące przed datą upłynięcia okresu ważności kwalifikacji. Tylko tak, spokojnie i bez nerwów będą mogli wziąć udział w szkoleniu, ale też uzyskać nowe prawo jazdy, zawierające informację o nowym terminie ważności kwalifikacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Okres ważności wszystkich kwalifikacji oraz szkolenia okresowego wynosi 5 lat. Po tym czasie kierowca jest zobowiązany do ponownego ukończenia szkolenia okresowego. Dodatkowo, przed rozpoczęciem zajęć w ramach wszystkich rodzajów kwalifikacji oraz po ukończeniu szkolenia okresowego konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które będzie zawierało informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku kierowcy. Dodatkowo, każdy kurs obejmuje zajęcia części teoretycznej jak i praktycznej.

Jak wygląda egzamin?

Każdy kurs z wyjątkiem szkolenia okresowego kończy się obowiązkowym egzaminem tzw. testem kwalifikacyjnym. Egzamin prowadzony jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.
Test kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej składa się z 20 pytań z części podstawowej oraz 10 pytań z części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Wszystkie pytania testowe są w formie odpowiedzi zamkniętych, z możliwością jednokrotnego wyboru. Egzamin zaliczony jest w momencie uzyskania minimum 16 poprawnych odpowiedzi w ramach części podstawowej oraz 5 w ramach części specjalistycznej. Czat trwania testu wynosi 45 minut.
Jeśli chodzi o test kwalifikacji wstępnej uzupełniającej bądź test kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej to składa się on z 10 pytań, jedynie z tematów części specjalistycznej, odpowiednich dla danego zakresu prawa jazdy. Sam egzamin trwa 15 minut – konieczne jest również uzyskanie minimum 5 poprawnych odpowiedzi.
Ukończenie testu z wynikiem pozytywnym pozwala na wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej – jest ono wydawane w terminie 7 dni od dnia, w którym odbył się test. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, istnieje możliwość przystąpienia do kolejnych testów kwalifikacyjnych.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej po szkoleniu okresowym wystawiane jest przez uprawniony ośrodek szkoleniowy. Natomiast po kursach kwalifikacji oraz zdanym egzaminie państwowym przez wojewodę właściwego dla miejsca prowadzenia szkolenia.
Dodatkowo, potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy, odnotowywane jest w prawie jazdy, na jego odwrocie, w kolumnie nr 12 poprzez wpisanie kodu „95” wraz z datą jego ważności.

Chcesz się na szkolenie do świadectwa kwalfikacji zawodowej dla kierowcy lub uzyskać więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Masz pytania, napisz do nas lub umieść wpis w komentarzach pod artykułem. KONTAKT

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark