Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Certyfikat Kompetencji Zawodowych > Zdawalność egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zdawalność egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Egzamin na CKZ

Certyfikat wydawany jest po zdaniu egzaminu państwowego. I to właśnie trudność tego egzaminu stanowi dla niektórych barierę, przez którą w ogóle rezygnują oni z uzyskania własnego CKZ. Zamiast tego decydują się na zatrudnienie osoby, która taki egzamin zaliczyła. Należy zadać sobie jednak pytanie – czy rzeczywiście jest tak ciężko? Jaka jest faktyczna zdawalność egzaminu na CKZ? Czy diabeł jest w tym wypadku tak straszny jak go malują? Odpowiedź w artkule poniżej.

Egzamin państwowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to test wielokrotnego wyboru zawierający 64 pytania z 4 odpowiedziami. Są one pogrupowane, zgodnie z zakresem wymaganej wiedzy, w 8 działów tematycznych: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku, normy techniczne i techniczne aspekty działalności oraz bezpieczeństwo drogowe. Za każde pytanie można otrzymać 0 lub 1 punkt, przy czym punkt zostanie przyznany jedynie wówczas, gdy wskazane zostaną wszystkie poprawne odpowiedzi. Czasem może się okazać, że wyłącznie jedna odpowiedź jest poprawna, czasem dwie a niekiedy trzy. Na pewno nie pojawi się sytuacja, w której nie ma poprawnych odpowiedzi.

Po zakończeniu części pierwszej i oddaniu rozwiązanego testu komisji egzaminacyjnej, uczestnik przystępuje do drugiej części, czyli dwóch zadań otwartych. Jedno zadanie dotyczy aspektów obliczania wynagrodzenia pracowników lub też policzenia opłacalności pewnej inwestycji w firmie. Drugie zadanie zawsze porusza kwestie harmonogramowania czasu pracy kierowcy zawodowego. Za część  zadaniową można otrzymać maksymalnie 64 punkty w zależności od stopnia poprawności wykonanych obliczeń oraz przedstawionego toku rozumowania.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, w przypadku uzyskania minimum 50% punktów z każdej części (min. 32 punkty za test oraz min. 32 punkty za zadania) oraz łącznie min. 60% wszystkich możliwych punktów. To znaczy – jeżeli wynik z testu to 50% punktów to z zadań należy uzyskać minimum 70% punktów.

Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Jakie są największe trudności ze zdaniem egzaminu?

Wśród największych trudności, z jakimi wiąże się zdanie egzaminu na CKZ, należy wymienić przede wszystkim szeroki zakres materiału, koniecznego do przyswojenia. Nie pomaga również sama forma testu – pytania podzielone na osiem obszernych działów tematycznych i do tego odpowiedzi, z których więcej niż jedna może być poprawna. Wszystko to byłoby jednak do zaakceptowania, gdyby nie fakt całkowitego utajnienia bazy pytań i zadań egzaminacyjnych. Uwaga zatem na wszelkiego rodzaju reklamy mówiące o możliwości wykupienia dostępu do „oficjalnej bazy egzaminacyjnej”. Czegoś takiego nie ma i zapewne nigdy nie będzie.

Wiąże się z tym kolejny problem – w sieci aż roi się od materiałów, które nie są na bieżąco aktualizowane i sprawdzane. Może się zatem okazać, że pomimo włożenia całego wysiłku w przyswojenie treści zawartej w otrzymanych zbiorach, kandydat uczył się zagadnień nieaktualnych i nieprzystających do bieżącego stanu prawnego.

Do wymienionych trudności bez wątpienia należy dołożyć również stres spowodowany ograniczeniem czasowym (2 godziny na każdą część egzaminu) oraz wizją poniesienia kosztów ewentualnego egzaminu poprawkowego (500 zł).

Kurs CKZ 2024 - ABC Szkolenia

Jak radzić sobie z trudnościami?

W obliczu wymienionych trudności można, z całkowitą pewnością, stwierdzić, że połowa sukcesu leży w wyborze w odpowiedniego sposobu przygotowania. Dobre szkolenie, chociaż nieobowiązkowe, może pozwolić zmniejszyć do minimum ilość zagadnień koniecznych do zapamiętania i przedstawić je w przystępny sposób. Przygotowując się do egzaminu najlepiej zatem korzystać z autorskich materiałów dydaktycznych dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych, które będą aktualizowane w przypadku wszelkich zmian w prawie. A te jak wiadomo zdarzają się często.

Ważna jest również forma kursu dostosowana do trybu życia i pracy. W przypadku braku wcześniejszej styczności z branżą transportową warte rozważenia są na pewno kursy podczas których będzie możliwość bieżącej konsultacji zagadnień z trenerem. Zadania na egzaminie są ułożone w specyficzny i nieco podchwytliwy sposób, do którego warto przyzwyczaić się pod okiem doświadczonej osoby. Z kolei osoby ceniące sobie samodzielną naukę powinny rozważyć szkolenie w pozwalające na przygotowywanie się w dowolnym miejscu i czasie.

Na koniec baza przykładowych testów i zadań – musi być obszerna i zawierać jak najwięcej zagadnień pojawiających się na bieżąco na egzaminach państwowych. Im więcej takich pytań przerobimy w trakcie przygotowania, tym większa szansa, że podobne powtórzą się na oficjalnym teście.

Kurs CKZ online - gif

Zdawalność wg ITS

Wróćmy do samego egzaminu państwowego. Jednostką odpowiedzialną za certyfikację przewoźników drogowych jest Instytut Transportu Samochodowego. To ten organ posiada zatem informacje na temat bieżącej zdawalności. Co roku kierujemy do ITS pismo w sprawie odtajnienia tej statystki i tak w tym roku otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie udostępnienia danych dotyczących procesu certyfikacji w trybie dostępu do informacji publicznej, informuję, że:

• liczba wydanych certyfikatów kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy w województwie mazowieckim w roku 2022 wynosi 662

• liczba wydanych certyfikatów kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób w województwie mazowieckim w roku 2022 wynosi 76

• liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w województwie mazowieckim w roku 2022 wynosi 1357

• procentowy wskaźnik zdawalności na egzaminach na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w województwie mazowieckim w roku 2022 wynosi 54,4%.”

Dane pochodzą z województwa mazowieckiego. Z podanej informacji wynika, że względem 2021 roku, o 32% wzrosła ilość osób, którym wydano CKZ w zakresie transportu rzeczy, o 29% wzrosła ilość osób, którym wydano CKZ w zakresie transportu osób, zaś wszystkich osób, które podeszły do egzaminu było o 34% więcej. Jedynym wskaźnikiem, który nieznacznie zmalał była ogólna zdawalność – dokładnie o 0,9%.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że podana zdawalność odnosi się do wszystkich osób, które przystąpiły do egzaminu i uzyskały wynik pozytywny, bez wyszczególnienia liczby podejść. Można zatem stwierdzić, że wskaźnik nie pokazuje nam rzeczywistej zdawalności tylko stosunek ilości wydanych CKZ do ilości osób ubiegających się o ten dokument. Mówiąc prościej, co drugiej osobie przystępującej do egzaminu finalnie udaje się uzyskać certyfikat. Nie wiadomo jednak w którym podejściu. Tym samym rzeczywista zdawalność w pierwszej próbie jest znacznie niższa, ponieważ musimy uwzględnić że;

  1. Osoby, które uzyskały certyfikat i znalazły się w grupie 54% mogły go uzyskać w którymś kolejnym podejściu;
  2. Osoby, które nie uzyskały certyfikatu również mogły podchodzić do egzaminu wielokrotnie.

Co się dzieje z osobami, które nie uzyskały certyfikatu? Część stara się uzyskać CKZ podchodząc ponownie do egzaminu a część porzuca kolejne podejścia i szuka innych rozwiązań np. zatrudniając kogoś do pełnienia funkcji zarządzającego transportem.

Czy jest ona wysoka? Z pewnością nie. Czy można zwiększyć swoje szanse na powodzenie? Z pewnością tak!

Kurs CKZ stacjonarny - gif

Zdawalność po kursie w ABC Szkolenia

Wspominałem już, że wybór odpowiedniego szkolenia to często połowa sukcesu. Potwierdzeniem tych słów może być zdawalność, odnotowana przez ośrodek ABC Szkolenia wśród swoich kursantów w 2022 roku. Z najnowszych danych wynika, że oscylowała ona w okolicach 80% przy pierwszym podejsćiu.

Gratulacje należą się każdej osobie, która poradziła sobie z tym wyzwaniem. Całej reszcie która zamierza „chwycić byka za rogi” życzymy realizacji planów w nowym 2023 roku.

Często zadawane pytania

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych bez egzaminu?

Przez użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych rozumie się zwykle wykorzystanie do celów spełnienia wymogów licencyjnych certyfikatu osoby nie będącej na co dzień pracownikiem firmy. Przedsiębiorstwo w takim przypadku podpisuje umowę cywilno-prawną (np. umowę zlecenie) z osobą fizyczną, w której wyznacza jej obowiązki w ramach zarządzania transportem. Wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą istnieje możliwość wskazania jako zarządzającego transportem współmałżonka, z którym przedsiębiorca posiada wspólność majątkową. Dzięki temu do licencji mozliwe jest skorzystanie z certyfikatu kompetencji zawodowych żony lub męża bez konieczności podpisywania osobnej umowy i zatrudnienia. W przypadku pozostałych członków rodziny nie można jednak skorzystać z takiego ułatwienia i niezbędne jest zawarcie osobnej umowy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (3 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024