Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Certyfikat Kompetencji Zawodowych > Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – jak działa i ile kosztuje polisa OCP?

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – jak działa i ile kosztuje polisa OCP?

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – jak działa i ile kosztuje polisa OCP?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) to niezbędny element dla firm transportowych, które profesjonalnie zajmują się przewozem towarów. Stanowi ono ochronę zarówno dla przewoźników, ale jest też dodatkowym zabezpieczeniem dla ich klientów w przypadku różnych sytuacji losowych i ryzyk związanych z działalnością przewozową. W niniejszym artykule omówimy podstawy OCP, jego rodzaje, znaczenie i korzyści z posiadania polisy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika (OCP) – co to jest?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ochronę przewoźnikom w przypadku szkód lub strat związanych z działalnością transportową. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami od momentu przyjęcia ładunku do transportu do chwili wydania go w ręce odbiorcy, przewoźnik jest osobą odpowiedzialną za ładunek. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, ale stanowi kluczową ochronę dla firm transportowych, pomagając im ograniczyć ryzyko finansowe i zyskać zaufanie klientów, dlatego też niemal każdy przewoźnik funkcjonujący na rynku dysponuje polisą OCP.

Polisa OCP dla transportu międzynarodowego

Zasady zawierania umowy o przewóz, obowiązki poszczególnych stron umowy czy zakres ich odpowiedzialności regulowane są w zależności od zakresu transportu różnymi przepisami. Z tego powodu ubezpieczenia przewoźników najczęściej dzielą się na:

 • OCP dla przewoźników krajowych: Obejmuje ono przewozy na terenie danego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym.
 • OCP dla przewoźników międzynarodowych: Stosowane w przypadku międzynarodowych przewozów, uwzględniające zapisy międzynarodowej Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz lokalne przepisy.

Warunki ubezpieczenia mogą różnić się pomiędzy sobą, dlatego też, dokonując zakupu polisy, należy dokładnie dostosować do obszaru prowadzonej działalności.

Dlaczego warto posiadać polisę OCP?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, które musi posiadać każde auto poruszające się po drogach, wykupienie polisy OCP jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy. Teoretycznie można by zatem uznać, że decyzja o nabyciu takiego ubezpieczenia generuje nadprogramowe koszty dla firmy. Jest to jednak bardzo ograniczony punkt widzenia a posiadanie ubezpieczenia OCP nieporównywalnie więcej korzyści zarówno dla przewoźników, jak i dla ich klientów, w stosunku do jego braku.

Po pierwsze należy zwrócić uwagę na zakres odpowiedzialności, jaki ciąży na przewoźniku przyjmującym ładunek do transportu. Jeśli na trasie od miejsca załadunku do rozładunku, doszłoby do uszkodzenia towaru czy opóźnienia w dostawie, w większości przypadków przewoźnik będzie musiał zrekompensować szkodę nadawcy przesyłki, jednak obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne (OC pojazdu) nie pokryje szkód związanych z przewożonym ładunkiem. W szczególnych przypadkach może to spowodować poważne kłopoty finansowe dla firmy transportowej.

Ponadto, w praktyce większość spedycji i kontrahentów oczekuje od przewoźnika posiadania ubezpieczenia OCP. Rezygnacja z jego zakupu oznaczałaby brak możliwości nawiązania współpracy z szeroką grupą potencjalnych klientów, którym zależy na bezpieczeństwie ładunku.

Zakres ochrony ubezpieczenia OCP

Szczegółowy zakres zdarzeń, jaki zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową określają ogólne warunki ubezpieczenia. Każde towarzystwo może swobodnie kształtować swoją politykę, dlatego też, wybierając pomiędzy poszczególnymi ofertami, najlepiej zdecydować się na tę, która jest najbardziej dostosowana do naszych potrzeb. Najczęściej ochroną objęte są następujące zdarzenia:

 • częściowe uszkodzenie ładunku,
 • kradzież lub całkowite zniszczenie ładunku,
 • opóźnienie dostawy towarów,
 • nienależyte wykonanie umowy o przewóz.

W większości przypadków istnieje możliwość poszerzenia zakresu polisy OCP o ochronę np. towarów przewożonych w temperaturze kontrolowanej, inwentarza żywego czy towarów niebezpiecznych. Ubezpieczenia o najszerszym zakresie oferują nawet wypłatę odszkodowania w przypadku szkody spowodowanej w pojeździe bez ważnego badania technicznego czy kierowcy prowadzącego pod wpływem alkoholu.

Jakich szkód nie obejmuje OCP?

Ubezpieczenie OCP ma swoje wyłączenia i może nie działać w różnych sytuacjach. Podobnie jak w przypadku zakresu zdarzeń objętych ochroną, informacja o wykluczeniach powinna znajdować się w warunkach ubezpieczenia i mogą one różnić się pomiędzy poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wyłączenia często dotyczą konkretnego rodzaju ładunków – np. wartościowego sprzętu elektronicznego lub żywych zwierząt.

Przewoźnik może również spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania, jeśli on lub jego pracownicy nie dochowają należytej staranności przy realizacji przewozu. Najczęściej spotykane klauzule w zakresie obowiązków firmy transportowej zwalniające ubezpieczyciela z odpowiedzialności dotyczą:

 • niesprawnego lub nieposiadającego ważnych badań technicznych pojazdu,
 • kierowców, którzy nie posiadają uprawnień potrzebnych do wykonywania przewozu drogowego,
 • pozostawienia pojazdu bez nadzoru kierowcy lub na niestrzeżonym parkingu,
 • niewłaściwego doboru środka transportu,
 • szkód powstałych wskutek rozboju.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia poszerzenie tego zakresu ochrony za dodatkową opłatą, dzięki czemu można zmniejszyć liczbę wypadków, kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Z tego powodu dobrze jest poświęcić odpowiednio dużo uwagi analizie warunków ubezpieczenia. W końcu wybór ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy może mu zaoszczędzić wiele niepotrzebnych nerwów.

Jakie wybrać OCP?

Decydując się na daną usługę lub towar, nierzadko kluczową rolę odgrywają koszty. Cena ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest uzależniona od wielu czynników. Oprócz omówionych wcześniej zdarzeń objętych ochroną, istotne znaczenie dla ceny ma suma gwarancyjna, która określa maksymalną kwotę, do wysokości której może zostać wypłacone odszkodowanie. Co do zasady – im wyższa suma gwarancyjna, tym lepiej, jednak razem z wzrostem sumy gwarancyjnej rośnie też cena polisy.

W zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela warto też zwrócić uwagę na to, czy suma gwarancyjna dotyczy każdego zdarzenia osobno czy odnosi się do całego okresu objętego ochroną. W tym drugim przypadku, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z ubezpieczenia, suma gwarancyjna będzie pomniejszona o przyznane dotychczas odszkodowanie.

Niekiedy istnieje możliwość wprowadzenia udziału własnego przewoźnika w szkodzie. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe przy wypłacie środków pomniejsza wartość odszkodowania o ustaloną kwotę odpowiedzialności przewoźnika. Najczęściej pozwala to na zmniejszenie składki.

Wybierając odpowiednią polisę OCP,  nie wolno kierować się jedynie ceną. Należy zwrócić uwagę, by warunki ubezpieczenia, jego obszar obowiązywania oraz zakres ochrony odpowiadały charakterowi działalności przewoźnika. Dlatego, chcąc wybrać jak najkorzystniejszą ofertę, warto skorzystać z  porównywarki ubezpieczeniowej, która w przejrzysty sposób pozwoli na zestawienie ze sobą ofert pochodzących z różnych towarzystw.

Cena ubezpieczenia OCP

Przy ustalaniu składki za ubezpieczenie OCP zakłady ubezpieczeniowe każdorazowo stosują indywidualne podejście do klienta. Polisy najczęściej zawierane są na rok a ich cena waha się w przedziale już od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Najczęściej wpływ na cenę ubezpieczenia mają:

 • suma gwarancyjna,
 • zakres terytorialny,
 • dochody przewoźnika,
 • historię ubezpieczeniową,
 • liczba pojazdów,
 • rozszerzenia zakresu ochrony.

Ubezpieczenie OCP to gwarancja bezpieczeństwa dla przewoźników i ich klientów. Działa ono jako tarcza finansowa w przypadku nieoczekiwanych sytuacji, chroniąc interesy firm transportowych i pomagając im zyskać zaufanie rynku.

Artykuł powstał przy współpracy porównywarki ubezpieczeń OC/AC rankomat.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024