Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Sklep online > Oświadczenie o liczbie zatrudnionych kierowców

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych kierowców

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych kierowców

246,00 

Aktualizacja danych o liczbie zatrudnionych kierowców to nowy coroczny obowiązek nałożony na przedsiębiorców działających w branży transportu drogowego.

Obowiązek narzucony na przedsiębiorców w branży transportu drogowego, wynika ze zmiany Ustawy o transporcie drogowym, a konkretnie – dodania ustępu 8 w art. 7a:

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oferujemy możliwość złożenia w imieniu firmy stosownych dokumentów oraz monitorowanie całego procesu. Dopilnujemy wszelkich formalności dzięki czemu działalność będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód i co najważniejsze – bez straty czasu i bez zbędnych mandatów.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2023