Nasze usługi

ABC Szkolenia > Prawo jazdy > Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B

Kurs prawo jazdy kategorii B

Uzyskaj uprawnienia na prawo jazdy i poczuj wolność.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B, należy spełnić następujące wymogi ustawowe:
  • ukończone 18 lata,
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  • uzyskać PKK – profil kandydata na kierowcę,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Na kurs można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:
  • 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem,
  • 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B obejmuje:
  • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
  • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

Jakimi pojazdami można się poruszać na kategorii B prawo jazdy?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Czego dowiesz się na wykładach dla kat. B prawo jazdy?

Uczestnicząc w wykładach organizowanych przez nasz ośrodek dowiesz się jak wygląda budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego, zasięgniesz wiedzy z zasad poruszania się po drodze oraz zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami. Przyswoisz wiedze odnośnie obowiązujących w przepisach znakach drogowych oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy będąc uczestnikiem wypadku drogowego.

Czy egzamin państwowy teoretyczny można zaliczyć przed zapisaniem sie na kurs prawo jazdy?

Przepisy ruchu drogowego przewidują możliwość zapisania się na egzamin państwowy w zakresie teorii przed przystąpieniem do kursu na podstawie numery PKK wydanego przez wydział komunikacji. Egzaminy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchy Drogowego (WORD).

Cena kursu na prawo jazdy kat. B Cena zawiera: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne, materiały szkoleniowe, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka.1790 pln
Termin szkolenia do ustalenia (+48) 531 700 182
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe spalinowe i elektryczne Obecnie praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone...

Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców

Szkolenie z rozliczenia i ewidencji czasu pracy kierowców Przepisy prawa regulujące zasady pracy kierowców precyzyjnie określają czas, jaki powinien spędzić kierowca prowadzący...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020