ABC Szkolenia > Blog Transportowy > licencją na przewóz rzeczy lub osób > Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Dodano: poniedziałek, 14 Listopad 2016 o godzinie 11:42

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorców, którzy przymierzają się do posiadania takiej firmy, a nie kierowców zawodowych.

Jak można uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Chcąc prowadzić działalność w zakresie krajowego i/lub międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób, koniecznością jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od 15 sierpnia 2013 roku zastępuje dotychczas obowiązujące licencje na przewóz krajowy rzeczy oraz w przypadku pozostałych rodzajów przewozów stosujemy zezwolenie i licencję. Stosowne uprawnienia wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub dla międzynarodowego transportu drogowego biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać niezbędne zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Chcąc uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, należy spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jednym z warunków jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika. Jego otrzymanie leży w gestii przedsiębiorcy (w przypadku wieloosobowego zarządu certyfikat może posiadać tylko jeden członek). Ewentualnie dopuszcza się, by dokument posiadała osoba uprawniona do zarządzania transportem na drodze umowy cywilno-prawnej. Certyfikat można uzyskać, zdając egzamin państwowy przed komisją. Zagadnienia obowiązujące na egzaminie związane są z szeroko pojętą wiedzą niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje otrzymanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Zdolność finansowa do licencji i zezwolenia

Kolejnym krokiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej, która pozwala na podjęcie oraz prowadzenie działalności. Koniecznością jest stworzenie rocznego sprawozdania finansowego (musi być potwierdzone przez audytora) oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi, akcjami lub innymi papierami wartościowymi, udzielenie gwarancji i poręczeń bankowych.

Baza transportowa

Ponad to przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o posiadaniu bazą eksploatacyjną, tj. miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Ważne jest także stworzenie wykazu posiadanych pojazdów oraz oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.

Dobra reputacja

Wymagane jest ponadto posiadanie dobrej reputacji. Będzie ona utrzymana, jeśli przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa spowodowane umyślnie (przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, prawa o ruchu drogowym). O dobrej reputacji można mówić również wtedy, gdy na przedsiębiorcę nie nałożono więcej niż jedną prawomocną karę grzywny w zakresie prawa transportowego.

Istotną kwestią jest również dokonanie stosownej opłaty. Opłata wynosi 1000 złotych

Wypełnij wniosek

Wszystkie dokumenty, wraz z wypełnionym wnioskiem, należy złożyć w odpowiednim Starostwie lub  w biurze ds. transport miedzy narodowego w GITD.

Uwaga! Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dotyczy osób zamierzających założyć działalność transportową w przewozie rzeczy lub osób. Uzyskanie zezwolenia dotyczy transportu krajowego i międzynarodowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

zezwolenie-dla-przewoznika-drogowego


Chcesz uzyskać licencję transportową lub zezwolenie? Nie czeka skontaktuj się z nami już teraz! Kontakt
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej
ABC Szkolenia Warszawa ul. Modlińska 6

Co to jest KREPTD?

Co to jest KREPTD? Transport drogowy jest dziedziną, która bardzo intensywnie się rozwija. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wiąże się z potrzebą...

Dowiedz się więcej
Co są ilości wyłączone adr?

Ilości wyłączone ADR

Ilości wyłączone ADR Po omówionym wyłączeniu dotyczącym ilości przewożonych w jednostce transportowej, czyli 1.1.3.6 oraz ilościach ograniczonych (LQ) przyszedł czas na ilości...

Dowiedz się więcej
szkolenie z mocowania ładunków

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych Przewóz ładunków na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest obecnie bardzo popularną...

Dowiedz się więcej

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR Kolejnym wyłączeniem, które zasługuje na poświęcenie mu więcej uwagi jest wyłącznie zgodne z działem 3.4 umowy...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark