Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Licencja na przewóz rzeczy lub osób > Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorców, którzy przymierzają się do posiadania takiej firmy, a nie kierowców zawodowych.

Licencje transportowe - pomoc w uzyskaniu - ABC Szkolenia

Jak można uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Chcąc prowadzić działalność w zakresie krajowego i/lub międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób, koniecznością jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od 15 sierpnia 2013 roku zastępuje dotychczas obowiązujące licencje na przewóz krajowy rzeczy oraz w przypadku pozostałych rodzajów przewozów stosujemy zezwolenie i licencję. Stosowne uprawnienia wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub dla międzynarodowego transportu drogowego biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać niezbędne zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Chcąc uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, należy spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jednym z warunków jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika. Jego otrzymanie leży w gestii przedsiębiorcy (w przypadku wieloosobowego zarządu certyfikat może posiadać tylko jeden członek). Ewentualnie dopuszcza się, by dokument posiadała osoba uprawniona do zarządzania transportem na drodze umowy cywilno-prawnej. Certyfikat można uzyskać, zdając egzamin państwowy przed komisją. Zagadnienia obowiązujące na egzaminie związane są z szeroko pojętą wiedzą niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje otrzymanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Zdolność finansowa do licencji i zezwolenia

Kolejnym krokiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej, która pozwala na podjęcie oraz prowadzenie działalności. Koniecznością jest stworzenie rocznego sprawozdania finansowego (musi być potwierdzone przez audytora) oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi, akcjami lub innymi papierami wartościowymi, udzielenie gwarancji i poręczeń bankowych.

Baza transportowa

Ponad to przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o posiadaniu bazą eksploatacyjną, tj. miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Ważne jest także stworzenie wykazu posiadanych pojazdów oraz oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.

Dobra reputacja

Wymagane jest ponadto posiadanie dobrej reputacji. Będzie ona utrzymana, jeśli przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa spowodowane umyślnie (przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, prawa o ruchu drogowym). O dobrej reputacji można mówić również wtedy, gdy na przedsiębiorcę nie nałożono więcej niż jedną prawomocną karę grzywny w zakresie prawa transportowego.

Istotną kwestią jest również dokonanie stosownej opłaty. Opłata wynosi 1000 złotych

Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców - GIF

Wypełnij wniosek

Wszystkie dokumenty, wraz z wypełnionym wnioskiem, należy złożyć w odpowiednim Starostwie lub  w biurze ds. transport miedzy narodowego w GITD.

Uwaga! Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dotyczy osób zamierzających założyć działalność transportową w przewozie rzeczy lub osób. Uzyskanie zezwolenia dotyczy transportu krajowego i międzynarodowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

zezwolenie-dla-przewoznika-drogowego

Chcesz uzyskać licencję transportową lub zezwolenie? Nie czeka skontaktuj się z nami już teraz! Kontakt
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (33 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024