Co to jest KREPTD?

Dodano: poniedziałek, 08 Styczeń 2018 o godzinie 15:41

Co to jest KREPTD?

Transport drogowy jest dziedziną, która bardzo intensywnie się rozwija. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wiąże się z potrzebą podniesienia wiarygodności firm, którym klienci zlecają przewozy. Ostatnie lata niosą wiele zmian w regulacji tego obszaru działalności, a wśród wielu nowych rozwiązań pojawił się również KREPTD. Co oznacza ten skrót i jaką pełni rolę w organizacji transportu?

KREPTD, czyli państwowy rejestr firm transportowych
Podniesienie wiarygodności usługodawców wymaga usankcjonowania ich działalności oraz jej zaakceptowania przez władze. W przypadku wielu specjalizacji, jak tłumacze przysięgli czy geodeci, różne instytucje nadrzędne prowadzą rejestry specjalistów z uprawnieniami. Osoba zainteresowana – prywatna lub przedstawiciel firmy – może odnaleźć i potwierdzić istnienie takiego usługodawcy, poznać historię jego działalności, a także dowiedzieć się, czy jej licencja nie została zawieszona lub przedsiębiorca nie popełnił wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o transporcie drogowym. W efekcie potencjalny usługobiorca zyskuje pewność, że zlecenie zostanie wykonane zgodnie z oczekiwaniami, a jeśli to nie nastąpi – może dochodzić odszkodowania. W sytuacji intensywnego rozwoju branży transportowej rejestr pojawił się również w tej dziedzinie. Jest nim KREPTD, czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Cel stworzenia takiej formy wsparcia dla usługobiorców wyjaśnia już sama nazwa rejestru. Oznacza ona spis wszystkich przedsiębiorców, którzy mają uprawnienia do świadczenia usług przewozowych. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, a znajdujące się w nim dane są jawne. Dlatego osoby zainteresowane nie muszą starać się o pozwolenia, składać wniosków czy wnosić opłat. Z danych KREPTD można skorzystać za pośrednictwem strony internetowej https://kreptd.gitd.gov.pl.

Trzy ewidencje KREPTD
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego składa się z trzech samodzielnych ewidencji, które zawierają informacje, przydatne podczas weryfikacji danych na temat usługodawcy.
– Ewidencja przedsiębiorców, którzy spełnili wymogi formalne i oficjalnie otrzymali zezwolenie na świadczenie usług przewozowych.
– Ewidencja przedsiębiorców, którzy otrzymali takie zezwolenie, ale jednocześnie dopuścili się poważnych naruszeń wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia unijnego. Dotyczą one takich aspektów, jak czas pracy kierowców, dopuszczalna masa i wymiary pojazdów, badania techniczne samochodów i kwalifikacje wstępne kierowców, bezpieczeństwo transportu i kilka innych.
– Ewidencja przedsiębiorców, którzy zostali pozbawieni prawa wykonywania zawodu lub zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi do czasu odzyskania dobrej opinii.
Wszystkie trzy ewidencje stanowią zintegrowaną całość, dlatego umieszczane w nich dane są używane wymiennie i komponowane w spójną, celową informację dla klienta. Rejestr łączy się też z europejską bazą ERRU (European Register of Road Transport Undertakings). Dzięki ogólnej dostępności do danych za pomocą różnych aplikacji internetowych możliwa jest wymiana informacji pomiędzy służbami państw członkowskich Unii Europejskiej. Umożliwia to skuteczniejszą weryfikację podczas kontroli przez służby drogowe lub w przypadku starania się o nowe uprawnienia. Baza danych pomaga również w aktualizacji dokumentów, wydawaniu różnych zezwoleń, wydawania i cofania licencji międzynarodowych.

Jakie informacje zawiera Rejestr?
Zarówno osoby, które chcą skorzystać z informacji zawartych w Rejestrze, jak i przedsiębiorcy, którzy się w nim znajdują powinni wiedzieć, jakie dane zostały wpisane do ewidencji. Typowy wpis do ewidencji zawiera:
– nazwę i dane adresowe firmy, numer REGON i NIP, jeśli został on p[przydzielony przedsiębiorcy,
– rodzaj i status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz numery seryjne dokonanych w nim wypisów,
– liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika,
– numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne dokonanych w niej wypisów,
– daty dotyczące licencji – początek i koniec jej ważności, ewentualne cofnięcie lub zawieszenie, wygaśnięcie licencji, włącznie z jego powodem, data i numer seryjny cofnięcia wpisu do licencji wspólnotowej oraz data wygaśnięcia takiego wpisu,
– dane osobowe i dane certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, dane osobowe przedstawiciela prawnego.
Informacje te są systematycznie uaktualniane przez odpowiednie służby. W polskim rejestrze zmian dokonują pracownicy GITD.

Podstawy prawne stworzenia Rejestru
Utworzenie nowej formy gromadzenia danych o przedsiębiorcach z branży transportowej to efekt zapotrzebowania na usługi wiarygodnych i sprawdzonych firm. Ostatnie lata zaowocowały nowymi rozporządzeniami w tej dziedzinie. Szczególne znaczenie miało rozporządzenie ministerialne, które ujednoliciło przepisy w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców związanych z tą branżą. Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym zawiera również przepis, który powołuje Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Przepis ten jest efektem wprowadzenia do polskiego prawa zaleceń rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które ustanawia wspomniane wcześniej jednolite warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
Polski, znowelizowany dokument obowiązuje od 30 listopada 2017 roku, a jego zatwierdzenie nastąpiło prawie rok wcześniej, 4 listopada 2016 r. Rozporządzenie UE nakazuje między innymi prowadzenie przez wszystkie państwa członkowskie krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportu drogowego. KREPTD jest odpowiedzią na te zalecenia. Realizatorem założeń ustawy i organem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Twórcą rejestru oraz jednostką odpowiedzialną za jego wdrażanie jest natomiast firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Podsumowanie
Dostęp do danych KREPTD zapewnia przeciętnym usługobiorcom możliwość weryfikacji firm, z usług których chcą korzystać. Dzięki temu powierzają swoje, często cenne towary firmom, które stosują zasady uczciwej konkurencji. To minimalizuje ryzyko strat materialnych, jakie wynikają z niedotrzymania terminów dostaw, niewłaściwego zabezpieczenia ładunku i innych tego typu problemów. Poza tym eliminowanie nieuczciwej konkurencji drogą wyboru wyłącznie sprawdzonych firm z ewidencji pomaga w uzdrowieniu rynku usług tej branży. Dane z Rejestru są również wykorzystywane do celów planowania, monitoringu i zarządzania przez GITD oraz ministra do spraw transportu.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Masz pytania, napisz do nas lub umieść wpis w komentarzach pod artykułem.

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark