Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego

Przez urządzenia transportu bliskiego rozumie się wszystkie te maszyny i pojazdy, które służą przenoszeniu, przesuwaniu, podnoszeniu ciężkich ładunków na niewielkie odległości. Może to być obszar placu budowy, manewrowego czy załadunkowego, albo wnętrze hali produkcyjnej czy magazynu. Każde z takich urządzeń wymaga nie tylko odpowiedniego certyfikatu dozoru technicznego dopuszczającego do eksploatacji, ale też właściwych kwalifikacji pracownika.

Kursy kwalifikacyjne

Do najważniejszych urządzeń transportu bliskiego zalicza się wózki widłowe, podnośniki teleskopowe, żurawie wszelkiego typu, w tym również HDS, podesty ruchome, suwnice, wciągniki, a nawet schody ruchome. Wśród najczęściej organizowanych kursów specjalistycznych znajdują się:

Każdy z kursów odbywa się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i kończy egzaminem państwowym, zapewniającym bezterminowe uprawnienia z możliwością uzyskania także certyfikatu w obszarze całej Unii Europejskiej. Certyfikaty wydajemy również w języku angielskim i niemieckim. Poza tym ukończenie kursu zapewnia umiejętności z zakresu bezpiecznej obsługi konkretnego rodzaju urządzeń, a zarazem poszerzanie własnych kwalifikacji i możliwości zatrudnienia.

Tematyka szkoleń i uzyskane umiejętności

Szkolenia dotyczące obsługi urządzeń transportu bliskiego to przede wszystkim umiejętność ich bezpiecznej obsługi oraz wiedza na temat niezbędnych przeglądów, konserwacji czy budowy
i funkcjonowania. Do najważniejszych aspektów, jakie poruszają takie szkolenia zalicza się:

  • Klasyfikację sprzętu zależnie od rodzaju kursu i urządzeń, do których obsługi przygotowuje,
  • Dozór techniczny, czyli wszystkie aspekty dotyczące stanu urządzenia, jak dokumentacja techniczna, niezbędne przeglądy i badania, przepisy prawne i karne, formy dozoru, obowiązujące terminy,
  • W przypadku wózków widłowych także zasady bezpiecznej wymiany butli gazowych,
  • Podstawowa wiedza z dziedziny załadunku i przeładunku towarów, jak klasyfikacja ładunków, ich właściwości fizyczne i chemiczne, procesy biologiczne i czynniki zewnętrzne wpływające na stan ładunku, techniki przeładunku, opakowania i oznaczenia itp.,
  • Budowa i zasady funkcjonowania urządzeń,
  • Obowiązki operatora,
  • Podstawowe przepisy BHP,
  • Konserwacje, przeglądy i sposoby zabezpieczania urządzeń.

    Chcesz wiedzieć więcej,  napisz do nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi