ABC Szkolenia > Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ W ABC SZKOLENIA


I. Organizator szkolenia

 1. Organizatorem szkoleń jest ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski, ul. Krasińskiego 80,
  05-080 Izabelin.
 2. Biuro: ABC-Szkolenia ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa tel. 531-700-182.
 3. Organizator posiada odpowiednie uprawnienia lub umowę współpracy z podwykonawcą na prowadzenia szkoleń przedstawionych w ofercie.

II. Miejsce szkolenia

ABC-Szkolenia ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa lub miejsce określone w ofercie  na stronie:
www.abc-szkolenia.com oraz miejsce ustalone ze zleceniodawcą.

III. Organizacja szkolenia

 1. ABC-Szkolenia  organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: www.abc-szkolenia.com.
  Firma ABC-Szkolenia  Paweł Żuchowski podejmie wszelkie środki do wykonania starannie powierzonego zlecenia.
 2. ABC-Szkolenia organizuje szkolenie po skompletowaniu grupy co najmniej 5 osób i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia lub odwołania szkolenia, jeśli nie zgłosi się wymagalna liczba uczestników. Uczestnicy szkolenia, gdy nie będzie się ono odbywało w wyznaczonym terminie, zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy szkoleniowej.
 4. Zlecenie na szkolenie wypełnione przez zleceniodawcę lub podpisanie karty zgłoszeniowej upoważnia ABC-Szkolenia do wystawienia Faktury bez podpisu. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za szkolenie na wskazane konto bankowe podane na fakturze.

IV. Opłaty za szkolenia i kursy

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie.
  Nie dokonanie  pełnej opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia ABC-Szkolenia do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia oraz obciążenie uczestnika szkolenia kosztami poniesionymi przez organizatora szkolenia.
 2. Zgodnie z przepisami działu III punkt 2, firma ABC Szkolenia zwróci wpłacone opłaty za szkolenie lub wyznaczy nowy termin.
 3. Opłatę za jazdy doszkalające należy dokonać gotówką lub przelewem na konto ABC-Szkolenia najpóźniej 24 godziny przed jazdami. Brak płatności w wyznaczonym terminie, jazdy zostają automatycznie anulowane (rezerwacja terminu zostaje usunięta).

V. Prawa i obowiązki uczestników szkolenia

 1. Do szkolenia lub kursu może przystąpić wyłącznie osoba uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na stronie internetowe: www.abc-szkolenia.com lub wypełnienia karty zgłoszeniowej w biurze ABC Szkolenia przy ul. Modlińskiej 6, 03-216 Warszawa.  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).
 3. Uczestnik szkolenia ma obowiązek na dzień przed przystąpieniem do szkolenia potwierdzić telefonicznie lub mailowo termin szkolenia i obecność.
 4. Uczestnik szkolenia może uzyskać harmonogram szkolenia w formie pisemnej.
 5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia należy zgłosić mailowo na adres e-mail: biuro@abc-szkolenia.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 531-700-182.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie trwania zajęć uczestnik zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty, pomniejszonej o poniesione koszty przez firmę ABC-Szkolenia.
 7. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie. Nie dokonanie  pełnej opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia ABC-Szkolenia do skreślenia uczestnika z listy uczestników i obciążenie za poniesione koszty.
 8. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.
 9. Wszelkie materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom szkolenia stanowią materiały pomocnicze do nauki.
 10. Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 11. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na szkolenie oraz aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.
 12. Uczestnik szkolenia jest obowiązany zapoznać się z regulaminem egzaminu państwowego lub przepisami regulującymi egzamin zamieszczonymi na stronie: www.abc-szkolenia.com, jeśli kurs lub szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
 13. Każdy uczestnik ma prawo złożyć reklamacje na przebieg szkolenia, lub na zachowanie instruktora/wykładowcy w formie pisemnej lub ustnej do Pana Pawła Żuchowskiego tel. 502-700-182.
 14. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie na terenie Ośrodka osób zakłócających zasady współżycia społecznego, oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte przez Ochronę.

VI.  Rabaty i promocje

 1. ABC-Szkolenia udziela rabaty lub promocje na szkolenia, zamieszczone na stronie internetowej: www.abc-szkolenia.com .
 2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń zamkniętych lub grupowych obowiązują ceny ustalone przez negocjacje.
 3. Regulamin promocji ” BON”: czytaj więcej>>

V. Ochrona danych osobowych

Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ABC –  Szkolenia Paweł Żuchowski na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie  z  postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VIII.  Uwagi końcowe

Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

abc szkoleniaDlaczego my?

Profesjonalnie, sprawnie, rzetelnie. Chcesz zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego lub założyć firmę transportową a może podnieść swoje kompetencje odnośnie transportu i logistyki. Dobrze trafiłeś. Profesjonalnie przygotujemy i przeprowadzimy dla Ciebie odpowiednie szkolenie.

Rzetelnie udzielimy informacji odnośnie transportu. Sprawnie obsłużymy Cię w Naszym biurze. Wszystko w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Poznaj Nas bliżej.

abc szkoleniaWybrane opinie

Najlepszy osrodek do nauki jazdy i różnych kursów. Super kadra instruktorów i miła recepcja. Bardzo przystępne ceny (najlepszy stosunek ceny do jakości) polecam

facebook

Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Zdałam go między innymi dzięki Państwu, za pierwszym razem. Prawda jest również taka, że jeżeli ktoś myśli, że wystarczy sam kurs, to jest w błędzie. Musicie Państwo uczyc się również w domu, bez tego raczej możecie zapomniec o zamknięciu tematu przy pierwszym podejściu. W trakcie kursu byłam zaskoczona, że ludziom się nie chce, że kombinują jak tu się urwac albo nie przychodzą w ogóle. A potem jest płacz i narzekanie, że zostali źle przygotowani. Moja ocena szkolenia jest bardzo wysoka, szczególnie Pana Arka, który wkłada w to swoje serce. Dziękuję jeszcze raz.

facebook

Automobilklub Polski  ma przyjemność zarekomendować firmę ABC Szkolenia – Paweł Żuchowski, z którą od kilku lat współpracujemy przy przeprowadzaniu kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętego transportu i ruchu drogowego. Firma potwierdza swój profesjonalizm na każdym etapie kooperacji. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Pawła Żuchowskiego – ABC Szkolenia jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Automobilklub Polski

Szkolenie z zakresu prawo jazdy kategorii C oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje sprawna organizacja szkoleń oraz elastyczność wykonawcy na etapie ich planowania. Ośrodek ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski godny jest polecenia wszystkim, którym zależy na efektywnym i fachowo przeprowadzonym szkoleniu.

Zbigniew Drzewiński

WITAM WŁASNIE DZIŚ ZDAŁEM EGZAMIN C+E ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM TAK SAMO BYŁO Z EGZAMINEM NA KAT C POLECAM WSZYSTKIM ABC SZKOLENIA, DAJE 5 GWIAZDEK I REKOMENDUJE. SUPER KADRA SZKOLĄCA, PEŁEN PROFESJONALIZM WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WYKŁADOWCÓW, INSTRUKTORÓW, ORAZ WSZYSTKICH PAŃ OBSŁUGUJĄCYCH SZKOLENIA, POZDRAWIAM

facebook

Реально хорошая школа обучения водителей на код 95 . Очень много украинцов и белорусов прошло через эту школу. Вы проходите как теореитический курс так и практический. Особые впечатления от работников школы, все приветливые и вежливые люди. Преподователи рассказывают о таких вещах которых в книжках не найдешь, вообщем кт думает связать свою жизнь с фурой начинайте с этой школы. У нас на родине такому не учат как сдесь

facebook

Bardzo dobrze przeprowadzony kurs na certyfikat kompetencji! Szybko rzeczowo w dobrej atmosferze, same konkrety szczególnie zakres księgowości. Polecam!

facebook

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark