Licencja i zezwolenie w przewozie rzeczy

Dodano: piątek, 27 Luty 2015 o godzinie 13:59

Licencja i zezwolenie w przewozie drogowym rzeczy

Licencje transportowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług transportowych muszą pamiętać o konieczności uzyskania licencje lub stosownych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Kiedy są one niezbędne? Co należy wiedzieć o przewozie rzeczy, gdy przewóz taki wykonywany jest w celach zarobkowych?

Co to jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to decyzja administracyjna, wydawana na okres od 2 do 50 lat. Jej uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań. Wśród nich wskazać należy m.in. na konieczność spełniania wymogu dobrej reputacji – przedsiębiorcy nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem np. za przestępstwa umyślne (skarbowe czy mieniu) lub posiadanie zdolności finansowej, umożliwiającej prowadzenie przedsiębiorstwa.

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Z punktu widzenia przedsiębiorców ważne powinno być to, że zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dotyczy ich wyłącznie wówczas, gdy chcą prowadzić firmę świadczącą transport drogowy. By uzyskać zezwolenie, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z wyższym dokumentem, przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania:

Certyfikatu kompetencji zawodowych, czyli dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Osoby chcące uzyskać taki certyfikat muszą wykazać się wiedzą podczas egzaminu pisemnego. Taki organizowany jest przez Instytut Transportu Drogowego.

• Siedziby. Przez taką rozumie się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich, tam też powinny znajdować się np. dokumenty związane z czasem pracy poszczególnych kierowców.

• Zdolności finansowej. Każdy przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi posiadać taką pulę środków finansowych, które pozwolą mu na spełnienie swoich zobowiązań finansowych wobec osób trzecich. W praktyce oznacza to konieczność wykazania posiadania kapitału i rezerw o wartości na najmniej równej 9 tys. euro (gdy wykorzystywany jest jeden pojazd) i 5 tys. euro na każdy dodatkowy pojazd.

• Dobrej reputacji. Taką przedsiębiorca posiada, jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, np. w zakresie prawa o ruchu drogowym.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poza wyżej wymienionymi wymaganiami, jest też uzależnione od wniesienia stosownej opłaty.

Kiedy licencja a kiedy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
Krajowy transport drogowy rzeczy

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić krajowy transport drogowy rzeczy ma obowiązek uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ( poprzednio licencja krajowa) . Zezwolenie jest wydawane na czas nieoznaczony. Zezwolenie jest wydawane przez starostwo powiatowe.

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić międzynarodowy transport drogowy rzeczy ma obowiązek uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotową. Zezwolenie oraz licencję wspólnotowa można uzyskać w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego (gitd.gov.pl).

Licencja przy pośrednictwie (spedycyjna)

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencji na spedycję udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;

3) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro

Wydaje starostwo powiatowe.


Chcesz uzyskać licencje transportową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika? Nie czekaj skontaktuj się z nami już teraz!  Czytaj więcej...
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce?   Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy...

Dowiedz się więcej
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Dowiedz się więcej
bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Dowiedz się więcej
bhp

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp? Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz...

Dowiedz się więcej
kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących...

Dowiedz się więcej
Firma transportowa

Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Licencja na przewóz rzeczy Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego, koniecznością jest posiadanie odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Jeszcze do...

Dowiedz się więcej
bgczois

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda osoba,...

Dowiedz się więcej
Co to jest ADR?

Co to jest ADR?

 ADR Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne...

Dowiedz się więcej
Kierowca zawodowy bez uprawnień - konsekwencje.

Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Konsekwencje zatrudnienia kierowców ( pracowników ) bez odpowiednich uprawnień Zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko z uwagi na uczestnictwo...

Dowiedz się więcej
Dowiec się więcej o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark