Ile kosztuje kurs na przewóz osób?

Kurs na przewóz osób jest nazwą potoczną. Od tego jaki kurs kierowca musi ukończyć zależy data uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. D lub D1.
Wymieniamy następujące kursy w zakresie przewozu osób:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz osób – obowiązuje kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. ukończyli kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego C1,C1+E,C,C+E zamierzają wykonywać przewóz dla kat. D1,D1+E,D,D+E i mają ukończone 23 lata. Cena szkolenia 1000 zł obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób obowiązuje kierowców,  którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. ukończyli kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego C1,C1+E,C,C+E zamierzają wykonywać przewóz dla kat. D1,D1+E,D,d+E i nie mają ukończonych 23 lat. Cena szkolenia 2200 zł obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób – obowiązuje kierowców którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. mają ukończone 23 lata Cena 2800 zł obejmuje materiały szkoleniowe,  egzamin państwowy. Do ceny kursu należy doliczyć badania lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna na przewóz osób – obowiązuje kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy kat. D lub D+E ale nie ukończyli 23 roku życia. Cena kursu 5700 zł obejmuje materiały szkoleniowe, badanie lekarskie, badanie psychologiczne, egzamin państwowy.

Szkolenie okresowe na przewóz osób – obowiązuje kierowców którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 r. Cena szkolenia 600 zł obejmuje szkolenie oraz materiały dydaktyczne.

UWAGA! Kierowco pamiętaj, że po każdym z przedstawionych szkoleń należy wymienić prawo jazdy celem wpisu nowych uprawnień. W prawo jazdy wpisywany jest kod 95 potwierdzający posiadanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy autobusu.


Przejdź do działu: pytania i odpowiedzi