ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Artykuły powiązane z BHP > Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Dodano: wtorek, 29 Listopad 2016 o godzinie 13:56

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp?

Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz potrzebne umiejętności, a także zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników, w tym także kierowców, jest przestrzeganie przepisów bhp. W tym celu organizowane są obligatoryjne szkolenia BHP (wstępne i okresowe) które odbywają się w godzinach pracy i zakończone są egzaminem sprawdzającym. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca i to na niego właśnie Kodeks Pracy nakłada obowiązek zapewnienia na swój koszt odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Dzięki takiemu szkoleniu pracownicy są zaznajomieni z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Poznają także przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności. Ponadto nabywają umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Jak często należy brać udział w szkoleniu bhp?

Pracownik musi przejść szkolenie wstępne przeprowadzane w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy. Dowodem odbycia tego szkolenia jest dokument zwany „Kartą szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na którym pracownik poświadcza poprzez podpis odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Kolejne obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp jakie czeka kierowcę to szkolenie okresowe które odbędzie się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powtarzane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy.
Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

A zatem pracodawca który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzić szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić wykłądowca lub instruktor posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie bhp dla kierowcy zawodowego?

Szkolenie wstępne:
Instruktaż ogólny – minimum 3 godziny* Instruktaż stanowiskowy – minimum 8 godzin*

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych– minimum 8 godzin* *(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Podsumowując, każdy kierowca zawodowy musi posiadać zaświaczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp. Ponadto do roku czasu od momentu zatrudnienia jest zobowiązany ukończyć pierwsze szkolenie okresowe w zakresie BHP i cyklicznie je powtarzać.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kodeks Pracy

Autor: Angelika Wójtowicz

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Dowiedz się więcej
ABC Szkolenia Warszawa ul. Modlińska 6

Co to jest KREPTD?

Co to jest KREPTD? Transport drogowy jest dziedziną, która bardzo intensywnie się rozwija. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wiąże się z potrzebą...

Dowiedz się więcej
Co są ilości wyłączone adr?

Ilości wyłączone ADR

Ilości wyłączone ADR Po omówionym wyłączeniu dotyczącym ilości przewożonych w jednostce transportowej, czyli 1.1.3.6 oraz ilościach ograniczonych (LQ) przyszedł czas na ilości...

Dowiedz się więcej
szkolenie z mocowania ładunków

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych Przewóz ładunków na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest obecnie bardzo popularną...

Dowiedz się więcej
adr warszawa

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR Kolejnym wyłączeniem, które zasługuje na poświęcenie mu więcej uwagi jest wyłącznie zgodne z działem 3.4 umowy...

Dowiedz się więcej
adr zwolnienia

Wyłączenia z przepisów umowy ADR

Czy na pewno wszystko już wiesz o 1.1.3.6? Wyłączenia…bardzo użyteczna i często wykorzystywana część przepisów Umowy ADR. Dlaczego tak bardzo nadawcy i...

Dowiedz się więcej
Uprawnienia dla młodych kierowców zawodowych

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej
doradca adr uprawnienia

Obowiązki doradcy do spraw przewozów materiałów niebezpiecznych

Obowiązki doradcy do spraw przewozów materiałów niebezpiecznych Zdałeś egzamin na doradcę ds. bezpieczeństwa drogowego przewozu towarów niebezpiecznych? Chcesz teraz pełnić tę rolę...

Dowiedz się więcej
Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce? Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy zawodowego...

Dowiedz się więcej
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark