ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Artykuły powiązane z BHP > Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Dodano: wtorek, 29 Listopad 2016 o godzinie 13:56

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp?

Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz potrzebne umiejętności, a także zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników, w tym także kierowców, jest przestrzeganie przepisów bhp. W tym celu organizowane są obligatoryjne szkolenia (wstępne i okresowe) które odbywają się w godzinach pracy i zakończone są egzaminem sprawdzającym. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca i to na niego właśnie Kodeks Pracy nakłada obowiązek zapewnienia na swój koszt odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Dzięki takiemu szkoleniu pracownicy są zaznajomieni z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Poznają także przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności. Ponadto nabywają umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Jak często należy brać udział w szkoleniu bhp?

Pracownik musi przejść szkolenie wstępne przeprowadzane w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy. Dowodem odbycia tego szkolenia jest dokument zwany „Kartą szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na którym pracownik poświadcza poprzez podpis odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Kolejne obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp jakie czeka kierowcę to szkolenie okresowe które odbędzie się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powtarzane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może przeprowadzić szkolenie?

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy.
Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

A zatem pracodawca który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzić szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić wykłądowca lub instruktor posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie bhp dla kierowcy zawodowego?

Szkolenie wstępne:
Instruktaż ogólny – minimum 3 godziny* Instruktaż stanowiskowy – minimum 8 godzin*

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych– minimum 8 godzin* *(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Podsumowując, każdy kierowca zawodowy musi posiadać zaświaczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp. Ponadto do roku czasu od momentu zatrudnienia jest zobowiązany ukończyć pierwsze szkolenie okresowe w zakresie BHP i cyklicznie je powtarzać.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kodeks Pracy

Autor: Angelika Wójtowicz

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce?   Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy...

Dowiedz się więcej
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Dowiedz się więcej
bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Dowiedz się więcej
bhp

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp? Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz...

Dowiedz się więcej
kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących...

Dowiedz się więcej
Firma transportowa

Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Licencja na przewóz rzeczy Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego, koniecznością jest posiadanie odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Jeszcze do...

Dowiedz się więcej
bgczois

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda osoba,...

Dowiedz się więcej
Co to jest ADR?

Co to jest ADR?

 ADR Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne...

Dowiedz się więcej
Kierowca zawodowy bez uprawnień - konsekwencje.

Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Konsekwencje zatrudnienia kierowców ( pracowników ) bez odpowiednich uprawnień Zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko z uwagi na uczestnictwo...

Dowiedz się więcej
Dowiec się więcej o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark