Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników

Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR. Szkolenie to powinno odbyć się w ośrodku szkoleniowym, który zgłasza kursantów oraz wykładowcę do Urzędu Marszałkowskiego. Najważniejszym celem kursu podstawowego jest to, by kierowcy zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Wykładowca ma za zadanie przekazać im również podstawowe informacje niezbędne dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku. Gdyby jednak kierowca brał udział w wypadku, wiedza zdobyta na kursie powinna umożliwić mu podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.
Szkolenie podstawowe ADR stanowi bazę dla trzech pozostałych szkoleń specjalistycznych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 oraz materiałów promieniotwórczych klasy 7.uprawnienia adr warszawa - abc-szkolenia.com

Jakie materiały może przewozić kierowca posiadający zaświadczenie ADR?

Osoba która legitymuje się zaświadczeniem o przeszkoleniu podstawowym kierowcy może przewozić materiały, substancje lub przedmioty które są objęte odpowiednim numerem UN i figurują w Tabeli A w aktualnej Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek lub luzem, oraz które należą do klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Wymienione klasy oznaczają zgodnie z kolejnością: gazy; materiały ciekłe zapalne; materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone; materiały samozapalne; materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały utleniające; nadtlenki organiczne; materiały trujące; materiały zakaźne; materiały żrące oraz różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Nie jest to jednak pełnia uprawnień które można posiadać. By móc przewozić wyżej wymienione materiały oraz dodatkowo materiały i przedmioty wybuchowe klasy 1 i materiały promieniotwórcze a ponadto móc być kierowcą cysterny należy ukończyć odpowiednio trzy dodatkowe kursy i zdać egzaminy. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy jest ważne przez okres 5 lat od dnia, w którym kierowca zdał z wynikiem pozytywnym egzamin.

Egzamin po kursach ADR

Egzamin dotyczący kursu szkoleniowego podstawowego ma formę pisemną i składa się z 30 pytań A,B,C jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 60 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza udzielenie minimum 20 poprawnych odpowiedzi czyli 2/3 wszystkich pytań. Egzamin dotyczący kursu szkoleniowego specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach ma formę pisemną i składa się z 15 pytań A,B,C jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 40 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi czyli 2/3 wszystkich pytań. Egzaminy dotyczący kursu szkoleniowego specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 lub przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 mają formę pisemną i składają się z 15 pytań A,B,C jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 30 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi czyli 2/3 wszystkich pytań.

Obowiązkowe szkolenia ADR dla osób innych niż kierowcy, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, muszą przejść szkolenie w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków. Wymaganie to dotyczy między innymi pracowników (innych niż kierowcy) zatrudnionych w firmach transportowych lub u nadawców materiałów niebezpiecznych, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych, magazynierów, osób zajmujących się sprzątaniem w miejscach składowania materiałów niebezpiecznych itp. Szkolenie stanowiskowe muszą obowiązkowo przejść również kierowcy nie posiadający zaświadczenia o przeszkoleniu podstawowym kierowcy ADR, ale przewożący materiały niebezpieczne na wyłączeniu np. 1.1.3.6.

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych jest podzielone na moduły: szkolenie ogólne, stanowiskowe i z zakresu bezpieczeństwa. Należy je powtarzać okresowo dla wszystkich pracowników uwzględniając zmiany w przepisach a zatem co dwa lata. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych jest aktualizowana w styczniu każdego nieparzystego roku. Pracodawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia.

Autor: Angelika Wójtowicz

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Rate this post

Copyright © ABC Szkolenia | 2024