Nasze usługi

ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników

Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR. Szkolenie to powinno odbyć się w ośrodku szkoleniowym, który zgłasza kursantów oraz wykładowcę do Urzędu Marszałkowskiego. Najważniejszym celem kursu podstawowego jest to, by kierowcy zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Wykładowca ma za zadanie przekazać im również podstawowe informacje niezbędne dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku. Gdyby jednak kierowca brał udział w wypadku, wiedza zdobyta na kursie powinna umożliwić mu podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.
Szkolenie podstawowe ADR stanowi bazę dla trzech pozostałych szkoleń specjalistycznych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 oraz materiałów promieniotwórczych klasy 7.uprawnienia adr warszawa - abc-szkolenia.com

Jakie materiały może przewozić kierowca posiadający zaświadczenie ADR?

Osoba która legitymuje się zaświadczeniem o przeszkoleniu podstawowym kierowcy może przewozić materiały, substancje lub przedmioty które są objęte odpowiednim numerem UN i figurują w Tabeli A w aktualnej Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek lub luzem, oraz które należą do klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Wymienione klasy oznaczają zgodnie z kolejnością: gazy; materiały ciekłe zapalne; materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone; materiały samozapalne; materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały utleniające; nadtlenki organiczne; materiały trujące; materiały zakaźne; materiały żrące oraz różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Nie jest to jednak pełnia uprawnień które można posiadać. By móc przewozić wyżej wymienione materiały oraz dodatkowo materiały i przedmioty wybuchowe klasy 1 i materiały promieniotwórcze a ponadto móc być kierowcą cysterny należy ukończyć odpowiednio trzy dodatkowe kursy i zdać egzaminy. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy jest ważne przez okres 5 lat od dnia, w którym kierowca zdał z wynikiem pozytywnym egzamin.

Egzamin po kursach ADR

Egzamin dotyczący kursu szkoleniowego podstawowego ma formę pisemną i składa się z 30 pytań A,B,C jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 60 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza udzielenie minimum 20 poprawnych odpowiedzi czyli 2/3 wszystkich pytań. Egzamin dotyczący kursu szkoleniowego specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach ma formę pisemną i składa się z 15 pytań A,B,C jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 40 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi czyli 2/3 wszystkich pytań. Egzaminy dotyczący kursu szkoleniowego specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 lub przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 mają formę pisemną i składają się z 15 pytań A,B,C jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 30 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi czyli 2/3 wszystkich pytań.

Obowiązkowe szkolenia ADR dla osób innych niż kierowcy, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, muszą przejść szkolenie w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków. Wymaganie to dotyczy między innymi pracowników (innych niż kierowcy) zatrudnionych w firmach transportowych lub u nadawców materiałów niebezpiecznych, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych, magazynierów, osób zajmujących się sprzątaniem w miejscach składowania materiałów niebezpiecznych itp. Szkolenie stanowiskowe muszą obowiązkowo przejść również kierowcy nie posiadający zaświadczenia o przeszkoleniu podstawowym kierowcy ADR, ale przewożący materiały niebezpieczne na wyłączeniu np. 1.1.3.6.

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych jest podzielone na moduły: szkolenie ogólne, stanowiskowe i z zakresu bezpieczeństwa. Należy je powtarzać okresowo dla wszystkich pracowników uwzględniając zmiany w przepisach a zatem co dwa lata. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych jest aktualizowana w styczniu każdego nieparzystego roku. Pracodawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia.

Autor: Angelika Wójtowicz

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021