Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Testy kwalifikacyjne

Testy kwalifikacyjne

Przedstawione przez nas pytania zostały opracowane na podstawie programu szkolenia i nie stanowią oficjalnego zbioru pytań zatwierdzonego przez Ministra Transportu.
Przygotowane pytania maja na celu zapoznanie kursantów z zakresem egzaminu kwalifikacyjnego.
Poniżej zamieszczamy przykładowe pytania testowe do kwalifikacji wstępnej.

Zapraszamy również na testy w formie online: TESTY KWALIFIKACJA WSTĘPNA

1. W jakich warunkach ruchu istotna jest maksymalna moc silnika?

a) podjazd pod górę,
b) jazda ze stałą prędkością,
c) zjazd ze wzniesienia.

2. Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc ?

a) przy optymalnym zużyciu paliwa,
b) przy optymalnej emisji spalin z silnika,
c) przy optymalnym momencie obrotowym silnika.

3. Jaką prędkość obrotową należy utrzymywać jadąc pojazdem ze stałą prędkością ?

a) 1000 – 1200 obr/min,
b) 1300-1700 obr/min,
c) według instrukcji obsługi pojazdu.

4. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów?

a) przy prędkości obrotowej odpowiadającej maksymalnej mocy silnika,
b) przy każdej zmianie prędkości pojazdu,
c) w sytuacjach wynikających z warunków ruchu drogowego.

5. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów w normalnych warunkach jazdy ?

a) zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu,
b) przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy,
c) przy każdej zmianie konfiguracji drogi.

6. Kiedy jest minimalne zużycie paliwa ?

a) przy jeździe z pełnym obciążeniem,
b) przy jeździe ze stałą prędkością bez obciążenia,
c) dla jazdy dynamicznej, z pełnym wykorzystaniem parametrów silnika.

7. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa?

a) z niewłaściwą techniką jazdy,
b) z używaniem retardera na zjazdach,
c) z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.

8. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa?

a) niesprawnością zawieszenia,
b) używaniem retardera na zjazdach,
c) występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.

9. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa?

a) niesprawność zawieszenia,
b) używanie retardera na zjazdach,
c) występowanie w pojeździe blokady układu kierowniczego.

10. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa?

a) niesprawność silnika,
b) używanie retardera na zjazdach,
c) występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.

11. Na czym polega korzystanie z obrotomierza ?

a) na słuchaniu dźwięku silnika,
b) na ciągłym porównywaniu wskazań obrotomierza i innych wskaźników,
c) na obserwacji wskazań, gdy nie powoduje to zmniejszenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem.

12. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd ?

a) ze wzrostu masy pojazdu,
b) ze wzrostu prędkości obrotowej silnika,
c) ze zmniejszenia prędkości pojazdu.

13. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd ?

a) wzrostu masy pojazdu,
b) zmniejszenia prędkości obrotowej silnika,
c) zwiększenia prędkości pojazdu.

14. Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd ?

a) wzrostu masy pojazdu,
b) wzrostu prędkości obrotowej silnika,
c) zmniejszenia prędkości pojazdu.

15. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko ?

a) do jazdy z niską prędkością,
b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach,
c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu.

16. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko ?

a) jazdy z niską prędkością,
b) reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu,
c) używania klimatyzacji kabiny kierowcy.

17. O czym informuje charakterystyka momentu obrotowego ?

a) o optymalnym zakresie prędkości obrotowej dla osiągnięcia minimalnego zużycia paliwa,
b) o zakresie użytkowych prędkości obrotowych silnika,
c) o prędkości maksymalnej pojazdu.

18. O czym informuje charakterystyka mocy silnika ?

a) o możliwości holowania innego pojazdu,
b) o zakresie prędkości obrotowych optymalnych dla dynamicznego przyśpieszania,
c) o możliwości podjazdu pojazdu pod wzniesienie.

19. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa ?

a) o warunkach pracy silnika, w których pracuje on z najlepszą sprawnością,
b) o wskaźniku dynamicznym pojazdu,
c) o tym, jakie zużycie paliwa będzie miał pojazd przy 70 km/h.

20. Jaki wpływ ma większa wartość momentu obrotowego na zdolność pojazdu do przyspieszeń?

a) nie ma wpływu,
b) wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyspieszeń,
c) wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyspieszeń.

21. Jaki wpływ ma duże obciążenie pojazdu na jego przyspieszenie?

a) powoduje zmniejszenie maksymalnego przyspieszenia pojazdu,
b) powoduje zwiększenie maksymalnego przyspieszenia pojazdu,
c) nie ma wpływu.

22. Jaki wpływ ma wzrost obciążenia pojazdu na zużycie paliwa?

a) nie ma wpływu,
b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa,
c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa.

23. Jaki wpływ ma duże obciążenie pojazdu na drogę hamowania?

a) nie ma wpływu,
b) powoduje wydłużenie drogi hamowania,
c) powoduje skrócenie drogi hamowania.

24. Jaki wpływ ma duże obciążenie pojazdu na zdolność do pokonywania wzniesień?

a) zmniejsza zdolność pokonywania wzniesień,
b) zwiększa zdolność pokonywania wzniesień,
c) nie ma.

25. Jaki wpływ ma konfiguracja drogi (krętość, wzniesienia) na zużycie paliwa?

a) nie ma wpływu,
b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa,
c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa.

26. Jaki wpływ ma częste gwałtowne hamowanie na eksploatacyjne zużycie paliwa?

a) powoduje istotne zwiększenie zużycia paliwa,
b) nie ma wpływu,
c) powoduje istotne zmniejszenie zużycia paliwa.

27. Czy gwałtowne niewymuszone warunkami ruchu drogowego hamowanie ma wpływ na bezpieczeństwo?

a) tak, ponieważ powoduje zwiększenie zagrożeń,
b) tak, ponieważ powoduje zmniejszenie zagrożeń,
c) nie ma żadnego wpływu.

28. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma gwałtowne przyspieszanie w normalnych warunkach ruchu drogowego?

a) nie ma żadnego,
b) powoduje zwiększenie zagrożeń,
c) powoduje zmniejszenie zagrożeń .

29. Jaki wpływ na zużycie paliwa ma gwałtowne przyspieszanie?

a) powoduje zwiększenie zużycia paliwa,
b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa,
c) nie ma żadnego.

30. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa?

a) tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa,
b) nie ma,
c) tak, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.


 Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne. Kursanci uczestniczący w naszych kursach kwalifikacyjnych mają dostęp do bazy pytań znajdujących się w ośrodku szkolenia. Baza pytań na bieżąco jest aktualizowana.
Testy kwalifikacja wstępna
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,7/5 - (16 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024