Nasze usługi

ABC Szkolenia > Szkolenie specjalistyczne ADR – cysterny

Szkolenie specjalistyczne ADR – cysterny

Szkolenie specjalistyczne ADR – cysterny

Chcąc przewozić materiały klasyfikowane jako niebezpieczne, kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. Przewożenie w cysternach wymaga dodatkowych zaświadczeń, które można zdobyć po uprzednio ukończonym kursie ADR podstawowym.
Szkolenie specjalistyczne – cysterny przeznaczone jest dla kierowców, którzy:

  • ukończyli 21. rok życia,
  • posiadają spełnia wymagania stawy o transporcie drogowym,
  • posiadają ważne uprawnienia ADR (w zakresie podstawowym) lub uczestniczy w szkoleniu zintegrowanym.

Zakres szkolenia specjalistycznego na cysterny

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie cystern ma na celu przygotowania kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Istotą kursu jest również uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego transportu materiałów niebezpiecznych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej działań zapobiegawczych i czynności koniecznych do przeprowadzenia po zaistniałym wypadku z udziałem materiałów niebezpiecznych.
Zakres tematyczny szkolenia specjalistycznego – cysterny obejmuje:

  • ogólne wiadomości dotyczące systemów napełniania i opróżniania cystern,
  • informacje związane z zachowaniem się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne,
  • szczególne wymagania obowiązujące przewóz materiałów w cysternach,
  • dodatkowe przepisy, akcentujące w dużej mierze użytkowanie pojazdów i odpowiednie oznakowanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie cystern powinno odbywać się w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych oraz ćwiczeń.
Zapisując się na kurs ADR – cysterny, kursanci:

  • zdobywają wiedzę pod okiem wykwalifikowanych wykładowców,
  • otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych,
  • mogą skorzystać z bazy przykładowych pytań egzaminacyjnych w formie online.
kurs adr warszawa

Egzamin po szkoleniu specjalistycznym na cysterny

Ukończenie szkolenia ADR jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu państwowego. Ma formę testu składającego się z 18 pytań. Czas na udzielenie odpowiedzi to 40 minut. O pozytywnym wyniku można mówić wówczas, gdy kursant udzielił przynajmniej 12 poprawnych odpowiedzi.
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR pozwalające na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternie. Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat. Obowiązuje we wszystkich krajach, które ratyfikowały międzynarodową umowę ADR (jest to większość krajów europejskich).

Nie czekaj zapisz się już dziś na kurs ADR dla kierowców


 
Chcesz wiedzieć więcej na temat kursów ADR, przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020