Nasze usługi

ABC Szkolenia > Szkolenie podstawowe ADR

Szkolenie podstawowe ADR

Szkolenie podstawowe ADR

Przewożenie materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym wymaga odpowiednich uprawnień posiadanych przez kierowców. Można je uzyskać, zdając egzamin państwowy poprzedzony szkoleniem podstawowym ADR.
Szkolenie ADR dla kierowców pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz przygotowanie do bezpiecznego przewożenia materiałów stanowiących zagrożenie. Składa się z części podstawowej oraz doskonalącej.
Z myślą o kierowcach zawodowych, którzy pierwszy raz przystępują do zdobycia uprawnień powstało szkolenie podstawowe ADR.

Uczestniczyć w nim mogą osoby, które:

  • mają ukończony 21. rok życia,
  • spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie ADR podstawowe dotyczy przewozu drogowego towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne należących do wszystkich klas. Kurs odbywa się w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych.

Uczestnik w szkoleniu ADR otrzymuje:

  • z dostępem do bezpłatnych materiałów dydaktycznych,
  • z dostępem do bazy przykładowych pytań egzaminacyjnych w formie online.

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani wykładowcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę w zakresie materiałów niebezpiecznych. Jest to gwarancją solidnego przygotowania do egzaminu państwowego pod kątem merytorycznym.

Egzamin po szkoleniu podstawowym ADR

Ukończenie szkolenia ADR podstawowego pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego. Składa się on z 30 pytań testowych. Za wynik pozytywny uznaje się udzielenie 20 poprawnych odpowiedzi.
Po zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie dające uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat. Obowiązują we wszystkich krajach, które są objęte międzynarodową umowę ADR (jest to większość krajów europejskich).

Posiadając podstawowe uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, można zapisać się na szkolenia specjalistyczne – dzięki którym można rozszerzyć uprawnienia, np. o przewóz materiałów wybuchowych, materiałów promieniotwórczych oraz przewóz w cysternach.

Nie czekaj zapisz się już dziś na kurs ADR dla kierowców


Chcesz wiedzieć więcej na temat kursów ADR, przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020