Nasze usługi

ABC Szkolenia > Szkolenia specjalistyczne – klasa 7

Szkolenia specjalistyczne – klasa 7

Szkolenia specjalistyczne – klasa 7 (promieniotwórcze)

Przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, a należące do klasy 7 wymaga dodatkowych uprawnień. Koniecznością jest więc odbycie szkolenia specjalistycznego i przystąpienie do egzaminu.
Klasa 7 obejmuje wszelkiego rodzaju materiały promieniotwórcze, których przewożenie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Celem szkolenia specjalistycznego jest odpowiednie przygotowanie kierowców zawodowych do transportu takich materiałów, by nie narażać siebie oraz pozostałych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Zakres szkolenia specjalistycznego dla klasy 1 – promieniotwórcze

Szkolenie specjalistyczne – klasa 7 (materiały promieniotwórcze) powinno odbywać się w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Podczas kursu ADR podejmowane są takie zagadnienia jak:

  • wiadomości związane ze specyficznymi zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego,
  • warunki pakowania, manipulowania, ładowania oraz układania materiałów radioaktywnych razem,
  • wiadomości wiążące się z wszelkimi środkami bezpieczeństwa oraz metodami postępowania w razie wypadku podczas przewożenia materiałów promieniotwórczych.

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie klasy 7 ma formę wykładów. Prowadzą je wykwalifikowani wykładowcy, który w sposób przystępny i jasny starają się przekazać najważniejsze wiadomości. W razie jakichkolwiek wątpliwości, odpowiadają na pytania. A wszystko po to, by każdy z kursantów zyskał rzetelne przygotowanie do egzaminu państwowego.

Egzamin po szkoleniu specjalistycznym do klasy 7 – promieniotwórcze

Ukończenie kursu specjalistycznego ADR jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu państwowego. Składa się on z 15 pytań testowych. Uczestnik ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi. O pozytywnym wyniku egzaminu można mówić wówczas, gdy poprawnych odpowiedzi jest co najmniej 10.
W przypadku wyniku negatywnego, uczestnik może ponownie przystąpić do egzaminu (bez konieczności uczestnictwa w szkoleniu po raz drugi) – w okresie 6 miesięcy.
W przypadku wyniku pozytywnego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uzyskanych uprawnieniach. Od teraz może prowadzić pojazdy transportujące materiały promieniotwórcze. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat. Obowiązują w krajach, które podpisały umowę o ADR.

Nie czekaj zapisz się już dziś na kurs ADR dla kierowców


Chcesz wiedzieć więcej na temat kursów ADR, przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020