Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Świadectwo Kierowcy do 3,5 tony DMC

Świadectwo Kierowcy do 3,5 tony DMC

Świadectwo kierowcy na busy

O tym, że od 21 maja 2022 r. na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony, czyli tzw. busy, będzie potrzebna licencja wspólnotowa (międzynarodowa) słyszał już praktycznie każdy. Jest to jedna ze słynnych zmian, którą wprowadził Pakiet Mobilności i która znacząco wpłynie na wygląd rynku przewozów drogowych towarów. Statystycznie niewielu przedsiębiorców pamięta jednak, że zmiana ta wynika z objęcia busiarzy Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., które do tej pory dotyczyło wyłącznie pojazdów wysokotonażowych. Wskazane Rozporządzenie nie tylko nakłada na przewoźników obowiązek uzyskiwania odpowiedniej licencji, ale i nakazuje uzyskanie dla niektórych kierowców specjalnego dokumentu, który nazywa się świadectwem kierowcy. Prowadzi to do jasnej konkluzji- już wkrótce będzie ono potrzebne również kierowcom busów. Co to jest, kto musi je uzyskać, jak to zrobić i co grozi za jego brak? O tym opowiem w niniejszym artykule.

Co to jest świadectwo kierowcy i kto musi je uzyskać?

Świadectwo kierowcy jest dokumentem wydawanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który potwierdza legalne zatrudnienie, bądź korzystanie z usług, danego pracownika w naszym kraju. Jest ono potrzebne w przypadku, gdy kierowca nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi. Dzięki świadectwu kierowcy kontrolujący wie, że dany kierowca jest zatrudniony w firmie zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi mającymi  zastosowanie  w  konkretnym  państwie członkowskim.

Świadectwo kierowcy służyło wcześniej również jako potwierdzenie posiadania przez kierowcę „kodu 95”, czyli odbycia odpowiedniego szkolenia zawodowego. Jednak  z uwagi na fakt, iż do prowadzenia pojazdów o dmc do 3,5 tony jest wymagane posiadanie jedynie prawa jazdy kategorii B – kierowcy tacy nie mają obowiązku uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz odbywania szkoleń okresowych.

Kto wnioskuje o świadectwo kierowcy?

Nazwa może być tutaj myląca, gdyż o świadectwo kierowcy nie wnioskuje sam kierowca, a jego pracodawca. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Opłata za wydanie świadectwa zależy od okresu, na jaki ma zostać wydane świadectwo i wynosi:

– do 1 roku: 10 zł

– do 2 lat: 15 zł

– do 3 lat: 20 zł

– do 4 lat: 30 zł

– do 5 lat: 40 zł

Rozpatrzenie wniosku odbywa się najczęściej w terminie 2-3 tygodni. Warto zatem znacznie wcześniej pomyśleć o spełnieniu tego obowiązku.

Co jest potrzebne do wniosku o świadectwo kierowcy?

W celu wydania świadectwa kierowcy należy złożyć do GITD specjalny wniosek dostępny na stronie Inspektoratu. Do wniosku dotyczącego wydania świadectwa kierowcy dla kierowcy busa do 3,5 tony dmc, trzeba będzie dołączyć:

1.    kopię licencji wspólnotowej;

2.    zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku:

a)    przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3, oraz

b)    przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4;

3.    kserokopię dokumentu tożsamości;

4.    kserokopię prawa jazdy;

5.    kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Co grozi za brak świadectwa kierowcy?

Nieokazanie podczas kontroli drogowej dokumentu jakim jest świadectwo kierowcy, grozi mandatem w wysokości 150 zł nałożonym na kierowcę oraz 500 zł na zarządzającego transportem w danej firmie, a zatem na osobę legitymującą się certyfikatem kompetencji zawodowych. Co więcej, takie naruszenie zostało przez Ustawodawcę zakwalifikowane jako poważne naruszenie, co oznacza, że gdy będzie się ono nagminnie powtarzać może ostatecznie doprowadzić do utraty certyfikatu kompetencji lub licencji transportowej.

Od czego zacząć wnioskowanie o świadectwo kierowcy?

Wnioskowanie o świadectwo kierowcy najlepiej rozpocząć od wykonania badań lekarskich i psychologicznych. Z uwagi na dynamiczne zmiany w prawie, warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy wykonane badania będą właściwe. W ośrodku ABC Szkolenia badania odbywają się w każdą środę o godzinie 14:00. Poniżej formularz zgłoszeniowy:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024